Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Zo koopt u ook morgen nog fiscaal optimaal en veilig onroerend goed

Pakketaanbod: € 50 EXTRA pakketkorting


Een Praktische Gids 2018 over... 

samengevat

Dit dossier geeft u alle tools in handen om ook nu nog op een veilige en correcte manier een vruchtgebruikconstructie op te zetten en te beheren. Daarnaast geven we ook antwoorden op de mogelijke vragen die de fiscus kan stellen bij deze manier van werken. Zo bent u er zeker van dat uw constructie fiscaal onaantastbaar is en niet het stempel 'fiscale fraude' krijgt, terwijl u toch optimaal profiteert van de fiscale mogelijkheden.

Het dossier geeft u een antwoord op de vraag die vele bedrijfsleiders en zaakvoerders van vennootschappen nu stellen: "Hoe vandaag correct een pand samen met uw vennootschap aankopen?" en is aangevuld met praktische tips, adviezen en oplossingen.

in detail

Van a tot z leggen we alle aspecten uit van een veilige constructie:

 • uw vennootschap als vruchtgebruiker
 • wettelijke spelregels bij vruchtgebruik
 • vruchtgebruik versus
  • huur
  • recht van opstal
  • erfpacht
 • waardering van het vruchtgebruik
 • registratierechten en btw
 • inkomstenbelasting en uw vruchtgebruik
 • de fiscus en uw vruchtgebruik
 • gesplitste aankoop vandaag in de praktijk correct aanpakken
 • stopzetten van uw vruchtgebruik: wanneer, waarom en hoe?
 • omgekeerde gesplitste aankoop: voor- en nadelen
 • wat met bestaande vruchtgebruikconstructies?

De fiscus wil fiscale fraude aanpakken en richt het vizier op (agressieve) vruchtgebruikconstructies. Het is hierdoor meer dan ooit van belang dat u bij het opzetten van zo'n constructie de wetgeving correct toepast. Dit dossier is uw leidraad om dit veilig en correct te realiseren.

Deze Praktische Gids 2018 is er speciaal voor... 

de bedrijfsleider

 • die samen met zijn vennootschap op een correcte en veilige manier een pand wil aankopen.

de adviseur

 • die zijn cliënten optimaal wil adviseren over dit thema

Als extra krijgt u bij deze Praktische Gids 2018 een... 

online service met gebruiksklare modeldocumenten en/of tools

 • om de adviezen en oplossingen onmiddellijk in de praktijk toe te passen
 • eenvoudig aanpasbaar aan uw persoonlijke gegevens en situatie

Deze Praktische Gids 2018 is samengesteld door... 

Felix Vanden Heede

 • fiscaal jurist

In deze Praktische Gids 2018 leest u...

Inhoudstafel

Voorwoord

1. Uw vennootschap als vruchtgebruiker

1.1. Wat is een vruchtgebruik?

1.2. Hoe wordt uw vennootschap vruchtgebruiker?

1.3. Turbovruchtgebruik

1.4. Gesplitste aankoop tussen natuurlijke personen

1.5. Waarom kan een vruchtgebruikconstructie met uw vennootschap fiscaal interessant zijn?

2. Wat zijn de wettelijke spelregels in verband met een vruchtgebruik?

2.1. Een vruchtgebruik als een tijdelijk zakelijk recht

2.2. Welke formaliteiten moet u naleven?

2.3. Rechten en plichten van de vruchtgebruiker

3. Vruchtgebruik versus huur, recht van opstal en erfpacht

3.1. Het belang van een duidelijk onderscheid

3.2. Vruchtgebruik versus huur

3.3. Vruchtgebruik versus recht van opstal

3.4. Vruchtgebruik versus erfpacht

4. Waardering van het vruchtgebruik

4.1. Het belang van een correcte waardering

4.2. Wat is het standpunt van de Rulingcommissie over de waardering van een vruchtgebruik?

4.3. Een correcte waardering: hoe pakt u dat praktisch aan?

5. Registratierechten en btw

5.1. Registratierechten

5.2. Btw

5.3. Aftrek registratierechten en niet-recupereerbare btw

6. Uw vruchtgebruik en de inkomsten­belastingen

6.1. Bij uw vennootschap

6.2. Voor u privé

7. De fiscus en uw vruchtgebruik

7.1. Waarom ligt een gesplitste aankoop zo gevoelig?

7.2. Wat zijn de aanvalspistes van de fiscus?

7.3. De gesplitste aankoop en de antimisbruik­bepaling

8. Hoe kunt u een gesplitste aankoop vandaag correct aanpakken?

8.1. Wat moet u zeker doen?

8.2. Waarmee moet u vandaag uitkijken?

9. Uw vruchtgebruik stopzetten?

9.1. Waarom zou u uw vruchtgebruik stopzetten?

9.2. Uw vruchtgebruik verkopen

9.3. Stopzetting: financieel gezien interessant?

9.4. Beter de blote eigendom aan uw vennootschap verkopen?

9.5. Liquidatie en faillissement

10. Een omgekeerde gesplitste aankoop?

11. Wat met bestaande vruchtgebruik­constructies die niet volledig correct opgezet zijn?

11.1. Vruchtgebruikconstructies waarover nog geen discussies bestaan met de fiscus

11.2. Vruchtgebruikconstructies die reeds het voorwerp uitmaken van een controle

12. Conclusies

13. Bijlagen

Een Tips & Advies-Boek over... 

samengevat

Dit Tips & Advies-Boek is de ideale leidraad om na te gaan of u een onroerend goed het best in naam van uw vennootschap of in persoonlijke naam koopt. Belangrijk uitgangspunt is het gebruik van het onroerend goed. Hierbij houden we uiteraard rekening met de gevolgen van de overheveling van bevoegdheden naar de gewesten voor de zgn. eigen woning en de hervorming van de vennootschapsbelasting. We bekijken ook of u gebouwen die u al bezit niet beter aan uw vennootschap overdraagt en hoe u dit doet.

in detail

In 9 stappen leiden wij u naar de correcte analyse in uw situatie:

 1. waarom zou een vennootschap interessant kunnen zijn?
 2. verschillen tussen privébezit en vennootschapsbezit
 3. het gebruik van het gebouw
  • gezinswoning
  • tweede verblijf
  • pand verhuurd voor privédoeleinden
  • pand verhuurd voor beroepsdoeleinden
  • gebouw dat u zelf beroepsmatig gebruikt
 4. nieuwbouw en verbouwingen: bijzondere regels
 5. uw vennootschap als vruchtgebruiker, opstalhouder of erfpachter
 6. wat met panden die u al privé bezit?
 7. aankoop via een vennootschap
  • via een bestaande of nieuwe vennootschap?
  • welke vennootschapsvorm?
 8. wat op het einde van de rit?
  • verkoop van het onroerend goed
  • onroerend goed overdragen aan u privé
 9. bijzondere aandachtspunten

Het is nu meer dan ooit van belang om kritisch na te gaan of men onroerend goed koopt in persoonlijke naam, dan wel in naam van de vennootschap. Met dit boek als leidraad kent u de zwaartepunten die uw beslissing bepalen en weegt u de voor- en nadelen van uw verschillende opties tegen elkaar af. Zo komt u tot een oplossing op uw maat!

Dit Tips & Advies-Boek is er speciaal voor... 

de bedrijfsleider, de zelfstandige en de vrije beroeper

 • die de aanschaf en het bezit van een onroerend goed fiscaal wenst te optimaliseren.

de adviseur

 • die zijn cliënten optimaal wil adviseren over dit thema

Dit Tips & Advies-Boek is samengesteld door... 

Felix Vanden Heede

 • fiscaal jurist

Marc Van Ginderachter

 • hoofdredacteur Indicator-Larcier

In dit Tips & Advies-Boek leest u...

Inhoudstafel

Voorwoord

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn?

1. Belastingen besparen?

1.1. Regels voor beroepskosten zijn toepasselijk

1.2. Aanschaffingswaarde in kosten als afschrijvingen

1.3. Alle inkomsten in principe belastbaar

1.4. Raakt u die aandelen nog kwijt?

1.5. Met alles rekening houden

2. Registratie- en successie­rechten besparen?

2.1. Onroerend goed wordt roerend goed

2.2. Geen registratierechten op de aankoop van aandelen

2.3. Lagere registratierechten op de schenking van aandelen

2.4. Mogelijk lagere successierechten op de vererving van aandelen

2.5. Is het sop de kool wel waard?

3. Uw risico beperken?

3.1. Pand afgeschermd van uw beroeps­activiteit

3.2. Heeft dat zin?

4. Uw onroerend vermogen beter beheren?

4.1. Handig als u niet alleen koopt

4.2. Betere vermogensplanning mogelijk

4.3. Meer regels

4.4. Bijkomende kosten voor de boekhouding

5. Een puzzel

Deel 2 - Verschillen tussen privébezit en vennootschapsbezit

1. Vennootschapsbelasting versus personenbelasting

1.1. Het verschil in belastbaar inkomen

1.2. Het verschil in tarief

1.3. Het verschil inzake afschrijvingen

1.4. Het verschil in kostenbenadering

1.5. Het verschil in onroerende voorheffing

1.6. Het verschil in belastingverminderingen en aftrekbare uitgaven

2. Verschillen inzake de registratie­rechten

2.1. Algemeen verkooprecht

2.2. Registratierechten op een hypothecaire lening

2.3. Verlaagd tarief voor vastgoed­handelaars

2.4. Teruggave bij snelle wederverkoop

2.5. Klein beschrijf

2.6. Verlaagd tarief voor de aankoop van de gezinswoning

2.7. Vrijstelling enige woning (abattement)

2.8. Meeneembaarheid

2.9. Verlaagd tarief voor de aankoop van een beschermd monument dat geen gezinswoning is

2.10. Verlaagd tarief voor de aankoop van een pand dat aan een sociaal verhuurkantoor wordt verhuurd

2.11. Registratierechten bij de inbreng in een vennootschap

2.12. Schenkingsrechten en schenkbelasting

3. De successierechten of erfbelasting

3.1. Tarieven in de drie gewesten

3.2. Berekening op individuele of globale verkrijging

3.3. Splitsing in Vlaanderen tussen roerende en onroerende goederen

4. De stukken van de puzzel

4.1. Complexe regels

4.2. Successie- en schenkingsrechten

4.3. Registratierechten op de aankoop en de inkomsten­belastingen

Deel 3 - Privé of via vennootschap: volgens het gebruik van het gebouw

1. Gezinswoning

1.1. Aankoop privé

1.2. Aankoop door de vennootschap

1.3. Bezit privé

1.4. Bezit van de vennootschap

1.5. Verkoop privé

1.6. Verkoop door de vennootschap

1.7. Advies

2. Tweede verblijf

2.1. Aankoop privé

2.2. Aankoop door de vennootschap

2.3. Bezit privé

2.4. Bezit door de vennootschap

2.5. Verkoop privé

2.6. Verkoop door de vennootschap

2.7. Advies

3. Pand verhuurd voor privégebruik

3.1. Aankoop privé

3.2. Aankoop door de vennootschap

3.3. Bezit privé

3.4. Bezit door de vennootschap

3.5. Verkoop privé

3.6. Verkoop door de vennootschap

3.7. Advies

4. Pand verhuurd voor beroepsgebruik

4.1. Aankoop privé

4.2. Aankoop door de vennootschap

4.3. Bezit privé

4.4. Bezit door de vennootschap

4.5. Verkoop privé

4.6. Verkoop door de vennootschap

4.7. Advies

5. Gebouw dat u zélf beroepsmatig gebruikt

5.1. Aankoop privé

5.2. Aankoop door de vennootschap

5.3. Bezit privé

5.4. Bezit door de vennootschap

5.5. Verkoop privé

5.6. Verkoop door de vennootschap

5.7. Advies

Deel 4 - Bijzondere regels voor een nieuwbouw en verbouwingen

1. Btw in plaats van registratie­rechten

1.1. Btw op een nieuwbouw

1.2. Registratierechten op een grond

1.3. U verbouwt

1.4. U verkoopt een nieuw gebouw

2. Inkomstenbelastingen

2.1. Woonbonus en wooncheque

2.2. Oude regeling: bouwsparen en bijkomende vermindering voor interesten

Deel 5 - Uw vennootschap als vruchtgebruiker, opstalhouder of erfpachter

1. Juridische regels

1.1. Algemeen

1.2. Vruchtgebruik

1.3. Opstal

1.4. Erfpacht

2. Fiscale regels voor een vruchtgebruik

2.1. Vestiging van het vruchtgebruik

2.2. Gedurende het vruchtgebruik

2.3. Op het einde van het vruchtgebruik

2.4. Wat is het voordeel?

2.5. Wat vindt de fiscus hiervan?

3. Fiscale regels voor een opstal

3.1. Vestiging van het opstalrecht

3.2. Gedurende het opstalrecht

3.3. Op het einde van het opstalrecht

3.4. Wat is het voordeel?

3.5. Wat vindt de fiscus hiervan?

4. Fiscale regels voor een erfpacht

4.1. Vestiging van de erfpacht

4.2. Gedurende de erfpacht

4.3. Op het einde van de erfpacht

4.4. Wat is het voordeel?


4.5. Wat vindt de fiscus hiervan?

Deel 6 - Wat met de panden die u privé al bezit?

1. Hoe krijgt u die panden nog in uw vennootschap?

1.1. Verkopen aan uw vennootschap

1.2. ‘Inbrengen’ in uw vennootschap

2. Waarom zou u die panden nog in een vennootschap stoppen?

2.1. Successieplanning

2.2. Privé geen fiscale voordelen (meer)

3. Moet u zich haasten of niet?

3.1. Recuperatie van de registratierechten

3.2. Verkoop van een nieuwbouw met btw

3.3. Eerst nog snel verbouwen of net niet?

4. Niet vergeten!

Deel 7 - U heeft beslist: het wordt via vennootschap

1. Via een bestaande of via een nieuwe vennootschap?

1.1. Via een bestaande vennootschap

1.2. Via een nieuwe vennootschap

2. Een nieuwe vennootschap: welke vorm?

2.1. Een nv of een bvba

2.2. Een andere vennootschapsvorm?

2.3. Advies

Deel 8 - Wat op het einde van de rit?

1. Hoe moet u het onroerend goed verkopen?

1.1. Uw vennootschap verkoopt het onroerend goed

1.2. Ú verkoopt de vennootschap

2. Hoe kunt u het pand naar u privé halen?

2.1. De vennootschap laten bestaan

2.2. De vennootschap vereffenen

2.3. U verkoopt het onroerend goed later privé

Deel 9 - Bijzondere aandachtspunten

1. De huurwetgeving

1.1. Over welke huur gaat het?

1.2. Opzegging van de huurovereenkomst n.a.v. de aanschaf van het pand

1.3. Latere opzegging van de huur­overeenkomst

2. Inhoudingen op de facturen van aannemers

3. Financiering

3.1. Privé: hypothecair woonkrediet

3.2. Vennootschap: investeringskrediet

4. Vizierpositie

Pakketaanbod
208,00 
Pakketprijs nu: 108,00 
In dit pakketaanbod...
Vruchtgebruik en gesplitste aankoop
94,00 
Abonneeprijs 74,00 
Aankoop en bezit van een pand - privé of vennootschap?
114,00 
Abonneeprijs 84,00 
Vruchtgebruik en gesplitste aankoop
94,00 
Abonneeprijs 74,00 
Aankoop en bezit van een pand - privé of vennootschap?
114,00 
Abonneeprijs 84,00 
Prijzen zijn excl. btw