Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Vermogens- en successieplanning voor alleenstaanden en koppels zonder kinderen

Hoe uw partner maximaal beschermen en uw vermogen optimaal doorgeven?

Een Tips & Advies-Dossier over... 

samengevat

Dit dossier, volledig geactualiseerd in functie van het grondig gewijzigde erfrecht , is uw leidraad om als alleenstaande of koppel zonder kinderen nu al optimaal een successieplanning uit te bouwen, zodat uw nalatenschap later ook daadwerkelijk toekomt aan wie u echt wilt. En natuurlijk op zo'n manier dat uw partner en/of andere erfgenamen zo weinig mogelijk successierechten betalen.

in detail

Als alleenstaande of als koppel zonder kinderen hoeft u zich niet neer te leggen bij de basisregels van het wettelijk erfrecht. Met een optimale successieplanning kunt u:

 • de langstlevende partner maximaal beschermen
 • uw familie of welbepaalde familieleden laten erven
 • uw erfgenamen zo veel mogelijk successierechten besparen

Dit dossier leert u van a tot z hoe u deze doelstellingen bereikt door een antwoord
te geven op de volgende vragen:

 • naar wie gaat uw nalatenschap?
  • 7 basisregels
  • wie erft wat?
  • de reserve
 • hoeveel bedragen de successierechten?
 • welke planningstechnieken heeft u als kinderloze erflater?
  • het huwelijkscontract
  • het samenlevingscontract
  • de verwantschapsband
  • het testament
  • het aanwascontract
  • de schenking
  • controlemechanismen
 • De planningstechnieken getoetst aan uw concrete situatie
  • u bent gehuwd
  • u bent wettelijk samenwonend
  • u bent feitelijk samenwonend
  • u bent alleenstaand

Dit dossier verwerkt erfrecht, successierecht en schenkingsrecht tot een verstaanbaar geheel. Zodoende kunt u met kennis van zaken nadenken over erven en schenken en nu reeds de optimale weg uitstippelen. Zo bent u er zeker van dat u uw vermogen optimaal doorgeeft aan wie u dat echt wilt. Het grondig gewijzigde erfrecht is de ideale aanleiding om uw bestaande strategieën te (her)evalueren of nu te starten met vermogens- en successieplanning.

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor... 

alleenstaanden en koppels zonder kinderen

 • die met kennis van zaken een successieplanning op maat willen uitbouwen om zo hun vermogen optimaal door te geven.

de adviseur

 • die zijn cliënten optimaal wil adviseren over dit thema

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door... 

Anne Meyus

 • jurist en belastingconsulent, Vermogensadvies

In dit Tips & Advies-Dossier leest u...

Inhoudstafel

Inleiding

Deel 1. Naar wie gaat uw nalatenschap?

1. Een aantal principes

2. De zeven basisregels van het erfrecht

2.1. De vier orden

2.2. Binnen een orde bepaalt de graad wie erft

2.3. Wettelijke erfopvolging enkel tot in de vierde graad

2.4. De plaatsvervulling

2.5. Kloving

2.6. Voor gelijke delen en per hoofd

2.7. Langstlevende partner

3. Wie erft wat?

3.1. De langstlevende echtgenoot

3.2. De langstlevende wettelijk samenwonende

3.3. De eerste orde (afstammelingen)

3.4. De tweede orde (bevoorrechte ascendenten en zijverwanten)

3.5. De derde orde (ascendenten)

3.6. De vierde orde (gewone zijverwanten)

3.7. De omzetting van het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot en afkoop van de blote eigendom

3.8. De omzetting van het vruchtgebruik van de langstlevende wettelijk samenwonende

4. De reserve

4.1. Wat is de reserve?

4.2. Wie zijn reservataire erfgenamen?

4.3. Hoeveel bedraagt de reserve?

4.4. Waarop wordt de reserve berekend?

4.5. Inkorting

5. De positie van de langstlevende partner in het nieuwe erfrecht

Deel 2. Hoeveel bedragen de successierechten?

1. Hoe wordt het tarief van de successierechten berekend?

2. De tarieven in het Vlaams gewest

2.1. Partners

2.2. Broers en zussen

2.3. Alle andere personen

2.4. Bijzondere tarieven

3. De tarieven in het Brussels Hoofdstedelijk gewest

3.1. Partners

3.2. Broers en zussen

3.3. Ooms, tantes, neven en nichten

3.4. Alle andere personen

3.5. Bijzondere tarieven

4. De tarieven in het Waals gewest

4.1. Echtgenoten en wettelijk samenwonenden

4.2. Broers en zussen

4.3. Ooms, tantes, neven en nichten

4.4. Alle andere personen

4.5. Bijzondere tarieven

Deel 3. Welke planningsmogelijkheden heeft de kinderloze erflater?

1. Inleiding

2. Het huwelijkscontract

2.1. Gemeenschapsstelsel

2.2. Scheiding van goederen

2.3. Besluit

3. Het samenlevingscontract

3.1. Wettelijk samenwonenden

3.2. Feitelijk samenwonenden

4. De verwantschapsband

4.1. Wettelijke samenwoning

4.2. Feitelijke samenwoning

4.3. Adoptie

5. Het testament

5.1. Definities

5.2. Waarom een testament gebruiken?

5.3. Bijzondere legaten

6. Het aanwascontract

6.1. Definitie

6.2. De vorm

6.3. De inhoud

6.4. Fiscaliteit

6.5. Nut van een aanwasbeding

7. De schenking

7.1. Definitie

7.2. Soorten schenkingen

7.3. Modaliteiten van de schenking

7.4. De wederzijdse schenking tussen echtgenoten

7.5. De registratie van de schenking van roerende goederen

7.6. Schenkingsrechten – schenkbelasting

8. Controlemechanismen

8.1. Inleiding

8.2. Maatschap

8.3. Private stichting

Deel 4. De planningstechnieken getoetst aan uw concrete situatie

1. U bent gehuwd

1.1. U wenst een maximale bescherming van de langstlevende echtgenoot

1.2. U wenst een beperking van de erfaanspraken van de langstlevende echtgenoot

1.3. U wenst de langstlevende echtgenoot te onterven

1.4. U wilt (een deel van) uw vermogen bestemmen voor een hoger doel

2. U bent wettelijk samenwonend

2.1. U wenst een maximale bescherming van de langstlevende wettelijk samenwonende

2.2. U wenst een beperking van de erfaanspraken van de langst­levende wettelijk samenwonende of zelfs een onterving

3. U bent feitelijk samenwonend

3.1. U wenst een maximale bescherming van de langstlevende feitelijk samenwonende

3.2. U wenst een toebedeling aan (een) derde(n)

4. U bent alleenstaand

4.1. U wenst een toebedeling aan (een) derde(n)

4.2. U wilt (een deel van) uw vermogen bestemmen voor een hoger doel

Aanbod
Pagina's

 

 

PAPIER

Abonneeaanbod

107,00 

87,00 

Enkel met actief abonnement
160
Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

 

107,00 

160
Prijzen zijn excl. btw
Loading

Een vraag?
Bel naar Klantenservice

0800 39 067