Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Vermogens- en successieplanning in een internationale context

Over de grenzen heen erven en schenken: van buitenlandse goederen, door of aan wie in het buitenland woont, ...

Een Tips & Advies-Dossier over... 

samengevat

Steeds meer Belgen verlaten hun eigen land en verhuizen naar het buitenland om te studeren, te werken, te huwen of van hun pensioen te genieten. Meer dan 40.000 Belgen hebben een tweede verblijf in het buitenland. Jonge mensen gaan ook steeds vaker samenwonen of huwen met een partner met een andere nationaliteit. Jaarlijks vallen ongeveer 450.000 nalatenschappen open met een internationaal karakter.

Deze internationalisering heeft belangrijke gevolgen voor schenkingen, voor de manier waarop uw nalatenschap achteraf verdeeld wordt en voor de successierechten. Internationale nalatenschappen zijn complex en geven vaak aanleiding tot een conflict tussen de verschillende rechtsstelsels. Dit dossier legt u de ingewikkelde regelgeving uit, bekijkt welk recht van toepassing is op uw relatievermogen en op de verdeling van uw nalatenschap en verduidelijkt welke successierechten u in uw situatie moet betalen.

Dit dossier informeert u in zeer duidelijke, concrete taal hoe een nalatenschap in een internationale context verdeeld en belast wordt. Daarbij spelen niet enkel de woonplaats en de (buitenlandse) bezittingen van de overledene een belangrijke rol, maar kan ook de woonplaats van de erfgenamen een invloed hebben.

Dit dossier bestudeert ook de gevolgen van deze internationalisering op het toepasselijke erfrecht en het successierecht, want zelfs na de Europese harmonisering blijven internationale nalatenschappen uitermate complex.

Na het lezen van dit dossier weet u hoe u uw vermogen en uw nalatenschap in een internationaal kader optimaal moet beheren.

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor... 

de zelfstandige, de bedrijfsleider en de vrije beroeper

  • die zijn vermogen in een internationale context wil structureren voor een optimale overdracht later.   

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door... 

Anne Meyus

  • jurist en belastingconsulent - Vermogensadvies

Bruno Bosch

  • hoofdredacteur Indicator-Larcier

In dit Tips & Advies-Dossier leest u...

Inhoudstafel

Inleiding

Deel I – Hoe wordt een nalatenschap in een internationale context verdeeld?

1. De Europese erfrechtverordening

1.1. Toepassingsgebied

1.2. Welke rechter is bevoegd?

1.3. Welk (erf)recht is van toepassing?

1.4. De getrouwde of samenwonende erflater

1.5. De erfgenamen

1.6. Schema

2. Schenkingen

2.1. Algemeen

2.2. Welk recht is van toepassing?

2.3. Vormvereisten van de schenking

3. Testamenten

Deel II – Hoe wordt een nalatenschap in een internationale context belast?

Inleiding

1. De erflater is een rijksinwoner

1.1. Belgische successierechten/erfbelasting

1.2. Buitenlandse successierechten

1.3. Andere buitenlandse belastingen

1.4. Het vermijden van dubbele belasting

2. De erflater is een niet-rijksinwoner

3. Schenkingsrechten

3.1. Belgische schenkingsrechten/schenkbelasting

3.2. Buitenlandse schenkingsrechten

3.3. Dubbele belasting

3.4. Het vermijden van dubbele belasting

Deel III – Besluit

Aanbod
Pagina's

 

 

PAPIER

Abonneeaanbod

119,00 

99,00 

Enkel met een actief abonnement
57
Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

 

119,00 

57
Prijzen zijn excl. btw
Loading

Een vraag?
Bel naar Klantenservice

0800 39 067