Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Welke voordelige fiscale opties kunt u voor het laatst in 2018 of 2019 toepassen en welke nieuwe opportuniteiten heeft u?

Uw gids in de wirwar van opeenvolgende fiscale hervormingen

Een Tips & Advies-Dossier over... 

samengevat

Dit dossier geeft u chronologisch, per aanslagjaar, de impact weer van de opeenvolgende drastische hervormingen van de vennootschapsbelasting, tot stand gekomen in de zomer- en winterakkoorden van 2017/2018. Voor de aanslagjaren 2019 t.e.m. 2021 moet u zich elke keer opnieuw afvragen waarvan u de laatste keer kunt profiteren en welke nieuwe opportuniteiten er zijn. Bij deze hervormingen, met als voornaamste maatregel de daling van het tarief, is er ook specifieke aandacht voor kleine en startende vennootschappen. Dit dossier is dan ook een must have voor elke vennootschap, groot en klein!

in detail

Vanuit een zeer praktische invalshoek behandelen we de volgende thema’s om u stap voor stap te begeleiden:

  • Concept kleine en startende vennootschappen
  • Hervorming van de vennootschapsbelasting
    • Verschillende fases van de hervorming en hun inwerkingtreding
    • Schematisch overzicht van de maatregelen vervat in de hervorming
  • Impact per fase: aanslagjaar 2019, 2020 en 2021 (zie inhoudsopgave!)

Vele wijzigingen die u moet toepassen, hangen samen met een aanslagjaar, maar er zijn er ook die ingaan op een specifieke datum. Het is dus zeer belangrijk om deze timing te kennen en er rekening mee te houden. Dit dossier is uw heel praktische leidraad om al de maatregelen de volgende jaren toe te passen en geen enkele opportuniteit te missen.

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor... 

iedereen

  • die alle voordelige fiscale opties van aanslagjaren 2019 t.e.m. 2021 wil kennen om geen enkele opportuniteit te missen

de adviseur

  • die zijn cliënten optimaal wil adviseren over dit thema.

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door... 

Anne Mieke Vandekerkhove

  • vrijwillig wetenschappelijk medewerker, KU Leuven

In dit Tips & Advies-Dossier leest u...

Inhoudstafel

1. Inleiding

2. Concepten: kleine vennootschap en startende vennootschap

2.1. Kleine vennootschap in de zin van art. 15, §1 tot 6 W.Venn.

2.1.1. Drie criteria: balans, omzet en personeelsbestand

2.1.2. Analyse op geconsolideerde basis

2.1.3. Eigenheden van nieuw art. 15 W.Venn.

2.2. Kleine startende vennootschap in de zin van art. 14526 WIB

3. De wijzigingen vervat in het zomerakkoord

3.1. Overzicht hervorming vennootschapsbelasting

3.1.1. Verschillende fases van de hervorming en hun inwerkingtreding

3.1.2. Schematisch overzicht van de maatregelen vervat in de hervorming

3.2. Fase 1: Impact met ingang van aanslagjaar 2019

3.2.1. Tarieven vennootschapsbelasting

3.2.2. Sanctie wegens ontoereikende bedrijfsleidersbezoldiging

3.2.3. Vermeerdering omwille van ontoereikende voorafbetaling

3.2.4. Uitholling notionele interestaftrek

3.2.5. Aantal, volgorde en principe van bewerkingen
in vennootschaps­belasting

3.2.6. Voorzieningen voor risico’s en kosten

3.2.7. Vooruitbetaalde kosten

3.2.8. Meerwaarden op aandelen

3.2.9. DBI-aftrek: 100%

3.2.10. Vrijstelling roerende voorheffing

3.2.11. Investeringsaftrek

3.2.12. Afschaffing investeringsreserve

3.2.13. Taxshelter

3.2.14. Gespreide taxatie meerwaarden – nalatigheidsinteresten

3.2.15. Bedrijfsvoorheffing – wetenschappelijk onderzoek

3.2.16. Compliance – controle

3.2.17. Nalatigheids- en moratoriuminteresten

3.2.18. Kapitaalverminderingen

3.3. Fase 2: Impact met ingang van aanslagjaar 2020

3.3.1. Fiscale consolidatie – groepsbijdrage

3.3.2. Interestaftrekbeperking in functie van fiscale ebitda

3.3.3. Hybride mismatches

3.3.4. ‘Controlled Foreign Corporation’- of CFC-wetgeving

3.3.5. Uitbreiding toepassingsgebied exitheffing

3.3.6. Sociaal passief ten gevolge van eenheidsstatuut

3.4. Fase 3: Impact met ingang van aanslagjaar 2021

3.4.1. Tarieven vennootschapsbelasting

3.4.2. Sanctie wegens ontoereikende bedrijfsleidersbezoldiging

3.4.3. Taxshelter

3.4.4. Afschrijvingen

3.4.5. Vrijstelling vennootschapsbelasting op economische grondslag

3.4.6. Afzonderlijke heffing bij vrijvallen belastingvrije reserves

3.4.7. Autokosten

3.4.8. Aanslag geheime commissielonen

3.4.9. Niet-aftrekbaarheid geldboeten

3.4.10. Disconto

3.4.11. Forfaitaire minimumwinst

3.4.12. Beperking recuperatie buitenlandse verliezen

3.4.13. Bedrijfsvoorheffing – wetenschappelijk onderzoek

3.4.14. Herkwalificatie interest rekening-courant