Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Vermogen

Raadgevingen voor het optimaal beheer van uw persoonlijk vermogen

Vermogen is... 

een adviesbrief: op papier en/of digitaal beschikbaar

 • om uw vermogen rendabel op te bouwen
 • om optimaal te investeren in onroerend goed
 • om alternatieve beleggingsproducten te kunnen beoordelen
 • om objectief en neutraal advies te krijgen
 • om uw privé- en professionele situatie optimaal op elkaar af te stemmen
 • om uw privévermogen af te schermen van professionele risico's
 • om uw vermogen fiscaal vriendelijk door te geven
 • om met kennis van zaken te overleggen met uw vermogensbeheerder, boekhouder, bankdirecteur, verzekeringsmakelaar, ...

een uniek concept

 • praktische, onmiddellijk toepasbare adviezen
 • kort en kernachtig – in klare en duidelijke taal
 • 100% legaal, 100% veilig en met 0% risico
 • volledig onafhankelijk advies

een unieke samenwerking tussen

 • het interne redactieteam van vakspecialisten
 • een breed netwerk van externe ervaringsdeskundigen in verschillende bedrijfstakken
 • mensen 'op de werkvloer', om nooit de voeling met de praktijk te verliezen

een online platform

 • de digitale versie (website + applicatie) van uw nieuwsbrief, 24/24 uur, 7/7 dagen toegankelijk
 • alle eerder gepubliceerde artikels beschikbaar in het online archief
 • de digitale versie van het boek "Vermogens- en successieplanning"

Deze adviesbrief is er speciaal voor... 

de bedrijfsleider, de ondernemer, de vrije beroeper

 • die zijn vermogen rendabel wil opbouwen
 • die optimaal wil investeren in onroerend goed
 • die alternatieve beleggingsproducten wil beoordelen
 • die objectief en neutraal advies wenst
 • die zijn privé- en professionele situatie optimaal op elkaar wil afstemmen
 • die het privévermogen wil afschermen van professionele risico's
 • die zijn vermogen fiscaal vriendelijk wil doorgeven
 • die met kennis van zaken wil overleggen met zijn adviseur, boekhouder, bankdirecteur, ...

de adviseur

 • die zijn cliënten optimaal wil begeleiden met tips, adviezen en oplossingen

Als extra's krijgt u bij de adviezen... 

toegang tot ons online archief

 • alle eerder verschenen nummers van Vermogen
 • een onuitputtelijke bron van antwoorden en oplossingen om uw vermogen fiscaal optimaal te beheren

toegang tot de digitale versie van het boek 'Vermogens- en successieplanning'

 • een online boek voor alle zelfstandigen, vrije beroepen en bedrijfseigenaars die een fiscaal optimale planning wensen uit te werken

gebruiksklare modeldocumenten, modelbrieven, checklists, ...

 • om de adviezen en oplossingen onmiddellijk in de praktijk toe te passen
 • eenvoudig aanpasbaar aan uw gegevens en situatie

rekentools

 • om snel de meest voordelige oplossing te berekenen in uw persoonlijke situatie
 • om verschillende oplossingen te vergelijken en zo de beste oplossing te kiezen

voorbeelden en bronmateriaal

 • om met kennis van zaken overleg te plegen

Deze extra's downloadt u snel en eenvoudig via uw digitale versie van deze adviesbrief.

Deze thema's komen regelmatig aan bod...


Actualiteit

 • Artsen
 • Bedrijfswagen
 • Belastingen
 • Boekhouding
 • Bouw
 • Btw
 • Eenmanszaken
 • Financieel & bankzaken
 • Internet
 • Kleinhandel&Horeca
 • Personeel
 • Recht
 • Vastgoed
 • Vennootschap
 • Verzekeringen
 • Vrije beroepers
 • Zelfstandigen

Bank

 • Borg
 • Financiering
 • Hypotheek
 • Interesten
 • Krediet
 • Lenen
 • Procedure
 • Rekeningen
 • Varia
 • Waarborg

Belastingen

 • Afschrijvingen
 • Antiwitwaswetgeving
 • Autokosten
 • Auto via vennootschap
 • Bankgeheim
 • Beroepskosten
 • Bezwaar
 • Boekhouding
 • Buitenland
 • Cliënteel
 • Controle
 • Dagvergoedingen
 • Dividend
 • Energieaftrek
 • Erfpacht
 • Financiële activa & Beleggingen
 • Geld uit uw vennootschap halen
 • Gesplitste aankoop
 • Huur
 • Interesten
 • Investeringsaftrek
 • Lenen
 • Lijfrente
 • Liquidatiebonus
 • Loon
 • Meerwaarden
 • Motor
 • Notionele interestaftrek
 • Onkostenvergoeding
 • Onroerende voorheffing
 • Onroerend goed
 • Opstalrecht
 • Pensioensparen
 • Privérekeningen
 • Procedure
 • Rekening-courant
 • Roerende voorheffing
 • Tantième
 • Tweede verblijf
 • Varia
 • Voordeel van alle aard
 • Vruchtgebruik
 • Woningfiscaliteit

Beleggen

 • Aandelen
 • Antiwitwaswetgeving
 • Beurstaks
 • Bevaks
 • Beveks
 • Cash
 • Dakfondsen
 • Dividend
 • Fondsen
 • Goud
 • Groeilanden
 • Interesten
 • Internet
 • Kosten
 • Obligaties
 • Onroerend goed
 • Pensioensparen
 • Premietaks
 • Rendement
 • Risicospreiding
 • Roerende voorheffing
 • Spaarboekje
 • Tak 21
 • Tak 23
 • Tak 26
 • Termijnrekening
 • Varia
 • Vermogensbeheer
 • Vreemde munten

Btw

 • Aftrekbaarheid
 • Bankgeheim
 • Buitenland
 • Controle
 • Medecontractant
 • Onroerend goed
 • Privérekeningen
 • Procedure
 • Tarief
 • Teruggave
 • Varia
 • Verlegging van heffing

Coronavirus

 • Actualiteit

Financieel

 • Sociale bijdragen
 • Varia

Gestart als zelfstandige

 • Actualiteit
 • Aftrekbare kosten
 • Bankzaken
 • Bedrijfspand huren
 • Bedrijfspand kopen
 • Belastingen voor eenmanszaken
 • Btw
 • Facturatie
 • Investeringen
 • Klanten
 • Leningen/kredieten/leasing
 • Leveranciers
 • Medewerkers
 • Meewerkende echtgenoot
 • Pensioensparen/VAPZ/individuele levensverzekering
 • Sociale bijdragen zelfstandigen
 • Subsidies
 • Verzekeringen
 • Voorafbetalen

Gestart met een vennootschap

 • Aanvangsvermogen BV(BVBA)
 • Actualiteit
 • Aftrekbare kosten & afschrijvingen
 • Auto kopen via de vennootschap
 • Geld uit vennootschap halen
 • Groepsverzekering/IPT
 • Investeringen
 • Loon uit vennootschap halen
 • Onkostenvergoedingen/dienstreizen
 • Rekening-courant
 • Vennootschapsbelasting
 • Vennootschapsrecht
 • Voorafbetalen
 • Voordelen van alle aard
 • Woning kopen via de vennootschap

Pensioen

 • Groepsverzekering
 • IPT
 • Kapitaal
 • Levensverzekering
 • Pensioenopbouw
 • Pensioensparen
 • VAPZ
 • Varia
 • Wettelijk pensioen

Recht

 • Aansprakelijkheid
 • Bewijs
 • Contract
 • Deskundigenonderzoek
 • Echtscheiding
 • Erfrecht
 • Huwelijksvermogensrecht
 • Internet
 • Kopen
 • Lenen
 • Varia
 • (Ver)Bouwen

Registratierechten

 • Boete
 • Inbreng in vennootschap
 • Procedure
 • Varia
 • Verdeling
 • Verkoop

Schenking

 • Aandelen
 • Behoud controle
 • Echtgenoten
 • Effectenportefeuille
 • Handgift & bankgift
 • Maatschap
 • Nederlandse notaris
 • Notaris
 • Onroerend goed
 • Opvolging
 • Pacte adjoint
 • Schenkingsrechten
 • Varia

Successierechten

 • Aangifte
 • Beding van aanwas
 • Behoud controle
 • Beleggingen
 • Bescherming partner
 • Boete
 • Controleschatting
 • Gesplitste aankoop
 • Huwelijkscontract
 • Maatschap
 • Onroerend goed
 • Opvolging
 • Procedure
 • Samenwonenden
 • Successieplanning
 • Testament
 • Tontine
 • Varia
 • Verzekeringen

Vastgoed

 • Gemene huur
 • Handelshuur
 • Huur
 • Kosten
 • Mede-eigendom
 • Onroerende leasing
 • Patrimoniumvennootschap
 • Varia
 • Verkoop
 • Woninghuur

Vennootschap

 • Aandelen
 • Auto via vennootschap
 • Bestuur
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Boekhouding
 • Conflictsituaties
 • Dividend
 • Jaarrekening
 • Kapitaal
 • Maatschap
 • Managementvennootschap
 • Onroerend goed
 • Opvolging
 • Statuten
 • Varia
 • Vennootschapsvorm
 • Woning via vennootschap

VZW

 • Aansprakelijkheid
 • Activiteiten & events
 • Actualiteit
 • Belastingen
 • Bestuur
 • Boekhouding
 • Btw
 • Giften
 • Schenkingen & legaten
 • Sponsoring
 • Subsidies
 • Verzekeringen
 • Vrijwilligers
 • Werking 

Voor deze adviesbrief kiest u uit de volgende abonnementsformules...

papier + digitaal

 • via post elke maand in uw brievenbus
 • via e-mail elke maand in uw mailbox
 • 24/24, 7/7 online toegang tot de digitale versie (website + app)
 • alle reeds verschenen artikels beschikbaar in het digitale archief
 • de digitale versie van het boek "Vermogens- en successieplanning"

alleen digitaal

 • via e-mail elke maand in uw mailbox
 • 24/24, 7/7 online toegang tot de digitale versie (website + app)
 • alle reeds verschenen artikels beschikbaar in het digitale archief
 • de digitale versie van het boek "Vermogens- en successieplanning"

Ontdek ons voordelige aanbod per abonnementsformule hieronder!

In het recentste nummer leest u adviezen over...


jaargang 25 - nummer 10 - 05.09.2022

SUCCESSIEPLANNING

Statuten maatschap aanpassen aan het nieuwe vennootschapsrecht?

Met de wet van 23 maart 2019 werd een nieuw vennootschapsrecht ingevoerd. De vennootschappen die op dat moment al bestonden, krijgen tot uiterlijk 1 januari 2024 de tijd om zich aan te passen. Welke aanpassingen zijn er precies nodig aan de statuten van uw maatschap? En wat zijn de risico’s als u de statuten van uw maatschap niet tijdig aanpast?

BELEGGEN

Amerikaanse dollar: posities nu afbouwen?

In een goed gespreide portefeuille zitten meestal ook heel wat dollarposities, zowel in aandelen als in obligaties en soms ook in fondsen. Bouwt u nu het best die dollarposities wat af, nu de dollar bijna tegen pariteit met de euro noteert? Waarom maakt u daarbij het best een onderscheid tussen obligaties en aandelen in USD?

VERHUUR

Uw huurder blijft na afloop van het contract toch in uw pand wonen

Moet u de huur tegen de einddatum van het contract opzeggen wanneer u een huis of appartement voor negen jaar verhuurt? Hoe gaat u daarbij te werk en welke opzegtermijn moet u naleven? Wat zijn uw rechten en plichten als er geen opzeg gegeven wordt? Hoe kunt u dan alsnog de huurovereenkomst beëindigen? Wat kunt u ondernemen als de huurder toch blijft zitten, hoewel u tijdig een opzeg gaf? Zijn de regels anders als u een huurovereenkomst voor een korte duur sloot?

RECHT

Slachtoffer van phishing of hacking: wat zijn uw rechten?

U gaat in op een valse e-mail of sms die zogenaamd uitgaat van uw bank, waardoor uw bankrekening geplunderd wordt. Kunt u dan uw bank aansprakelijk stellen? Binnen welke grenzen is dat mogelijk? Kan de bank haar aansprakelijkheid betwisten omdat u zelf in de fout ging? Wat zijn uw rechten als een e-mail van een leverancier met een factuur in de bijlage gehackt wordt en u daardoor de factuur op een fout rekeningnummer betaalt? Waarom is het belangrijk om sowieso uw bank dadelijk te contacteren wanneer u zo’n fraude vaststelt?

VRUCHTGEBRUIK

Vruchtgebruiker of blote eigenaar: wie betaalt de rekeningen?

Als de langstlevende het vruchtgebruik erft van een onroerend goed en de kinderen de blote eigendom, of als de ouders en de kinderen samen via een gesplitste aankoop een onroerend goed gekocht hebben, dan kan er discussie ontstaan over wie bepaalde kosten moet betalen. Wie betaalt de herstellingen aan het pand? Kan de vruchtgebruiker vragen dat de blote eigenaar de onroerende voorheffing betaalt? Wie draagt de kosten voor de brandverzekering?

ONROEREND GOED

Compromis of aankoop-verkoopbelofte: wat als de koper zich bedenkt?

Bij de verkoop van een onroerend goed wordt soms gewerkt met een aankoop-verkoopbelofte in plaats van een compromis. Wat zijn daarvan de voor- en nadelen? Wat zijn de rechten van de koper en de verkoper als de tegenpartij zich dan achteraf bedenkt? Wat gebeurt er dan met de optieprijs? Kunt u de gedwongen uitvoering van de overeenkomst vragen of moet u zich beperken tot een schadevergoeding?

BELASTINGEN

Wanneer kunt u alimentatie fiscaal aftrekken?

Misschien betaalt u een onderhoudsuitkering aan uw ex of zijn uw ouders behoeftig en betaalt u hun een maandelijkse uitkering. Kunt u die onderhoudsuitkeringen dan fiscaal aftrekken? Voor welk bedrag? Heeft u daar steeds een vonnis voor nodig? Kunt u de alimentatie achteraf nog aftrekken als u eerst naliet om ze correct en tijdig te betalen? Is ook de bijdrage die u betaalt in de buitengewone kosten van uw kinderen fiscaal aftrekbaar?

BELEGGEN

Geen negatieve rente meer?

Een aantal banken rekenen geen negatieve rente meer aan. Hoe komt dat? Doet uw bankier dat ook? Is dit op termijn goed nieuws voor spaar- en termijnrekeningen?

Klik op de afbeelding en doorblader een voorbeeld van de gedrukte versie...

Aanbod
Looptijd
Frequentie
Papier
Via e-mail
Website
App

 

 

PAPIER + DIGITAAL
PAPIER + DIGITAAL

Kennismakingsaanbod

258 €

59,00 

Eenmalig aanbod
6 maanden
maandelijks
Prijzen zijn excl. btw

Abonneeaanbod

515 €

465,00 

*voorwaarden
1 jaar
maandelijks
Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

515,00 

1 jaar
maandelijks
Prijzen zijn excl. btw
DIGITAAL
DIGITAAL

DIGITAAL ONTDEKKINGSAANBOD

GRATIS

Eenmalig aanbod | Voorwaarden
3 maanden
maandelijks

 

Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

490,00 

1 jaar
maandelijks

 

Prijzen zijn excl. btw