Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Zelfstandige en pensioen: ken uw opties!

Pakketaanbod


Een Praktische Gids 2018 over... 

samengevat

Deze praktische gids geeft u een antwoord op de vraag hoe en wanneer u als zelfstandige uw wettelijk en uw extralegaal pensioen (vervroegd) kunt opnemen zonder daarvoor al te erg fiscaal gestraft te worden. De regering probeert immers uw effectieve pensioendatum naar een steeds latere leeftijd te verschuiven. Met dit dossier bent u er zeker van dat uw strategie voor een optimale pensioenopbouw mee evolueert met de nieuwe regels en nog succesvol is op de dag waarop u effectief stopt met werken.

in detail

We behandelen de volgende thema's om tot een goed inzicht en een optimale strategie te komen:

 • Het pensioensysteem in België: de 4 pijlers
 • Wat moet u weten over levensverzekeringen?
 • Fiscaliteit van pensioenuitkeringen
 • Fiscale gevolgen van vervroegde uitkeringen van aanvullende pensioenen
 • Wanneer is het aanpassen van de pensioenleeftijd fiscaal voordelig?
 • Vervroegde uitkering van een aanvullend pensioen gekoppeld aan een krediet
 • Aanvullende verzekeringen (overlijden, premievrijstelling, invaliditeitsrente)

De regering lijkt er alles aan te doen om u zo lang mogelijk aan het werk te houden, maar als zelfstandige wilt u uiteraard zelf bepalen wanneer u stopt met werken. Dit dossier geeft u een antwoord op de vraag wanneer u op pensioen kunt/mag en hoe en wanneer u uw wettelijk en uw extralegaal pensioen fiscaal (vervroegd) voordeling kunt opnemen.

Deze Praktische Gids 2018 is er speciaal voor... 

iedere zelfstandige

 • die een antwoord zoekt op de vraag wanneer hij op pensioen mag/kan en welke fiscale gevolgen er zijn bij een vervroegde uitkering van zijn pensioenkapitaal.

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door... 

Gerrit Van Daele

 • professor UGent

In deze Praktische Gids 2018 leest u...

Inhoudstafel

Inleiding

1. Het pensioensysteem in België

1.1. Het vierpijlersysteem

2. Wat moet u weten over levensverzekeringen?

2.1. Begunstiging in de levensverzekering

2.2. Verschil tussen Tak 21 en Tak 23

3. Wanneer wordt uw pensioen uitgekeerd?

3.1. Met pensioen in de eerste pijler

3.2. De pensioenuitkering in de tweede pijler

3.3. De uitkering van een aanvullend pensioen in de derde pijler

3.4. Pensioenuitkering in de vierde pijler

4. Fiscaliteit van pensioenuitkering

4.1. Belasting op de uitkering in de eerste pijler

4.2. Belasting op uitkering van bedrijfspensioenen

4.3. Belasting op de uitkering van aanvullend pensioen in de derde pijler

4.4. Belasting op pensioenopbouw in de vierde pijler

5. Fiscale gevolgen van vervroegde uitkeringen van aanvullende pensioenen

5.1. Vervroegde uitkering van bedrijfspensioenen

5.2. Vervroegde uitkering van een aanvullend pensioen in de derde pijler

5.3. Vervroegde uitkering van aanvullend pensioen in de vierde pijler

6. Wanneer is het aanpassen van de pensioen­leeftijd fiscaal voordelig?

6.1. Gevolgen bij een verhoging van 65 naar 67 jaar

6.2. Gevolgen bij een verhoging van 60 naar 65 jaar

7. Vervroegde uitkering van een aanvullend pensioen gekoppeld aan een krediet

7.1. Een bedrijfspensioenplan als kredietmiddel

7.2. Gevolgen van verdaging of latere uitkering op een door een bedrijfspensioenplan gewaarborgd krediet

8. Opgelet met aanvullende verzekeringen

8.1. Aanvullende verzekering overlijden

8.1. Aanvullende verzekering premievrijstelling

8.2. Aanvullende verzekering invaliditeitsrente

9. Eindconclusie

Een Praktische Gids 2018 over... 

samengevat

Dit dossier geeft u een duidelijk antwoord op de vraag die u zich als zelfstandige regelmatig stelt: wat zijn de gevolgen als ik beslis om vóór mijn wettelijke pensioendatum te stoppen met werken? Wij brengen u op de hoogte over de verschillende mogelijkheden en de financiële gevolgen van uw keuze. Zo bent u er zeker van dat u zonder verrassingen van het leven kunt genieten na uw professionele carrière. We hebben uiteraard speciale aandacht voor de gewijzigde regels i.v.m. de uitbetaling van uw aanvullend pensioen, de gelijkstelling van uw studieperiode als optie en de nieuwe regels bij een gemengde loopbaan.

in detail

Dit dossier belicht niet enkel de pensioenregeling zelf, maar ook de gevolgen van uw beslissing. U krijgt antwoorden voor verschillende situaties:

 • als zelfstandige stoppen vóór uw 60ste
 • op vervroegd pensioen vóór uw wettelijke pensioenleeftijd
 • uw rustpensioen als zelfstandige vanaf uw wettelijke pensioendatum
 • doorwerken tijdens uw pensioen

We bekijken de gevolgen van uw beslissing voor:

 • de sociale bijdragen (vóór en tijdens uw pensioen)
 • de belastingen tijdens uw pensioen
 • de uitbetaling van het aanvullend pensioen als zelfstandige
 • uw verzekeringen

Het leven is meer dan werken alleen. Uw droom: kunnen stoppen met werken wanneer u het wilt. Met dit dossier kiest u bewust voor de weg die in uw concrete situatie optimaal is en schat u de gevolgen van uw beslissing correct in. Zo kunt u zonder zorgen uw carrière afronden en toeleven naar een zorgeloos leven na uw actieve carrière.

Deze Praktische Gids 2018 is er speciaal voor... 

iedere zelfstandige

 • die bewust en zonder zorgen vóór zijn wettelijke pensioendatum wil stoppen met werken

Deze Praktische Gids 2018 is samengesteld door... 

Wim De Buyser

 • fiscaal jurist

Griet Pals

 • hoofdredacteur Indicator

In deze Praktische Gids 2018 leest u...

Inhoudstafel

1. Als zelfstandige stoppen vóór uw 60ste

1.1. Wat is precies het gevolg voor uw wettelijk pensioen als zelfstandige?

1.2. Heeft u dan recht op een uitkering?

1.3. Blijft u nog gedekt door de ziekteverzekering?

1.4. Wat is een voortgezette verzekering en is het een goed idee om zo’n verzekering af te sluiten?

1.5. Zijn er andere pistes om gedekt te blijven door de ziekteverzekering?

1.6. Lopen uw sociale bijdragen nog drie jaar verder als u stopt met werken?

1.7. Wat zijn de voor- en nadelen van niet volledig te stoppen, maar wel uit te bollen als zelfstandige?

1.8. Kunt u uw extralegaal pensioen al vóór uw 60ste opvragen en is dat wel verstandig?

1.9. Stopzetting van uw eenmanszaak: het best niet vóór uw 60ste?

2. Op vervroegd pensioen vóór uw 65ste

2.1. Vanaf wanneer kunt u in vervroegd pensioen?

2.2. Welke jaren tellen mee om de beroepsloopbaan te bepalen om vervroegd met pensioen te kunnen?

2.3. Welke uitzonderingen zijn er nog mogelijk?

2.4. Krijgt u een lager pensioen doordat u vervroegd met pensioen gaat?

2.5. Vervroegd met pensioen of niet? Een cijfervoorbeeld

2.6. Nog recht op een pensioenbonus?

2.7. Moet u het vervroegd pensioen zelf aanvragen?

2.8. Hoeveel mag u nog bijverdienen tijdens uw vervroegd pensioen?

3. Uw rustpensioen als zelfstandige

3.1. Hoe vraagt u het aan?

3.2. Hoe kunt u exact te weten komen hoe hoog uw pensioen zal zijn?

3.3. Op het einde van uw carrière nog een tijdje als werknemer werken, is dat goed voor uw pensioen?

3.4. Hoe gebeurt de berekening van het pensioen?

3.5. Hoe zit het met de periode vóór uw 20ste? Wanneer mag u die meetellen?

3.6. Welke periodes waarin u niet gewerkt heeft, tellen toch mee voor de berekening van uw pensioenloopbaan?

3.7. Welke periodes tellen niet mee voor uw beroepsloopbaan?

3.8. Moet u zelf uw beroepsverleden kunnen bewijzen?

3.9. Hoe wordt het pensioen van de meewerkende echtgeno(o)t(e) berekend?

3.10. Wat met de jaren als werknemer of als ambtenaar?

3.11. Ook recht op een pensioenbonus?

3.12. Gaat u het best met pensioen op 1 januari?

3.13. Wanneer krijgt u een gezinspensioen en wanneer een pensioen als alleenstaande?

3.14. Wat is het minimumpensioen en waarom kan dit belangrijk zijn?

3.15. Hoeveel wettelijk pensioen kunt u als zelfstandige momenteel maximaal krijgen? Waarom zal dit de komende jaren nog sterk stijgen?

4. Doorwerken tijdens uw pensioen

4.1. Mag u als zelfstandige tijdens uw pensioen nog iets bijverdienen?

4.2. Hoeveel mag u nog precies bijverdienen?

4.3. Wat als u toch meer verdient dan toegelaten is?

4.4. Mag u voortaan onbeperkt bijverdienen vanaf uw 65ste?

4.5. Welke inkomsten tellen mee wanneer u als zelfstandige blijft werken?

4.6. Hoeveel mag u nog verdienen als werknemer?

4.7. Doorwerken in een vennootschap: aandachtspunten

4.8. Kunt u blijven werken in een eenmanszaak?

4.9. Moet u uw activiteit melden aan de pensioen­dienst?

4.10. Bouwt u, als u verder werkt tijdens uw pensioen, verder pensioenrechten op?

5. Sociale bijdragen vóór en tijdens uw pensioen

5.1. De sociale bijdragen indien u stopt met werken na uw pensioen

5.2. Hoeveel sociale bijdragen betaalt u indien u verder werkt na uw pensioen binnen de toegelaten arbeid?

5.3. Uw sociale bijdragen indien u onbeperkt bijverdient

5.4. Eerst uw activiteit onderbreken om minder sociale bijdragen te betalen?

5.5. Moet u sociale bijdragen betalen als u onbezoldigd verder werkt?

6. Belastingen betalen tijdens uw pensioen?

6.1. Moet u belastingen betalen op uw wettelijk pensioen als zelfstandige?

6.2. Wat indien u verder werkt tijdens uw pensioen?

6.3. Wat is de invloed van huur- en andere inkomsten die u nog heeft?

7. De uitbetaling van uw aanvullend pensioen als zelfstandige

7.1. Kiest u de uitbetaling van een kapitaal of een lijfrente?

7.2. Hoe weet u of u voldoende opgebouwd heeft om uw levensstandaard te behouden?

7.3. Rekenen op uw aanvullend pensioen?

7.4. Hoe weet u welk kapitaal u opbouwt via uw aanvullende verzekering?

7.5. Kunt u dit nu nog bijsturen?

7.6. Een zgn. interne pensioenvoorziening

7.7. Hoe zit dat met een groepsverzekering of individuele pensioen­toezegging (IPT)?

7.8. Vanaf wanneer laat u het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ) uitbetalen?

7.9. Hoe zit dat voor pensioensparen en langetermijn­sparen?

8. Verzekeringsvraagstukken indien u stopt als zelfstandige

8.1. Wat met uw hospitalisatieverzekering?

8.2. Wat met andere lopende verzekeringen als u stopt met werken?

9. Overzicht modellen

Pakketaanbod
182,00 
Pakketprijs nu: 98,00 
In dit pakketaanbod...
Hoe en wanneer als zelfstandige uw wettelijk en uw extralegaal pensioen fiscaal voordelig opnemen?
91,00 
Abonneeprijs 71,00 
Als zelfstandige stoppen vóór uw wettelijke pensioendatum
91,00 
Abonneeprijs 71,00 
Hoe en wanneer als zelfstandige uw wettelijk en uw extralegaal pensioen fiscaal voordelig opnemen?
91,00 
Abonneeprijs 71,00 
Als zelfstandige stoppen vóór uw wettelijke pensioendatum
91,00 
Abonneeprijs 71,00 
Hoe en wanneer als zelfstandige uw wettelijk en uw extralegaal pensioen fiscaal voordelig opnemen?
91,00 
Abonneeprijs 71,00 
Als zelfstandige stoppen vóór uw wettelijke pensioendatum
91,00 
Abonneeprijs 71,00 
Hoe en wanneer als zelfstandige uw wettelijk en uw extralegaal pensioen fiscaal voordelig opnemen?
91,00 
Abonneeprijs 71,00 
Als zelfstandige stoppen vóór uw wettelijke pensioendatum
91,00 
Abonneeprijs 71,00 
Prijzen zijn excl. btw