Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Voordeelpakket


Een Almanak over... 

samengevat

Voor wie snel een oplossing zoekt voor dagelijkse btw-vragen. De Almanak Btw is sinds zijn eerste uitgave uitgegroeid tot een bestseller op de markt van de fiscale uitgaven.

De bedoeling is duidelijk: op een snelle wijze een precies en correct antwoord verstrekken op de meest courante en pertinente vragen in verband met btw. De troeven van deze Almanak zijn:

 • het handige formaat
 • de overzichtelijke structuur
 • de heldere en beknopte uitleg met voorbeelden.

De Almanak Btw is uiteraard volledig aangepast aan de voortdurend wijzigende wetgeving, zowel op Belgisch als op Europees vlak. Op die manier blijft u op de hoogte van de laatste wijzigingen. Tegelijk beschikt u over een handig werkinstrument om steeds op fiscaal vlak naar de beste oplossing te streven.

Dankzij deze nieuwe editie kunt u uw btw-aangiften 2021 invullen, rekening houdend met de talrijke nieuwe btw-maatregelen.

Deze Almanak is er speciaal voor... 

de fiscalist, de boekhouder, de accountant

 • die jaar na jaar up-to-date willen blijven met de meest relevante wetgeving, rechtspraak, administratieve beslissingen en circulaires die een invloed hebben op het correct toepassen van de complexe btw-regels en het invullen van de btw-aangiftede accountant-boekhouder binnen de vennootschap

De Almanak Btw 2021 omvat o.m. de volgende nieuwigheden: 

 • de diverse coronamaatregelen inzake btw (decembervoorschot, forfaits, gratis wegschenken goederen, verlaagde tarieven horeca, enz.);
 • de nieuwe circulaire omtrent de IC-transacties en driehoekstransacties in een b2b-context;
 • de Brexit;
 • de nieuwe regelingen inzake onttrekkingen van goederen om ze gratis weg te schenken voor liefdadigheidsdoeleinden;
 • de nieuwe circulaire inzake de reisbureaus;
 • het nieuwe formulier voor de bouwaangifte;
 • de btw-regeling op vouchers;
 • diverse rulings inzake o.m. het verlaagd tarief in de bouw;
 • tal van nieuwe rechtspraak: nationaal en Europees;
 • vooruitblik naar 2021 met wijzigingen aangaande de Brexit, de e-commerce en het nieuwe verlaagd tarief inzake de afbraak en heropbouw van een woning.

Deze Almanak is samengesteld door... 

Yves Bernaerts

 • Belastingconsulent ITAA, docent EPHEC

Julien Brouckaert

 • Ere-eerstaanwezend inspecteur FOD Financiën, zaakvoerder VAT-Experience Comm.V

Luc Heylens

 • Belastingconsulent ITAA, zaakvoerder LH VAT Consult BVBA

Klik op de afbeelding en doorblader de inhoudsopgave van de publicatie...

Klik op de afbeelding en doorblader de voorbeeldpagina's...

Een Almanak over... 

samengevat

Almanak Vennootschapsbelasting 2021 is de meest betrouwbare en actuele gids voor al uw dagelijkse vragen bij het invullen van de aangifte vennootschapsbelasting.

Deze Almanak richt zich naar drie doelgroepen: de gespecialiseerde fiscalist, de accountant-boekhouder binnen de vennootschap en de bedrijfsleider en de aandeelhouder.

Een compacte publicatie betekent dat niet altijd de volledigheid wordt beoogd, maar steeds wordt gezocht naar de praktische bruikbaarheid.

De editie 2021 is volledig bijgewerkt met de belangrijkste rechtspraak en administratieve circulaires die werden uitgebracht in 2020 zodat u uw aangifte vennootschapsbelasting voor aanslagjaar 2021 optimaal kunt verwerken.

Deze Almanak is opgebouwd volgens de aangifte zelf. Handiger kan dus niet. Een ideale gids om altijd en overal bij de hand te hebben.

De Almanak beperkt zich niet tot de vennootschapsbelasting zelf. Ook de procedurele aspecten en de fiscaliteit van de inkomsten van een bedrijfsleider komen aan bod. Een schat aan extra informatie.

Deze Almanak is er speciaal voor... 

de gespecialiseerde fiscalist

 • die niet alles in zijn geheugen kan blijven prenten en die graag een compacte gids bij zich heeft voor een eerste consultatie

de accountant-boekhouder binnen de vennootschap

 • die een beroep doet op een specialist, maar die een leidraad nodig heeft zodat hij zijn voorbereidende werkzaamheden degelijk kan uitvoeren

de bedrijfsleider en de aandeelhouder

 • zodat hij met kennis van zaken in overleg kan treden met zijn accountant of externe deskundige

2020 is het jaar van de COVID-19-pandemie. De regering nam een rist fiscale maatregelen die de gevolgen van de economische crisis die met de pandemie gepaard gaat, moeten temperen:  

 • carry-back van verliezen;
 • wederopbouwreserve;
 • investeringsaftrek;
 • vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing;
 • Onderzoek en Ontwikkeling van 80% voor houders van in aanmerking komende bachelordiploma’s wordt bestendigd;
 • verlenging van de vrijstelling van de vergoedingen in het kader van de gewestelijke steunmaatregelen;
 • versoepelingen betreffende het taxshelterstelsel voor audiovisuele en podiumkunsten;
 • specifieke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing in het kader van COVID-19;
 • aanpassing systeem voorafbetalingen, zodat uitstel niet nadelig hoeft te zijn.

Naast alle aan COVID-19 gelinkte maatregelen komen uiteraard ook alle andere genomen fiscale maatregelen aan bod over o.a.: 

 • levenslang leren;
 • ATAD-interestaftrekbeperking;
 • de EU-lijst van niet-coöperatieve rechtsgebieden;
 • netto-overuren;
 • antwoord op praktische vragen omtrent de fiscale ‘consolidatie’ of groepsbijdrage;
 • het centraal aanspreekpunt (CAP);
 • tijdelijke opschorting van de indexatie (2021-2024);
 • de meldplicht van grensoverschrijdende constructies.

Deze Almanak is samengesteld door... 

Dirk Geerts

 • Licentiaat TEW binnen de FOD Financiën de graad van ‘Adviseur’ en is werkzaam op de cel ‘expertise’ van een controlecentrum GO

Klik op de afbeelding en doorblader de inhoudsopgave van de publicatie...

Klik op de afbeelding en doorblader de voorbeeldpagina's...

Een Almanak over... 

samengevat

Al 47 jaaronmisbare leidraad bij het invullen van de aangifte personenbelasting.

 • met meer dan 500 pagina's een boek boordevol weetjes, tips en concrete aanbevelingen om uw aangifte personenbelasting zo optimaal mogelijk in te vullen
 • met vak per vak een heldere toelichting en in aparte hoofdstukken praktische informatie over de meer complexe gevallen
 • om de tsunami van wijzigingen die de aangifte personenbelasting aanslagjaar 2021 overspoelt, optimaal op te vangen
 • een indrukwekkend team van professionele auteurs staat borg voor de kwaliteit

Ontdek zeker ook de Belasting-cd-rom 2021
Dankzij zijn gebruiksvriendelijkheid, de praktische berekenings- en simulatietools is deze Belasting-cd-rom 2021 ook dit jaar een onmisbaar hulpmiddel voor wie geen euro teveel wil betalen aan de fiscus door zijn aangifte personenbelasting te optimaliseren en correct te indienen. Uw onmisbaar hulpmiddel bij het invullen van de aangifte van uw personenbelastingMeer info.

Deze Almanak is er speciaal voor... 

de fiscalist, de boekhouder, de accountant

 • die voor zijn cliënten de belastingaangifte invult en jaar na jaar up-to-date moet zijn met alle wijzigingen die het invullen van de aangifte beïnvloeden

de bedrijfsleider, de zaakvoerder, de vrije beroeper

 • die een praktische leidraad zoekt bij het invullen van zijn aangifte personenbelasting om zo weinig mogelijk belastingen te betalen/zoveel mogelijk belastingen terug te trekken

De volgende nieuwigheden over aanslagjaar 2021 zijn verwerkt in deze editie: 

 • coronamaatregelen om de koopkracht van de burgers te vrijwaren via de verschillende vakken van de aangifte;
 • aanpassingen in berekening bezoldigingen studentenarbeid;
 • maatregelen i.v.m. bezoldigingen;
 • belastingvoordeel kinderopvang wordt verhoogd;
 • belastingvermindering van 60% i.p.v. 45% bij giften van minstens € 40 aan erkende instellingen;
 • giften in de vorm van medisch materieel of producten in strijd tegen COVID-19 worden erkend als gift;
 • invoering nieuwe tijdelijke federale taxshelterregeling;
 • versoepeling Vlaamse win-winlening;
 • ...

Deze Almanak is samengesteld door... 

Stephanie Allard

 • Zelfstandig notarieel jurist

Joke Brabants

 • Advocaat Antaxius Advocaten

Melissa Claessens

 • Supervisor BDO

Angie Clocheret

 • Fiscaal specialist FOD Financiën en vrijwillig wetenschappelijk medewerker faculteit Rechtsgeleerdheid, Instituut voor Belastingrecht UGent

Audrey De Bevere

 • Senior tax manager Baker Tilly

Evelyn Decruyenaere

 • Attaché FOD Financiën

Christophe Dillen

 • Advocaat Tiberghien

Luc Goossens

 • Gecertificeerd belastingadviseur ITAA, SBB Accountants & Adviseurs

Chantal Hendrickx

 • Advocaat advocatenkantoor Chantal Hendrickx

Wim Herreman

 • Advocaat Antaxius advocaten

Mark Joris

 • Gecertificeerd belastingconsulent, partner bij TaxQuest

Claudia Van der Spiegel

 • Tax consultant Baker Tilly

Nathalie Van Diest

 • Executive director Accountancy & Tax Services Ernst & Young Tax Consultants

Hilde Pelgroms

 • Juridisch adviseur - belastingconsulent Fednot

Filip Vandenberghe

 • Adviseur FOD Financiën

Jelena Vukobratovic

 • Vennoot Taxius en gastdocent "Fiscale procedure" postgraduaat Fiscaliteit UCLL

Klik op de afbeelding en doorblader de inhoudsopgave van de publicatie...

Klik op de afbeelding en doorblader de voorbeeldpagina's...

Pakketaanbod
275,69 
Pakketprijs nu: 179,20 
In dit pakketaanbod...
Almanak Btw 2021
119,00 
Abonneeprijs 89,00 
Almanak Vennootschapsbelasting 2021
119,00 
Abonneeprijs 89,00 
Belastingalmanak 2021
Abonneeprijs 37,69 
Almanak Btw 2021
119,00 
Abonneeprijs 89,00 
Almanak Vennootschapsbelasting 2021
119,00 
Abonneeprijs 89,00 
Belastingalmanak 2021
Abonneeprijs 37,69 
Almanak Btw 2021
119,00 
Abonneeprijs 89,00 
Almanak Vennootschapsbelasting 2021
119,00 
Abonneeprijs 89,00 
Belastingalmanak 2021
Abonneeprijs 37,69 
Almanak Btw 2021
119,00 
Abonneeprijs 89,00 
Almanak Vennootschapsbelasting 2021
119,00 
Abonneeprijs 89,25 
Belastingalmanak 2021
Abonneeprijs 37,69 
Almanak Btw 2021
119,00 
Abonneeprijs 89,00 
Almanak Vennootschapsbelasting 2021
119,00 
Abonneeprijs 89,00 
Belastingalmanak 2021
Abonneeprijs 37,69 
Prijzen zijn excl. btw