Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Vermogens- en successieplanning met levensverzekeringen

Een eenvoudige, goedkope, flexibele en discrete aanpak op maat van elke zelfstandige, bedrijfsleider of vrije beroeper

Een Tips & Advies-Boek over... 

samengevat

Een regelmatige update van uw levensverzekeringen is een absolute noodzaak om blijvend aan uw wensen te voldoen. Up-to-date met de allerlaatste wetgeving, geeft dit boek u in detail alle (nieuwe) mogelijkheden en voordelen die de levensverzekering u biedt om uw nalatenschap te verdelen en de erfbelasting te optimaliseren. Deze eenvoudige, goedkope en flexibele aanpak als techniek om vermogen over te dragen wint meer en meer aan belang. Een 'must-have'-publicatie dus!

in detail

De redenen waarom successieplanning via een levensverzekering aan belang wint, zijn o.a.:

  • weinig formaliteiten (bv. zonder notaris aan elk van uw kleinkinderen belastingvrij een mooie som nalaten)
  • behoud van controle mogelijk door bv. een som aan uw (klein)kinderen na te laten waarover ze pas op een bepaalde leeftijd kunnen beschikken, ook al overlijdt u vroeger
  • meerdere opties om minder erfbelasting te betalen
  • flexibiliteit om het kapitaal op te vragen als dit toch nodig zou zijn
  • beleggen zonder roerende voorheffing te betalen (in een gespreide gemengde portefeuille of een obligatieportefeuille)

We behandelen het thema op een heel toegankelijke wijze, zodat u een volledig beeld krijgt en met kennis van zaken een levensverzekering kunt inbouwen in uw successieplanning. Bestel nu en u kunt onmiddellijk aan de slag!

Dit Tips & Advies-Boek is er speciaal voor... 

de zelfstandige, de bedrijfsleider en de vrije beroeper

  • die op een eenvoudige, goedkope, flexibele en discrete manier gebruik wil maken van een levensverzekering om aan successieplanning te doen

de adviseur

  • die zijn clïenten optimaal wil adviseren over dit thema

Dit Tips & Advies-Boek is samengesteld door... 

Bart Chiau

  • Professor UGent

In dit Tips & Advies-Boek leest u...

Inhoudstafel

1. Inleiding

2. Persoonlijke financiële planning en successieplanning: waarom ook voor u belangrijk?

2.1. Financiële planning: een ruimere kijk op uw vermogenstoestand

2.2. Successieplanning: meer dan alleen maar fiscale optimalisatie

3. Belang van de antimisbruikbepaling voor uw successieplanning

3.1. Wat houdt de antimisbruikbepaling concreet in?

3.2. Hoe kunt u achterhalen of een verrichting al dan niet onder de antimisbruikbepaling valt?

4. Wettelijk erfrecht

4.1. Wat regelt het wettelijk erfrecht?

4.2. Welke principes hanteert het wettelijk erfrecht daarbij?

4.3. Het wettelijk erfrecht van uw partner

4.4. De reservataire erfgenamen

4.5. Wat is een erfovereenkomst?

5. Hoeveel erfbelasting betalen uw erfgenamen?

5.1. Principes

5.2. Tarieven

5.3. Vrijstelling voor de gezinswoning en een deel van het roerend vermogen

6. De levensverzekering

6.1. Wat is een levensverzekering?

6.2. Welke partijen zijn bij een levensverzekering betrokken?

6.3. Rechten van de partijen

6.4. Aan welke geldigheidsvoorwaarden moet een levensverzekering voldoen?

6.5. Hoe komt een levensverzekerings­overeenkomst tot stand?

7. Welke soorten levensverzekeringen bestaan er?

7.1. Klassieke levensverzekeringen

7.2. Welke aanvullende waarborgen kunt u voorzien?

7.3. Tak 21-Universal Life-verzekeringen

7.4. Tak 23-levensverzekeringen

7.5. Tak 44: combinatie van een Tak 21 met een Tak 23

7.6. Tak 26-levensverzekering

7.7. Branche 6-levensverzekering

8. De fiscaliteit van uw levens­verzekering

8.1. De fiscale behandeling en de pensioenpijlers waarbinnen uw verzekering zich situeert

8.2. Fiscaliteit van levensverzekeringen in de derde pijler

8.3. Fiscaliteit van levensverzekeringen in de vierde pijler

9. Wanneer is er erfbelasting verschuldigd bij levens­verzekeringen?

9.1. Principe: erfbelasting

9.2. Wanneer is er toch geen erfbelasting verschuldigd?

9.3. Is een schuldsaldoverzekering onderworpen aan de erfbelasting?

9.4. Is er erfbelasting verschuldigd als de verzekeringsnemer overlijdt vóór de verzekerde?

9.5. Uitzondering: echtgenoten gehuwd met een gemeenschapsstelsel

9.6. De verzekeringsnemer, de verzekerde en de begunstigde zijn verschillende personen

9.7. Is er erfbelasting verschuldigd op de uitkering van een groepsverzekering?

10. Successieplanning met levensverzekering

10.1. Een testament opmaken

10.2. Een levensverzekering als alternatief voor een testament

10.3. Gebruik van een levensverzekering in het kader van successieplanning: tien voordelen

10.4. Een generatiesprong organiseren met een levensverzekering

10.5. Uw reservataire erfgenamen gedeeltelijk buitenspel zetten via een levensverzekering?

10.6. Schenking

10.7. Levensverzekering met twee verzekeringsnemers

10.8. De verzekeringsgift

10.9. Duolegaat met levensverzekering

10.10. Successierechtenverzekering/erfbelastingverzekering

10.11. Vennotenpolis

11. Onroerend goed kopen met levensverzekering

11.1. Levensverzekering ter wedersamenstelling van het kapitaal

11.2. Inpandgeving van uw levensverzekering

11.3. Een voorschot op uw levensverzekering opnemen

12. De levensverzekering en de maatschap

12.1. De maatschap als controlevehikel

12.2. Levensverzekering: de maatschap als bijkomend controle-instrument

13. Lastminute-successieplanning

14. Bijlagen

14.1. Successierechten in Brussel en Wallonië

Aanbod
Pagina's

 

 

PAPIER

Abonneeaanbod

150,00 

120,00 

Enkel met een actief abonnement
146
Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

 

150,00 

146
Prijzen zijn excl. btw
Loading

Een vraag?
Bel naar Klantenservice

0800 39 067