Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Wie of wat gaat de fiscus komend jaar extra controleren?

Een Tips & Advies-Dossier over... 

samengevat

Het doel van dit dossier is dat u kunt inschatten wat voor u de gevolgen zijn van de nieuwe prioriteitenlijst van de fiscus. U krijgt een antwoord op de vraag of u nu meer of minder risico loopt om gecontroleerd te worden. We analyseren wat de fiscus specifiek zoekt in uw dossier. Zo bent u er zeker van dat u geen verrassende vragen krijgt bij een fiscale controle en kunt u zich optimaal voorbereiden.

in detail

We analyseren, geven tips en advies, en antwoorden op kritische vragen als wie, waarom en hoe bij de 10 prioritaire prooien van de fiscus:

 1. Bedrijfsleiders die hun werkelijke kosten bewijzen
 2. Managementvennootschappen
 3. Bedrijven met een 'lage winstmarge'
 4. Wie (volgens de fiscus) 'boven zijn stand leeft'
 5. Huiseigenaars
 6. Ouders met kinderen ten laste
 7. Gebruikers van het openbaar vervoer
 8. Niet-aangevers van beroepsinkomsten
 9. Belgische grensarbeiders
 10. Btw-plichtigen

Behoor ik tot de 10 prooien van de fiscus? Dit dossier geeft u de nodige praktische kennis om deze vraag te beantwoorden. En zo ja, hoe kunt u zich verdedigen? Zo kunt u met een gerust gemoed ondernemen en leven, zonder schrik dat de fiscus zich tegen u keert.

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor... 

iedere ondernemer

 • die zekerheid zoekt omtrent de nieuwe prioriteitenlijst van de fiscus en zich optimaal wil voorbereiden op een eventuele controle

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door... 

Ludwig Van der Reysen

 • hoofdredacteur Indicator

In dit Tips & Advies-Dossier leest u...

Inhoudstafel

1. Werkelijke beroepskosten bewijzen als bedrijfsleider

1.1. U neemt geen genoegen met de forfaitaire kostenaftrek

1.2. Welke principes zijn van belang bij de aftrek van uw werkelijke kosten?

1.3. Kosten voor woon-werkverkeer als zaakvoerder/bestuurder?

1.4. Kunt u andere beroepsmatige autokosten inbrengen dan woon-werkverkeer?

1.5. Loon aan uw echtgeno(o)t(e) of kinderen aftrekbaar?

1.6. Wat met de kosten van uw bureau thuis?

1.7. Kunt u eventuele verzekeringen als bedrijfsleider in aftrek brengen?

1.8. Uitgesloten of beperkt aftrekbare kosten

2. Managementvennootschappen

2.1. Alleen management- of ook bestuursvennootschappen?

2.2. Waarom worden deze geviseerd door de fiscus?

2.3. Hoe kunt u zich verdedigen?

2.4. Tips en aandachtspunten

3. Bedrijven met een lage winstmarge

3.1. Wat wordt er verstaan onder ‘winstmarge’?

3.2. Wat is de tactiek van de fiscus?

3.3. Hoe verdedigt u zich als de controleur problemen maakt?

4. Wie boven zijn stand leeft

4.1. Wat is de aanleiding voor een zgn. indiciaire controle?

4.2. Uitgavenpatroon onder de loep

4.3. Wie moet wat bewijzen?

5. Huiseigenaars

5.1. Onroerende goederen verplicht aan te geven?

5.2. Huurinkomsten of kadastraal inkomen?

5.3. Wie moet het onroerend inkomen aangeven?

5.4. Extra controle voor wie huur vraagt aan zijn eigen vennootschap

5.5. Let ook op met inkomsten uit de verhuur van studentenkoten

6. Ouders

6.1. Ouders met kinderen ten laste

6.2. Wanneer heeft u kinderen ten laste?

7. Gebruikers van openbaar vervoer

7.1. Wat is het probleem voor de fiscus?

7.2. Hoe zit het ook weer met die vrijstelling woon-werkverkeer?

7.3. Bewijzen dat u het openbaar vervoer gebruikt

7.4. Wat als het over gecombineerd vervoer gaat?

8. Niet alle beroepsinkomsten aangegeven

8.1. Verschil tussen inkomstenfiches en aangifte

8.2. Wat is het mogelijke probleem?

8.3. Hoe kunt u zich eventueel verdedigen?

8.4. Tips

9. Belgische grensarbeiders in Frankrijk

9.1. Dubbelbelastingverdrag tussen Frankrijk en België

9.2. Belgische grensarbeiders werkzaam in de Franse grensstreek

9.3. Franse grensarbeiders werkzaam in de Belgische grensstreek

9.4. Conclusie

10. Controle van btw-tegoeden

10.1. Basisregels van de teruggaaf van btw-tegoeden

10.2. Maandelijkse teruggaaf

10.3. De btw-teruggaafcontroles worden geoptimaliseerd en aangescherpt

Aanbod
Pagina's

 

 

PAPIER

Abonneeaanbod

103,00 

83,00 

Enkel met actief abonnement
53
Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

 

103,00 

53
Prijzen zijn excl. btw
Loading

Een vraag?
Bel naar Klantenservice

0800 39 067