Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

WEBINAR | Updateseminarie Vennootschapsbelasting voorjaar 2020

Verschillende sessies

Een webinar over... 

Samengevat

Het zomerakkoord van Michel I heeft tal van ingrijpende wijzigingen aangebracht in de vennootschapsbelasting. Bij het afsluiten van het boekjaar moet u met meerdere gewijzigde elementen rekening houden om de aangifte fiscaal te optimaliseren.

Tijdens dit seminarie analyseren we de maatregelen die betrekking hebben op aanslagjaar 2020. Via een chronologisch overzicht weet u welke wijziging op welk aanslagjaar betrekking heeft en kunt u anticiperen op wat komt. Aan de hand van schema’s en voorbeelden helpen wij u al deze nieuwigheden concreet toe te passen en aan te passen aan uw eigen situatie.

Aan bod komen de volgende wijzigingen die ten vroegste aangevangen zijn op 01.01.2019:

 • de invoering van de groepsbijdrage; de 'fiscale consolidatie';
 • de beperking van de aftrekbaarheid van interesten op vreemd vermogen: het financieringskostensurplus;
 • de mogelijkheid tot het aanleggen van een vrijstelling voor sociaal passief;
 • de strijd tegen hybride mismatches en de invoering van de CFC-wetgeving;
 • geen fiscale aftrek meer toegestaan op de verhogingen van het belastbaar resultaat dat vastgesteld wordt n.a.v. een belastingcontrole (sinds aj. 2019).

Aan bod komen de volgende wijzigingen die ten vroegste aangevangen zijn op 01.01.2020:

 • de verdere daling van het tarief van de vennootschapsbelasting van 25% naar 20%;
 • het mobiliseren van vrijgestelde reserves voor aanslagjaar 2021 en 2022;
 • de verhoging van de vrijstelling bedrijfsvoorheffing voor wetenschappelijk personeel met een bachelordiploma;
 • de wettelijke vastlegging van de creditrente, ook voor interesten op rekening-courant;
 • de afschaffing van degressieve afschrijvingen in de vennootschapsbelasting;
 • de afschrijving van bijkomende kosten: ofwel ineens, ofwel samen met het actiefbestanddeel;
 • de daling van de investeringsaftrek van 20% naar 8%;
 • de bijzondere aanslag geheime commissielonen niet langer fiscaal aftrekbaar en de afschaffing van het gunsttarief van 50% voor verdoken meerwinsten;
 • de niet-aftrekbaarheid van administratieve geldboetes en van verhogingen wegens onvoldoende betaalde sociale bijdragen;
 • de verhoging van de forfaitaire minimumwinst t.g.v. het niet indienen van de aangifte;
 • de verstrenging voor 'valse' hybride bedrijfswagens; de aanpassing van de berekening van het VAA en de aftrekbaarheid van dergelijke autokosten;
 • de nieuwe berekeningswijze van de aftrekregeling voor autokosten in functie van de CO2-uitstoot en de brandstofcoëfficiënt;
 • geen aftrek van het in kosten opgenomen disconto op schulden;
 • de economische invulling van het begrip 'Belgische vaste inrichting';
 • de beperking van de verrekening van verliezen geleden bij buitenlandse vaste inrichtingen;
 • de verhoging van de exitheffing van 12,5% naar 15% sinds 01.01.2020 ongeacht het aanslagjaar;
 • de afschaffing van de vrijstelling voor aanvullend personeel tewerkgesteld als diensthoofd uitvoer of integrale kwaliteitszorg; de vrijstelling m.b.t. de stagebonus; de vrijstelling voor bijkomend (laagverdienend) personeel;
 • de vrijstelling van het sociaal passief, tenzij m.b.t. het eenheidsstatuut;
 • de afschaffing van de 120%-aftrek voor kosten van beveiliging;
 • de afschaffing van de 120%-aftrek voor elektrische wagens in de vennootschapsbelasting;
 • de afschaffing van de 120%-aftrek voor collectief georganiseerd woon-werkverkeer;
 • de beperking van de 120%-aftrek voor fietskosten voor het woon-werkverkeer.

Van vereenvoudiging is geen sprake, maar dit seminarie helpt u om inzicht te krijgen in deze materie en de veelheid aan informatie. Na dit seminarie heeft u een duidelijk overzicht van de wijzigingen waarmee u exact rekening moet houden, van welke maatregelen u - in uw situatie - kunt profiteren en wat u exact moet weten om uw aangifte efficiënt en fiscaal optimaal in te vullen.

Dit Webinar is er speciaal voor... 

Iedereen

 • die sterk voorbereid wil zijn om zijn aangifte van de vennootschapsbelasting zonder zorgen in te vullen.

Abonnees van TaxWin Expert Silver en TaxWin Expert Gold

 • die in het kader van hun TaxWin-abonnement gratis kunnen deelnemen aan dit updateseminarie (inschrijven via TaxWin.be): 1 gratis deelnemer per TaxWin-abonnement. Extra deelnemers die vallen onder hetzelfde abonnement krijgen een korting van 50% op de basisprijs.

Voor dit webinar is het programma... 

van 14.00 u. tot 17.00 u.

 • seminarie - inclusief Q&A en korte pauze

Op dit webinar verwelkomen we als spreker... 

Filip Vandenberghe

 • adviseur FOD Financiën en master TEW aan de UA

Dit webinar gaat door... 

via GoToWebinar:

 • op 20 mei 2020
 • op 27 mei 2020
 • op 9 juni 2020

De deelnemers ontvangen enkele dagen voor het webinar alle benodigde informatie om het webinar te volgen vanaf hun pc, evenals de documentatie.

Voor dit webinar kunt u... 

tot 30% van uw inschrijvingsgeld recupereren

 • Zelfstandigen en kmo's kunnen voor deze opleiding elektronisch subsidies aanvragen via de kmo-portefeuille (registratienummer Lefebvre Sarrut Belgium NV: DV.O214911).
 • Duid in uw winkelwagen aan dat u gebruik wenst te maken van de kmo-portefeuille.
 • Meer info over de kmo-portefeuille vindt u op de website van het Agentschap Innoveren & Ondernemen.

Voor dit webinar krijgt iedere deelnemer... 

een vormingsattest

 • als bewijs van 'Permanente vorming' voor IAB- en/of BIBF-leden en stagiairs (3 u.)
 • als bewijs van uw aanwezigheid
Aanbod
Syllabus
Kmo-portefeuille
Vormingsattest
Prijs extra deelnemer

 

 

Seminarie
WEBINAR
Live webcast
14.00 u. tot 17.00 u.

 

250,00 

Abonnees van TaxWin Expert Silver en Gold nemen GRATIS deel. Inschrijven via TaxWin.be!
250,00 
Prijzen zijn excl. btw