Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Uw aansprakelijkheid afdekken in een VZW

Praktische do's-and-don'ts voor u als oprichter, bestuurder, lid van een VZW of als vrijwilliger actief in een VZW

Een Tips & Advies-Dossier over... 

samengevat

Dit dossier biedt u van actief lid tot oprichter een antwoord op de meest frequente ‘wat als...?-vragen bij uw inzet voor een VZW. We zeggen u welke risico’s er zijn en met welke oplossingen u die kunt beperken. We gaan na in welke mate de nieuwe regels een invloed hebben op die risico’s en uw aansprakelijkheid in een VZW. Met dit dossier krijgt u inzicht in de werking van een VZW sinds de invoering van het nieuwe vennootschaps- en verenigingsrecht. Zo kunt u zich volop inzetten zonder schrik om persoonlijk aansprakelijk gesteld te worden.

in detail

Met de beste bedoelingen steekt u veel tijd en energie in een VZW. Afhankelijk van uw rol en uw engagement loopt u hierbij meer of minder risico als het fout zou gaan. In dit dossier vindt u de belangrijkste valkuilen, maar ook concrete richtlijnen en checklists.

We behandelen op een overzichtelijke wijze:

 • de algemene werking van een VZW
 • de verschillende functies
  • de oprichter
  • het actieve lid
  • de bestuurder
  • de vrijwilliger
  • de werknemer in dienst
 • per functie
  • de verplichtingen
  • de risico's
  • de oplossingen om u te beschermen
 • de ontbinding of vereffening van de VZW

Met dit dossier als praktische leidraad zet u bewust en met een gerust gemoed uw inzet voor een VZW verder. U engageert zich voor de volle 100% en geniet, in goede en kwade dagen, van de complimenten die u krijgt voor deze inzet, zonder de schrik om fouten te maken.

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor... 

het bestuurslid, het lid en de vrijwilliger

 • die zich inzet voor een VZW en dit wil doen zonder schrik om aansprakelijk gesteld te worden als er ooit eens iets fout zou gaan

Als extra krijgt u bij dit Tips & Advies-Dossier een... 

online service met gebruiksklare modeldocumenten en/of tools

 • om de adviezen en oplossingen onmiddellijk in de praktijk toe te passen
 • eenvoudig aanpasbaar aan uw persoonlijke gegevens en situatie

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door... 

Ina Beelen

 • Odigo Advocaten, Hasselt CVBA

Piet Carlier

 • Odigo Advocaten, Hasselt CVBA

Liesbeth Vossen

 • hoofdredacteur Indicator-Larcier

In dit Tips & Advies-Dossier leest u...

Inhoudstafel

Voorwoord

Voorafgaand: wijzigingen in de wetgeving

1. Invoering Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV)

1.1. VZW-wetgeving nu ondergebracht in Boek 9 WVV

1.2. Inwerkingtreding

2. Invoering Boek XX Wetboek Economisch Recht (WER)

Deel 1. Wat is er zo specifiek aan een VZW?

1. De VZW in een juist perspectief

1.1. Zonder winstoogmerk... 

1.2. Louter een feitelijke vereniging of een échte VZW?

1.3. De VZW, iets als een BV? Ja en neen... 

1.4. Een VZW of beter af met een VSO?

2. Alleen de VZW kan aangesproken worden. In principe toch... 

2.1. De algemene regel en de uitzonderingen daarop

2.2. Wanneer kan men u persoonlijk viseren?

Deel 2. In welke mate blijft u buiten schot of komt u in het vizier?

1. In welke mate mag u als oprichter gerust zijn?

1.1. In een BV en een NV soms een probleem

1.2. Geen specifieke oprichtersaansprakelijkheid in een VZW

1.3. U bent al actief vóór de oprichting? Toch even uitkijken daarmee... 

2. Wanneer bent u als (actief) lid persoonlijk aansprakelijk?

2.1. U loopt weinig risico, in principe toch... 

2.2. De uitzonderingen bevestigen de regel: enkele aandachtspunten... 

2.3. Hoe de risico’s beperken?

3. Het risico dat men u als bestuurder viseert is veel groter

3.1. Wie kan u viseren? In de eerste plaats de VZW zelf... 

3.2. In welke mate kan een leverancier of een andere ‘derde’ u persoonlijk viseren?

3.3. Wie riskeert de boete en/of gevangenisstraf?

3.4. Hoe gemakkelijk kan de fiscus en/of de RSZ bij ú aankloppen?

3.5. Andere aansprakelijkheidsgronden in geval van faillissement van de VZW

3.6. Over welke administratieve verplichtingen kunt u struikelen?

3.7. Met welke fiscale verplichtingen moet u rekening houden?

3.8. Specifieke btw-aandachtspunten

3.9. Financiering van de VZW

3.10. Gesubsidieerde VZW: aanbestedingen noodzakelijk voordat u in zee gaat met een leverancier of aannemer?

3.11. Jaarlijkse taks op VZW’s

3.12. Werknemers in dienst

3.13. Werken met vrijwilligers

3.14. Hoe als bestuurder de risico’s beperken?

3.15. Is uw VZW wettelijk en organisatorisch in orde? Doe snel de check... 

4. Als vrijwilliger actief, achteraf de pineut?

4.1. In principe niet

4.2. Vandaar die verzekeringsplicht die op de VZW rust!

4.3. Toch ook enkele aandachtspunten voor de vrijwilliger

Deel 3. Ontbinding en vereffening

1. Hoe wordt de VZW vereffend?

1.1. Vrijwillige ontbinding

1.2. Gerechtelijke ontbinding

1.3. Ontbinding van rechtswege

2. Specifieke aandachtspunten qua aansprakelijkheid?

2.1. Financiële problemen de reden van vereffening? Hmm... 

2.2. Steeds ‘VZW in vereffening’ vermelden

Deel 4. Checklist – schema – modellen

Aanbod
Online service

 

 

PAPIER

Abonneeaanbod

130,00 

110,00 

Enkel met een actief abonnement
Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

 

130,00 

Prijzen zijn excl. btw
Loading

Een vraag?
Bel naar Klantenservice

0800 39 067