Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Uw bestuurdersaansprakelijkheid na het nieuwe vennootschapsrecht

Een Tips & Advies-Dossier over... 

samengevat

De hervorming van het vennootschapsrecht heeft ook belangrijke gevolgen voor de bestuurdersaansprakelijkheid. Dit dossier brengt voor zowel grote als kleine vennootschappen de verplichtingen, risico’s en aansprakelijkheden van de bestuurder(s) op een verstaanbare manier in kaart, rekening houdend met deze hervorming. Daarnaast bekijken we ook in detail de verzekering bestuurdersaansprakelijkheid. Ondernemen in een veilig kader is beter ondernemen!

in detail

Vanuit een praktische invalshoek, aangevuld met tips, adviezen en voorbeelden, analyseren we de impact van het nieuwe vennootschapsrecht op de bestuurdersaansprakelijkheid. We behandelen o.a.:

  • de te vermijden fouten als bestuurder
  • de beperking van uw aansprakelijkheid in het nieuwe vennootschapsrecht
  • is deze wettelijke beperking voldoende of toch niet?
  • de mogelijkheden om uw aansprakelijkheid te verzekeren
  • aandachtspunten en valkuilen

Een kleine of grote vennootschap besturen is geen exacte wetenschap. Een (dodelijk) ongeval, milieuschade, ... het is zo gebeurd. Bestuurders moeten vermijden dat fouten persoonlijk ten laste worden gelegd en dat dit verregaande gevolgen heeft voor hun persoonlijke vermogen. Dit dossier is dan ook een onmisbare leidraad voor de individuele bestuurder, maar ook voor het management, de aandeelhouders en adviseurs!

Bestel nu dit nieuwe, actuele Tips & Advies-Dossier en onderneem beter in een veilig kader!

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor... 

de individuele bestuurder, iedereen nauw betrokken bij het bestuur zoals het management en aandeelhouders

  • die in detail de gevolgen van het vennootschapsrecht willen kennen op de verplichtingen, risico's en aansprakelijkheden van de bestuurders

adviseurs

  • die hun klanten hierin willen begeleiden

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door... 

Pieter Van Mulders

  • advocaat - associate partner Degroote Deman

Gerrit Van Daele

  • professor faculteit Economie en Bedrijfskunde, UGent

Bruno Bosch

  • hoofdredacteur Indicator-Larcier

In dit Tips & Advies-Dossier leest u...

Inhoudstafel

Deel 1 - Uw bestuurdersaansprakelijkheid als bestuurder

1. Inleiding

2. Waarom is bestuurdersaansprakelijkheid nodig?

3. Op wie rust de bestuurdersaansprakelijkheid?

4. Ben ik als bestuurder aansprakelijk voor de verplichtingen van de vennootschap?

4.1. Principe

4.2. De aansprakelijkheid van de bestuurders wordt beoordeeld in het licht van de zgn. orgaantheorie

4.3. Kan de schuldeiser de bestuurder dan buitencontractueel aanspreken?

5. Aansprakelijkheidsgronden op burgerrechtelijk vlak

5.1. Criteria voor aansprakelijkheid

5.2. Aansprakelijkheid ten aanzien van de vennootschap

5.3. Aansprakelijkheid ten aanzien van derden

5.4. Verjaring van de aansprakelijkheid

6. Aansprakelijkheidsgronden op strafrechtelijk vlak

7. Beperking van de bestuurders­aansprakelijkheid

7.1. Algemeen

7.2. Reden: wegwerken ongelijkheid met de positie van managers en indijken verzekeringskosten

7.3 Concreet: aansprakelijkheidsdrempels van 250.000 euro tot 12 miljoen euro

7.4. De aansprakelijkheidsbeperking is zeer ruim

7.5. Uitzonderingen: bedrieglijk opzet en (para)fiscale schulden

7.6. Keerzijde van de medaille: verbod op exoneratie- en vrijwaringsbedingen in het voordeel van de bestuurders

7.7. Inwerkingtreding aansprakelijkheidsbeperking

7. Conclusie

Deel 2 - Uw bestuurdersaansprakelijkheid verzekeren

1. Inleiding

2. Voorwerp van de bestuurdersaansprakelijk­heidsverzekering

2.1. Doel van de polis

2.2. Voor wie is de polis bedoeld?

2.3. Wie is verzekerde?

2.4. Welke fout wordt verzekerd?

2.5. Welke schade wordt er gedekt?

3. De waarborgen in de polis

3.1. Basisdekking: burgerlijke aansprakelijkheid

3.2. Reddingskosten

3.3. Juridische verdedigingskosten

3.4. Schadevergoeding aan het slachtoffer

4. Looptijd van de polis

4.1. Looptijd van de dekking

4.2. Looptijd van de polis

4.3. Aanvang en opzegging van de verzekeringsovereenkomst

5. Geografisch bereik van de polis

6. Uitsluitingen in de polis

6.1. Verzekerbare uitsluitingen

6.2. Niet-verzekerbare uitsluitingen

7. Verzekerd kapitaal en vrijstellingen

7.1. Verzekerd kapitaal: bedrag van de waarborg

7.2. Vrijstellingen in de polis

8. Risico-omschrijving in de polis: de mededelingsplicht

8.1. Risico-omschrijving bij aanvang van de polis

8.2. Wijziging van het risico tijdens de looptijd van de polis

8.3. Gevolgen van nalatigheid bij de mededelingsplicht bij aanvang van de polis

8.4. Gevolgen van nalatigheid bij de mededelingsplicht tijdens de looptijd van de polis

8.5. Welke elementen moeten zeker meegedeeld worden?

9. Wat te doen bij schade?

9.1. Aangifte van schade: termijn

9.2. Aangifte van de schade: inhoud van de aangifte

9.3. De verdediging in de procedure

9.4. Schaderegeling

9.5. Toewijzing van de schadevergoeding

10. Premies

10.1. Bepaling van de premie

10.2. Contractuele verplichtingen inzake de premie

10.3. Fiscale aspecten van de premie

11. De polis D&O en de nieuwe wetgeving vennootschapsrecht

12. Twee opmerkelijke clausules

13. D&O voor non-profitbedrijven

Aanbod
Pagina's

 

 

PAPIER

Abonneeaanbod

130,00 

110,00 

Enkel met actief abonnement
71
Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

 

130,00 

71
Prijzen zijn excl. btw
Loading

Een vraag?
Bel naar Klantenservice

0800 39 067