Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

WEBINAR | Updateseminarie Personenbelasting voorjaar 2020

Verschillende sessies

Een webinar over... 

Samengevat

De aangifte in de personenbelasting over aanslagjaar 2020 bevat opnieuw vele wijzigingen, waaronder de uitrol van de Taxshiftwet, met de verdere verbreding van de belastingschijven en een eenvormig basisbedrag van de belastingvrije som. Ook de reeds gekende wijzigingen m.b.t. aanslagjaar 2021 komen aan bod. 

Dit updateseminarie geeft op een duidelijke, concrete manier alle aanpassingen en nieuwigheden weer. Er wordt vak per vak van de aangifte stilgestaan bij hoe u deze fiscaal optimaal en correct invult.

Ook de volgende aspecten zullen aan bod komen:

 • de invoering van het mobiliteitsbudget voor werknemers sinds 01.03.2019
 • de verhoging van de vrijgestelde vergoeding voor brandweer, ambulanciers en CB, alsook van het jaarlijkse plafond van de onkostenvergoeding voor bepaalde categorieën van vrijwilligers
 • de aanpassing van de notie wettelijke pensioenleeftijd voor wie 45 jaar gewerkt heeft
 • de stijging van de vrijstelling van roerende voorheffing op dividenden tot € 800 per jaar
 • de nieuwe belastingvermindering voor de premies van de rechtsbijstandsverzekering
 • de opbouw van het extra pensioenkapitaal voor werknemers (VAPW)
 • de verstrenging van de belastingvermindering inzake de taxshelter voor starters en groeibedrijven
 • de schrapping van de belastingverminderingen voor uitgaven gedaan voor vernieuwing van tegen een redelijke huurprijs in huur gegeven woningen en de belastingvermindering voor in het kader van geregistreerde renovatieovereenkomsten ter beschikking gestelde bedragen

Ook de reeds gekende wijzigingen m.b.t. aanslagjaar 2021 komen aan bod:

 • een taxshift van het hebben van een woning naar het verwerven van een woning, met de uitdoving van de geïntegreerde woonbonus en de toepassing van het verlaagde verkooprecht
 • de verlaging van het belastingvoordeel voor diensten- en wijkwerkcheques
 • de lagere kostenaftrek voor personenwagens in functie van de CO2-uitstoot en de brandstofcoëfficiënt
 • de meer- en minderwaarden op voertuigen te berekenen in functie van de verhouding tussen de som van de fiscaal aanvaarde afschrijvingen t.o.v. de geboekte afschrijvingen
 • de verstrenging van de kostenaftrek voor 'valse' hybridevoertuigen
 • de verlaging van de investeringsaftrek van 20% naar 8%
 • de niet-aftrekbaarheid van administratieve geldboetes en van verhogingen wegens onvoldoende betaalde sociale bijdragen

U ontvangt een naslagwerk met de gepubliceerde wetteksten, circulaires, parlementaire vragen, rulings en de belangrijkste rechtspraak. Daarnaast ontvangt u een uitgebreide powerpointpresentatie.

Dit Webinar is er speciaal voor... 

Iedereen

 • die volledig up-to-date wil zijn met de nieuwe wetgeving en alle tools in handen wil hebben om zonder zorgen de aangifte personenbelasting in te vullen.

Abonnees van TaxWin Expert Silver en TaxWin Expert Gold

 • die in het kader van hun TaxWin-abonnement gratis kunnen deelnemen aan dit updateseminarie (inschrijven via TaxWin.be): 1 gratis deelnemer per TaxWin-abonnement. Extra deelnemers die vallen onder hetzelfde abonnement krijgen een korting van 50% op de basisprijs.

Voor dit webinar is het programma... 

van 10.00 u. tot 13.00 u.

 • seminarie - inclusief Q&A en korte pauze

Op dit webinar verwelkomen we als spreker... 

Filip Vandenberghe

 • adviseur FOD Financiën en master TEW aan de UA

Dit webinar gaat door... 

via GoToWebinar:

 • op 20 mei 2020
 • op 27 mei 2020
 • op 9 juni 2020

De deelnemers ontvangen enkele dagen voor het webinar alle benodigde informatie om het webinar te volgen vanaf hun pc, evenals de documentatie.

Voor dit webinar kunt u... 

tot 30% van uw inschrijvingsgeld recupereren

 • Zelfstandigen en kmo's kunnen voor deze opleiding elektronisch subsidies aanvragen via de kmo-portefeuille (registratienummer Lefebvre Sarrut Belgium NV: DV.O214911).
 • Duid in uw winkelwagen aan dat u gebruik wenst te maken van de kmo-portefeuille.
 • Meer info over de kmo-portefeuille vindt u op de website van het Agentschap Innoveren & Ondernemen.

Voor dit webinar krijgt iedere deelnemer... 

een vormingsattest

 • als bewijs van 'Permanente vorming' voor IAB- en/of BIBF-leden en stagiairs (3 u.)
 • als bewijs van uw aanwezigheid
Aanbod
Syllabus
Kmo-portefeuille
Vormingsattest
Prijs extra deelnemer

 

 

Seminarie
WEBINAR
Live webcast
10.00 u. tot 13.00 u.

 

250,00 

Abonnees van TaxWin Expert Silver en Gold nemen GRATIS deel. Inschrijven via TaxWin.be!
250,00 
Prijzen zijn excl. btw