Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Wat houdt u als zelfstandige netto over bij opname van uw extralegale pensioenen?

Uw leidraad om het ideale moment van opname te bepalen

Een Tips & Advies-Dossier over... 

samengevat

Deze geactualiseerde praktische gids geeft u een antwoord op de vraag hoe en wanneer u als zelfstandige uw wettelijk en uw extralegaal pensioen (vervroegd) kunt opnemen zonder daarvoor al te erg fiscaal gestraft te worden. De regering probeert immers uw effectieve pensioendatum naar een steeds latere leeftijd te verschuiven. Met dit dossier bent u er zeker van dat uw strategie voor een optimale pensioenopbouw mee evolueert met de nieuwe regels en nog succesvol is op de dag waarop u effectief stopt met werken.

in detail

We behandelen de volgende thema's om tot een goed inzicht en een optimale strategie te komen:

 • Het pensioensysteem in België: de 4 pijlers
 • De verschillende soorten aanvullende pensioenen:
  • Groepsverzekering of collectieve/individuele pensioentoezegging
  • Aanvullend pensioen concractuele werknemers overheid
  • Groepsverzekering en individuele pensioentoezegging zelfstandigen
  • Overige: aanvullend pensioen werknemers en zelfstandigen, het RIZIV-contract en het POZ, pensioenovereenkomst zelfstandigen
 • Wat moet u weten over levensverzekeringen?
 • Wanneer wordt uw pensioen uitgekeerd?
 • Fiscaliteit van pensioenuitkeringen
 • Fiscale gevolgen van vervroegde uitkeringen van aanvullende pensioenen
 • Wanneer is het aanpassen van de pensioenleeftijd fiscaal voordelig?
 • Vervroegde uitkering van een aanvullend pensioen gekoppeld aan een krediet
 • Aanvullende verzekeringen (overlijden, premievrijstelling, invaliditeitsrente)

De regering lijkt er alles aan te doen om u zo lang mogelijk aan het werk te houden, maar als zelfstandige wilt u uiteraard zelf bepalen wanneer u stopt met werken. Dit dossier geeft u een antwoord op de vraag wanneer u op pensioen kunt/mag en hoe en wanneer u uw wettelijk en uw extralegaal pensioen fiscaal (vervroegd) voordeling kunt opnemen.

Dit Tips & Advies-Dossier er speciaal voor... 

iedere zelfstandige

 • die een antwoord zoekt op de vraag wanneer hij op pensioen mag/kan en welke fiscale gevolgen er zijn bij een vervroegde uitkering van zijn pensioenkapitaal.

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door... 

Gerrit Van Daele

 • professor UGent

In dit Tips & Advies-Dossier leest u...

Inhoudstafel

1. Inleiding

2. Het pensioensysteem in België

2.1. Het vierpijlersysteem

3. Wat moet u weten over levensverzekeringen?

3.1. Begunstiging in de levensverzekering

3.2. Verschil tussen Tak 21 en Tak 23

4. Wanneer wordt uw pensioen uitgekeerd?

4.1. Met pensioen in de eerste pijler

4.2. De pensioenuitkering in de tweede pijler

4.3. De uitkering van een aanvullend pensioen in de derde pijler

4.4. Pensioenuitkering in de vierde pijler

5. Fiscaliteit van pensioenuitkering

5.1. Belasting op de uitkering in de eerste pijler

5.2. Belasting op uitkering van bedrijfspensioenen

5.3. Belasting op de uitkering van aanvullend pensioen in de derde pijler

5.4. Belasting op pensioenopbouw in de vierde pijler

6. Fiscale gevolgen van vervroegde uitkeringen van aanvullende pensioenen

6.1. Vervroegde uitkering van bedrijfspensioenen

6.2. Vervroegde uitkering van een aanvullend pensioen in de derde pijler

6.3. Vervroegde uitkering van aanvullend pensioen in de vierde pijler

7. Wanneer is het aanpassen van de pensioenleeftijd fiscaal voordelig?

7.1. Gevolgen bij een verhoging van 65 naar 67 jaar

7.2. Gevolgen bij een verhoging van 60 naar 65 jaar

8. Vervroegde uitkering van een aanvullend pensioen gekoppeld aan een krediet

8.1. Een bedrijfspensioenplan als kredietmiddel

8.2. Gevolgen van verdaging of latere uitkering op een door een bedrijfspensioenplan gewaarborgd krediet

9. Opgelet met aanvullende verzekeringen

9.1. Aanvullende verzekering overlijden

9.2. Aanvullende verzekering premievrijstelling

9.3. Aanvullende verzekering invaliditeitsrente

10. Eindconclusie

Aanbod

 

 

PAPIER

Abonneeaanbod

130,00 

110,00 

Enkel met een actief abonnement
Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

 

130,00 

Prijzen zijn excl. btw
Loading

Een vraag?
Bel naar Klantenservice

0800 39 067