Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Uw jaarafsluiting 2018 fiscaal optimaliseren

Valkuilen en opportuniteiten na de hervorming van de vennootschapsbelasting

Een Tips & Advies-Dossier over... 

samengevat

Dit dossier geeft een antwoord op de vraag hoe u bij het opmaken van de jaarrekening het resultaat volkomen wettelijk kunt bijsturen en fiscaal kunt optimaliseren. Dit kan om verschillende redenen noodzakelijk zijn. U moet nu zeker rekening houden met het zomerakkoord waaruit o.a. de recente hervorming van de vennootschapsbelasting (forse tariefverlaging) en diverse bepalingen inzake inkomstenbelastingen voortvloeien. We analyseren voor u welke factoren een invloed hebben in min of meer en geven duidelijke voorbeelden. Een 'must have'-dossier voor elke vennootschap: groot en klein!

in detail

Op meerdere punten is er een fiscaal gunstregime voorzien voor kleinere vennootschappen. We analyseren dus eerst of uw vennootschap klein is of niet. Vervolgens bekijken we alle fiscale aspecten van de jaarafsluiting en geven we steeds ook duidelijk aan waar het zomerakkoord een specifieke impact op heeft:

  • Kleine vennootschap of niet: balans, omzet en personeelsbestand
  • Factoren met een invloed in min of meer
  • Hoe uw (belastbaar) resultaat op de valreep verlagen?
  • Hoe uw (belastbaar) resultaat op de valreep verhogen?

Met dit dossier weet u perfect waarop u zeker moet letten om uw jaarafsluiting te optimaliseren in een fel gewijzigd fiscaal landschap, zowel nu, voor de jaarafsluiting 2018, als voor de volgende jaren. Hierbij moet u rekening houden met de verschillende maatregelen die voortvloeien uit het zomerakkoord!

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor... 

de bedrijfsleider, de zaakvoerder, de bestuurder

  • die de jaarrekening van het bedrijf fiscaal wil optimaliseren in functie van de hervorming van de vennootschapsbelasting

de adviseur

  • die zijn cliënten optimaal wil bijstaan bij het optimaliseren van hun jaarrekening

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door... 

Anne Mieke Vandekerkhove

  • Praktijkassistent KULeuven, Fiscaal recht

In dit Tips & Advies-Dossier leest u...

Inhoudstafel

1. Inleiding

1.1. Kleine vennootschap in de zin van art. 15, §1 tot §6 W.Venn.

1.2. Impact van het zomerakkoord

2. Factoren met een invloed in meer of in min

2.1. Waarderingsregels

2.2. Duurtijd van een boekjaar

2.3. Aandachtspunt: voorafbetalingen

3. Uw (belastbaar) resultaat op de valreep verlagen

3.1. Voorzieningen voor risico’s en kosten

3.2. Tantièmes

3.3. Groepsverzekering/IPT

3.4. Vrijstelling van vennootschapsbelasting

3.5. Taxshelter

3.6. Investeringsaftrek

3.7. Gespreide taxatie van meerwaarden

3.8. Aandachtspunt: vooruitbetaling van kosten

4. Uw (belastbaar) resultaat op de valreep verhogen

4.1. Voorafgaande bemerkingen

4.2. Terugname van voorzieningen voor risico’s en kosten

4.3. Onaantastbaarheidsvoorwaarde schenden bij belastingvrije reserves

4.4. Herwaarderingsmeerwaarden boeken

4.5. Terugname van afschrijvingen

Aanbod
Pagina's

 

 

PAPIER

Abonneeaanbod

119,00 

99,00 

Enkel met actief abonnement
71
Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

 

119,00 

71
Prijzen zijn excl. btw
Loading

Een vraag?
Bel naar Klantenservice

0800 39 067