Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Uw pensioen als zelfstandige: vroeger stoppen, stoppen op uw pensioendatum of doorwerken?

Wat zijn de gevolgen op fiscaal, sociaal en financieel vlak?

Een Tips & Advies-Dossier over... 

samengevat

Geef toe! Ook u heeft er de voorbije maanden over nagedacht! Uitbollen, vroeger stoppen, stoppen op uw pensioendatum of doorwerken? Hoe beslist u wanneer u stopt met werken en op welke manier? Dit dossier analyseert uw verschillende opties en geeft ook aan welke wijzigingen er op komst zijn door het pensioenakkoord van de federale regering. We analyseren bovendien ook de gevolgen op fiscaal, sociaal en financieel vlak. Daarnaast geeft dit dossier u duidelijke antwoorden op al uw praktische vragen. Het is uw leidraad om vandaag na te denken over wanneer u met pensioen wilt/kunt gaan, in functie van uw eigen wensen en uw persoonlijke situatie.

in detail

Nu nadenken over uw pensioen is een must voor iedere zelfstandige in vennootschap of met een eenmanszaak. Aangevuld met veel praktijkvoorbeelden krijgt u antwoorden voor verschillende situaties:

 • vroeger stoppen: vóór uw 60ste, vóór uw wettelijke pensioendatum
 • uw rustpensioen als zelfstandige vanaf uw wettelijke pensioendatum
 • doorwerken tijdens uw pensioen

We bekijken de gevolgen van uw beslissing voor:

 • de sociale bijdragen (vóór en tijdens uw pensioen)
 • de belastingen tijdens uw pensioen
 • de uitbetaling van het aanvullend pensioen als zelfstandige
 • uw verzekeringen

Met dit dossier kiest u nu bewust om later te stoppen met werken wanneer u dat wilt, rekening houdend met alle gevolgen van uw keuze. Bestel nu!

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor... 

iedere zelfstandige

 • die bewust en zonder zorgen vóór zijn wettelijke pensioendatum wil stoppen met werken

Als extra's krijgt u bij dit Tips & Advies-Dossier een... 

online service met gebruiksklare modeldocumenten en/of tools

 • om de adviezen en oplossingen onmiddellijk in de praktijk toe te passen
 • eenvoudig aanpasbaar aan uw persoonlijke gegevens en situatie

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door... 

Wim De Buyser

 • fiscaal jurist

Jos Coomans

 • sociaal adviseur

Sébastien Thijs

 • senior counsel K law

Griet Pals

 • hoofdredacteur Indicator-Larcier

In dit Tips & Advies-Dossier leest u...

Inhoudstafel

1. Als zelfstandige stoppen vóór uw 60ste

1.1. Wat is precies het gevolg voor uw wettelijk pensioen als zelfstandige?

1.2. Heeft u dan recht op een uitkering?

1.3. Blijft u nog gedekt door de ziekteverzekering?

1.4. Wat is een voortgezette verzekering en is het een goed idee om zo’n verzekering af te sluiten?

1.5. Zijn er andere pistes om gedekt te blijven door de ziekteverzekering?

1.6. Lopen uw sociale bijdragen nog drie jaar verder als u stopt met werken?

1.7. Wat zijn de voor- en nadelen van niet volledig te stoppen, maar wel uit te bollen als zelfstandige?

1.8. Kunt u uw extralegaal pensioen al vóór uw 60ste opvragen en is dat wel verstandig?

1.9. Stopzetting van uw eenmanszaak: het best niet vóór uw 60ste?

2. Met vervroegd pensioen vóór uw 65ste

2.1. Vanaf wanneer kunt u met vervroegd pensioen?

2.2. Welke jaren tellen mee om de beroepsloopbaan te bepalen om vervroegd met pensioen te kunnen?

2.3. Welke uitzonderingen zijn er nog mogelijk?

2.4. Krijgt u een lager pensioen doordat u vervroegd met pensioen gaat?

2.5. Vervroegd met pensioen of niet? Een cijfervoorbeeld

2.6. Nog recht op een pensioenbonus?

2.7. Moet u het vervroegd pensioen zelf aanvragen?

2.8. Hoeveel mag u nog bijverdienen tijdens uw vervroegd pensioen?

3. Uw rustpensioen als zelfstandige

3.1. Hoe vraagt u het aan?

3.2. Hoe kunt u exact te weten komen hoe hoog uw pensioen zal zijn?

3.3. Op het einde van uw carrière nog een tijdje als werknemer werken, is dat goed voor uw pensioen?

3.4. Hoe gebeurt de berekening van het pensioen?

3.5. Hoe zit het met de periode vóór uw 20ste? Wanneer mag u die meetellen?

3.6. Welke periodes waarin u niet gewerkt heeft, tellen toch mee voor de berekening van uw pensioenloopbaan?

3.7. Welke periodes tellen niet mee voor uw beroepsloopbaan?

3.8. Moet u zelf uw beroepsverleden kunnen bewijzen?

3.9. Hoe wordt het pensioen van de meewerkende echtgeno(o)t(e) berekend?

3.10. Wat met de jaren als werknemer of als ambtenaar?

3.11. Jaren bovenop een loopbaan van 45 jaar tellen extra mee

3.12. Ook recht op een pensioenbonus?

3.13. Gaat u het best met pensioen op 1 januari?

3.14. Wanneer krijgt u een gezinspensioen en wanneer een pensioen als alleenstaande?

3.15. Wat is het minimumpensioen en waarom kan dit belangrijk zijn?

3.16. Hoeveel wettelijk pensioen kunt u als zelfstandige momenteel maximaal krijgen?

4. Doorwerken tijdens uw pensioen

4.1. Mag u als zelfstandige tijdens uw pensioen nog iets bijverdienen?

4.2. Hoeveel mag u nog precies bijverdienen?

4.3. Wat als u toch meer verdient dan toegelaten is?

4.4. Mag u voortaan onbeperkt bijverdienen vanaf uw 65ste?

4.5. Welke inkomsten tellen mee wanneer u als zelfstandige blijft werken?

4.6. Hoeveel mag u nog verdienen als werknemer?

4.7. Doorwerken en pensioen al opvragen of niet: vergelijking

4.8. Kunt u blijven werken in een eenmanszaak?

4.9. Moet u uw activiteit melden aan de pensioendienst?

4.10. Bouwt u, als u verder werkt tijdens uw pensioen, verder pensioenrechten op?

5. Sociale bijdragen vóór en tijdens uw pensioen

5.1. De sociale bijdragen als u stopt met werken na uw pensioen

5.2. Hoeveel sociale bijdragen betaalt u als u verder werkt na uw pensioen binnen de toegelaten arbeid?

5.3. Uw sociale bijdragen als u onbeperkt bijverdient

5.4. Eerst uw activiteit onderbreken om minder sociale bijdragen te betalen?

5.5. Moet u sociale bijdragen betalen als u onbezoldigd verder werkt?

6. Belastingen betalen tijdens uw pensioen?

6.1. Moet u belastingen betalen op uw wettelijk pensioen als zelfstandige?

6.2. Wat als u verder werkt tijdens uw pensioen?

6.3. Wat is de invloed van huur- en andere inkomsten die u nog heeft?

7. De uitbetaling van uw aanvullend pensioen als zelfstandige

7.1. Kiest u de uitbetaling van een kapitaal of een lijfrente?

7.2. Hoe weet u of u voldoende opgebouwd heeft om uw levensstandaard te behouden?

7.3. Rekenen op uw aanvullend pensioen?

7.4. Hoe weet u welk kapitaal u opbouwt via uw aanvullende verzekering?

7.5. Kunt u dit nu nog bijsturen?

7.6. Kunt u zelf nog privé uw pensioenopbouw optimaliseren?

7.7. Zgn. interne pensioenvoorziening?

7.8. Hoe zit dat met de uitkering van een groepsverzekering of individuele pensioentoezegging (IPT)?

7.9. Vanaf wanneer laat u het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ) uitbetalen?

7.10. Vanaf wanneer laat u het POZ uitbetalen?

7.11. Hoe zit dat voor pensioensparen en langetermijnsparen?

8. Verzekeringsvraagstukken indien u stopt als zelfstandige

8.1. Wat met uw hospitalisatieverzekering?

8.2. Wat met andere lopende verzekeringen als u stopt met werken?

9. Overzicht modellen