Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Uw bedrijf goed verzekerd

Risicomanagement voor de dynamische kmo

Een Praktische Gids 2017 over... 

samengevat

Dit boek is uw hulpmiddel om uw bedrijf goed en volledig te verzekeren voor een aanvaardbare premie. We overlopen op een overzichtelijke manier de verzekerbare risico's en wijzen u op de aandachtspunten. Samen met onze tips en adviezen bent u er zo zeker van dat u enerzijds de kostprijs van uw verzekeringen onder controle houdt en anderzijds toch een optimale dekking heeft als het toch eens fout zou lopen.

in detail

"Verzekeringen, er zijn er 1.001... maar welke verzekeringen heeft mijn kmo nu net nodig om niet te weinig– of te veel gedekt te zijn tegen een aanvaardbare prijs?" Dit boek geeft u het antwoord. Het helpt u om de risico's waarmee u en uw bedrijf geconfronteerd worden, in kaart te brengen en koppelt er de juiste verzekeringen aan:

 • risk management voor uw kmo
 • wie is wie?
  • over verzekeraars, makelaars en premies
 • wettelijke bepalingen voor verzekeringen
  • rechten en plichten
  • hoe leest u een polis in de praktijk?
 • te verzekeren risico's en de verzekeringen in detail
  • eigendommen
  • personen
  • aansprakelijkheid
  • kredieten
  • bijstand
  • cyberrisico's
 • praktisch: maak uw eigen risicoanalyse

De juiste verzekering is uw oplossing als het, ondanks al uw goede voorzorgen, toch eens fout loopt. Verzekeringen zijn echter een complexe materie. Met dit boek weet u als bedrijfsleider, in functie van uw situatie, welke verzekeringen u zeker nodig heeft om uw kmo goed en volledig te dekken tegen de juiste prijs én met een correcte vergoeding.

Deze Praktische Gids 2017 is er speciaal voor... 

iedere bedrijfsleider, zelfstandige ondernemer

 • die voor zijn kmo het optimale verzekeringspakket wil samenstellen: een optimale dekking met een correcte vergoeding tegen een aanvaardbare prijs

Dit Tips & Advies-Boek is samengesteld door... 

Gerrit Van Daele

 • professor faculteit economie en bedrijfskunde UGent

Bruno Bosch

 • hoofdredacteur Indicator

In deze Praktische Gids 2017 leest u...

Inhoudstafel

Voorwoord

Deel 1 - Risk management voor de kmo

1. Wat is risk management?

2. Waarom risk management in de kmo?

3. Zuiver risico versus speculatief risico

4. Bedrijfsrisicomanagement in de praktijk

4.1. Risk management in de kmo: de vijf stappen

4.2. Overzicht van courante verzekeringen voor bedrijven

4.3. Concreet

5. Business continuity planning

5.1. Wat is business continuity planning?

5.2. Business continuity planning in de praktijk

Deel 2 - Over verzekeraars, makelaars en premies

1. Verzekeringsmaatschappijen: hun rol en opdracht

2. Verzekeringsmakelaars en -agenten

3. Verzekeringsbankiers: branche­vervaging in twee richtingen

4. Directe verzekeraars

5. Twin Peaks voor uw verzekerings­adviseur

5.1. Informatie

5.2. Transparantie over kosten en belangenconflicten

6. Een nieuwe trend: social insurance media of friendsurance

7. Premies en de overheid

8. Verzekeringen en indexatie

Deel 3 - De Verzekeringswet

1. Inleiding

1.1. Bescherming van de consument

1.2. Een juridisch evenwicht tussen de partijen

2. Rechten van de verzekeringsnemer

2.1. Jaarlijkse opzegbaarheid van het verzekerings­contract

2.2. Opzegbaarheid na schadegeval

2.3. Premiebetaling

2.4. Overdracht van polis door de verkoop van een goed

2.5. Recht op de volledige schadevergoeding

3. Rechten van het slachtoffer

4. Plichten van de verzekeringsnemer

4.1. Mededelingsplicht

4.2. Gevolgen van een verkeerde mededeling van het risico bij een schadegeval

5. Schaderegeling

5.1. Wetgeving over de schadeaangifte

5.2. Schaderegeling: de gebruikelijke procedure

6. Geldigheid in de tijd van de verzekering

6.1. Schadegeval: de vijf sleutelmomenten

6.2. Dekking volgens ‘act committed’

6.3. Dekking in ‘claims made’

6.4. Dekking volgens ‘loss occurence’

6.5. Wettelijke regeling in België

7. Praktisch: hoe lees ik nu een polis?

Deel 4 - Risico’s op eigendommen: ­zaakschadeverzekeringen

1. De ‘alle-risico-verzekering’ versus de ‘opgesomde-risico-verzekering’

1.1. Een allriskpolis is interessanter

1.2. Vergelijkende tabel ‘allrisk’ versus ‘multirisk’

1.3. Klassieke uitsluitingen in allrisk

1.4. Klassieke dekkingen in multirisk

2. Speciale en eenvoudige risico’s

3. Risicopreventie: een brand vermijden is beter dan blussen

3.1. Risico-eliminatie

3.2. Risicoreductie

3.3. Gratis advies mogelijk?

4. Doelstelling van uw brandverzekering

5. Onderverzekering, waardebepaling en eersterisicoverzekering

5.1. Onderverzekering

5.2. Waardebepaling van het gebouw

5.3. Waardebepaling van de inhoud

5.4. Waardebepaling van uw koopwaar

5.5. Waardebepaling van materiaal, plannen en modellen, matrijzen, waardepapieren, dieren

5.6. Worden er afschrijvingen toegepast op de verzekerde waarde?

6. Gedekte risico’s in de brand­verzekering eenvoudig risico

6.1. Wettelijk verplichte dekkingen

6.2. Bijkomende vrije dekkingen in de brand­verzekering eenvoudig risico

6.3. Herstellingen in natura?

6.4. Uitsluitingen

7. Wat bepaalt de premie?

7.1. Verzekerd kapitaal

7.2. Risico

7.3. Gedekte gevaren

7.4. Vrijstelling

8. Risico’s gedekt in de brandverzekering voor speciale risico’s

9. Bedrijfsschadeverzekering

9.1. Doelstelling van de verzekering bedrijfsschade

9.2. Verzekerde risico’s

9.3. Belang van een bedrijfsschade­verzekering

9.4. Vergoeding van extra kosten

9.5. Bedrijfsschadeverzekering en kredieten

9.6. Hoe het te verzekeren kapitaal berekenen?

9.7. Verzekerde periode

9.8. Bijzondere aandachtspunten bij de bedrijfsschadeverzekering

9.9. Premiebepaling

9.10. Praktische tips

10. Diefstalverzekering

10.1. Wanneer is een diefstalverzekering noodzakelijk?

10.2. Diefstalpreventie

10.3. Polisvoorwaarden

10.4. Bedrijfsschade niet gedekt bij diefstal

10.5. Uitsluitingen in de polis

10.6. Premiebepaling

10.7. Worden er afschrijvingen toegepast?

11. Machinebreukverzekering

11.1. Risico’s op machinebreuk

11.2. Machinebreukverzekering en kredieten

11.3. Bedrijfsschade na machinebreuk

11.4. Polisvoorwaarden

12. Allerisicoverzekering zwakstroom­toestellen

12.1. Risico’s bij zwakstroomtoestellen

12.2. Allerisicoverzekering computers en kredieten

12.3. Allerisicoverzekering computers en bedrijfsschadeverzekering

12.4. Polisvoorwaarden

12.5. Bijzondere gevallen

12.6. Nieuw: de gemengde allerisicoverzekering machinebreuk

13. Omniumverzekering voor het wagenpark

13.1. Doelstelling van de verzekering

13.2. Risicopreventie

13.3. Omvang van de waarborg in de omnium­verzekering

13.4. Uitsluitingen

13.5. Een omnium voor uw motorfiets of dure e-bike?

13.6. Schaderegeling

13.7. Verzekerde bedragen

13.8. Worden er afschrijvingen toegepast?

13.9. Omniumverzekering in eerste risico voor bedrijfsvoertuigen

13.10. Premiebepaling

13.11. Tips

14. Enkele bijzondere zaakschaderisico’s

14.1. Reclameborden

14.2. Transport van goederen

14.3. De ABR-polis: de oplossing om veilig te bouwen

Deel 5 - Persoonsrisico’s correct verzekeren

1. Inleiding

2. Arbeidsongevallen

2.1. Wat is een arbeidsongeval?

2.2. Wie moet een arbeidswegongevallen­verzekering onderschrijven?

2.3. Waarop is de premieberekening gebaseerd?

2.4. Welke waarborgen voorziet de arbeidsweg­ongevallenverzekering?

2.5. Hoe wordt de premie bepaald?

2.6. Zijn er uitsluitingen?

2.7. Tips voor een goede schadeaangifte

2.8. Uitbreidingen op de arbeidsongevallen­polis

2.9. Tip: u heeft verhaalrecht bij een arbeids­ongeval

3. Patroonsverzekering: ongevallen­verzekering voor de zelfstandige

3.1. Waarom een patroonsverzekering?

3.2. Wat wordt er verzekerd?

3.3. Wat is er uitgesloten?

3.4. Hoe wordt de premie bepaald?

4. Vrij aanvullend pensioen zelfstandigen

4.1. Doel van de polis

4.2. Gewoon VAPZ versus sociaal VAPZ


4.3. Wie kan aansluiten?

4.4. Fiscale voordelen

4.5. Wanneer wordt er uitgekeerd?

5. Groepsverzekering

5.1. Waarom een CPT voor uw medewerkers?

5.2. Een groepsverzekering is een persoonsverzekering

5.3. Wie kan een groepsverzekering afsluiten?

5.4. Aansluiting voor werknemers en zelfstandigen

5.5. Algemene regels van het reglement groepsverzekering

5.6. Fiscale voordelen

5.7. Sectorplannen: ins en outs

5.8. Hoe veilig is een CPT voor u en uw personeel?

6. IPT voor werknemers

6.1. Waarom een IPT?

6.2. Een IPT is een persoonsverzekering

6.3. Wie kan een IPT afsluiten?

6.4. Spelregels van de IPT

6.5. Fiscale aspecten

7. IPT voor zelfstandigen

7.1. Waarom een IPT onderschrijven?

7.2. Een IPT is een persoonsverzekering

7.3. Wie kan een IPT onderschrijven en voor wie?

7.4. Zijn er spelregels rond de premie?

7.5. Wie is de begunstigde?

7.6. Welke rechten heeft u als verzekerde?

7.7. Welke fiscale aspecten kleven er aan een IPT-polis?

7.8. Wat is externalisatie van een interne IPT?

7.9. Uw IPT als kredietinstrument

7.10. Een koopsom storten in uw IPT?

7.11. Op welke leeftijd kunt u uw IPT vandaag opnemen?

8. Risico’s verbonden aan de 80%-regel

8.1. Wat begrijpt de fiscus onder normale brutojaarbezoldiging?

8.2. Wat is het geschatte wettelijk pensioen?

8.3. Welke dienstjaren tellen mee?

8.4. Moet u rekening houden met andere bedrijfspensioenen?

8.5. Wat mag ik nu maximaal verzekeren?

9. Risico op overlijden en de bedrijfsleidersverzekering

9.1. Risicoanalyse: waarom een bedrijfs­leiders­verzekering?

9.2. Wat is de bedrijfsleidersverzekering?

9.3. Fiscale voordelen

9.4. Tips

10. Gewaarborgd inkomen

10.1. Risicoanalyse: waarom een verzekering gewaarborgd inkomen?

10.2. Wat is de verzekering gewaarborgd inkomen?

10.3. Fysiologische invaliditeit versus economische invaliditeit

10.4. Welke opties heeft u bij een verzekering gewaarborgd inkomen?

10.5. Hoe wordt de premie bepaald?

10.6. Gewaarborgd inkomen en de fiscus

10.7. Kan een gewaarborgd inkomen de vaste kosten van een bedrijf verzekeren?

10.8. Tips

11. Een bijzonder ondernemingsrisico: vroegtijdig overlijden en de transfer van aandelen

11.1. Inleiding en risicoanalyse

11.2. Aandeelhoudersovereenkomst

11.3. Financiële oplossing voor het risico

11.4. Fiscale en parafiscale elementen van de oplossing

12. Risico op medische kosten: collectieve hospitalisatieverzekering

12.1. Waarom een collectieve hospitalisatie­verzekering onderschrijven?

12.2. Welke dekkingen biedt zo’n polis?

12.3. Bij het ziekenfonds of toch een privé­verzekeraar kiezen?

12.4. Premie

12.5. Wat met de zelfstandige medewerker?

12.6. Tips: waarop moet u letten?

12.7. Wachtpolis

Deel 6 - Risico’s op aansprakelijkheid

1. Wat is aansprakelijkheid?

1.1. Burgerlijke aansprakelijkheid

1.2. Foutloze of objectieve aansprakelijkheid

1.3. Strafrechterlijke aansprakelijkheid

1.4. Overzicht van de soorten aansprakelijkheden en de verzekering ervan

1.5. Contractuele aansprakelijkheid

1.6. Extracontractuele aansprakelijkheid

2. Aansprakelijkheidsrisico’s tijdens de uitbating van het bedrijf

2.1. Welke risico’s loopt uw bedrijf?

2.2. Verzekering BA uitbating

2.3. Risico’s op aansprakelijkheid na levering van producten of diensten

2.4. Aansprakelijkheid tegenover het toevertrouwde voorwerp

2.5. Beroepsaansprakelijkheidsrisico’s

2.6. Objectieve aansprakelijkheid bij brand en ontploffing

2.7. Aansprakelijkheidsverzekering voor motorvoertuigen

2.8. Aansprakelijkheid bij transport van goederen

Deel 7 - Kredietrisico’s

1. Verzekering van kredietrisico’s

1.1. Inleiding

1.2. Verzekerde risico’s

1.3. Uitsluitingen

1.4. Premiebepaling

Deel 8 - Bijstandsrisico’s

1. Wat zijn ‘bijstandsrisico’s’?

2. Reisbijstandsverzekering

2.1. Wat is er gedekt door uw reisbijstands­verzekering?

2.2. Jaarcontract of niet?

2.3. Is er nog meer dan een reisbijstandsverzekering?

2.4. Wie betaalt het contract?

2.5. Bijstandsverzekering bij uw autoverzekering?

2.6. Mijn automerk biedt mij al pechbijstand

3. Rechtsbijstandsverzekering

3.1. Waarom een rechtsbijstandsverzekering onderschrijven?

3.2. Vormen van rechtsbijstandsverzekering

3.3. Polis algemene rechtsbijstandsverzekering

3.4. Wat wordt er precies vergoed?

3.5. Hoe wordt de premie bepaald?

3.6. Hoe zit het met ‘class action’?

3.7. Tips

Deel 9 - Milieu en verzekeringen

1. Inleiding

2. Milieurisico’s in uw bedrijf?

2.1. Definitie

2.2. Zuivere milieurisico’s en speculatieve milieurisico’s

2.3. Invloed van een milieu-incident op uw patrimonium

2.4. Invloed van een milieu-incident op het personeel

2.5. En uw aansprakelijkheid bij een milieu-incident?

3. Milieurisico’s en verzekeringen

3.1. Milieurisico’s en persoonsverzekeringen

3.2. Milieurisico’s en eigendomsverzekeringen

3.3. Milieurisico’s en aansprakelijkheids­verzekeringen

3.4. Schematisch overzicht van milieurisico’s en verzekeringen

3.5. Verzekering BA milieu

3.6. Hoe verzeker ik correct mijn milieu-investering?

Deel 10 - Cyberrisico’s

1. Inleiding

2. Analyse: oorzaken van cyberrisico’s

3. Gevolgen van cyberrisico’s

3.1. Materiële eigen schade

3.2. Immateriële eigen schade en bedrijfsschade

3.3. Materiële schade bij derden

3.4. Immateriële schade bij derden

3.5. Compliance en wetgeving

4. Praktisch: een checklist voor uw ICT-risico’s

5. Het verzekeren van cyberrisico’s

5.1. Cyberverzekering: standaarddekkingen

5.2. Cyberverzekering: optionele dekkingen

Deel 11 - Praktisch: maak uw eigen risicoanalyse

1. Risicoanalyse aansprakelijkheids­risico’s horeca

2. Risicoanalyse aansprakelijk­­heids­risico’s managementvennoot­schappen

3. Risicoanalyse aansprakelijkheids­risico’s bouwsector

4. Risicoanalyse aansprakelijkheids­risico’s ICT-bedrijven

Aanbod
Pagina's

 

 

PAPIER

Abonneeaanbod

 

129,00 

400
Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

 

129,00 

400
Prijzen zijn excl. btw
Loading

Een vraag?
Bel naar Klantenservice

0800 39 067