Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Werken met de nieuwe maatschap om uw vermogen over te dragen

Uw onderneming en uw vermogen optimaal overdragen met behoud van inkomsten en controle

Een Tips en Advies-Dossier over... 

samengevat

De maatschap, de meest gebruikte controlestructuur voor vermogensplanning, wordt weleens de ‘Rolls-Royce’ onder de successieplanningstechnieken genoemd. In dit dossier bekijken we in detail hoe u via een maatschap zowel uw onderneming als de andere bestanddelen van uw vermogen met behoud van inkomsten en controle fiscaal vriendelijk kunt overdragen.

We bespreken daarnaast hoe u vandaag in de praktijk optimaal werkt met een maatschap. Verder bekijken we ook wat de impact van een aantal recente wetswijzigingen is op het discrete karakter van de maatschap en gaan we uitgebreid in op de nieuwe boekhoudkundige verplichtingen van de maatschap.

in detail

Uw vermogen schenken en toch de controle behouden: het kan via een maatschap. In dit dossier behandelen we van a tot z deze manier van schenken:

 • de maatschap: van oprichting tot ontbinding
 • schenking via uw maatschap
 • beding van aanwas
 • als statutair zaakvoerder de controle behouden
 • voor- en nadelen
 • modelstatuten (ook beschikbaar via online service)

De uitgebreide modelstatuten werden volledig aangepast aan het nieuwe vennootschaps- en ondernemingsrecht en aan de recentste standpunten van de Fiscale Administratie. Zo heeft u een praktisch instrument om zelf de eerste stappen te zetten of om uw klanten daarbij te begeleiden.

Met een maatschap heeft u enerzijds het voordeel dat u zelf nog van een financieel veilige toekomst zal genieten en anderzijds dat u uw vermogen tegen een minimale fiscale kost overdraagt naar de volgende generatie, met behoud van controle. Bestel nu dit geactualiseerde dossier!

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor... 

de bedrijfsleider, de zelfstandige en de vrije beroeper

 • die het familiale vermogen fiscaal optimaal wil overdragen
 • die de volledige controle wil behouden over het beheer ervan en de inkomsten eruit

de adviseur

 • die zijn cliënten optimaal wil adviseren over dit thema

Als extra's krijgt u bij dit Tips & Advies-Dossier een... 

online service met gebruiksklare modeldocumenten en/of tools

 • om de adviezen en oplossingen onmiddellijk in de praktijk toe te passen
 • eenvoudig aanpasbaar aan uw persoonlijke gegevens en situatie

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door... 

Anne Meyus

 • juriste en belastingconsulent - vermogensadvies

In dit Tips & Advies-Dossier leest u...

Inhoudstafel

I. Inleiding – de maatschap: successieplanning met behoud van inkomsten en controle

II. De maatschap

1. Wat is een maatschap? – wettelijk kader

2. Belangrijkste kenmerken van een maatschap

2.1. Contractuele relatie

2.2. Persoonlijk karakter

2.3. Geen rechtspersoonlijkheid

2.4. Inbreng door elke vennoot

2.5. (On)rechtstreeks vermogensvoordeel

2.6. Onderneming

2.7. Geen fiscale meerkost

3. Oprichting

3.1. Formele geldigheidsvereisten

3.2. Materiële geldigheidsvereisten

3.3. Overige bepalingen

4. Interne organisatie van de maatschap

4.1. Bestuur

4.2. Rechten en plichten van de vennoten

4.3. Overlijden van een van de vennoten – continuïteitsclausules

4.4. Uittreding en uitsluiting van een van de vennoten

5. Vermogen van de maatschap

5.1. Bankrelaties

5.2. Levensverzekering

5.3. Onroerend goed

5.4. Leningen

5.5. Kunstwerken

5.6. Aandelen van een (familiale) vennootschap

6. Winstuitkering of reservering

6.1. Winstuitkering

6.2. Geen winstuitkering

6.3. Fiscaal

7. Boekhouding

8. UBO-register

9. Ontbinding

9.1. Gemeen recht

9.2. Statutaire voorzieningen

10. Fiscaliteit

10.1. Bij de oprichting

10.2. Tijdens de duur van de maatschap

10.3. Bij de ontbinding

11. Instrument van vermogensplanning

11.1. De schenking en de maatschap

11.2. De aanwas en de maatschap

III. De schenking

1. Definitie

2. Soorten schenkingen

2.1. Volgens de inhoud

2.2. Volgens de vorm

3. Modaliteiten van de schenking

3.1. Het beding van conventionele terugkeer

3.2. Last van (lijf)rente

3.3. Beperkingen van het beschikkingsrecht

3.4. Vrijstelling van inbreng

3.5. Voorbehoud van vruchtgebruik

3.6. Restschenking (‘fideïcommis de residuo’)

3.7. Uitdrukkelijk ontbindend beding

3.8. Zaakvervanging

3.9. Controlebehoud

4. De registratie van de schenking

4.1. Verplichte registratie

4.2. Niet-verplichte registratie – vrijwillige registratie

4.3. Verhouding schenkingsrechten/successierechten

5. Tarieven schenkingsrechten

5.1. Vlaams gewest

5.2. Brussels Hoofdstedelijk gewest

5.3. Waals gewest

6. Tarieven van de successierechten

6.1. Vlaams gewest

6.2. Brussels Hoofdstedelijk gewest

6.3. Waals gewest

IV. De aanwas

1. Definitie

2. Inhoud

3. Vorm

4. Fiscaliteit

4.1. Successierechten

4.2. Registratierechten

4.3. Standpunt Vlabel

5. Mogelijk tussen echtgenoten?

V. Besluit

1. Voordelen

2. Nadelen

3. Besluit

VI. Aan de slag!

VII. Bijlage modelstatuten

Aanbod
Online service

 

 

PAPIER

Abonneeaanbod

130,00 

110,00 

Enkel met een actief abonnement
Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

 

130,00 

Prijzen zijn excl. btw
Loading

Een vraag?
Bel naar Klantenservice

0800 39 067