Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Updateseminarie Personenbelasting voorjaar 2020

Verschillende sessies, verschillende locaties

Een Updateseminarie over... .

samengevat

De aangifte in de personenbelasting over aanslagjaar 2020 bevat opnieuw vele wijzigingen, waaronder de uitrol van de tax-shiftwet; verdere verbreding van de belastingschrijven en een éénvormig basisbedrag van de belastingvrije som. Ook de reeds gekende wijzigingen m.b.t. het aanslagjaar 2021 komen aan bod. 

Dit updateseminarie geeft u op een duidelijke, concrete manier alle aanpassingen en nieuwigheden weer. Er wordt vak per vak van de aangifte stilgestaan bij hoe deze fiscaal optimaal en correct invult.

Ook de volgende aspecten zullen aan bod komen:

 • invoering van het mobiliteitsbudget voor werknemers vanaf 1.03.2019
 • de vrijgestelde vergoeding voor brandweer, ambulanciers en CB wordt verhoogd, alsook het jaarlijks plafond van de onkostenvergoeding van bepaalde categorieën van vrijwilligers.
 • de notie wettelijke pensioenleeftijd wordt aangepast voor wie 45 jaar heeft gewerkt
 • de vrijstelling van roerende voorheffing op dividenden stijgt tot 800 euro per jaar
 • de nieuwe belastingvermindering voor de premies van de rechtsbijstandsverzekering
 • de opbouw van het extra pensioenkapitaal voor werknemers (VAPW)
 • de belastingvermindering inzake de tax-shelter voor starters en groeibedrijven is verstrengd
 • de belastingverminderingen voor uitgaven gedaan voor vernieuwing van tegen een redelijke huurprijs in huur gegeven woningen en de belastingvermindering voor in het kader van geregistreerde renovatieovereenkomsten ter beschikking gestelde bedragen worden geschrapt

Ook de reeds gekende wijzigingen m.b.t. ajr 2021 komen aan bod:

 • een tax-shift van het hebben van een woning naar het verwerven van een woning met het uitdoven van de geïntegreerde woonbonus en de toepassing van het verlaagd verkooprecht
 • de verlaging van het belastingvoordeel voor diensten-en wijkwerkcheques
 • de lagere kostenaftrek voor personenwagens in functie van de CO2-uitstoot en de brandstofcoëfficiënt
 • meer-en minderwaarden op voertuigen te berekenen in functie van de verhouding tussen de som van de fiscaal aanvaarde afschrijvingen t.o.v. de geboekte afschrijvingen
 • verstrenging kostenaftrek voor “valse hybride” voertuigen
 • de investeringsaftrek verlaagt van 20% naar 8%
 • niet aftrekbaarheid van administratieve geldboetes en van verhogingen wegens onvoldoende betaalde sociale bijdragen

U ontvangt een naslagwerk met de gepubliceerde wetteksten, circulaires, parlementaire vragen, rulings en de belangrijkste rechtspraak. Daarnaast ontvangt u tevens een uitgebreide PowerPoint.

Dit Updateseminarie is er speciaal voor... 

Iedereen

 • die volledig up-to-date wil zijn met de nieuwe wetgeving en alle tools in handen wil hebben om zonder zorgen de personenbelasting in te vullen

Abonnees op TaxWin Silver en TaxWin Gold

 • die in het kader van hun TaxWin abonnement gratis kunnen deelnemen aan dit updateseminarie. (inschrijven via TaxWin.be)

Voor dit Updateseminarie is het programma... 

vanaf 8.30 u.

 • ontvangst

van 9.00 u. tot 12.30 u.

 • seminarie - inclusief korte pauze

vanaf 12.30 u.

 • napraten / lunch voor deelnemers die volledige dag blijven

Op dit Updateseminarie verwelkomen we als spreker... 

Filip Vandenberghe

 • adviseur FOD Financiën en master TEW aan de UA

Dit Updateseminarie gaat door in... 

Antwerpen - Crowne Plaza op 20 mei 2020

 • Gerard le Grellelaan 10
  2020 Antwerpen

Gent - Holiday Inn Gent Expo op 27 mei 2020

 • Maaltekouter 3
  9051 Gent

Hasselt - Holiday Inn op 9 juni 2020

 • Kattegatstraat 1
  3500 Hasselt

Voor dit Updateseminarie kunt u... 

tot 30% van uw inschrijvingsgeld recupereren

 • Zelfstandigen en kmo's kunnen voor deze opleiding elektronisch subsidies aanvragen via de kmo-portefeuille (registratienummer Lefebvre Sarrut Belgium NV: DV.O214911).
 • Duid in uw winkelwagen aan dat u gebruik wenst te maken van de kmo-portefeuille.
 • Meer info over de kmo-portefeuille vindt u op de website van het Agentschap Innoveren & Ondernemen.

Voor dit Updateseminarie krijgt iedere deelnemer... 

een vormingsattest

 • als bewijs van 'Permanente vorming' voor IAB- en/of BIBF-leden en stagiairs (3u.)
 • als bewijs van uw aanwezigheid

Uw attest krijgt u op de dag van het seminarie van de hostess ter plaatse.

Aanbod
Syllabus
Drank
Kmo-portefeuille
Vormingsattest
Prijs extra deelnemer

 

 

Seminarie
Antwerpen
Crowne Plaza Antwerpen
8.30 u. tot 12.30 u.

 

250,00 

Abonnees van TaxWin Expert Silver en Gold nemen GRATIS deel. Inschrijven via TaxWin.be!
250,00 
Prijzen zijn excl. btw
Gent
Holiday Inn Gent Expo
8.30 u. tot 12.30 u.

 

250,00 

Abonnees van TaxWin Expert Silver en Gold nemen GRATIS deel. Inschrijven via TaxWin.be!
250,00 
Prijzen zijn excl. btw
Hasselt
Holiday Inn Hasselt
8.30 u. tot 12.30 u.

 

250,00 

Abonnees van TaxWin Expert Silver en Gold nemen GRATIS deel. Inschrijven via TaxWin.be!
250,00 
Prijzen zijn excl. btw