Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Zo koopt u ook morgen nog fiscaal optimaal en veilig onroerend goed

Pakketaanbod: € 50 EXTRA pakketkorting


Een Tips & Advies-Dossier over... 

samengevat

Wat fiscaal voordelig kan zijn, wekt argwaan bij de fiscus! Dit dossier geeft u een up-to-date antwoord op twee vragen. Enerzijds: 'Hoe vandaag correct een pand samen met mijn vennootschap aankopen?'En anderzijds: 'Is mijn bestaande vruchtgebruikconstructie nog veilig?' Tot slot bekijken we de mogelijkheden om een bestaand vruchtgebruik vervroegd te beëindigen of te verlengen. Behalve het antwoord krijgt u ook praktische tips, adviezen en voorbeelden, rekening houdend met de meest recente rechtspraak.

in detail

Van a tot z leggen we alle aspecten uit van een veilige constructie:

 • Wat is vruchtgebruik?
 • De spelregels: burgerrechtelijk, vennootschapsrechtelijk en fiscaal
 • De houding van de fiscus tegenover vruchtgebruik in een vennootschap?
 • Hoe een fiscaal veilige nieuwe vruchtgebruikconstructie opzetten?
 • Hoe fiscaal veilig is uw bestaande vruchtgebruik?
 • Een bestaand vruchtgebruik vervroegd beëindigen?
 • Een aflopend vruchtgebruik verlengen of de blote eigendom aan uw vennootschap verkopen?

Het is van belang dat u bij het opzetten van zo’n constructie de wetgeving correct toepast. Maar ook uw bestaande constructie moet u regelmatig onder de loep nemen. Dit dossier is hierbij uw leidraad.

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor... 

de bedrijfsleider

 • die samen met zijn vennootschap op een correcte en veilige manier een pand wil aankopen.

de adviseur

 • die zijn cliënten optimaal wil adviseren over dit thema

Als extra krijgt u bij dit Tips & Advies-Dossier een... 

online service met gebruiksklare modeldocumenten en/of tools

 • om de adviezen en oplossingen onmiddellijk in de praktijk toe te passen
 • eenvoudig aanpasbaar aan uw persoonlijke gegevens en situatie

Een Tips & Advies-Boek over... 

samengevat

Dit Tips & Advies-Boek is de ideale leidraad om na te gaan of u een onroerend goed het best in naam van uw vennootschap of in persoonlijke naam koopt. Belangrijk uitgangspunt is het gebruik van het onroerend goed. We bekijken ook of u gebouwen die u al bezit niet beter aan uw vennootschap overdraagt en hoe u dit doet.

in detail

Deze editie bevat alle recente wijzigingen, zoals de hervormingen voor vennootschappen, de wijzigingen in de vennootschaps- en personenbelasting, de wijzigingen in de onroerende voorheffing, de wijzigingen met betrekking tot o.a. het verkooprecht en de schenkingsrechten alsook de wijzigingen inzake de erfbelasting en de successierechten.

In 9 stappen leiden wij u naar de correcte analyse in uw situatie:

 1. Waarom zou een vennootschap interessant kunnen zijn?
 2. Verschillen tussen privébezit en vennootschapsbezit
 3. Het gebruik van het gebouw
  • gezinswoning
  • tweede verblijf
  • pand verhuurd voor privédoeleinden
  • pand verhuurd voor beroepsdoeleinden
  • gebouw dat u zelf beroepsmatig gebruikt
 4. Nieuwbouw en verbouwingen: bijzondere regels
 5. Uw vennootschap als vruchtgebruiker, opstalhouder of erfpachter
 6. Wat met panden die u al privé bezit?
 7. Aankoop via een vennootschap
  • via een bestaande of nieuwe vennootschap?
  • welke vennootschapsvorm?
 8. Wat op het einde van de rit?
  • verkoop van het onroerend goed
  • onroerend goed overdragen aan u privé
 9. Bijzondere aandachtspunten

Het is nu meer dan ooit van belang om kritisch na te gaan of men onroerend goed koopt in persoonlijke naam, dan wel in naam van de vennootschap. Met dit boek als leidraad kent u de zwaartepunten die uw beslissing bepalen en weegt u de voor- en nadelen van uw verschillende opties tegen elkaar af. Zo komt u tot een oplossing op uw maat!

Dit Tips & Advies-Boek is er speciaal voor... 

de bedrijfsleider, de zelfstandige en de vrije beroeper

 • die de aanschaf en het bezit van een onroerend goed fiscaal wenst te optimaliseren.

de adviseur

 • die zijn cliënten optimaal wil adviseren over dit thema

Dit Tips & Advies-Boek is samengesteld door... 

Felix Vanden Heede

 • fiscaal jurist

Marc Van Ginderachter

 • hoofdredacteur Indicator-Larcier

In dit Tips & Advies-Boek leest u...

Inhoudstafel

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn?

1. Belastingen besparen?

1.1. Regels voor beroepskosten zijn toepasselijk

1.2. Aanschaffingswaarde in kosten als afschrijvingen

1.3. Alle inkomsten in principe belastbaar

1.4. Raakt u die aandelen nog kwijt?

1.5. Met alles rekening houden

2. Belastingen op aankoop, schenking en vererving van onroerende goederen besparen?

2.1. Onroerend goed wordt roerend goed

2.2. Geen registratierechten/verkooprecht op de aankoop van aandelen

2.3. Lagere registratierechten/schenkbelasting op de schenking van aandelen

2.4. Mogelijk lagere successierechten/erfbelasting op de vererving van aandelen

2.5. Is het sop de kool wel waard?

3. Uw risico beperken?

3.1. Pand afgeschermd van uw beroepsactiviteit

3.2. Heeft dat zin?

4. Uw onroerend vermogen beter beheren?

4.1. Handig als u niet alleen koopt

4.2. Betere vermogensplanning mogelijk

4.3. Meer regels

4.4. Bijkomende kosten voor de boekhouding

5. Een puzzel

Deel 2 - Verschillen tussen privébezit en ­vennootschapsbezit

1. Vennootschapsbelasting versus personenbelasting

1.1. Het verschil in belastbaar inkomen

1.2. Het verschil in tarief

1.3. Het verschil inzake afschrijvingen

1.4. Het verschil in kostenbenadering

1.5. Het verschil in onroerende voorheffing

1.6. Het verschil in belastingverminderingen en aftrekbare uitgaven

2. Verschillen inzake de registratie­rechten

2.1. Algemeen verkooprecht

2.2. Registratierechten op een hypothecaire lening

2.3. Verlaagd tarief voor vastgoedhandelaars (alle gewesten)

2.4. Teruggave bij snelle wederverkoop (alle gewesten)

2.5. Klein beschrijf (Wallonië)

2.6. Verlaagd tarief voor de aankoop van de gezinswoning (Vlaanderen)

2.7. Vrijstelling enige woning of abattement (Wallonië, Brussel)

2.8. Meeneembaarheid (Vlaanderen)

2.9. Verlaagd tarief voor de aankoop van een beschermd monument dat geen gezinswoning is (Vlaanderen)

2.10. Verlaagd tarief voor de aankoop van een pand dat aan een sociaal verhuurkantoor verhuurd wordt (Vlaanderen)

2.11. Registratierechten bij de inbreng in een vennootschap

2.12. Schenkingsrechten en schenkbelasting

3. De successierechten of erfbelasting

3.1. Tarieven in de drie gewesten

3.2. Berekening op individuele of globale verkrijging

3.3. Splitsing in Vlaanderen tussen roerende en onroerende goederen

4. De stukken van de puzzel

4.1. Complexe regels

4.2. Successie- en schenkingsrechten

4.3. Registratierechten op de aankoop en de inkomstenbelastingen

Deel 3 - Privé of via vennootschap: ­volgens het ­gebruik van het gebouw

1. Gezinswoning

1.1. Aankoop privé

1.2. Aankoop door de vennootschap

1.3. Bezit privé

1.4. Bezit van de vennootschap

1.5. Verkoop privé

1.6. Verkoop door de vennootschap

1.7. Advies

2. Tweede verblijf

2.1. Aankoop privé

2.2. Aankoop door de vennootschap

2.3. Bezit privé

2.4. Bezit door de vennootschap

2.5. Verkoop privé

2.6. Verkoop door de vennootschap

2.7. Advies

3. Pand verhuurd voor privégebruik

3.1. Aankoop privé

3.2. Aankoop door de vennootschap

3.3. Bezit privé

3.4. Bezit door de vennootschap

3.5. Verkoop privé

3.6. Verkoop door de vennootschap

3.7. Advies

4. Pand verhuurd voor beroepsgebruik

4.1. Aankoop privé

4.2. Aankoop door de vennootschap

4.3. Bezit privé

4.4. Bezit door de vennootschap

4.5. Verkoop privé

4.6. Verkoop door de vennootschap

4.7. Advies

5. Gebouw dat u zélf beroepsmatig gebruikt

5.1. Aankoop privé

5.2. Aankoop door de vennootschap

5.3. Bezit privé

5.4. Bezit door de vennootschap

5.5. Verkoop privé

5.6. Verkoop door de vennootschap

5.7. Advies

Deel 4 - Bijzondere regels voor een nieuwbouw en verbouwingen

1. Btw in plaats van registratierechten

1.1. Btw op een nieuwbouw

1.2. Registratierechten op een grond

1.3. U verbouwt

1.4. U verkoopt een nieuw gebouw

2. Inkomstenbelastingen

2.1. Woonbonus en wooncheque

2.2. Oude regeling: bouwsparen en bijkomende vermindering voor interesten

Deel 5 - Uw vennootschap als vruchtgebruiker, opstalhouder of erfpachter

1. Juridische regels

1.1. Algemeen

1.2. Vruchtgebruik

1.3. Opstal

1.4. Erfpacht

2. Fiscale regels voor een vruchtgebruik

2.1. Vestiging van het vruchtgebruik

2.2. Gedurende het vruchtgebruik

2.3. Op het einde van het vruchtgebruik

2.4. Wat is het voordeel?

2.5. Wat vindt de fiscus hiervan?

3. Fiscale regels voor een opstal

3.1. Vestiging van het opstalrecht

3.2. Gedurende het opstalrecht

3.3. Op het einde van het opstalrecht

3.4. Wat is het voordeel?

3.5. Wat vindt de fiscus hiervan?

4. Fiscale regels voor een erfpacht

4.1. Vestiging van de erfpacht

4.2. Gedurende de erfpacht

4.3. Op het einde van de erfpacht

4.4. Wat is het voordeel?

4.5. Wat vindt de fiscus hiervan?

Deel 6 - Wat met de panden die u privé al bezit?

1. Hoe krijgt u die panden nog in uw vennootschap?

1.1. Verkopen aan uw vennootschap

1.2. ‘Inbrengen’ in uw vennootschap

2. Waarom zou u die panden nog in een vennootschap stoppen?

2.1. Successieplanning

2.2. Privé geen fiscale voordelen (meer)

3. Moet u zich haasten of niet?

3.1. Recuperatie van de registratierechten

3.2. Verkoop van een nieuwbouw met btw

3.3. Eerst nog snel verbouwen of net niet?

4. Niet vergeten!

Deel 7 - U heeft beslist: het wordt via ­vennootschap

1. Via een bestaande of via een nieuwe vennootschap?

1.1. Via een bestaande vennootschap

1.2. Via een nieuwe vennootschap

2. Een nieuwe vennootschap: welke vorm?

2.1. Een NV of een BV?

2.2. Een andere vennootschapsvorm?

Deel 8 - Wat op het einde van de rit?

1. Hoe moet u het onroerend goed verkopen?

1.1. Uw vennootschap verkoopt het onroerend goed

1.2. Ú verkoopt de vennootschap

2. Hoe kunt u het pand naar u privé halen?

2.1. De vennootschap laten bestaan

2.2. De vennootschap vereffenen

2.3. U verkoopt het onroerend goed later privé

Deel 9 - Bijzondere aandachtspunten

1. De huurwetgeving

1.1. Over welke huur gaat het?

1.2. Opzegging van de huurovereenkomst n.a.v. de aanschaf van het pand

1.3. Latere opzegging van de huurovereenkomst

2. Inhoudingen op de facturen van aannemers

3. Financiering

3.1. Privé: hypothecair woonkrediet

3.2. Vennootschap: investeringskrediet

4. Vizierpositie