Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Werken met een managementvennootschap: waarom wel, waarom niet?

Hoe als alleenwerkende zelfstandige uw fiscaal en juridisch voordeel maximaliseren via een vennootschap

Een Tips & Advies-Dossier over... 

samengevat

Is de managementvennootschap nog steeds een goede keuze voor een alleenwerkende zelfstandige? We analyseren de voor- en nadelen van het werken met en zonder vennootschap vanuit verschillende standpunten. U krijgt een duidelijk actieplan in functie van het antwoord.

in detail

Het is belangrijk dat u de bestaansreden van uw eigen vennootschap of het oprichten van een nieuwe vennootschap kritisch evalueert. Hiervoor analyseren we voor u vanuit een praktische invalshoek:

  • juridische en fiscale aspecten bij het werken zonder of met managementvennootschap;
  • de overgang van eenmanszaak naar vennootschap;
  • verschillende mogelijkheden voor het stopzetten van uw vennootschap.

Met dit dossier als leidraad maakt u ook de juiste keuzes met als doel uw inkomen fiscaal te optimaliseren, rekening houdend met de gewijzigde wetgeving, het WVV en de regels die zowel in het voordeel (grotere flexibiliteit) als in het nadeel van het werken met een vennootschap zijn.

Als alleenwerkende zelfstandige heeft u er dus alle belang bij om uw situatie te (her)evalueren.

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor... 

iedere zelfstandige ondernemer

  • die er bewust wel of niet voor wil kiezen om (verder) te werken met een managementvennootschap om zo fiscaal optimaal voordeel te behalen

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door... 

Frederik de Roo

  • Partner BDO Tax & Legal Services

In dit Tips & Advies-Dossier leest u...

Inhoudstafel

Inleiding

Deel 1 - Werken zonder (management)vennootschap

1. Inleiding

2. Waarom werken zonder vennootschap?

3. Opstartprocedure

3.1. KBO

3.2. Btw-nummer

3.3. Aansluiting als zelfstandige

3.4. Kosten

4. Juridische aspecten

4.1. Onbeperkte aansprakelijkheid

4.2. Hoe deze onbeperkte aansprakelijkheid indekken?

5. Fiscale en parafiscale aspecten

5.1. Sociale bijdragen

5.2. Personenbelasting

5.3. Gemeentebelasting

5.4. Voorbeeld

Deel 2 - Werken met een management­vennootschap

1. Inleiding

2. Juridische aspecten

2.1. Afzonderlijk rechtsvermogen

2.2. Keuze rechtsvorm en aansprakelijkheid

3. Opstartprocedure

3.1. Financieel plan

3.2. Tussenkomst notaris

3.3. Publicatie Belgisch Staatsblad

3.4. KBO

3.5. Btw

4. Fiscale aspecten

4.1. Vennootschapsbelasting

4.2. Hoe geld uit uw managementvennootschap halen?

4.3. Is werken met een managementvennootschap fiscaal misbruik?

Deel 3 - Overgang van eenmanszaak naar vennootschap

1. Verkoop

1.1. Onderhandse verkoop

1.2. Quasi-inbreng

1.3. Niet-tegenstelbaarheid en fiscale hoofdelijke aansprakelijkheid overnemer

1.4. Meerwaardebelasting

1.5. Sociale bijdragen

1.6. Btw-aspecten

1.7. Verkooprechten

2. Inbreng

2.1. Notariële inbreng

2.2. Inbreng in natura

2.3. Meerwaardebelasting

2.4. Btw-aspecten

3. Kiezen voor verkoop of inbreng?

3.1. Verlaagd tarief roerende voorheffing

3.2. Fiscale aftrek

3.3. Voorfinanciering belastingen

3.4. Onroerend goed

Deel 4 - Uw managementvennootschap stopzetten

1. Inleiding

2. Wat zijn de fiscale gevolgen van een liquidatie van uw vennootschap en hoe kunt u daarop nu al inspelen?

2.1. Vennootschapsbelasting

2.2. Btw

2.3. Registratierechten

2.4. Registratierechten: wanneer is het gunstregime van toepassing?

2.5. Roerende voorheffing op liquidatiebonus

3. Alternatieven voor een liquidatie?

3.1. Liquideren of niet?

3.2. Uw vennootschap aanhouden om een periode van inactiviteit te overbruggen tot uw pensioen

3.3. Uw vennootschap omvormen tot een patrimoniumvennootschap

4. Uw managementvennootschap schenken, verkopen of laten vererven?

4.1. Voordelige tarieven voor de schenking van aandelen

4.2. Is het verlaagd tarief voor familiale vennootschappen van toepassing op uw managementvennootschap?

4.3. Een verkoop van uw aandelen als alternatief voor een schenking?

4.4. Behoud van controle: zowel bij schenking als bij verkoop

4.5. Vererving

4.6. Impact van het nieuwe WVV

Conclusie

Aanbod

 

 

PAPIER

Abonneeaanbod

119,00 

99,00 

Enkel met een actief abonnement
Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

 

119,00 

Prijzen zijn excl. btw
Loading

Een vraag?
Bel naar Klantenservice

0800 39 067