Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Vruchtgebruik en gesplitste aankoop: verleden, heden en toekomst

Hoe veilig zijn bestaande en nieuwe vruchtgebruiken met uw vennootschap nog?

Een Tips & Advies-Dossier over... 

samengevat

Bezoldigingstheorie (opnieuw) in de schijnwerpers: ... de aftrekbaarheid van de gemaakte kosten in hoofde van de vennootschap staat of valt met de verantwoording... Wat is vandaag de visie van de fiscus? Wat zegt de recente rechtspraak? Heeft dit voor u fiscale gevolgen?

Dit geactualiseerde dossier geeft u in functie van de allerlaatste wetgeving een duidelijk antwoord op twee vragen. Enerzijds: 'Hoe vandaag correct een pand samen met mijn vennootschap aankopen?' En anderzijds: 'Is mijn bestaande vruchtgebruikconstructie nog veilig?' Tot slot bekijken we de mogelijkheden om een bestaand vruchtgebruik vervroegd te beëindigen of te verlengen.

in detail

Vanuit een praktische invalshoek leggen we van a tot z alle aspecten uit en bespreken we hierin de impact van het nieuwe goederenrecht op de verhouding tussen vruchtgebruiken en blote eigenaar:

 • Wat is vruchtgebruik?
 • De spelregels: burgerrechtelijk, vennootschapsrechtelijk en fiscaal
 • De houding van de fiscus tegenover vruchtgebruik in een vennootschap?
 • Hoe een fiscaal veilige nieuwe vruchtgebruikconstructie opzetten?
 • Hoe fiscaal veilig is uw bestaande vruchtgebruik?
 • Een bestaand vruchtgebruik vervroegd beëindigen?
 • Een aflopend vruchtgebruik verlengen of de blote eigendom aan uw vennootschap verkopen?

Het is van belang dat u bij het opzetten van zo’n vruchtgebruik de wetgeving correct toepast. Maar ook uw bestaande vruchtgebruik moet u regelmatig onder de loep nemen. Dit dossier is hierbij uw leidraad.

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor... 

de bedrijfsleider

 • die samen met zijn vennootschap op een correcte en veilige manier een pand wil aankopen.

de adviseur

 • die zijn cliënten optimaal wil adviseren over dit thema

Als extra krijgt u bij dit Tips & Advies-Dossier een... 

online service met gebruiksklare modeldocumenten en/of tools

 • om de adviezen en oplossingen onmiddellijk in de praktijk toe te passen
 • eenvoudig aanpasbaar aan uw persoonlijke gegevens en situatie

In dit Tips & Advies-Dossier leest u...

Inhoudstafel

Voorwoord

1. Wat is vruchtgebruik?

1.1. Wat zijn de essentiële kenmerken van een vruchtgebruik?

1.2. Welke gelijkenissen en verschillen zijn er tussen vruchtgebruik en andere gebruiksrechten van een onroerend goed?

1.3. Wat is een gesplitste aankoop?

1.4. Wat is een turbovruchtgebruik?

1.5. Waarom kan een vruchtgebruikconstructie met uw vennootschap fiscaal interessant zijn?

2. Wat zijn de burgerrechtelijke en vennootschapsrechtelijke regels inzake vruchtgebruik?

2.1. Nieuw Burgerlijk Wetboek sinds 1 september 2021

2.2. Welke regels gelden er voor de vestiging van een vruchtgebruik?

2.3. Welke rechten en plichten heeft de vruchtgebruiker?

2.4. Wie moet welke kosten dragen?

2.5. Hoe eindigt het vruchtgebruik?

2.6. In welke mate kunt u afwijken van het Burgerlijk Wetboek?

3. Wat zijn de fiscale regels voor een vruchtgebruik?

3.1. Welke regels gelden inzake registratierechten en btw?

3.2. Welke regels gelden inzake de personenbelasting?

3.3. Welke regels gelden inzake de vennootschapsbelasting?

4. Wat is de houding van de fiscus tegenover vruchtgebruik in een vennootschap?

4.1. Waarom ligt een vruchtgebruik in een vennootschap zo gevoelig?

4.2. Over welke wapens beschikt de fiscus?

4.3. Wat vindt de rechtspraak?

5. Hoe vestigt u een fiscaal veilig vruchtgebruik voor uw vennootschap?

5.1. Hoe moet u een vruchtgebruik correct waarderen?

5.2. Hoe verkleint u het risico op problemen met de fiscus?

6. Hoe fiscaal veilig is uw bestaand vruchtgebruik?

6.1. Aan welke onderzoeks- en aanslagtermijnen moet de fiscus zich houden?

6.2. Het eenjarigheidsbeginsel als zwaard van Damocles?

7. Een bestaand vruchtgebruik vervroegd beëindigen?

7.1. Waarom zou u het vruchtgebruik vervroegd beëindigen?

7.2. Regels voor de vervroegde beëindiging van een vruchtgebruik

8. Een aflopend vruchtgebruik verlengen of de blote eigendom aan uw vennootschap verkopen?

8.1. Waarom zou u het vruchtgebruik verlengen of de blote eigendom aan uw vennootschap verkopen?

8.2. Het vruchtgebruik verlengen

8.3. De blote eigendom aan uw vennootschap verkopen

9. Bijlagen

Aanbod
Online service

 

 

PAPIER

Abonneeaanbod

130,00 

110,00 

Enkel met een actief abonnement
Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

 

130,00 

Prijzen zijn excl. btw
Loading

Een vraag?
Bel naar Klantenservice

0800 39 067