Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Uw praktische btw-gids voor levering van goederen over de grenzen heen

Een Tips & Advies-Boek over... 

Samengevat

Wanneer u een handelsrelatie heeft met leveranciers of klanten buiten de Europese unie, zijn de regels voor de intracommunautaire btw van kracht. Dit dossier legt u de principes van A tot Z uit zodat u het systeem correct toepast en zo nadelige financiële gevolgen vermijd.

Doorheen het dossier worden de 4 grote categorieën van belastbare handelingen inzake btw uitvoerig besproken: De levering van goederen, de diensten, de invoer van goederen uit een niet EU-lidstaat, de intracommunaire verwerving.

In detail

Elke categorie bekijken we aan de hand van 5 hoofdvragen :

  1. Wordt de handeling verricht door een belastingplichtige?
  2. Betreft het een belastbare handeling?
  3. Waar vindt de handeling plaats?
  4. Is er geen vrijstelling mogelijk?
  5. Wie moet de btw voldoen?

Verder koppelen we daar nog bijkomende vragen aan zoals de maatstaf van heffing, de eventuele toepassingsregels in het buitenland, de opeisbaarheid van de btw alsmede het recht op aftrek in hoofde van de koper.

Het beheer van de belasting op de toegevoegde waarde (btw) is geen eenvoudige klus, Zeker niet wanneer u zaken doet met Europese partners uit verschillende landen. Dit dossier is uw leidraad.

Dit Tips & Advies-Boek is er speciaal voor... 

de bedrijfsleider, de financieel verantwoordelijke

  • die 100% zeker wil zijn van een correcte facturatie, van levering van goederen, over de grenzen heen

Dit Tips & Advies-Boek is samengesteld door...

Luc Heylens

  • belastingconsulent ITAA

Marc Van Ginderachter

  • hoofdredacteur, Indicator-Larcier

In dit Tips & Advies-Boek leest u...

Inhoudstafel

1. Inleiding

1.1. Btw is een verbruiksbelasting

1.2. Actieve rol van de btw-belastingplichtige

1.3. Praktische analyse van een btw-vraagstuk

2. Leveringen van goederen

2.1. Het begrip ‘goederen’

2.2. Het begrip ‘levering’

2.3. Onttrekkingen van goederen

2.4. Plaats van de levering

2.5. Tijdstip van de levering

2.6. Belastbaar feit en opeisbaarheid van de btw

2.7. Rechtspraak en administratieve beslissingen in verband met de levering van goederen

2.8. Voorbeelden van leveringen van goederen

3. Intracommunautaire verwervingen

3.1. De definitie van de intracommunautaire verwerving van goederen

3.2. Vrijstelling voor de intracommunautaire verwerving van goederen

3.3. Plaats van de intracommunautaire verwerving

3.4. Tijdstip van intracommunautaire verwerving van goederen, belastbaar feit en opeisbaar­heid van de belasting

3.5. Maatstaf van heffing en tarief met betrekking tot de intracommunautaire verwerving

3.6. Rechtspraak inzake intracommunautaire verwervingen

3.7. Voorbeelden van intracommunautaire verwervingen

4. Vrijgestelde leveringen

4.1. Intracommunautaire leveringen van goederen

4.2. Definitie van intracommunautaire levering van goederen

4.3. Bijzondere toestanden bij de toepassing van de vrijstelling van artikel 39bis, lid 1, 1° W.Btw

4.4. Plaats, tijdstip, belastbaar feit, opeisbaarheid

4.5. Rechtspraak en administratieve beslissingen inzake de vrijstelling wegens intracommunautaire leveringen

4.6. Voorbeelden van vrijgestelde intracommunautaire leveringen

4.7. Overbrengingen

4.8. Driehoekstransacties

4.9. Intracommunautaire regeling inzake nieuwe vervoermiddelen

4.10. Andere kettingtransacties en dropshipments

4.11. Andere vrijstellingen

4.12. Diplomatieke zendingen, consulaire posten en internationale instellingen

4.13. Verwerking van de facturen in de aangifte en de IC-listing

4.14. De impact van de brexit op de btw

5. Factureringsplicht inzake btw

5.1. Belang van de factuur binnen het btw-stelsel

5.2. Voorwaarden voor een factuur

5.3. Verplichting tot uitreiken van een factuur of een als zodanig geldend stuk

Aanbod
Pagina's

 

 

PAPIER

Abonneeaanbod

138,00 

108,00 

Enkel met actief abonnement
224
Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

 

138,00 

224
Prijzen zijn excl. btw
Loading

Een vraag?
Bel naar Klantenservice

0800 39 067