Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Vermogens- en successieplanning voor alleenstaanden en koppels zonder kinderen

Hoe uw partner maximaal beschermen en uw vermogen optimaal doorgeven?

Een Tips & Advies-Dossier over... 

samengevat

Dit dossier, volledig geactualiseerd in functie van het grondig gewijzigde erfrecht , is uw leidraad om als alleenstaande of koppel zonder kinderen nu al optimaal een successieplanning uit te bouwen, zodat uw nalatenschap later ook daadwerkelijk toekomt aan wie u echt wilt. En natuurlijk op zo'n manier dat uw partner en/of andere erfgenamen zo weinig mogelijk successierechten betalen.

in detail

Als alleenstaande of als koppel zonder kinderen hoeft u zich niet neer te leggen bij de basisregels van het wettelijk erfrecht. Met een optimale successieplanning kunt u:

 • de langstlevende partner maximaal beschermen
 • uw familie of welbepaalde familieleden laten erven
 • uw erfgenamen zo veel mogelijk successierechten besparen

Dit dossier leert u van a tot z hoe u deze doelstellingen bereikt door een antwoord
te geven op de volgende vragen:

 • naar wie gaat uw nalatenschap?
  • 7 basisregels
  • wie erft wat?
  • de reserve
 • hoeveel bedragen de successierechten?
 • welke planningstechnieken heeft u als kinderloze erflater?
  • het huwelijkscontract
  • het samenlevingscontract
  • de verwantschapsband
  • het testament
  • het aanwascontract
  • de schenking
  • controlemechanismen
 • De planningstechnieken getoetst aan uw concrete situatie
  • u bent gehuwd
  • u bent wettelijk samenwonend
  • u bent feitelijk samenwonend
  • u bent alleenstaand

Dit dossier verwerkt erfrecht, successierecht en schenkingsrecht tot een verstaanbaar geheel. Zodoende kunt u met kennis van zaken nadenken over erven en schenken en nu reeds de optimale weg uitstippelen. Zo bent u er zeker van dat u uw vermogen optimaal doorgeeft aan wie u dat echt wilt. Het grondig gewijzigde erfrecht is de ideale aanleiding om uw bestaande strategieën te (her)evalueren of nu te starten met vermogens- en successieplanning.

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor... 

alleenstaanden en koppels zonder kinderen

 • die met kennis van zaken een successieplanning op maat willen uitbouwen om zo hun vermogen optimaal door te geven.

de adviseur

 • die zijn cliënten optimaal wil adviseren over dit thema

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door... 

Anne Meyus

 • jurist en belastingconsulent, Vermogensadvies

In dit Tips & Advies-Dossier leest u...

Inhoudstafel

Voorwoord

Deel 1 - Welke vennootschap heeft u nodig?

1. Hoeveel verschillende soorten vennootschappen zijn er?

1.1. Het nieuwe vennootschapsrecht snoeit in het aantal

1.2. Wat bent u van plan?

1.3. In functie daarvan giet u dat in de juiste vorm

2. Exploitatievennootschap en/of holding?

2.1. Een vennootschap om uw activiteiten in onder te brengen

2.2. Een vennootschap boven uw exploitatie­vennootschap(pen)

2.3. Van uw exploitatievennootschap een holding maken

2.4. Een ‘tweede leven’ voor uw holding

2.5. Sowieso in de vorm van een nv of bv? Niet noodzakelijk…

3. Holding en/of patrimonium­vennootschap

3.1. Het een en ander uitgeklaard

3.2. Patrimonium- en holdingvennootschap in één?

3.3. Patrimonium en exploitatie gescheiden houden: een must?

3.4. Een aantal (fiscale) voordelen van een patrimoniumvennootschap op een rij

3.5. Een aantal aandachtspunten

3.6. Sowieso in de vorm van een nv of bv? Niet noodzakelijk…

4. Een managementvennootschap

4.1. U bent actief als manager, consultant, ...

4.2. Niet u maar uw vennootschap is bestuurder…

4.3. Waar is dat goed voor?

4.4. Ook nog interessant na de wetswijzigingen van de laatste jaren?

4.5. Best via een bv? Niet noodzakelijk…

5. Een burgerlijke vennootschap? Het onderscheid tussen burger­lijke vennootschappen en handels­vennootschappen is afgeschaft!

5.1. Maatschappelijk doel wordt ‘voorwerp’

5.2. Van oudsher werd er een onderscheid gemaakt tussen burgerlijke vennootschappen en handelsvennootschappen

5.3. Dit onderscheid is nu afgeschaft

5.4. Als vrije beroeper toch nog opletten...

6. Onderscheid tussen kapitaal­vennootschap en personen­vennootschap: nog van belang?

6.1. De nv is een kapitaalvennootschap, alhoewel...

6.2. De bvba/bv is een personenvennootschap, alhoewel...

6.3. De relevantie van het onderscheid was eerder al afgenomen

6.4. Andere personenvennootschappen

7. Het moet toch niet altijd een vennootschap zijn?

7.1. In feite niet meer dan een vereniging

7.2. Niet eens de bedoeling om winst te maken, of toch?

8. Een kleine vennootschap volstaat voor u?

8.1. Is een nv per definitie groot, een bvba/bv klein?

8.2. Wanneer bent u wettelijk gezien nog ‘klein’?

9. Verschillende vennootschappen die de handen in elkaar slaan

9.1. Joint venture

9.2. Tijdelijk kan ook, al is dat ‘tijdelijk’ toch relatief…

9.3. Maten, als het erop aankomt om de kosten te drukken

9.4. Het een en ander op Europees vlak coördineren

10. Een Belgische vennootschap of uw heil zoeken in het buitenland?

10.1. Met uw binnenlandse vennootschap in het buitenland actief

10.2. Vermogensplanning: beter af in Nederland of via exotischere oorden?

Deel - Welke ‘vorm’ is ideaal voor u? Enkele wettelijke criteria op een rij…

1. Zo snel en/of goedkoop mogelijk van start

1.1. Starten zonder kapitaal én zonder naar de notaris te gaan kan perfect

1.2. Aan boord zonder dat u er erg in heeft?!

2. Via de notaris passeren en toch goedkoper af?

2.1. Sinds 1 mei 2019 kunt u een bv en cv oprichten zonder kapitaal

2.2. Voor de oprichting van een nv is nog steeds kapitaalinbreng nodig

2.3. Wat wint u ermee?

2.4. De s-bvba: afgeschaft!

3. Met hoeveel trekt u aan de kar?

3.1. Een vennootschap voor u alleen kan

3.2. Meestal meer dan één man aan boord

3.3. Desnoods ééntje extra, voor de vorm…

3.4. Dat durft al eens te wisselen

3.5. Meerdere trekkers, mogelijk met verschillende petjes

3.6. Niet iedereen even actief

3.7. Vennoot én u werkt in uw vennootschap, dus u heeft het voor het zeggen?

3.8. Bestuurder, zonder aandelen in handen: kan dat?

3.9. Meerderheid van de aandelen in handen, zonder dat ú het bedrijf leidt…

Deel 3 - De ‘juiste’ vennootschap kiezen

1. De verschillende vennootschapsvormen

1.1. Een kort overzicht van ‘oud’ naar ‘nieuw’ recht

1.2. Geen definitieve keuze

1.3. De bv en nv als referentie: ook nog in de toekomst?

1.4. Basis voor een gerichte vergelijking

2. In vennootschap, al dan niet met (zaken)partner(s)

2.1. Waarom (niet langer) een eenmanszaak?

2.2. Bv of nv

2.3. Bv (nv) of vof

3. Soepele in- en uitstap van aandeelhouders van belang

3.1. ‘Vrij’ toetreden, soepel terug uit de vennootschap

3.2. Bv, nv of coöperatieve vennootschap (cv)

4. Een managementvennootschap

4.1. Bv vs. nv

4.2. Beter een vof of commV?

5. Een (familiale) holding

5.1. Nv of bv

5.2. Vof of commV?

5.3. Buitenlandse holdings… een optie?

5.4. De maatschap en de stichting als holdingstructuur

5.5. Gehuwd onder het wettelijk stelsel?!

6. Een patrimoniumvennootschap

6.1. Nv of bv

6.2. Welke beheersstructuur? Maatschap, stichting, ...

7. Compagnon is louter geldschieter

7.1. Welke mogelijkheden bieden de ‘klassieke’ vennootschapsvormen nv en bv?

7.2. CommV: beter alternatief?

7.3. Kort samengevat betekent dit…

8. Compagnon brengt ‘knowhow’ in en niet meer dan dat

8.1. Nv vs. bv

8.2. CommV als alternatief

9. Uw vennootschap en die van een collega slaan de handen in elkaar

9.1. Nv vs. tijdelijke maatschap

9.2. Tijdelijke maatschap of eerder stille maatschap voor projecten met een ‘samenwerking achter de schermen’?

10. Een (sociaal) project op poten zetten

10.1. Feitelijke vereniging vs. vzw

10.2. Vzw vs. vennootschap ‘met sociaal oogmerk’

Deel 4 - Specifieke aandachtspunten

1. Alles geregeld voor de volgende generatie… of toch niet?

1.1. Gunstig schenkingsregime voor aandelen van familiebedrijf in het Vlaams gewest

1.2. De voorwaarden

1.3. Patrimoniumvennootschappen uitgesloten…

1.4. Aandelen geschonken, dus geen controle en inkomen meer? Het struikelblok

1.5. De oplossingen voor uw familiale vennootschap: van praktisch tot complex, maar meer sluitend…

1.6. Echtscheiding en minderjarige kinderen: toch even opletten…

2. De belangen van de vennootschap en de aandeelhouders vs. de belangen van echtgeno(o)t(e) en/of kinderen

2.1. Een aandeelhouder stapt op

2.2. Een aandeelhouder overlijdt

2.3. Een aandeelhouder gaat scheiden

3. Niet elke vennootschap blijft leven als een aandeelhouder sterft of uittreedt

4. Uw vennootschap wordt ‘eenhoofdig’

4.1. Geen probleem meer in de bv en de nv

4.2. Voor een maatschap, vof, commV en cv wel nog een probleem

4.3. U en uw echtgeno(o)t(e): samen maar één aandeelhouder?

Deel 5 - Wat met uw bestaande vennootschap na de inwerkingtreding van het nieuwe vennootschapsrecht?

1. Inwerkingtreding nieuw vennootschapsrecht met praktische voorbeelden

1.1. Drie belangrijke data: 01.05.2019, 01.01.2020 en 01.01.2024

1.2. Wat betekent dit voor nieuw op te richten vennootschappen?

1.3. Wat betekent dit voor bestaande vennootschappen waarvan de rechtsvorm blijft bestaan?

1.4. Wat met bestaande vennootschappen waarvan de rechtsvorm afgeschaft wordt?

1.5. Conclusie: raadzaam om zo snel mogelijk aanpassing te doen

1.6. Waarmee rekening te houden bij het aanpassen van uw vennootschap aan het WVV

Aanbod
Pagina's

 

 

PAPIER

Abonneeaanbod

103,00 

83,00 

Enkel met actief abonnement
160
Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

 

103,00 

160
Prijzen zijn excl. btw
Loading

Een vraag?
Bel naar Klantenservice

0800 39 067