Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Discreet en gecontroleerd schenken

Hoe uw vermogen met behoud van maximale controle en zo discreet mogelijk overdragen naar de volgende generatie?

Een Tips & Advies-Dossier over... 

samengevat

In dit dossier krijgt u een antwoord op de vraag hoe u uw vermogen nu al overdraagt aan uw (minderjarige) kinderen en toch voldoet aan twee belangrijke voorwaarden: enerzijds discretie, dus zonder dat ze zelf al weten wat ze krijgen en anderzijds behoud van controle. We bekijken in detail de mogelijkheden en de voor- en nadelen van twee opties: het testament en de schenking. Zo kiest u bewust de optie die het best aansluit bij uw wensen en uw situatie.

in detail

Aan uw kinderen nu al fiscaal zo voordelig mogelijk uw vermogen overdragen zonder het risico te lopen dat ze het onmiddellijk verkwisten: het kan! Dit dossier helpt u om uw doelstelling te halen met advies over de volgende onderwerpen:

 • Wat is een schenking?
 • Wat is een testament?
 • Welke verschillende manieren zijn er voor beide?
 • Wat zijn de voor- en nadelen van beide technieken?
 • Hoe gaat u concreet te werk:
  • om de discretie te verzekeren t.o.v. de begunstigde?
  • om de controle en de inkomsten te behouden?
 • Wat zijn de fiscale gevolgen?

U wilt dat uw kinderen geen 'domme dingen' doen met uw geld dat u met bloed, zweet en tranen bijeengespaard heeft, maar dat ze zelf leren om financieel verantwoordelijk te zijn. Anderzijds wilt u toch uw vermogen tijdig fiscaal vriendelijk doorgeven. Dit dossier lost voor u deze tweestrijd op en laat u toe om nu al met een gerust gemoed uw vermogen over te dragen.

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor... 

de bedrijfsleider, de zelfstandige, de vrije beroeper

 • die zijn vermogen nu al discreet wil overdragen met de zekerheid dat de (minderjarige) kinderen er geen 'domme dingen' mee kunnen doen

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door... 

Anne Meyus

 • jurist en belastingconsulent, Vermogensadvies

Bruno Bosch

 • hoofdredacteur Indicator

Inhoudstafel

I. Inleiding

1. De schenking als instrument van successieplanning

1.1. De schenking

1.2. Het testament

2. Discreet schenken

3. Schenken met behoud van inkomsten
en/of controle

II. De schenking

1. Definitie

1.1. Grondvereisten

1.2. Constitutieve bestanddelen

1.3. Modaliteiten

2. Soorten schenkingen

2.1. Volgens de inhoud

2.2. Volgens de vorm

3. Modaliteiten van de schenking

4. Discretie

4.1. Algemeen

4.2. Niet schenken

4.3. Meerderjarige begiftigde

4.4. Minderjarige begiftigde

4.5. Besluit

5. Behoud van inkomsten

5.1. Algemeen

5.2. Voorbehoud van vruchtgebruik

5.3. Last van (lijf)rente

5.4. Besluit

6. Behoud van controle

6.1. Beheersvolmacht

6.2. Bewind

6.3. Ontneming van ouderlijk vruchtgenot

6.4. Verbod om de geschonken goederen te vervreemden

6.5. Verbod om de geschonken goederen in te brengen in de huwgemeenschap

6.6. Het beding van conventionele terugkeer

6.7. Planning en controle over meerdere generaties

6.8. Zaakvervanging

6.9. Ontbinding van de schenking

7. Behoud van inkomsten en controle door het gebruik van een controlevehikel

7.1. Oprichting van de burgerlijke maatschap, gevolgd door de schenking van de deelbewijzen

7.2. Voorafgaande schenking, gevolgd door de oprichting van de burgerlijke maatschap

III. Testament

1. Definitie

1.1. Grondvereisten

1.2. Constitutieve bestanddelen

2. Soorten legaten – soorten testamenten

2.1. Volgens de inhoud (omvang)

2.2. Volgens de vorm

3. Modaliteiten

4. Discretie

5. Behoud van inkomsten

6. Behoud van controle

6.1. Beheersvolmacht

6.2. Bewind

6.3. Ontneming van ouderlijk vruchtgenot

6.4. Verbod om de gelegateerde goederen te vervreemden

6.5. Verbod om de gelegateerde goederen in te brengen in de huwgemeenschap

6.6. Verplichting om de gelegateerde goederen aan een derde uit te keren

6.7. Voogdij

6.8. Testamentuitvoerder

IV. Fiscale aspecten

1. Schenkbelasting – schenkingsrechten

1.1. Registratie

1.2. Verplichte registratie

1.3. Niet-verplichte registratie – vrijwillige registratie

2. Tarieven schenkbelasting – schenkingsrechten

2.1. Vlaams gewest

2.2. Brussels Hoofdstedelijk gewest

3. Tarieven van de erfbelasting – successierechten

3.1. Vlaams gewest

3.2. Brussels Hoofdstedelijk gewest

Aanbod
Pagina's

 

 

PAPIER

Abonneeaanbod

103,00 

83,00 

Enkel met actief abonnement
54
Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

 

103,00 

54
Prijzen zijn excl. btw
Loading

Een vraag?
Bel naar Klantenservice

0800 39 067