Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Voordeelpakket


Een Almanak over... 

samengevat

Voor wie snel een oplossing zoekt voor dagelijkse btw-vragen. De Almanak Btw is sinds zijn eerste uitgave uitgegroeid tot een bestseller op de markt van de fiscale uitgaven.

De bedoeling is duidelijk: op een snelle wijze een precies en correct antwoord verstrekken op de meest courante en pertinente vragen in verband met btw. De troeven van deze Almanak zijn:

 • het handige formaat
 • de overzichtelijke structuur
 • de heldere en beknopte uitleg met voorbeelden.

De Almanak Btw is uiteraard volledig aangepast aan de voortdurend wijzigende wetgeving, zowel op Belgisch als op Europees vlak. Op die manier blijft u op de hoogte van de laatste wijzigingen. Tegelijk beschikt u over een handig werkinstrument om steeds op fiscaal vlak naar de beste oplossing te streven.

Dankzij deze nieuwe editie kunt u uw btw-aangiften 2022 invullen, rekening houdend met de talrijke nieuwe btw-maatregelen.

Deze Almanak is er speciaal voor... 

de fiscalist, de boekhouder, de accountant

 • die jaar na jaar up-to-date willen blijven met de meest relevante wetgeving, rechtspraak, administratieve beslissingen en circulaires die een invloed hebben op het correct toepassen van de complexe btw-regels en het invullen van de btw-aangiftede accountant-boekhouder binnen de vennootschap

De Almanak Btw 2022 omvat o.m. de volgende nieuwigheden: 

 • de nieuwe regeling rond de medische en paramedische beroepen vanaf 2022;
 • de nieuwe regeling voor de verkopen op afstand en de e-commerce vanaf 1 juli 2021;
 • de aanpassing aan de vrijstelling van goederenvervoer wegens uitvoer vanaf 1 april 2022;
 • de afschaffing van de forfaitaire regelingen van 1 januari 2022;
 • een aantal COVID-19 gerelateerde aanpassingen;
 • het verlaagde tarief op afbraak en heropbouw van woningen en een aantal toleranties;
 • de laadstations voor elektrische voertuigen;
 • de plaatsbepalingsregels voor onderwijsdiensten;
 • ...

Deze Almanak is samengesteld door... 

Yves Bernaerts

 • Belastingconsulent ITAA, docent EPHEC

Julien Brouckaert

 • Ere-eerstaanwezend inspecteur FOD Financiën, zaakvoerder VAT-Experience Comm.V

Luc Heylens

 • Belastingconsulent ITAA, zaakvoerder LH VAT Consult BVBA

Klik op de afbeelding en doorblader de inhoudsopgave van de publicatie...

Klik op de afbeelding en doorblader de voorbeeldpagina's...

Een Almanak over... 

samengevat

Almanak Vennootschapsbelasting 2022 is de meest betrouwbare en actuele gids voor al uw dagelijkse vragen bij het invullen van de aangifte vennootschapsbelasting.

Deze Almanak richt zich naar drie doelgroepen: de gespecialiseerde fiscalist, de accountant-boekhouder binnen de vennootschap en de bedrijfsleider en de aandeelhouder.

Een compacte publicatie betekent dat niet altijd de volledigheid wordt beoogd, maar steeds wordt gezocht naar de praktische bruikbaarheid.

De editie 2022 is volledig bijgewerkt met de belangrijkste rechtspraak en administratieve circulaires die werden uitgebracht in 2021 zodat u uw aangifte vennootschapsbelasting voor aanslagjaar 2022 optimaal kunt verwerken.

Deze Almanak is opgebouwd volgens de aangifte zelf. Handiger kan dus niet. Een ideale gids om altijd en overal bij de hand te hebben.

De Almanak beperkt zich niet tot de vennootschapsbelasting zelf. Ook de procedurele aspecten en de fiscaliteit van de inkomsten van een bedrijfsleider komen aan bod. Een schat aan extra informatie.

Deze Almanak is er speciaal voor... 

de gespecialiseerde fiscalist

 • die niet alles in zijn geheugen kan blijven prenten en die graag een compacte gids bij zich heeft voor een eerste consultatie

de accountant-boekhouder binnen de vennootschap

 • die een beroep doet op een specialist, maar die een leidraad nodig heeft zodat hij zijn voorbereidende werkzaamheden degelijk kan uitvoeren

de bedrijfsleider en de aandeelhouder

 • zodat hij met kennis van zaken in overleg kan treden met zijn accountant of externe deskundige

Deze almanak omvat o.m. de volgende nieuwigheden:

 • wijzigingen aan de intrestaftrekbeperkingsregel op basis van de fiscale EBITDA;
 • wijziging investeringsaftrek m.b.t. digitale en ‘groene’ investeringen;
 • ficheverplichting voor de terugbetalingen aan het personeel van werkelijke eigen kosten van de werkgever;
 • wettelijke inschrijving ‘geen fiches in geval van factuur’, aanpassing artikel 57 WIB 92;
 • ficheverplichting voor variabele vergoedingen voor kosten eigen aan werkgever;
 • bewerkingen in de VenB: overheveling van KB/WIB 92 naar WIB 92;
 • aanpassingen aan het VVPRbis-regime;
 • gewijzigde regels inzake aftrekbeperking in geval van doorgerekende kosten;
 • toepasbaarheid artikel 49 WIB 92 op kosten in verband met aankoop handelsgoederen;
 • centralisatie van alle aftrekbeperkingen in nieuw artikel 206/3, § 1, eerste lid, WIB 92;
 • aanpassing aftrekbeperking cf. artikel 219 WIB 92;
 • nieuwe uitsluitingsbepaling in artikel 219 WIB 92;
 • rapporteringsverplichting in kader van recapture – maatregel;
 • onverenigbaarheid van tonnagestelsel met belastingkrediet voor O&O;
 • belangrijkste rechtspraak, parlementaire vragen, voorafgaande beslissingen en administratieve circulaires.

Deze Almanak is samengesteld door... 

Dirk Geerts

 • Licentiaat TEW binnen de FOD Financiën de graad van ‘Adviseur’ en is werkzaam op de cel ‘expertise’ van een controlecentrum GO

Klik op de afbeelding en doorblader de inhoudsopgave van de publicatie...

Klik op de afbeelding en doorblader de voorbeeldpagina's...

Een Almanak over... 

samengevat

Al 48 jaaronmisbare leidraad bij het invullen van de aangifte personenbelasting.

 • met meer dan 500 pagina's een boek boordevol weetjes, tips en concrete aanbevelingen om uw aangifte personenbelasting zo optimaal mogelijk in te vullen
 • met vak per vak een heldere toelichting en in aparte hoofdstukken praktische informatie over de meer complexe gevallen
 • om de tsunami van wijzigingen die de aangifte personenbelasting aanslagjaar 2022 overspoelt, optimaal op te vangen
 • een indrukwekkend team van professionele auteurs staat borg voor de kwaliteit

Deze Almanak is er speciaal voor... 

de fiscalist, de boekhouder, de accountant

 • die voor zijn cliënten de belastingaangifte invult en jaar na jaar up-to-date moet zijn met alle wijzigingen die het invullen van de aangifte beïnvloeden

de bedrijfsleider, de zaakvoerder, de vrije beroeper

 • die een praktische leidraad zoekt bij het invullen van zijn aangifte personenbelasting om zo weinig mogelijk belastingen te betalen/zoveel mogelijk belastingen terug te trekken

De volgende nieuwigheden over aanslagjaar 2022 zijn verwerkt in deze editie: 

 • Hogere belastingvrije som voor mantelwerkers mits voldaan aan de definitie van ‘behoeftigheid’;
 • Verhoging van het belastingvoordeel voor kinderoppas tot 14 euro (Eindejaarswet);
 • Tijdelijke regeling voor deeleconomie (wordt platformeconomie) en verenigingswerk in 2021;
 • Tijdelijke kwijtschelding van huur (COVID-19-pandemiemaatregel) in 2021;
 • Jaarlijkse taks op effectenrekening vanaf 26.02.2021 (nieuwe regeling wordt niet geregeld via de PB-aangifte);
 • Verhoging van het aantal fiscaal voordelige overuren met overwerktoeslag (Eindejaarswet);
 • Verhoging van het aantal vrijwillige overuren in alle sectoren (Eindejaarswet);
 • ...

Deze Almanak is samengesteld door... 

Stephanie Allard

 • Advocaat Legalie BV

Melissa Claessens

 • Tax manager BDO

Angie Clocheret

 • Attaché FOD Financiën en vrijwillig wetenschappelijk medewerker faculteit Rechtsgeleerdheid, Instituut voor Belastingrecht UGent

Audrey De Bevere

 • Individual Tax Partner Baker Tilly

Evelyn Decruyenaere

 • Attaché FOD Financiën

Christophe Dillen

 • Counsel Tiberghien

Luc Goossens

 • Senior fiscaal adviseur SBB

Chantal Hendrickx

 • Advocaat advocatenkantoor Chantal Hendrickx

Mark Joris

 • Partner - gecertificeerd belastingadviseur, TaxQuest BV

Hilde Pelgroms

 • Juridisch adviseur – gecertificeerd belastingadviseur Fednot

Bruno Teirlynck

 • Certified Tax Advisor Practicaltax.info

Nathalie Van Diest

 • Executive director EY Law

Filip Vandenberghe

 • Adviseur FOD Financiën

Claudia Van der Spiegel

 • Tax consultant Baker Tilly

Jelena Vukobratovic

 • Partner Avisee

Klik op de afbeelding en doorblader de inhoudsopgave van de publicatie...

Klik op de afbeelding en doorblader de voorbeeldpagina's...

Pakketaanbod
283,95 
Pakketprijs nu: 184,57 
In dit pakketaanbod...
Almanak Btw 2022
122,66 
Abonneeprijs 92,00 
Almanak Vennootschapsbelasting 2022
122,66 
Abonneeprijs 92,00 
Belastingalmanak 2022
Abonneeprijs 38,63 
Almanak Btw 2022
122,66 
Abonneeprijs 92,00 
Almanak Vennootschapsbelasting 2022
122,66 
Abonneeprijs 92,00 
Belastingalmanak 2022
Abonneeprijs 38,63 
Almanak Btw 2022
122,66 
Abonneeprijs 92,00 
Almanak Vennootschapsbelasting 2022
122,66 
Abonneeprijs 92,00 
Belastingalmanak 2022
Abonneeprijs 38,63 
Almanak Btw 2022
122,66 
Abonneeprijs 92,00 
Almanak Vennootschapsbelasting 2022
122,66 
Abonneeprijs 92,00 
Belastingalmanak 2022
Abonneeprijs 38,63 
Almanak Btw 2022
122,66 
Abonneeprijs 92,00 
Almanak Vennootschapsbelasting 2022
122,66 
Abonneeprijs 92,00 
Belastingalmanak 2022
Abonneeprijs 38,63 
Prijzen zijn excl. btw