Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Vermogens- & successieplanning met minderjarige kinderen

Een Tips & Advies-Dossier over... 

samengevat

Dit dossier, volledig geactualiseerd in functie van het grondig gewijzigde erfrecht, geeft u advies over hoe u een vermogens- en successieplanning opzet en opvolgt, waarbij u rekening houdt met minderjarige (klein)kinderen. We bekijken dit vanuit verschillende invalshoeken en situaties. Zo bent u er zeker van dat u voor minderjarige kinderen de juiste keuzes maakt en hun een optimale bescherming biedt als het noodlot onverwacht zou toeslaan, zodat hun toekomst veiliggesteld is.

in detail

U leeft goed. U inbeelden dat er toch iets fout kan gaan, doet u niet graag. Toch kunnen we maar beter voorbereid zijn.… Of misschien heeft het noodlot al toegeslagen en bent u verantwoordelijk voor het beheer over het vermogen van minderjarige (klein)kinderen of voor een minderjarig (klein)kind zelf. In dit dossier bekijken we de verschillende situaties vanuit de praktijk:

 • het beheer over de goederen van het minderjarige kind
  • wie is minderjarig?
  • bevoegdheid van de ouders, de adoptant, de voogd, de pleegvoogd, de pleegouders
  • de vrederechter: wanneer is een machtiging nodig?
 • het erfrecht van uw kind in functie van uw relatie met uw partner
  • niet (meer) gehuwd, niet (meer) samenwonend
  • feitelijk samenwonend
  • wettelijk samenwonend
  • gehuwd
  • specifieke gevallen: erfrecht van uw pupil, pleeg- of zorgkind
 • hoeveel erfbelasting betaalt uw kind bij uw overlijden?
  • u bent vader, moeder
  • u bent adoptant
  • u bent de partner/echtgenoot van vader, moeder of adoptant (stiefouder)
  • het successierecht van uw pupil, pleeg- of zorgkind
 • schenkingsrechten
 • planningsmogelijkheden
  • 4 voorafgaande vragen voor een goede planning
  • 13 concrete mogelijkheden

Dit dossier, aangevuld met een handige verklarende woordenlijst, verwerkt erfrecht, successierecht en schenkingsrecht specifiek in functie van minderjarige kinderen tot een verstaanbaar geheel. Zodoende kunt u met kennis van zaken over erven en schenken nadenken en de optimale weg uitstippelen. Zo bent u er zeker van dat u de toekomst van de kinderen veiligstelt en hun vermogen optimaal beheerd wordt/zal worden. Het grondig gewijzigde erfrecht is de ideale aanleiding om uw bestaande strategieën te (her)evalueren of nu te starten met vermogens- en successieplanning.

Dit Tips & Advies Dossier is er speciaal voor... 

de bedrijfsleider, de zelfstandige, de vrije beroeper

 • die een optimale vermogens- en successieplanning wil opzetten en beheren om minderjarige kinderen te beschermen en om hun toekomst veilig te stellen.

de adviseur

 • die zijn cliënten optimaal wil adviseren over dit thema

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld AANPASSEN door... 

Johan Adriaens

 • Estate planner, vennoot Neven & Partners bvba

In dit Tips & Advies-Dossier leest u...

Inhoudstafel

Voorwoord

Deel 1 - Het beheer over de goederen van het minderjarige kind

1. Belang

2. Wie is minderjarig?

3. Bevoegdheid van de ouders

3.1. Het ouderlijk gezag

3.2. Het ouderlijk beheersrecht

3.3. Het ouderlijk vruchtgenot

3.4. Verantwoordingsplicht

3.5. Vader en moeder oefenen het ouderlijk gezag gezamenlijk uit

3.6. Moeder of vader alleen?

4. Bevoegdheid van de adoptant

4.1. Vooraf: soorten adoptie

4.2. De adoptanten gezamenlijk

4.3. Een adoptant

5. Bevoegdheid van de voogd

5.1. Wat is voogdij?

5.2. De voogd

6. Bevoegdheid van de pleegvoogd

6.1. Wat is pleegvoogdij?

6.2. Bevoegdheid van de pleegvoogd

7. Bevoegdheid van de pleegouders

8. Wanneer is een machtiging van de vrederechter noodzakelijk?

Besluit

Deel 2 - Het erfrecht van uw kind en de positie van uw partner

1. U bent niet (meer) gehuwd en/of woont niet (meer) samen

1.1. Wat erft uw kind van u als vader of moeder?

1.2. Wat erft uw kind van uw ex-partner of -echtgeno(o)t(e)?

1.3. Neemt het kind de plaats in van een onwaardige ouder?

1.4. Wat erft uw adoptief kind?

1.5. Wat erft uw adoptief kind van uw ex-echtgeno(o) t(e) of -partner?

2. U woont feitelijk samen

2.1. Wie woont feitelijk samen?

2.2. U woont samen met de andere ouder van uw kind

2.3. U woont samen met een andere persoon dan de vader of moeder van uw kind

2.4. Het erfrecht van uw adoptief kind

3. U woont wettelijk samen

3.1. Wanneer woont u wettelijk samen?

3.2. U woont samen met de andere ouder van uw kind

3.3. U woont samen met een andere persoon dan de vader of moeder van uw kind

3.4. Het erfrecht van uw adoptief kind

4. U bent gehuwd

4.1. U bent gehuwd met de andere ouder van uw kind

4.2. U bent gehuwd met een andere persoon dan de vader of moeder van uw kind

4.3. Het erfrecht van uw adoptief kind

5. Het erfrecht van uw pupil, pleeg- of zorgkind

5.1. Het erfrecht van uw pupil

5.2. Het erfrecht van uw pleegkind

5.3. Het erfrecht van uw zorgkind

Deel 3 - Hoeveel erfbelasting betaalt uw kind bij uw overlijden?

1. Inleidende beschouwingen

1.1. Gewestelijke bevoegdheid

1.2. Successierechten op het nettoactief

1.3. Fictiebepalingen

1.4. Successierechten op de wereldwijde nalatenschap

1.5. Erfgenamen in het buitenland

2. Successierechten in het Brussels Hoofdstedelijk gewest

2.1. Overzicht tarieven

2.2. Hoeveel successierechten betaalt uw kind?

3. Successierechten in het Vlaams gewest

3.1. Overzicht tarieven

3.2. De successierechten van uw kind

4. Successierechten in het Waals gewest

4.1. Overzicht tarieven

4.2. De successierechten van uw kind

Deel 4 - Schenkingsrechten

1. Inleiding

1.1. Berekend per begiftigde

1.2. Schenking van blote eigendom

1.3. Schenking van vruchtgebruik

1.4. Tarieven: woonplaats van de schenker

2. Tarieven in het Brussels Hoofdstedelijk gewest

2.1. Onroerende goederen

2.2. Roerende goederen

2.3. De schenking van een familiale onderneming of vennootschap

3. Tarieven in het Vlaams gewest

3.1. Onroerende goederen

3.2. Roerende goederen

3.3. De schenking van een familiale onderneming of vennootschap

4. Tarieven in het Waals gewest

4.1. Onroerende goederen

4.2. Roerende goederen

4.3. De schenking van een familiale onderneming of vennootschap

Deel 5 - Planningsmogelijkheden

1. Vóór u aan planning kunt beginnen: vier vragen

1.1. Voorafgaande vraag: heeft u een huwelijkscontract?

1.2. Voorafgaande vraag: heeft u een levensverzekering?

1.3. Voorafgaande vraag: heeft u een aandeelhouders­overeenkomst?

1.4. Voorafgaande vraag: wat staat in de statuten?

2. Schenken aan minderjarigen?

2.1 Schenken aan minderjarigen: dikwijls een noodzaak

2.2. Schenken aan een minderjarige zonder de vrederechter

2.3. Hoe gaat u concreet te werk?

2.4. Een schenking met een last?

2.5. Schenking met voorbehoud van vruchtgebruik mogelijk?

3. De handgift

3.1. Wat is een handgift?

3.2. Hoe gaat u concreet te werk?

3.3. Extra tips

4. De bankgift

4.1. Wat is een bankgift?

4.2. Hoe doet u het correct?

4.3. Extra tips

5. Een roerende schenking tegen het vlakke tarief van 3% (7%)

5.1. Wat is een roerende schenking tegen het vlak tarief?

5.2. Hoe gaat u concreet te werk?

5.3. Extra tips

6. Schenken via een Nederlandse notaris

6.1. Wat is het?

6.2. Hoe doet u het correct?

6.3. Extra tips

7. Schenken in schijfjes

7.1. Wat is schenken in schijfjes?

7.2. Hoe doet u het correct?

7.3. Extra tips

8. Schenken met voorbehoud van vruchtgebruik

8.1. Wat is schenken met voorbehoud van vruchtgebruik?

8.2. Hoe gaat u correct te werk?

8.3. Extra tips

9. De techniek van generation skipping

9.1. Wat is het?

9.2. Hoe doet u het correct?

9.3. Extra tips

9.4. Generation skipping via de verwerping van de nalatenschap door de ouders

9.5. De nieuwe flexibele erfenissprong in Vlaanderen

10. De bedrijfsschenking tegen 0%

10.1. Wat is een bedrijfsschenking?

10.2. Hoe gaat u concreet te werk?

10.3. Extra tips

11. Schenken met last van bewind

11.1. Wat is last van bewind?

11.2. Hoe doet u het correct?

11.3. Extra tips

12. Een keuzebeding in het huwelijkscontract inbouwen

12.1. Wat is een keuzebeding?

12.2. Hoe gaat u concreet te werk?

12.3. Extra tips

13. De gesplitste aankoop

13.1. Wat is een gesplitste aankoop?

13.2. Hoe doet u het correct?

13.3. Extra tips

14. De maatschap als controlevehikel

14.1. Wat is een maatschap?

14.2. Hoe gaat u correct te werk?

14.3. Extra tips

Deel 6 - Verklarende woordenlijst

Aanbod
Pagina's

 

 

PAPIER

Abonneeaanbod

119,00 

99,00 

Enkel met actief abonnement
112
Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

 

119,00 

112
Prijzen zijn excl. btw
Loading

Een vraag?
Bel naar Klantenservice

0800 39 067