Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Trouwen, wettelijk of feitelijk samenwonen?

Wat zijn voor u als zelfstandige de praktische, fiscale en juridische gevolgen van uw keuze?

Een Tips & Advies-Boek over... 

samengevat

Dit boek is voor u als zelfstandige de leidraad om bewust te kiezen tussen trouwen, wettelijk of feitelijk samenwonen. Deze keuze heeft immers een aantal belangrijke praktische gevolgen, maar ook fiscale en juridische gevolgen waar u als zelfstandige dikwijls niet of te laat bij stilstaat. Dit boek leert u niet alleen de gevolgen van uw keuze kennen, maar geeft u ook tips en advies om problemen te vermijden. Daarnaast adviseren we u ook over welke afspraken u moet maken met uw partner.

in detail

In dit boek geven we een duidelijk antwoord op een aantal belangrijke vragen zoals:

 • wat gebeurt er met uw bezittingen als koppel
  • als u besluit uw relatie stop te zetten?
  • bij een overlijden van een van beide partners?
 • wat zijn de gevolgen van uw keuze op fiscaal en juridisch vlak om
  • te trouwen?
  • wettellijk samen te wonen?
  • feitelijk samen te wonen?
 • hoe koopt u veilig samen onroerend goed aan?

Trouwen, huisje, tuintje, kinderen is een traditionele levensweg die veel mensen niet meer volgen. Veelal kiezen ze eerst voor de één of andere vorm van (ongehuwd) samenwonen. Maar wat zijn de gevolgen van uw keuze als u uw privéleven combineert met uw werk als zelfstandige? Dit boek leert u deze gevolgen beter in te schatten en in goede banen te leiden.

Dit Tips & Advies-Boek is er speciaal voor... 

iedere zelfstandige

 • die de praktische, fiscale en juridische gevolgen van trouwen, wettelijk of feitelijk samenwonen willen kennen

Dit Tips & Advies-Boek is samengesteld door... 

Lars Everaert

 • fiscaal jurist

Bruno Bosch

 • hoofdredacteur Indicator

In dit Tips & Advies-Boek leest u...

Inhoudstafel

Inleiding

Deel 1. Huwelijk: ontstaan en gevolgen

1. Hoe komt het huwelijk tot stand?

1.1. Kosten?

1.2. En huwen in het buitenland?

2. Wat zijn de vereisten om te huwen?

2.1. Meerderjarig zijn

2.2. Verbod om te huwen met bepaalde familieleden

3. Wat zijn de gevolgen van het huwelijk?

3.1. Primair stelsel – gevolgen voor alle gehuwden

3.2. Welke onderhoudsverplichtingen heeft u als gevolg van uw huwelijk?

3.3. Wat kunt u zelf nog regelen in uw huwelijks­contract? – het secundair huwelijksstelsel

3.4. Het wettelijk stelsel

3.5. Het wettelijk stelsel aanpassen via een huwelijkscontract

3.6. Kiezen voor een scheiding van goederen?

4. Hoe wordt uw vermogen als echtgenoten verdeeld bij het eerste overlijden?

4.1. Hoe wordt de huwelijksgemeenschap verdeeld?

4.2. Welke wijzigingen kunt u aanbrengen aan de wettelijke verdeling van de huwgemeenschap?

4.3. Hoe wordt de nalatenschap verdeeld?

5. Hoe eindigt uw huwelijk?

5.1. De echtscheiding

5.2. Andere wijzen van beëindiging huwelijk

Deel 2. Wettelijk samenwonen

1. Hoe komt de wettelijke samenwoning tot stand?

2. Wat zijn de vereisten om wettelijk samen te wonen?

3. Wat zijn de gevolgen van de wettelijke samenwoning?

3.1. Primair stelsel

3.2. Onderhoudsverplichtingen voor wettelijk samenwonenden?

3.3. Wat kunt u als wettelijk samenwonende zelf nog bijkomend regelen?

3.4. Het erfrecht van wettelijk samenwonenden

4. Hoe eindigt uw wettelijke samenwoning?

Deel 3. Feitelijk samenwonen

1. Toetreding & voorwaarden

2. Welke gevolgen brengt uw feitelijke samenwoning met zich mee?

2.1. Duidelijke afspraken vermijden discussies

3. Gevolgen bij overlijden: erfrecht van de feitelijk samenwonenden

4. Hoe kunt u uw feitelijk samen­wonende partners iets nalaten bij uw overlijden?

5. Moet u bepaalde grenzen respecteren bij het begunstigen van uw feitelijk samenwonende partner?

5.1. Kinderen

5.2. Ouders

5.3. Echtgenoot

Deel 4. Huwen of samenwonen: verschillen in de personenbelasting

1. Feitelijk samenwonen versus huwen en wettelijk samenwonen

2. Gezamenlijke of individuele aanslag?

3. Wie wordt gezamenlijk aangeslagen en wie individueel?

4. Voordelen van een gezamenlijke aanslag

4.1. Het huwelijksquotiënt

4.2. Toekenning meewerkende echtgenoot

4.3. Andere voordelen van een gezamenlijke aanslag

4.4. Voordelen van een afzonderlijke aanslag

5. Samenvatting – impact van uw samenlevingsvorm op de personenbelasting

Deel 5. Huwen of samenwonen: verschillen op het vlak van de erfbelasting en de schenkbelasting

1. Erfbelasting

1.1. Vlaams gewest

1.2. Brussels Hoofdstedelijk gewest

1.3. Waals gewest

2. Schenkbelasting

2.1. Vlaams gewest

2.2. Brussels Hoofdstedelijk gewest

2.3. Waals gewest

Deel 6. Huwen of samenwonen: verschillen op sociaal vlak

1. Wettelijk pensioen

2. Uitkering in geval van arbeidsongeval

3. De groepsverzekering

3.1. Wie ontvangt het kapitaal van uw groeps­verzeke­ring als u vroegtijdig komt te overlijden?

3.2. Welke belastingen zijn de begunstigden van uw groepsverzekering verschuldigd op de ontvangen uitkering?

4. Welke impact heeft een nieuwe feitelijke samenwoning, wettelijke samenwoning of nieuw huwelijk op bestaande uitkeringen en pensioenen?

Deel 7. Bijzondere topics en adviezen

1. Nieuw samengestelde gezinnen

1.1. Bescherming van de (stief-)kinderen

1.2. Bescherming van de (stief-)ouder

1.3. Hoe kunt u uw stiefkinderen begunstigen?

2. Samen een woning kopen, bouwen of verbouwen

2.1. Aankoop woning – grotere bijdrage door een van de partners

2.2. Bouwen op grond van een van de partners

3. Een woning huren

4. Zwangerschap

Deel 8. En nu concreet, hoe kiezen?

Besluit

Aanbod
Pagina's

 

 

PAPIER

Abonneeaanbod

 

129,00 

Enkel met actief abonnement
168
Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

 

129,00 

168
Prijzen zijn excl. btw
Loading

Een vraag?
Bel naar Klantenservice

0800 39 067