Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Veilig ondernemen doe je zo!

Pakketaanbod


Een Tips & Advies-Dossier over... 

samengevat

De grondige hervorming van het vennootschapsrecht (WVV) heeft een belangrijke impact op de aandeelhoudersovereenkomst. Dit dossier is uw praktisch hulpmiddel om uw bestaande aandeelhoudersovereenkomst aan te passen in functie van het WVV of een nieuwe overeenkomst 'op maat' op te stellen. Dit dossier helpt u bovendien om verder te kijken dan de wettelijke bepalingen. Met een aandeelhoudersovereenkomst valt u terug op dezelfde duidelijke afspraken en vermijdt u tijdverlies door eindeloze discussies en tegengestelde visies. Een must have dossier, zeker ook voor kleinere ondernemingen!

in detail

Vanuit 17 concrete scenario's geeft dit volledig geactualiseerde dossier u alle nodige tips en adviezen om klaar en duidelijk afspraken te maken. We leggen van a tot z uit:

 • wat de wettelijke regeling onhoudt
 • wat de hiaten in de wettelijke regeling zijn
 • hoe uw medeaandeelhouders misbruik kunnen maken van de wettelijke regeling
 • welke opties u heeft voor het maken van afspraken 'op maat'
 • hoe u kiest voor die optie die het best aansluit bij uw situatie
 • welke wettelijke beperkingen er eventueel zijn
 • hoe u de afspraken 'op maat' juridisch correct op papier zet

Goede afspraken maken goede partners... in goede en zéker in kwade dagen. De aandeelhoudersovereenkomst is dan ook een meerwaarde voor zowel kleine als grote ondernemingen. Bestel nu deze volledig geactualiseerde editie in functie van het nieuwe vennootschapsrecht!

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor... 

iedere aandeelhouder van een kmo

 • die problemen met zijn medeaandeelhouders wil vermijden door vooraf afspraken op maat in een aandeelhoudersovereenkomst te gieten aangepast aan het nieuwe vennootschapsrecht

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door... 

Ina Beelen

 • Advocaat-vennoot Odigo Advocaten Hasselt CVBA

Liesbeth Vossen

 • hoofdredacteur Indicator

Een Tips & Advies-Dossier over... 

samengevat

Dit dossier geeft u een realistisch beeld van uw aansprakelijkheid als bedrijfsleider. Met de haalbare tips en adviezen bent u er zeker van buiten schot te blijven en leidt u uw onderneming met een gerust gemoed. Geen doemscenario's, maar een praktische benadering voor een correcte aanpak! We vertrekken van de 10 voornaamste valkuilen en geven u meer dan 50 do's-and-don'ts. We bekijken hierbij ook de zin of de onzin van een verzekeringspolis bestuurdersaansprakelijkheid.

in detail

Om tot een goed beeld te komen van uw aansprakelijkheid en hoe u veilig kunt ondernemen, behandelen we volgende thema's:

 1. oprichtersaansprakelijkheid
 2. bestuursfouten en onzorgvuldigheid
 3. zich aan de regels houden
 4. belangenconflictregel
 5. neerleggen van de jaarrekening
 6. alarmbelprocedure
 7. aansprakelijkheid voor fiscale schulden
 8. aansprakelijkheid in geval van faillissement
 9. RSZ en de faillissementsaansprakelijkheid
 10. verantwoording voor de strafrechter afleggen

Uw bvba of nv is 'uw professionele geliefde' waarmee u opstaat en gaat slapen. Ze vraagt dan ook constant uw aandacht. Met dit dossier bent u er zeker van dat uw aansprakelijkheid als zaakvoerder of bestuurder u burgerrechtelijk en strafrechtelijk geen problemen oplevert.

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor... 

de zaakvoerder, de bestuurder van een vennootschap

 • die met een gerust gemoed en juridisch veilig zijn vennootschap willen leiden op een praktisch haalbare manier.

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door... 

Ina Beelen

 • advocaat-vennoot, Odigo Advocaten Hasselt cvba

Gerrit Van Daele

 • professor faculteit Economie en Bedrijfskunde, UGent

Liesbeth Vossen

 • hoofdredacteur Indicator

In dit Tips & Advies-Dossier leest u...

Inhoudstafel

Voorwoord

Hoofdstuk 1. In vennootschap en toch p­ersoonlijk aangesproken?

1. U koos voor een bvba of nv, dus bent u toch altijd maar beperkt aansprakelijk?

1.1. U heeft twee petjes op

1.2. Persoonlijk aangesproken als vennoot/aandeelhouder? In principe niet…

1.3. Als bedrijfsleider soms wel persoonlijk geviseerd

1.4. Hoe zit dat in andere, meer ‘bijzondere’ vennootschappen?

1.5. Als vereffenaar?

2. U tekent toch namens uw vennootschap, niet in privénaam?

2.1. Correct tekenen namens uw vennootschap

2.2. Hoe doet u dat als uw managementvennootschap bestuurder is?

3. Wie is eigenlijk bestuurder?

3.1. Zaakvoerder, bestuurder, beheerder, … noem maar op!

3.2. Alleen wie effectief benoemd is?

3.3. Ook wie ‘feitelijk’ de touwtjes in handen heeft!

3.4. Vooral degene geviseerd die de dagelijkse leiding heeft?

3.5. Wat als u gewoon bestuurder bent, de dagelijkse leiding is dus in andere handen?

3.6. Niet herbenoemd, toch nog als bestuurder aansprakelijk?

3.7. Leden van het directiecomité

3.8. Uw managementvennootschap is bedrijfsleider

Hoofdstuk 2. Overzicht van de voornaamste valkuilen

1. Oprichtersaansprakelijkheid

1.1. Wanneer bent u oprichter?

1.2. Intussen eruit gestapt? Dat maakt niet uit!

1.3. Moet u daarvan wakker liggen? Alvast niet te lang…

1.4. Hoe blijft u als oprichter buiten schot?

1.5. Valt daar achteraf nog een mouw aan te passen?

1.6. U kunt toch niet alles voorzien?

2. Aansprakelijk voor de minste bestuursfout of onzorgvuldigheid?

2.1. Waarover gaat het?

2.2. Wie kan geviseerd worden?

2.3. Moet u daarvan wel wakker liggen?

2.4. Hoe dekt u zich in?

2.5. Kunt u dat achteraf nog rechtzetten?

2.6. U kunt toch niet alles voorzien?

3. U houdt zich niet aan de regels

3.1. Over welke regels gaat het dan?

3.2. Op wie van toepassing?

3.3. Enkele verplichtingen waartegen weleens gezondigd wordt

3.4. Wat is er voor u van belang?

3.5. Officieel in fout, maar wat is de sanctie?

4. De belangenconflictregel niet toegepast

4.1. Wanneer is er sprake van een belangenconflict?

4.2. Die regel speelt niet in elke vennootschap op dezelfde manier

4.3. Wanneer moet u zich aan welke regels houden?

4.4. Hoe neemt u uw voorzorgen?

4.5. Wat doet u in twijfelgevallen? Een positieve noot…

5. Wat riskeert u als u de jaarrekening niet of niet tijdig neerlegt?

5.1. Door wie en tegen wanneer?

5.2. Hoe vermijdt u problemen?

6. Wat als u de alarmbelprocedure niet volgt?

6.1. Als bedrijfsleider moet u uw cijfers opvolgen

6.2. Wanneer moet u de alarmbel luiden en wat houdt dat dan in?

6.3. Wat zijn de aandachtspunten?

7. Bijzondere aansprakelijkheid voor fiscale schulden

7.1. Wie staat in voor de aangifte en de uitvoering van de betaling?

7.2. Wanneer kan de fiscus moeilijk doen? Niet zonder meer…

7.3. Enkele aandachtspunten op een rij

7.4. De fiscus mag u niet overvallen! Met een belangrijke nuance...

8. Bijzondere aansprakelijkheid in geval van faillissement

8.1. Heeft u een kleine of een grote vennootschap?

8.2. Wanneer moet u daarvan (niet) wakker liggen?

8.3. Wat riskeert u?

8.4. Hoe blijft u buiten schot? Enkele praktische tips…

9. Bijzondere faillissementsaansprakelijkheid ten aanzien van de RSZ

9.1. Ook ex-bedrijfsleiders geviseerd

9.2. Wanneer kan de RSZ u persoonlijk viseren? De rechter stelde paal en perk!

10. Uw vennootschap betaalt het loon niet tijdig, ook úw probleem

10.1. De zgn. Loonbeschermingswet

10.2. Dat geldt bv. ook voor premies groepsverzekering

11. U moet zich verantwoorden voor de strafrechter

11.1. Boete voor u en/of uw vennootschap

11.2. Wanneer speelt dat zoal? Een beknopt overzicht…

11.3. Waaraan moet ik mij houden, beste adviseur?

11.4. De fiscus speelt het spel soms erg hard. Te hard...

Hoofdstuk 3. Niet iedereen kan u zonder meer belagen

1. Wie kan moeilijk doen?

1.1. Uw eigen vennootschap die moeilijk doet? Kom zeg…

1.2. Als bedrijfsleider correct zaken doen, zo niet kunt u op het matje geroepen worden...

1.3. Kan een minderheidsaandeelhouder u in de problemen brengen?

1.4. Zgn. derden die u persoonlijk viseren

1.5. De curator die moeilijk doet

2. Men heeft niet veel tijd om u aan te spreken

Hoofdstuk 4. Hoe blijft u wel/niet buiten schot?

1. Dit helpt (in principe) niet…

1.1. Zich niet officieel tot zaakvoerder/bestuurder laten benoemen

1.2. Enkel lid worden van het directiecomité

1.3. Enkel benoemd worden tot ‘dagelijks bestuurder’

1.4. Voor uw vennootschap werken op basis van een arbeidscontract

1.5. Uw managementvennootschap benoemen tot bestuurder

1.6. Zich volledig distantiëren van het beleid

1.7. Uw aandelen in de vennootschap verkopen

1.8. Ontslag nemen als bestuurder/zaakvoerder? Hangt ervan af…

2. Dit kan wel helpen…

2.1. U bekwam kwijting voor het door u gevoerde beleid

2.2. Uzelf op papier indekken

2.3. Uw collega-bestuurder maakt het bont? Onmiddellijk optreden…

2.4. Invoering en naleving van de Code Buysse?

Hoofdstuk 5. Zin en onzin van een polis bestuurders­aansprake­lijk­heid

1. U bent toch al verzekerd?

1.1. Polis BA: u kunt niet zonder, maar…

1.2. BA slaat niet op bestuurdersaansprakelijkheid

1.3. Wel ingeval uw vennootschap in de fout gaat

1.4. Volstaat een specifieke beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

2. Wie heeft baat bij zo’n polis bestuurders­aansprakelijkheid?

2.1. Verplichte verzekering of mag het zonder?

2.2. Alleen iets voor bestuurders?

2.3. Ook voor zaakvoerders, beheerders, … noem maar op!

2.4. Wie is precies gedekt? Geen namen noemen…

3. Welk risico is met zo’n D&O-polis gedekt?

3.1. Persoonlijk met geld over de brug komen? Niks van…

3.2. Van wie heeft u iets te vrezen?

3.3. Er zijn uitsluitingen, maar vormen die wel een probleem?

3.4. Sowieso recht op bijstand

3.5. De verzekeraar dekt zichzelf in: er zijn dus grenzen…

4. Dekking in de tijd? Interessant om te weten…

4.1. Dekking tijdens de looptijd. Uiteraard…

4.2. Voor een stuk ‘retroactief’

4.3. Hoelang loopt die dekking door?

4.4. Praktische aandachtspunten

5. Is zo’n D&O-polis zijn geld wel waard?

5.1. Uw vennootschap en niet ú betaalt de premie

5.2. Hoeveel kost zo’n polis eigenlijk?

5.3. Soms toch een aanrader?

6. Zijn er goedkopere alternatieven?

6.1. Zgn. vrijwaringsclausule

6.2. Alleen een polis rechtsbijstand

6.3. Controleer zelf de kwaliteit van een offerte voor een D&O-polis

Pakketaanbod
182,00 
Pakketprijs nu: 98,00 
In dit pakketaanbod...
0,00 
Uw aansprakelijkheid als bedrijfsleider onder de loep
91,00 
Abonneeprijs 71,00 
Prijzen zijn excl. btw