Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Vermogens- en successieplanning in nieuw samengestelde gezinnen

Een Tips & Advies-Dossier over... 

samengevat

Dit dossier, volledig geactualiseerd in functie van het grondig gewijzigde erfrecht, geeft u antwoorden op en inzicht in de moeilijke materie van vermogens- en successieplanning voor nieuw samengestelde gezinnen. Het is uw hulpmiddel om de juiste beslissingen te nemen, aangepast aan uw situatie en uw doeleinden. Zo bent u er zeker van dat het herontdekte geluk bij een nieuw samengesteld gezin niet overschaduwd wordt door financiële vraagstukken en onzekerheden.

in detail

Nieuw samengestelde gezinnen zijn een minisamenleving van ouders en stiefouders, eigen kinderen en stiefkinderen, halfbroers en -zussen, grootouders en stiefgrootouders. Afhankelijk van de situatie en het doel zijn er verschillende antwoorden op uw vragen. Dit dossier leidt u naar de oplossing vanuit twee belangrijke invalshoeken:

 1. de vermogensrechtelijke aspecten
  • gehuwd?
  • wettelijk samenwonend?
  • feitelijk samenwonend?
  • de nalatenschap bij het overlijden van een kind
 2. de fiscale aanpak
  • successierechten
  • schenkbelasting/schenkingsrechten

Als jonge 'nieuwe' partners, als volwassen kinderen van een nieuw samengesteld koppel, maar ook als (groot)ouders van (stief)kinderen en (stief)kleinkinderen stelt u zich veel vragen: Wie krijgt wat?, Wie kan men bevoordelen en/of benadelen?, Wat is er wettelijk geregeld?, Hoe kan ik dat 'aanpassen'?, enz. Dit dossier geeft u het inzicht om in deze moeilijke materie de juiste keuzes te maken. Het grondig gewijzigde erfrecht is de ideale aanleiding om uw bestaande strategieën te (her)evalueren of nu te starten met vermogens- en successieplanning.

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor... 

ieder nieuw samengesteld gezin, (groot)ouders van (klein)kinderen uit een nieuw samengesteld gezin en volwassen kinderen zelf

 • die duidelijke antwoorden zoeken op financiële vragen over hun plaats in deze minisamenleving

de adviseur

 • die zijn cliënten optimaal wil adviseren over dit thema

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door... 

Anne Meyus

 • jurist en belastingconsulent, vermogensadvies

In dit Tips & Advies-Dossier leest u...

Inhoudstafel

Inleiding

Deel I - Huwen, wettelijk of feitelijk samen­wonen: ­vermogensrechtelijke ­aspecten

1. Het huwelijk

1.1. Wettelijke regeling

1.2. Huwelijksvermogensrecht

1.3. Erfrecht

1.4. Hoe kunt u de langstlevende echtgenoot (nog) beter beschermen?

1.5. Bescherming van de stiefkinderen

1.6. Gelijke behandeling van alle kinderen

1.7. De gulden middenweg tussen de bescherming van de langstlevende en de bescherming van de stiefkinderen

2. Wettelijke samenwoning

2.1. Wettelijke regeling

2.2. Hoe kunt u de langstlevende wettelijk samenwonende beter beschermen?

2.3. Hoe de stiefkinderen beter beschermen?

2.4. Gelijke behandeling van alle kinderen

2.5. De gulden middenweg

3. Feitelijke samenwoning

3.1. Wettelijke regeling

3.2. Hoe de langstlevende feitelijk samenwonende partner beter beschermen?

3.3. Hoe de stiefkinderen beter beschermen?

3.4. Gelijke behandeling van alle kinderen

3.5. De gulden middenweg

4. Besluit

5. Hoe wordt de nalatenschap verdeeld bij het overlijden van een kind?

5.1. Het vooroverleden kind is niet geadopteerd

5.2. Het vooroverleden kind is geadopteerd

Deel II - Fiscale aspecten

1. Successierechten

1.1. Hoe wordt het tarief van de successierechten berekend?

1.2. Tarieven in het Vlaams gewest

1.3. Tarieven in het Brussels Hoofdstedelijk gewest

1.4. Tarieven in het Waals gewest

1.5. Overzicht: welk tarief is van toepassing?

2. Schenkbelasting/schenkingsrechten

2.1. Hoe wordt het tarief van de schenkingsrechten berekend?

2.2. Tarieven in het Vlaams gewest

2.3. Tarieven in het Brussels Hoofdstedelijk gewest

2.4. Tarieven in het Waals gewest

2.5. Overzicht: welk tarief is van toepassing?

Aanbod

 

 

PAPIER

Abonneeaanbod

119,00 

99,00 

Enkel met een actief abonnement
Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

 

119,00 

Prijzen zijn excl. btw
Loading

Een vraag?
Bel naar Klantenservice

0800 39 067