Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Uw winst vanaf boekjaar 2014 parkeren tegen 10% belasting

Benut ten volle het fiscaal voordeel bij dividenduitkeringen én bij stopzetting van uw vennootschap

Een Tips & Advies-Dossier over... 

samengevat

De deadline van 30 november 2015 nadert. Wilt u de winsten van 2012 van uw vennootschap nog kunnen vastklikken tegen een voordelig tarief om deze daarna te kunnen opnemen als een goedkoop dividend, dan moet u nu actie ondernemen. Dit dossier is uw hulpmiddel. We leggen u de aanpak duidelijk en vanuit een praktisch standpunt uit. Maak nu gebruik van deze regeling en realiseer zo later een mooi extra voordeel.

in detail

Aangevuld met praktische tips en adviezen krijgt u in dit dossier een duidelijk beeld van hoe u deze nieuwe maatregel fiscaal optimaal benut:

 • uw vennootschap, uw spaarpot
 • uw spaarpot gebruiken: wanneer en tegen welke kost?
 • uw winst 'parkeren' tegen 10% belasting
  • voor boekjaar 2014
  • ook voor 2012 en 2013!
 • concrete antwoorden op veelvoorkomende situaties in de praktijk
 • fiscale kost om uw winst te parkeren
 • voor- en nadelen van het 'parkeren'

De Programmawet van 19 december 2014 heeft met de zgn. liquidatiereserve een permanente 'vastklikregeling' ingevoerd. Deze maatregel werd onlangs ook ingevoerd voor boekjaren 2012 en 2013.

'Parkeer' nu nog met kennis van zaken en zonder verrassingen uw winst met dit dossier als leidraad voor een optimaal fiscaal voordeel.

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor... 

de bedrijfsleider van een vennootschap

 • die ten volle het fiscaal voordeel wil genieten door nu winst 'te parkeren' tegen 10%

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door... 

Liesbeth Vossen

 • hoofdredacteur Indicator

In dit Tips & Advies-Dossier leest u...

Inhoudstafel

Deel 1. Inleiding

1. Uw vennootschap, uw spaarpotje

1.1. Uw spaarpotje om af en toe iets uit te halen…

1.2. Uw spaarpotje voor uw pensioen

2. Iets uit die spaarpot halen, dat kost geld!

2.1. De fiscus wil ook zijn deel

2.2. Hoeveel dan precies?

3. Het fiscale prijskaartje om uw spaarpot aan het einde van de rit leeg te maken

3.1. Het fiscale prijskaartje voor uw vennootschap in vereffening

3.2. Het fiscale prijskaartje voor u privé

3.3. Er blijft dus netto een pak minder over
van uw pensioenspaarpot?

4. Een tijdelijke pleister op de wonde: ‘vastklikken’ tegen 10%

4.1. Waar komt die tijdelijke ‘gunstmaatregel’ vandaan?

4.2. Hoe gebeurde dat ‘vastklikken’ tegen 10% concreet?

4.3. Hoeveel tijd kreeg u daarvoor?

4.4. En daarna… ?

4.5. Voorbeeld

5. Voortaan is er ook een ‘permanente’ pleister van 10%!

5.1. Een beetje achtergrond

5.2. Vergelijking tussen de tijdelijke en
de permanente pleister

Deel 2. Uw winst ‘parkeren’ tegen
10% belasting

1. Wat houdt dat ‘parkeren’ precies in?

2. Wie kan dat doen?

2.1. Alleen kmo-vennootschappen

2.2. Wat is een kmo-vennootschap precies?

3. Sinds wanneer is die liquidatiereserve mogelijk?

3.1. Initieel voor winsten vanaf boekjaar 2014

3.2. Uitbreiding naar winsten van 2012 en 2013!

Deel 3. Spelregels om uw winst te parkeren tegen 10%

1. Welke winst kunt u parkeren tegen 10%?

1.1. De ‘te bestemmen winst’ van het boekjaar…

1.2. … die in uw vennootschap blijft

1.3. Alleen de winst van het boekjaar zelf?

1.4. Boekhoudkundige winst na belasting,
is dat vóór of na die 10%?

2. Hoe moet u de liquidatiereserve boeken?

2.1. De zgn. Commissie voor Boekhoudkundige Normen helpt u een handje

2.2. Concrete boekhoudkundige verwerking

3. Wat als de wettelijke reserve nog niet volledig aangelegd is?

3.1. Winstbestemming en wettelijke reserve

3.2. Wettelijke reserve en liquidatiereserve

4. Wat als er nog boekhoudkundige overgedragen verliezen zijn?

4.1. Eerst dat ‘overgedragen verlies’ wegwerken?

4.2. Goed nieuws!

5. In vereffening en toch nog een liquidatiereserve?

5.1. Is wat van het goede te veel?

5.2. Goed nieuws!

6. Moet u op fiscaal vlak ook nog
iets speciaals doen?

6.1. De zgn. onaantastbaarheidsvoorwaarde naleven

6.2. Ook nog een formulier nodig

Deel 4. De fiscale kost om uw winst
te parkeren

1. De 10% is vennootschapsbelasting

2. De 10% is een afzonderlijke belasting

2.1. Los van en bovenop de gewone vennootschapsbelasting?

2.2. Wat betekent dat concreet?

3. De 10% is dus géén roerende voorheffing?

3.1. 10% is 10%, dus dat maakt niet uit… of toch wel?

3.2. Waarin zit het verschil?

3.3. Gevolg voor het tarief vennootschapsbelasting?

4. Zijn er nog andere kosten?

Deel 5. Het voordeel van uw winst te
parkeren tegen 10%

1. Het voordeel aan het einde van de rit

1.1. Geen belasting meer op uw pensioenspaarpotje

1.2. 10% nu is meteen ook uw eindbelasting?

1.3. Wat betekent dat concreet?

1.4. Wat dan met een voorschot op
uw pensioenspaarpot?

2. Het voordeel bij een latere dividenduitkering

2.1. Een ‘gewoon’ dividend kost u doorgaans 25% roerende voorheffing

2.2. Soms kost een gewoon dividend u slechts 15%

2.3. Een ‘later’ dividend uit de liquidatiereserves kost u 22,73% of zelfs slechts 13,64%

2.4. Dividend tegen 15% en een dividend
uit de liquidatiereserves?

Deel 6. Zijn er ook nadelen?

1. Uw vennootschap is die 10% al meteen kwijt

1.1. Vooruitbetaling

1.2. Geen rendement van die 10% in uw vennootschap

2. Uw vennootschap krijgt minder notionele interestaftrek

2.1. Dat heeft slechts een beperkte impact?

2.2. Voorbeeld

3. Soms werd die 10% voor niets betaald

3.1. Hoezo?

3.2. Voorbeeld

4. De aandeelhouder is een vennootschap

4.1. Duidelijk nadelig?

4.2. Enige nuancering

Aanbod
Pagina's

 

 

PAPIER

Abonneeaanbod

103,00 

83,00 

Enkel met actief abonnement
51
Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

 

103,00 

51
Prijzen zijn excl. btw
Loading

Een vraag?
Bel naar Klantenservice

0800 39 067