Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Vastgoed & de complexe papierwinkel: wat u zeker niet mag vergeten!

Handleiding en overzicht van de attesten die nodig zijn bij verkoop of verhuur in de drie gewesten.

Een Tips & Advies-Boek over... 

samengevat

Het aantal vastgoedtransacties stijgt meer en meer maar ook duidelijk de complexiteit ervan. Ziet u het bos nog door de bomen om uw projecten administratief van a tot z zonder enige twijfel af te ronden?

Dankzij dit geactualiseerde boek weet u altijd welke documenten en attesten nodig zijn bij een koop/verkoop en/of een huur/verhuur, en dit voor de drie gewesten. Dit uitermate praktische en overzichtelijke naslagwerk bespaart u heel wat kopzorgen en kostbare tijd.

in detail

Voor wie wil kopen/verkopen of huren/verhuren geeft dit boek zonder meer de nodige gemoedsrust om zonder verrassingen aan de slag te gaan.

 • Samenvattende fiches: overzicht van de essentie voor elke maatregel per gewest
 • In detail een antwoord op volgende vragen:
  • Welke documenten en attesten zijn er vereist?
  • Wanneer en waarom heeft u die precies nodig?
  • Wat kan de sanctie in het voorkomende geval zijn?
  • Waar kunt u de nodige attesten en documenten vinden?

Wie vandaag een onroerend goed - zelfs al is het een eenvoudige woning of een eenvoudig appartement - wil verkopen of verhuren, heeft een ware opbergmap nodig om alle nodige attesten, certificaten, keuringen, enz. in te verzamelen. Dit boek is uw praktische leidraad om zeker niets over het hoofd te zien en steeds veilig en correct te handelen.

Dit Tips & Advies-Boek is er speciaal voor... 

vastgoedmakelaars, notarissen, syndici, patrimoniumbeheerders

 • die kopzorgen en kostbare tijd willen besparen bij het huren en verhuren, kopen en verkopen van panden

Als extra krijgt u bij dit Tips & Advies-Boek... 

Online service met gebruiksklare modeldocumenten en/of tools

 • om de adviezen en oplossingen onmiddellijk in de praktijk toe te passen
 • eenvoudig aanpasbaar aan uw persoonlijke gegevens en situatie

Dit Tips & Advies-Boek is samengesteld door.. 

Ciska Servais, Merel Huybrechts, Yannick Ballon, Matthias Helsen, Benoit Forêt, Jonas Deckers

 • Astrea advocaten, Antwerpen

Griet Pals

 • hoofdredacteur, Indicator-Larcier

In dit Tips & Advies-Boek leest u...

Inhoudstafel

Voorwoord

Deel 1 - Bodemattest

1. Overzicht

2. Bodemattest in het Vlaams gewest

2.1. Wanneer moet men in het Vlaams gewest beschikken over een bodemattest?

2.2. Hoelang is zo’n bodemattest geldig?

2.3. Mogelijke sancties

3. Bodemattest in het Waals gewest

3.1. Wanneer moet men in het Waals gewest beschikken over een bodemattest?

3.2. Hoelang is zo’n bodemattest geldig?

3.3. Mogelijke sancties

4. Bodemattest in het Brussels Hoofdstedelijk gewest

4.1. Wanneer moet men beschikken over een bodemattest?

4.2. Wat is de geldigheidsduur?

4.3. Wat zijn de sancties?

Deel 2 - ‘As built’-attest

1. ‘As built’-attest in het Vlaams gewest

1.1. Wat is het precies?

1.2. Wanneer moet u beschikken over een ‘as built’-attest?

1.3. Waar te bekomen?

1.4. Wat zijn de sancties?

2. ‘As built’-attest in het Waals gewest

3. ‘As built’-attest in het Brussels Hoofdstedelijk gewest

Deel 3 - Postinterventiedossier

1. Overzicht

2. Federale regelgeving

3. Wanneer moet men beschikken over een postinterventiedossier?

4. Wat zijn de sancties?

5. Waar te bekomen?

6. Wat is de geldigheidsduur?

Deel 4 - Energieprestatiecertificaat (EPC)

1. Overzicht

2. Energieprestatiecertificaat in het Vlaams gewest

2.1. Waarover gaat het en welk onderscheid is er van belang?

2.2. Het EPC voor residentiële gebouwen

2.3. Het EPC (kleine) niet-residentiële gebouwen

2.4. Het EPC voor de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw

3. Energieprestatiecertificaat in het Waals gewest

3.1. Waarover gaat het en welk onderscheid is van belang?

3.2. Wat is de geldigheidsduur?

3.3. Waar te bekomen?

3.4. Wat zijn de sancties?

4. Energieprestatiecertificaat in het Brussels Hoofdstedelijk gewest

4.1. Waarover gaat het en welk onderscheid is van belang?

4.2. Wat is de geldigheidsduur?

4.3. Wat zijn de sancties?

Deel 5 - Conformiteitsattest

1. Overzicht

2. Conformiteitsattest in het Vlaams gewest

2.1. Wanneer moet men beschikken over een conformiteitsattest?

2.2. Wat is de geldigheidsduur?

2.3. Wat zijn de sancties?

2.4. Waar te bekomen?

3. Conformiteitsattest in het Waals gewest

3.1. Wanneer moet men beschikken over een conformiteitsattest?

3.2. Wat is de geldigheidsduur?

3.3. Wat zijn de sancties?

3.4. Waar te bekomen?

4. Conformiteitsattest in het Brussels Hoofdstedelijk gewest

4.1. Wanneer moet men beschikken over een conformiteitsattest?

4.2. Wat is de geldigheidsduur?

4.3. Wat zijn de sancties?

4.4. Waar te bekomen?

Deel 6 - Huurovereenkomst

1. Overzicht

2. Federale en regionale wetgeving

3. Bekendmaking van de huurprijs en de kosten

4. Schriftelijke overeenkomst

5. Verplichte bijlagen bij de overeenkomst

6. Verplichte plaatsbeschrijving

7. Verplichte registratie van de overeenkomst

8. Huurwaarborg

9. Verbod om de eigenaarsherstellingen ten laste van de huurder te leggen

Deel 7 - Mede-eigendom bij appartementen

1. Overzicht

2. Appartementswet

2.1. Belangrijkste wijzigingen

2.2. Informatieverstrekking aan de koper van een appartement

3. Bijzondere informatieverplichtingen aan de koper vóór de onderhandse overeenkomst

3.1. Wanneer gelden de bijzondere informatie­verplichtingen precies?

3.2. Welke informatie moet er meegedeeld worden?

3.3. Wie moet de informatie opvragen?

3.4. Wie draagt de kosten van de informatie­verstrekking door de syndicus?

4. Bijzondere informatieverplichtingen aan de koper vóór de notariële overeenkomst

4.1. Te melden door de notaris aan de koper

4.2. Te melden door de notaris aan de syndicus

4.3. Regeling van de betaling van de kosten uit het verleden

4.4. Regeling van het lot van het kapitaal van de vereniging van mede-eigenaars

5. Overige informatieverstrekking door de verkoper aan de koper

6. Wat zijn de sancties in geval van niet-naleving van de informatie­verplichtingen?

7. Bijzondere verplichtingen in geval van verhuring van een kavel

Deel 8 - Asbestinventaris

1. Overzicht

2. Specifieke federale wetgeving ter bescherming van werknemers

3. Specifieke regionale wetgeving in een niet-werkgeverscontext

3.1. Asbestinventaris in het Vlaams gewest

3.2. Asbestinventaris in het Waals gewest

3.3. Asbestinventaris in het Brussels Hoofdstedelijk gewest

4. Wanneer moet men beschikken over een asbestinventaris/beheersprogramma?

4.1. Wanneer verplicht bij verkoop of verhuur?

4.2. Verplicht voor werkgevers bij de uitvoering van werken

5. Wat zijn de sancties?

6. Waar te bekomen?

Deel 9 - Keuring stookolietanks

1. Overzicht

2. Keuring van stookolietanks in het Vlaams gewest

2.1. Welke wetgeving is er hier van toepassing?

2.2. Controle van de ‘particuliere’ stookolietanks (waterinhoud van minder dan 5.000 kilogram)

2.3. Controle van de ‘ingedeelde’ stookolietanks (tussen 5.000 kg en 20.000 kg voor particulieren en tussen 100 kg en 20.000 kg voor professionelen)

3. Keuring van stookolietanks in het Waals gewest

3.1. Welke wetgeving is er hier van toepassing?

3.2. Controle van de stookolietanks

3.3. Waar te bekomen?

3.4. Wat zijn de sancties?

4. Keuring van stookolietanks in het Brussels Hoofdstedelijk gewest

4.1. Welke wetgeving is er hier van toepassing?

4.2. Controle van de stookolietanks

4.3. Waar te bekomen?

4.4. Wat zijn de sancties?

Deel 10 - Keuringsattest elektrische installatie

1. Overzicht

2. Welke wetgeving is er hier van toepassing?

3. Wanneer moet men beschikken over een keuringsattest?

3.1. Bij verkoop

3.2. Verplichtingen voor de koper en de verkoper

3.3. Bij verhuur

4. Waar te bekomen?

5. Wat is de geldigheidsduur?

6. Wat zijn de sancties?

Deel 11 - Keuring verwarmingstoestellen

1. Overzicht

2. Keuring van verwarmingstoestellen in het Vlaams gewest

2.1. Welke wetgeving is er hier van toepassing?

2.2. Verschillende soorten van centrale verwarming

2.3. Verplichtingen bij een nieuw centraal stooktoestel

2.4. Verplichtingen bij een centraal stooktoestel in gebruik

2.5. Verwarmingsaudit

2.6. Waar te bekomen?

2.7. Wat zijn de sancties?

3. Keuring van verwarmingstoestellen in het Waals gewest

3.1. Welke wetgeving is er hier van toepassing?

3.2. Verplichtingen van de eigenaar van de centrale verwarmingsinstallatie

3.3. Verplichtingen van de gebruiker

3.4. Waar te bekomen?

3.5. Wat zijn de sancties?

4. Keuring van verwarmingstoestellen in het Brussels Hoofdstedelijk gewest

4.1. Welke wetgeving is er hier van toepassing?

4.2. EPB-oplevering

4.3. EPB-periodieke controle

4.4. EPB-diagnose van de verwarmingssystemen

4.5. Waar te bekomen?

4.6. Wat zijn de sancties?

Deel 12 - Stedenbouwkundige ­informatieverplichtingen

1. Overzicht

2. Stedenbouwkundige informatie­verplichtingen in het Vlaams gewest

2.1. Over welke informatieverplichtingen gaat het precies?

2.2. Informatieverplichtingen van de instrumenterende ambtenaar

2.3. Informatieverplichtingen in geval van publiciteit

2.4. Informatieverplichtingen in geval van een overeenkomst

2.5. Stedenbouwkundig uittreksel

2.6. Wat zijn de sancties?

3. Stedenbouwkundige informatie­verplichtingen in het Waals gewest

3.1. Informatieverplichtingen in geval van een overeenkomst

4. Stedenbouwkundige informatie­verplichtingen in het Brussels Hoofdstedelijk gewest

4.1. Informatieverplichtingen van de notaris in geval van een overeenkomst

4.2. Informatieverplichtingen van de notaris in geval van reclame

4.3. Algemene informatieverplichtingen in geval van reclame

4.4. Wat zijn de sancties?

Deel 13 - Voorkooprechten

1. Overzicht

2. Voorkooprechten in het Vlaams gewest

2.1. Wat zijn de soorten van (decretale) voorkooprechten?

2.2. Hoe weet men of er een voorkooprecht van toepassing is?

2.3. Bij welke transacties is het voorkooprecht van toepassing?

2.4. Procedure van aanbieding van het voorkooprecht

2.5. Wat zijn de sancties?

3. Voorkooprechten in het Waals gewest

3.1. Wat zijn de (decretale) voorkooprechten?

3.2. Hoe weet men of er een voorkooprecht van toepassing is?

3.3. Bij welke transacties is het voorkooprecht van toepassing?

3.4. Procedure van aanbieding van het voorkooprecht

3.5. Wat zijn de sancties?

4. Voorkooprechten in het Brussels Hoofdstedelijk gewest

4.1. Wat zijn de voorkooprechten?

4.2. Hoe weet men of er een voorkooprecht van toepassing is?

4.3. Bij welke transacties is het voorkooprecht van toepassing?

4.4. Procedure van aanbieding van het voorkooprecht

4.5. Hoe wordt het voorkooprecht uitgeoefend?

4.6. Wat zijn de sancties?

Deel 14 - Milieuvergunning/Omgevingsvergunning

1. Overzicht

2. Omgevingsvergunning in het Vlaams gewest

2.1. Indeling in drie klassen

2.2. Procedure

2.3. Wat zijn de sancties?

3. Milieuvergunning in het Waals gewest

3.1. Indeling in drie klassen

3.2. Procedure

3.3. Wat zijn de sancties?

4. Milieuvergunning in het Brussels Hoofdstedelijk gewest

4.1. Indeling in zes klassen

4.2. Wat zijn de sancties?

Deel 15 - Verwaarlozingsheffing

1. Overzicht

2. Verkrottingsheffing in het Vlaams gewest

2.1. Heffing ter bestrijding van ongeschikte en onbewoonbare woningen

2.2. Heffing voor leegstand en verwaarlozing van gebouwen en woningen

2.3. Leegstandsheffing bedrijfsruimten

3. Leegstands- en verwaarlozingsheffing in het Waals gewest

3.1. Belasting op verlaten woningen

3.2. Belasting op afgedankte bedrijfsruimtes

4. Leegstands- en verwaarlozingsheffing in het Brussels Hoofdstedelijk gewest

4.1. Gemeentelijke leegstandsheffing

4.2. Belasting op niet-uitgebate bedrijfsruimtes

4.3. Administratieve leegstandsboete

Aanbod
Pagina's

 

 

PAPIER

Abonneeaanbod

138,00 

108,00 

Enkel met een actief abonnement
204
Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

 

138,00 

204
Prijzen zijn excl. btw
Loading

Een vraag?
Bel naar Klantenservice

0800 39 067