Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Uw praktische btw-gids voor diensten over de grenzen heen

Een Tips & Advies-Dossier over... 

samengevat

Dit dossier is uw praktische handleiding met concrete tips en oplossingen voor een correcte facturatie van internationale diensten. U krijgt duidelijk advies over de verwerking van deze diensten in uw btw-aangifte en in uw intracommunautaire opgave. Daarnaast wordt er ook uitvoerig aandacht besteed aan de zgn. One-Stop-Shop (OSS), met name de toepassingsvoorwaarden en de praktische modaliteiten ter zake!

in detail

We leggen overzichtelijk de regels uit en wijzen u op verschillende aandachtspunten. Vervolgens analyseren we deze nieuwe regels vanuit een zeer praktisch standpunt voor 11 concrete diensten:

 1. diensten i.v.m. onroerend goed
 2. goederenvervoerdiensten
 3. personenvervoer
 4. diensten i .v .m . culturele, artistieke, sportieve, wetenschappelijke, educatieve, vermakelijkheids- en soortgelijke evenementen
 5. verhuur van vervoermiddelen
 6. restaurant- en cateringdiensten
 7. expertise/werk aan roerende goederen
 8. telecommunicatiediensten, radio- en tv-omroepdiensten
 9. 'intellectuele' diensten
 10. tussenpersonen
 11. reisbureaus

Met dit Tips & Advies-Dossier vindt u snel uw weg in het btw-doolhof van diensten over de grenzen heen. Zo bent u er zeker van dat u deze regels correct toepast in de praktijk.

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor... 

de bedrijfsleider, de financieel verantwoordelijke

 • die 100% zeker wil zijn van een correcte facturatie over de grenzen heen.

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door... 

Marc Govers

 • partner THE VAT HOUSE cvba - Het BTW HUIS

In dit Tips & Advies-Dossier leest u...

Inhoudstafel

Deel 1. Overzicht van waar u rekening mee moet houden

1. Wat is een dienst?

1.1. Wat is het verschil met een levering?

1.2. Wat bij de levering met inbegrip van installatie of montage?

2. De plaats van de dienst is bepalend voor de btw-heffing

2.1. Belang van de plaats van de dienst

2.2. Het fameuze onderscheid b2b – b2c

3. Hoofdregels inzake de plaatsbepaling

3.1. Algemene principes

3.2. Onderscheid maken tussen btw-plichtige klanten en andere

3.3. Uw klant is een btw-plichtige

3.4. Uw klant is geen btw-plichtige

4. De uitzonderingsregels

5. Waarmee moet u rekening houden als u factureert?

5.1. Wel of geen btw aanrekenen?

5.2. Moet u altijd de Belgische facturatieregels toepassen of mogelijk die van een andere EU- lidstaat?

5.3. Belgische factuurvermeldingen m.b.t. de plaats van de dienst

5.4. Link met de IC-listing

6. Waarop moet u letten als u een factuur krijgt van een buitenlandse leverancier?

6.1. Hetzelfde principe als bij het kopen van goederen in andere EU-lidstaten

6.2. Onterecht betaalde btw is niet aftrekbaar!

7. De intracommunautaire listing (IC-listing)

7.1. Een bijkomend controlemiddel

7.2. Hoe maakt u uit of een klant op de IC-listing moet of niet?

7.3. Uw buitenlandse leveranciers zetten u op hun IC-listing

7.4. Maandelijks in plaats van per kwartaal

8. Brexit

Deel 2. En nu de praktijk

1. De regels toegepast op concrete handelingen

1.1. Diensten die verband houden met een onroerend goed

1.2. Goederenvervoerdiensten

1.3. Personenvervoer

1.4. Diensten i.v.m. culturele, artistieke, sportieve, wetenschappelijke, educatieve, vermakelijkheids- en soortgelijke evenementen

1.5. Restaurant- en cateringdiensten

1.6. Verhuur van vervoermiddelen

1.7. Expertise/werk aan roerende goederen (inclusief maakloonwerk)

1.8. Telecommunicatiediensten, radio- en televisieomroepdiensten, elektronische diensten

1.9. ‘Intellectuele’ diensten

1.10. Tussenpersonen

1.11. Reisbureaus (bijzondere regeling)

2. Werkelijk gebruik en exploitatie (‘use and enjoyment’)

2.1. B2b-situaties

2.2. B2c-situaties

3. One-Stop-Shop (OSS)

3.1. Vooraf

3.2. Wie komt in aanmerking?

3.3. Welke b2c-diensten?

3.4. Waar registreren?

3.5. Toepassingsvoorwaarden van de EU OSS en niet-EU OSS voor b2c-diensten

3.6. Factureringsregels

Deel 3. Bijlagen

1. Factuurvermeldingen bij btw-plichtige klanten

2. Factuurvermeldingen bij niet- btw- plichtige klanten

3. Verdere bronnen

Aanbod

 

 

PAPIER

Abonneeaanbod

130,00 

110,00 

Enkel met een actief abonnement
Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

 

130,00 

Prijzen zijn excl. btw
Loading

Een vraag?
Bel naar Klantenservice

0800 39 067