Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Uw beroepsactiviteit definitief stoppen: welke opties heeft u voor uw vennootschap?

Naast het liquideren heeft u nog drie andere keuzes

Een Praktische Gids 2019 over... 

samengevat

Dit dossier is uw houvast om het stopzetten van uw vennootschap tijdig voor te bereiden en de juiste keuzes te maken. We vergelijken en analyseren de mogelijke opties en helpen u om uw doelstellingen in kaart te brengen. Zo bent u er zeker van dat u later uw beroepsactiviteit volgens uw wensen en uw (fiscale) behoeften. Naast de fiscale aspecten, zooals de recente hervorming van de vennootschapsbelasting, houden we ook rekening met de vermogens- en succesieplanning en de pensioenproblematiek.

in detail

In dit dossier vergelijken we het liquideren van uw vennootschap met (de courante optie) met 3 redenen om uw vennootschap te behouden en zetten we de voor- en nadelen ervan op een rijtje:

 1. Uw vennootschap stopzetten
  • juridische aspecten: het praktische verloop
  • boekhoudkundige gevolgen
  • fiscale gevolgen
  • familiale en sociale gevolgen
 2. Uw vennootschap behouden
  • als overbrugging tot uw wettelijke pensioenleeftijd
  • voor vermogens- en successieplanning
  • en omvormen tot een patrimoniumvennootschap

Het afbouwen en stopzetten van uw beroepsactiviteit na jaren hard werken is voor heel wat zelfstandigen een moeilijke stap. Dit dossier helpt u om uw beslissing voor te bereiden en de juiste keuzes te maken die het best aansluiten bij uw situatie. Een must voor elke vooruitziende bedrijfsleider!

Deze Praktische Gids 2019 is er speciaal voor... 

de vooruitziende bedrijfsleider

 • die zijn opties wil kennen om zijn vennootschap later stop te zetten.
 • de adviseur

  • die zijn cliënten optimaal wil adviseren over dit thema.

Deze Praktische Gids 2019 is samengesteld door... 

Frederik De Roo

 • Managing Partner BDO Tax & Legal

In deze Praktische Gids 2019 leest u...

Inhoudstafel

Inleiding

Deel I – Uw vennootschap stopzetten

1. Hoe verloopt een liquidatie praktisch? De juridische aspecten

1.1. De stopzetting van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

1.2. De stopzetting van een vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid

1.3. Uw vennootschap stopzetten via een vereenvoudigde procedure?

1.4. Hoeveel kost een vereffening?

1.5. Conclusie

2. Boekhoudkundige gevolgen van de beslissing om te vereffenen

2.1. Waarderingsregels: discontinuïteit

2.2. Bewaarplicht boekhouddocumenten

3. Fiscale gevolgen van de stopzetting van uw vennootschap

3.1. Gevolgen van de stopzetting op het vlak van de vennootschapsbelasting

3.2. Gevolgen van de stopzetting op het vlak van de btw

3.3. Gevolgen van de stopzetting op het vlak van de roerende voorheffing

3.4. Gevolgen van de stopzetting op het vlak van de registratierechten

3.5. Gevolgen van de stopzetting op het vlak van de belastingen: stopzettingscontrole

4. Familiale en sociale gevolgen van de stopzetting van uw vennootschap

4.1. Geen vermogensoverdracht naar de volgende generatie?

4.2. Verminderde pensioenrechten

4.3. Impact op sociale bescherming

4.4. Conclusie: stopzetting maakt overdracht onroerend goed naar uw kinderen meestal duurder

Deel II – Uw vennootschap behouden

1. Uw vennootschap behouden om de periode te overbruggen tot u de wettelijke pensioen­leeftijd bereikt

1.1. Impact van uw beslissing op uw wettelijk pensioen

1.2. Impact van uw beslissing op uw aanvullende pensioenopbouw

2. Uw vennootschap omvormen tot een patrimoniumvennootschap

2.1. Wat is de beste rechtsvorm voor uw patrimonium­vennootschap?

2.2. De voordelen van een patrimoniumvennootschap

2.3. Hoe inkomsten overhevelen van uw patrimonium­vennootschap naar uw privévermogen?

2.4. Alternatieve wijzen van verloning: bedrijfswagen en onroerend goed

2.5. Uzelf het resultaat van uw vennootschap toekennen: dividenden en tantièmes

Conclusie

Aanbod
Pagina's

 

 

PAPIER

Abonneeaanbod

103,00 

83,00 

80
Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

 

103,00 

80
Prijzen zijn excl. btw
Loading

Een vraag?
Bel naar Klantenservice

0800 39 067