Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Uw onroerend goed in het buitenland en de Belgische fiscus

Aangifte, belasting en successieplanning na de recente wetswijziging

Een Tips & Advies-Dossier over... 

NIEUWE WETGEVING
De fiscus gaat een kadastraal inkomen (ki) toekennen aan uw buitenlands onroerend goed op basis van informatie die u verstrekt via een aangifteformulier dat u zult ontvangen.


samengevat

In het verleden was er veel onduidelijkheid over de belasting van buitenlands onroerend goed in de Belgische personenbelasting. Een recente wetswijziging voorziet nu dat aan elk buitenlands onroerend goed ook een KI zal toegekend worden. In dat kader zullen alle eigenaars van buitenlands onroerend goed een specifieke aangifte moeten indienen. Wie in 2020 al buitenlands onroerend bezat zal die aangifte in 2021 moeten indienen.

in detail

In dit dossier analyseren we:

  • hoe buitenlands onroerend goed vanaf 2021 in België belast wordt.
  • de verschillen tussen de nieuwe en de huidige regeling
  • of een bezwaar indienen voor de vorige jaren zinvol is of niet
  • hoe het KI voor uw buitenlands onroerend goed bepaald wordt
  • aandachtpunten en tips bij het nieuwe aangifteformulier dat u zal ontvangen 
  • interessante mogelijkheden om aan successieplanning te doen met buitenlands onroerend goed.

Kortom, in dit dossier vindt u alle informatie om het aangifteformulier voor uw buitenlands onroerend correct in te vullen aangevuld met praktische tips en adviezen om fiscaal optimaal vandaag en in de toekomst met uw buitenlands onroerend goed om te gaan.

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor... 

Elke persoon

  • die alles wil weten over de aangifte, de belasting en de successieplanning bij het bezitten van een buitenlands onroerend goed.

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door... 

Lars Everaert

  • fiscaal jurist

Bruno Bosch

  • hoofdredacteur Indicator-Larcier

In dit Tips & Advies-Dossier leest u...

Inhoudstafel

Inleiding

Deel I - Buitenlandse onroerende goederen in de personenbelasting: tot 2021

1. Wat is de personenbelasting?

1.1. Belasting op uw inkomsten

1.2. Belasting op uw inkomsten tijdens een kalenderjaar

1.3. Belasting op uw wereldwijde inkomsten

2. Personenbelasting – hoe wordt u belast?

2.1. Belastingberekening – chronologisch schema

2.2. Focus op de onroerende inkomsten

3. Discriminatie tussen Belgische en buitenlandse onroerende inkomsten

3.1. Aanmaningen door de Europese Commissie in 2007 en in 2012

3.2. Veroordeling door het Europees Hof van Justitie in 2014

3.3. Veroordeling door het Europees Hof van Justitie in 2018

3.4. Veroordeling door het Europees Hof van Justitie in 2020

4. Nieuwe dynamiek

Deel II - Buitenlandse onroerende goederen in de personenbelasting: nieuwe regeling vanaf 2021

1. Achtergrond

2. De wet van 17 februari 2021

2.1. Kadastraal inkomen voor buitenlandse onroerende goederen: hoe berekenen?

2.2. Kadastraal inkomen voor buitenlandse onroerende goederen: gevolgen voor de aangifte?

2.3. Kritiek

3. De aangifte van buitenlandse onroerende goederen – de toekenning van een ki voor buitenlandse onroerende goederen

3.1. Termijn voor deze aangifte

3.2. Hoe dient u de aangifte in?

3.3. Het formulier correct invullen

Deel III - Buitenlandse onroerende goederen en overlijden: fiscale gevolgen?

1. Overlijden als Belgisch rijksinwoner: Belgische successierechten op het wereldwijde vermogen

1.1. Over aanknopingspunten in de successierechten

1.2. De Belgische successierechten: heffingsregels, tarieven, vrijstellingen, enz.

2. Ook belasting in het buitenland?

2.1. Dubbelbelastingverdragen

2.2. Interne regels van verrekening van successierechten

2.3. Buitenlandse successierechten: een kort overzicht

Deel IV - Besluit

Aanbod

 

 

PAPIER

Abonneeaanbod

130,00 

110,00 

Enkel met een actief abonnement
Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

 

130,00 

Prijzen zijn excl. btw
Loading

Een vraag?
Bel naar Klantenservice

0800 39 067