Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Voordeelpakket


Een Almanak over... 

samengevat

Voor wie snel een oplossing zoekt voor dagelijkse btw-vragen. De Almanak Btw is sinds zijn eerste uitgave uitgegroeid tot een bestseller op de markt van de fiscale uitgaven.

De bedoeling is duidelijk: op een snelle wijze een precies en correct antwoord verstrekken op de meest courante en pertinente vragen in verband met btw. De troeven van deze Almanak zijn:

 • het handige formaat
 • de overzichtelijke structuur
 • de heldere en beknopte uitleg met voorbeelden.

De Almanak Btw is uiteraard volledig aangepast aan de voortdurend wijzigende wetgeving, zowel op Belgisch als op Europees vlak. Op die manier blijft u op de hoogte van de laatste wijzigingen. Tegelijk beschikt u over een handig werkinstrument om steeds op fiscaal vlak naar de beste oplossing te streven.

Dankzij deze nieuwe editie kunt u uw btw-aangiften 2020 invullen, rekening houdend met de talrijke nieuwe btw-maatregels.

Deze Almanak is er speciaal voor... 

de fiscalist, de boekhouder, de accountant

 • die jaar na jaar up-to-date wil blijven

De Almanak Btw 2020 omvat o.m. de volgende nieuwigheden: 

 • verdere commentaar aangaande de optionele verhuur met btw
 • de administratieve toelichting omtrent medische en paramedische samenwerkingsverbanden
 • de Quick Fixes in een intracommunautaire context
 • de nieuwe regeling maandelijkse teruggaven voor starters vanaf 2020
 • de administratieve commentaar omtrent de diensten aan roerende goederen en de opeisbaarheidsregels
 • het gratis verstrekken van voedingsmiddelen en niet-voedingsmiddelen
 • de tariefwijzigingen inzake tuinaanleg, fietsen en elektronische publicaties
 • bijkomende rechtspraak

Deze Almanak is samengesteld door... 

Yves Bernaerts

 • Belastingconsulent ITAA, docent EPHEC

Julien Brouckaert

 • Ere-eerstaanwezend inspecteur FOD Financiën, zaakvoerder VAT-Experience Comm.V

Luc Heylens

 • Belastingconsulent ITAA, zaakvoerder LH VAT Consult BVBA

Klik op de afbeelding en doorblader de inhoudsopgave van de publicatie...

Klik op de afbeelding en doorblader de voorbeeldpagina's...

Een Almanak over... 

samengevat

Almanak Vennootschapsbelasting 2020 is de meest betrouwbare en actuele gids voor al uw dagelijkse vragen bij het invullen van de aangifte vennootschapsbelasting.

Deze Almanak richt zich naar drie doelgroepen: de gespecialiseerde fiscalist, de accountant-boekhouder binnen de vennootschap en de bedrijfsleider en de aandeelhouder.

Een compacte publicatie betekent dat niet altijd de volledigheid wordt beoogd, maar steeds wordt gezocht naar de praktische bruikbaarheid.

De editie 2020 is volledig bijgewerkt met de belangrijkste rechtspraak en administratieve circulaires die werden uitgebracht in 2019 zodat u uw aangifte vennootschapsbelasting voor aanslagjaar 2019 optimaal kunt verwerken.

Deze Almanak is opgebouwd volgens de aangifte zelf. Handiger kan dus niet. Een ideale gids om altijd en overal bij de hand te hebben.

De Almanak beperkt zich niet tot de vennootschapsbelasting zelf. Ook de procedurele aspecten en de fiscaliteit van de inkomsten van een bedrijfsleider komen aan bod. Een schat aan extra informatie.

Deze Almanak is er speciaal voor... 

de gespecialiseerde fiscalist

 • die niet alles in zijn geheugen kan blijven prenten en die graag een compacte gids bij zich heeft voor een eerste consultatie

de accountant-boekhouder binnen de vennootschap

 • die een beroep doet op een specialist, maar die een leidraad nodig heeft zodat hij zijn voorbereidende werkzaamheden degelijk kan uitvoeren

de bedrijfsleider en de aandeelhouder

 • zodat hij met kennis van zaken in overleg kan treden met zijn accountant of externe deskundige

De Almanak Vennootschapsbelasting 2020 omvat o.m. de volgende nieuwigheden: 

 • De derde fase van de hervorming van de vennootschapsbelasting, met ingang van 01.01.2020, waarbij kan worden gedacht aan:
  • een lager tarief van de vennootschapsbelasting;
  • aanslag geheime commissielonen: niet langer aftrekbaar en geen verlaagd tarief meer voor verdoken meerwinsten;
  • opheffing van de aanvullende crisisbijdrage;
  • invoering van een vaste rente voor niet-hypothecaire leningen zonder welbepaalde looptijd;
  • vook voor kleine vennootschappen niet langer volledige afschrijving in het jaar van aanschaf of totstandkoming;
  • opheffing mogelijkheid om te opteren voor een degressieve afschrijving;
  • 120%-afschrijving cf. gemeenschappelijk vervoer en bedrijfsfiets opgeheven;
  • lagere aftrekbaarheid van autokosten;
  • vernieuwde mogelijkheid tot mobilisatie van vrijgestelde reserves;
  • a priori verbod verrekening buitenlandse verliezen;
  • verstrenging niet-aftrekbaarheid fiscale boetes;
  • opheffing vrijstellingen voor bijkomend personeel;
  • percentage investeringsaftrek voor kleine vennootschappen daalt van 20% naar 8%;
  • verhoging van de forfaitaire minimumwinsten.
 • het is vanaf 01.01.2020 voor de eerste keer mogelijk een liquidatiereserve uit te keren aan 5%;
 • de dwingende regels uit het nieuwe vennootschapsrecht en de corresponderende aanpassingen van de fiscale wetgeving aan het WVV;
 • het nieuwe tarief van de exittaks vanaf 01.01.2020.

Deze Almanak is samengesteld door... 

Dirk Geerts

 • Licentiaat TEW binnen de FOD Financiën de graad van ‘Adviseur’ en is werkzaam op de cel ‘expertise’ van een controlecentrum GO

Klik op de afbeelding en doorblader de inhoudsopgave van de publicatie...

Klik op de afbeelding en doorblader de voorbeeldpagina's...

Een Almanak over... 

samengevat

Al 46 jaaronmisbare leidraad bij het invullen van de aangifte personenbelasting.

 • met meer dan 500 pagina's een boek boordevol weetjes, tips en concrete aanbevelingen om uw aangifte personenbelasting zo optimaal mogelijk in te vullen
 • met vak per vak een heldere toelichting en in aparte hoofdstukken praktische informatie over de meer complexe gevallen
 • om de tsunami van wijzigingen die de aangifte personenbelasting aanslagjaar 2020 overspoelt, optimaal op te vangen
 • een indrukwekkend team van professionele auteurs staat borg voor de kwaliteit

Deze Almanak is er speciaal voor... 

de fiscalist, de boekhouder, de accountant

 • die voor zijn cliënten de belastingaangifte invult en jaar na jaar up-to-date moet zijn met alle wijzigingen die het invullen van de aangifte beïnvloeden

de bedrijfsleider, de zaakvoerder, de vrije beroeper

 • die een praktische leidraad zoekt bij het invullen van zijn aangifte personenbelasting om zo weinig mogelijk belastingen te betalen/zoveel mogelijk belastingen terug te trekken

De aangifte van de personenbelasting over aanslagjaar 2020 ondergaat opnieuw een aantal wijzigingen: 

 • de laatste uitrol van de Taxshiftwet van 23 juli 2015
 • de invoering van het mobiliteitsbudget sinds 1 maart 2019
 • de aanpassing van de belastingvermindering op de vervangingsinkomsten
 • de aanpassing van de notatie wettelijke pensioenleeftijd
 • de vrijstelling van roerende voorheffing op dividenden
 • de nieuwe federale belastingvermindering voor de rechtsbijstandsverzekering
 • de mogelijkheid tot de opbouw van het fiscaal voordelig extra pensioenkapitaal voor werknemers (VAPW)
 • de verstrenging van de taxshelter voor starters en groeibedrijven
 • op het gebied van de woonfiscaliteit verdwijnt vanaf 1 januari 2020 de geïntegreerde woonbonus

Deze Almanak is samengesteld door... 

Stephanie Allard

 • Advocaat K Law

Joke Brabants

 • Advocaat Antaxius Advocaten

Melissa Claessens

 • Supervisor BDO

Angie Clocheret

 • Fiscaal specialist FOD Financiën en vrijwillig wetenschappelijk medewerker faculteit Rechtsgeleerdheid, Instituut voor Belastingrecht UGent

Yves Coppens

 • Individual tax partner Baker Tilly

Evelyn Decruyenaere

 • Attaché FOD Financiën

Christophe Dillen

 • Advocaat Tiberghien

Luc Goossens

 • Belastingconsulent, SBB Accountants & Adviseurs

Chantal Hendrickx

 • Advocatenkantoor Chantal Hendrickx

Wim Herreman

 • Advocaat Antaxius advocaten

Mark Joris

 • Belastingconsulent, partner bij TaxQuest

Hilde Pelgroms

 • Juridisch adviseur en belastingconsulent Fednot

Claudia Van der Spiegel

 • Tax consultant Baker Tilly

Nathalie Van Diest

 • Executive director Accountancy & Tax Services Ernst & Young Tax Consultants

Filip Vandenberghe

 • Adviseur FOD Financiën

Jelena Vukobratovic

 • Zaakvoerder Taxius en advocaat bij Jelena Vukobratovic

Klik op de afbeelding en doorblader de inhoudsopgave van de publicatie...

Klik op de afbeelding en doorblader de voorbeeldpagina's...

Pakketaanbod
275,69 
Pakketprijs nu: 178,00 
In dit pakketaanbod...
Almanak Btw 2020
119,00 
Abonneeprijs 89,00 
Almanak Vennootschapsbelasting 2020
119,00 
Abonneeprijs 89,00 
Belastingalmanak 2020
Abonneeprijs 37,69 
Almanak Btw 2020
119,00 
Abonneeprijs 89,00 
Almanak Vennootschapsbelasting 2020
119,00 
Abonneeprijs 89,00 
Belastingalmanak 2020
Abonneeprijs 37,69 
Almanak Btw 2020
119,00 
Abonneeprijs 89,00 
Almanak Vennootschapsbelasting 2020
119,00 
Abonneeprijs 89,00 
Belastingalmanak 2020
Abonneeprijs 37,69 
Almanak Btw 2020
119,00 
Abonneeprijs 89,00 
Almanak Vennootschapsbelasting 2020
119,00 
Abonneeprijs 89,00 
Belastingalmanak 2020
Abonneeprijs 37,69 
Almanak Btw 2020
119,00 
Abonneeprijs 89,00 
Almanak Vennootschapsbelasting 2020
119,00 
Abonneeprijs 89,00 
Belastingalmanak 2020
Abonneeprijs 37,69 
Almanak Btw 2020
119,00 
Abonneeprijs 89,00 
Almanak Vennootschapsbelasting 2020
119,00 
Abonneeprijs 89,00 
Belastingalmanak 2020
Abonneeprijs 37,69 
Almanak Btw 2020
119,00 
Abonneeprijs 89,00 
Almanak Vennootschapsbelasting 2020
119,00 
Abonneeprijs 89,00 
Belastingalmanak 2020
Abonneeprijs 37,69 
Prijzen zijn excl. btw