Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Financieel Management PRO

Maandelijkse adviesbrief op maat van de financieel verantwoordelijke

Tips & Advies Financieel management is... 

een adviesbrief: op papier en/of digitaal beschikbaar

 • om het uitgebreide takenpakket van een financieel verantwoordelijke efficiënt uit te voeren
 • om antwoorden te krijgen op (complexe) fiscale, juridische en financiële vragen
 • om de loonadministratie optimaal op te volgen
 • om snel op de hoogte te zijn van nieuwe wetgeving en regels
 • om de gevolgen te kennen van nieuwe wetgeving en regels
 • om u te helpen in uw zoektocht naar kostenbesparingen
 • om onderbouwd financieel advies te geven aan de directie van een bedrijf
 • om met kennis van zaken overleg te plegen met uw bedrijfsleider, bankdirecteur, verzekeringsmakelaar, ...

een uniek concept

 • praktische, onmiddellijk toepasbare adviezen
 • kort en kernachtig – in klare en duidelijke taal
 • 100% legaal, 100% veilig en met 0% risico
 • volledig onafhankelijk advies
 • 'niet tevreden, geld terug'-garantie

een unieke samenwerking tussen

 • het interne redactieteam van vakspecialisten
 • een breed netwerk van externe ervaringsdeskundigen in verschillende bedrijfstakken
 • mensen 'op de werkvloer', om nooit de voeling met de praktijk te verliezen

Deze adviesbrief is er speciaal voor... 

de financieel verantwoordelijke in een bedrijf

 • die zijn uitgebreide takenpakket efficiënt wil uitvoeren
 • die antwoorden zoekt op (complexe) fiscale, juridische en financiële vragen
 • die de loonadministratie optimaal wil opvolgen
 • die snel op de hoogte wil zijn van nieuwe wetgeving en regels
 • die de financiële gevolgen wil kennen van nieuwe wetgeving en regels
 • die op zoek is naar kostenbesparingen
 • die onderbouwd financieel advies wil geven aan de directie van het bedrijf
 • die met kennis van zaken overleg wil plegen met de bankdirecteur, verzekeringsmakelaar, ...

de accountant, de boekhouder, de belastingconsulent

 • die de financieel verantwoordelijke optimaal wil begeleiden met fiscale, juridische en financiële tips, adviezen en oplossingen

Als extra's krijgt u bij de adviezen... 

gebruiksklare modeldocumenten, modelbrieven, checklists, ...

 • om de adviezen en oplossingen onmiddellijk in de praktijk toe te passen
 • eenvoudig aanpasbaar aan uw gegevens en situatie

rekentools

 • om snel de meest voordelige oplossing te berekenen in uw persoonlijke situatie
 • om verschillende oplossingen te vergelijken en zo de beste oplossing te kiezen

voorbeelden en bronmateriaal

 • om met kennis van zaken overleg te plegen

Deze extra's downloadt u snel en eenvoudig via uw digitale versie van deze adviesbrief.

Deze thema's komen regelmatig aan bod...


Actualiteit

 • Artsen
 • Bedrijfswagen
 • Belastingen
 • Boekhouding
 • Bouw
 • Btw
 • Eenmanszaken
 • Financieel & bankzaken
 • Internet
 • Kleinhandel&Horeca
 • Personeel
 • Recht
 • Vastgoed
 • Vennootschap
 • Verzekeringen
 • Vrije beroepers
 • Zelfstandigen

Bank

 • Bankkosten
 • Borg
 • Financiering
 • Hypotheek
 • Interesten
 • Krediet
 • Lenen
 • Rekeningen
 • Varia
 • Waarborg

Belastingen

 • Afschrijvingen
 • Autokosten
 • Auto via vennootschap
 • Bankgeheim
 • Bedrijfswagen
 • Beroepskosten
 • Boekhouding
 • Buitenland
 • Cliënteel
 • Controle
 • Dagvergoedingen
 • Dienstencheques
 • Dividend
 • Energieaftrek
 • Erfpacht
 • Financiële activa & beleggingen
 • Geld uit uw vennootschap halen
 • Gesplitste aankoop
 • Groepsverzekering
 • Huur
 • Interesten
 • Interne pensioenvoorziening
 • Investeringsaftrek
 • IPT
 • Lenen
 • Levensverzekering
 • Lijfrente
 • Liquidatiebonus
 • Loon
 • Maaltijdcheques
 • Meerwaarden
 • Motor
 • Notionele interestaftrek
 • Onkostenvergoeding
 • Onroerende voorheffing
 • Onroerend goed
 • Opstalrecht
 • Overgedragen verliezen
 • Pensioenopbouw
 • Pensioensparen
 • Privérekeningen
 • Procedure
 • Rekening-courant
 • Relatiegeschenken
 • Restaurantkosten
 • Roerende voorheffing
 • Tantième
 • Tweede verblijf
 • VAPZ
 • Varia
 • Voordeel van alle aard
 • Vruchtgebruik
 • Woningfiscaliteit

Beleggen

 • Aandelen
 • Beurstaks
 • Bevaks
 • Beveks
 • Cash
 • Dividend
 • Fondsen
 • Goud
 • Groeilanden
 • Interesten
 • Internet
 • Kosten
 • Obligaties
 • Onroerend goed
 • Pensioensparen
 • Premietaks
 • Rendement
 • Risicospreiding
 • Roerende voorheffing
 • Spaarboekje
 • Tak 21
 • Tak 23
 • Tak 26
 • Termijnrekening
 • Varia
 • Vermogensbeheer
 • Vreemde munten

Boekhouding

 • Belastingen
 • Bewaartermijn
 • Controle
 • Eigen vermogen
 • IFRS
 • Interne controle
 • Jaarafsluiting
 • Jaarrekening
 • Kostprijsberekening
 • Overlopende rekeningen
 • Resultaatbepaling
 • Schulden
 • Varia
 • Vaste activa
 • Voorzieningen
 • Waardering activa
 • Waardering passiva

Btw

 • Aftrekbare btw
 • Auto
 • Btw-aangifte
 • Btw-afrekening
 • Btw-berekening
 • Btw-controle
 • Btw-listing
 • Btw-plicht
 • Btw-tarief
 • Btw verlegd
 • Diensten
 • Factuur
 • Geschillen en betwistingen
 • Herziening btw
 • Intracommunautaire verwerving
 • Invoer
 • Levering
 • Onroerend goed
 • Recht op btw-aftrek
 • Specifieke regimes
 • Varia

Coronavirus

 • Actualiteit

Financieel

 • Auto
 • Franchising
 • Jaarrekening
 • Leasing
 • Sociale bijdragen
 • Subsidies
 • Varia
 • Ziekenfonds

Gestart als zelfstandige

 • Actualiteit
 • Aftrekbare kosten
 • Bankzaken
 • Bedrijfspand huren
 • Bedrijfspand kopen
 • Belastingen voor eenmanszaken
 • Btw
 • Facturatie
 • Investeringen
 • Klanten
 • Leningen/kredieten/leasing
 • Leveranciers
 • Medewerkers
 • Meewerkende echtgenoot
 • Pensioensparen/VAPZ/individuele levensverzekering
 • Sociale bijdragen zelfstandigen
 • Subsidies
 • Verzekeringen
 • Voorafbetalen

Gestart met een vennootschap

 • Aanvangsvermogen BV(BVBA)
 • Actualiteit
 • Aftrekbare kosten & afschrijvingen
 • Auto kopen via de vennootschap
 • Geld uit vennootschap halen
 • Groepsverzekering/IPT
 • Investeringen
 • Loon uit vennootschap halen
 • Onkostenvergoedingen/dienstreizen
 • Rekening-courant
 • Vennootschapsbelasting
 • Vennootschapsrecht
 • Voorafbetalen
 • Voordelen van alle aard
 • Woning kopen via de vennootschap

Overdracht vennootschap

 • Aandelen
 • Huurcontract
 • Kinderen
 • Onroerend goed
 • Personeel
 • Successierechten
 • Varia
 • Verkoop
 • Waardebepaling

Pensioen

 • Buitenland
 • Groepsverzekering
 • Interne pensioenvoorziening
 • IPT
 • Kapitaal
 • Levensverzekering
 • Pensioenleeftijd
 • Pensioenopbouw
 • Pensioensparen
 • Toegelaten arbeid
 • VAPZ
 • Varia
 • Wettelijk pensioen

Personeel

 • Arbeidsreglement
 • Bedrijfswagen
 • Bonus
 • Fiscaal
 • Groepsverzekering
 • Interim
 • Loonkosten
 • Maaltijdcheques
 • Ontslag
 • Opzeg
 • Ouderschapsverlof
 • Proefperiode
 • Sociale bijdragen
 • Subsidies
 • Tijdskrediet
 • Vakantie
 • Varia
 • Zwangerschap

Recht

 • Aansprakelijkheid
 • Auto
 • Bewijs
 • Contract
 • Deskundigenonderzoek
 • Echtscheiding
 • Erfrecht
 • Factuur
 • Faillissement
 • Garantie
 • Huwelijkvermogensrecht
 • Internet
 • Kopen
 • Lenen
 • Levering
 • Privacy
 • Slechte betalers
 • Varia
 • (Ver)bouwen
 • Verjaring

Vastgoed

 • Huur
 • Kosten
 • Mede-eigendom
 • Onroerende leasing
 • Patrimoniumvennootschap
 • Varia

Vennootschap

 • Aandelen
 • Auto via vennootschap
 • Bestuur
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Boekhouding
 • Conflictsituaties
 • Dividend
 • Jaarrekening
 • Kapitaal
 • Managementvennootschap
 • Onroerend goed
 • Opvolging
 • Statuten
 • Subsidies
 • Varia
 • Vennootschapsvorm
 • Vruchtgebruik

Verzekeringen

 • Arbeidsongeschiktheid
 • Autoverzekering
 • Beroepsaansprakelijkheid
 • Brandverzekering
 • Rechtsbijstand
 • Varia

Voor deze adviesbrief kiest u uit de volgende abonnementsformules...

papier + digitaal

 • via post elke maand in uw brievenbus
 • via e-mail elke maand in uw mailbox
 • 24/24, 7/7 online toegang tot de digitale versie (website + app)
 • alle reeds verschenen artikels beschikbaar in het digitale archief

alleen digitaal

 • via e-mail elke maand in uw mailbox
 • 24/24, 7/7 online toegang tot de digitale versie (website + app)
 • alle reeds verschenen artikels beschikbaar in het digitale archief

Ontdek ons voordelige aanbod per abonnementsformule hieronder!

In het recentste nummer leest u adviezen over...


jaargang 8 - nummer 4 - 07.09.2021

BEDRIJFSWAGENS

Nieuwe fiscale regels voor bedrijfswagens?

Zoals u weet, wil de regering het bedrijfswagenpark de volgende jaren ‘vergroenen’ door met fiscale maatregelen de aanschaf van auto’s op fossiele brandstof te ontmoedigen. Daartoe werd onlangs een voorontwerp van wet opgesteld (wetsontwerp ingediend). We geven u een overzicht van wat er op stapel staat.

GROEPSVERZEKERING

80%-regel in tijden van COVID-19: de fiscus verduidelijkt verder

Bedrijfsleiders bouwen doorgaans een aanvullend pensioen op tijdens hun actieve beroepsloopbaan. De wetgever erkent het belang van een dergelijk aanvullend pensioen en voorziet dan ook in een fiscaal aantrekkelijk kader voor de opbouw daarvan. Als de voorwaarden daartoe voldaan zijn, zijn premies die betaald worden voor een aanvullend pensioen, net als een gewone bezoldiging, fiscaal aftrekbaar. De COVID-19-pandemie kan een impact hebben op de toepassingsvoorwaarden van de fiscale gunstregeling voor aanvullende pensioenen. De Administratie bracht eind 2020 bij circulaire enige duiding en verduidelijkt nu verder via een addendum (circ. 2021/C/55, 10.06.2021) .

BEDRIJFSVOORHEFFING

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing O&O: wat is een bindend BELSPO-advies?

Onderzoek en ontwikkeling (O&O) kost het bedrijf veel geld, zonder enige garantie op positieve cashflows in de toekomst. De Belgische belastingwetgever probeert daaraan een mouw te passen via een aantal fiscale maatregelen. Een daarvan heeft in het bijzonder oog voor de relatief hoge loonkost eigen aan O&O-activiteiten. Die ‘bv-korting voor kwalificerend O&O-personeel’ is een gunstmaatregel met strikt na te leven formaliteiten. Zo is het ten zeerste aangewezen om een ‘bindend’ BELSPO-advies in te winnen. Wanneer is een advies van BELSPO echter ‘bindend’? Het hof van beroep van Antwerpen poogde dat recentelijk concreet in te vullen.

AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST

Aandeelhoudersovereenkomsten: nieuwigheden onder het WVV

Aandeelhoudersovereenkomsten zijn een prima instrument om afspraken te maken tussen aandeelhouders. Waarin verschilt een aandeelhoudersovereenkomst van de statuten? Welke afspraken worden vaak gemaakt? Moet u bestaande aandeelhoudersovereenkomsten aanpassen in functie van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV)?

GEHEIME COMMISSIELONEN

Wanneer geen geheim commissieloon bij creditnota?

De aanslag geheime commissielonen is een vlak tarief in de vennootschapsbelasting dat van toepassing is op niet-aangegeven beroepsinkomsten. De interpretatie en toepassing van de wetgeving is complex. Een van de klassieke discussiepunten is de vraag of er ook een fiche 281.xx opgemaakt en tijdig ingediend moet worden wanneer een ‘afzonderlijke creditnota’ uitgereikt wordt. Wat zei het Hof van Cassatie daarover onlangs?

EINDE LOOPBAAN

Landingsbanen: een stand van zaken na het sociaal akkoord

Naar aanleiding van het sociaal overleg over het loonakkoord 2021-2022 werd afgesproken dat de eindeloopbaanmogelijkheden, met in het bijzonder landingsbanen en SWT, verder besproken zouden worden. Dat is in juni 2021 gebeurd en die akkoorden zijn ondertussen voor wat de landingsbanen en de SWT-mogelijkheden betreft, ook omgezet in nationale kader-cao’s van de Nationale Arbeidsraad (NAR) van 15 juli 2021. We gaan hier dieper in op de landingsbanen.

CONTRACT

Virtuele ondertekening: counterparts-clausule vs. elektronische handtekening

Het komt steeds minder voor dat een belangrijke overeenkomst zoals een koop-verkoop van aandelen (SPA) door alle partijen tezamen fysiek ondertekend wordt (zgn. fysieke signing of closing). Dat was evident tijdens de pandemie, maar die trend was al ingezet en zal ook na de pandemie blijven. Het opnemen van een zgn. counterparts-clausule in de overeenkomst en de elektronische handtekening kunnen hier oplossingen bieden.

INBRENG

Inbreng van een vordering in kapitaal/eigen vermogen: waardering?

Wanneer een (rechts)persoon beschikt over een vordering op een vennootschap, bestaat de mogelijkheid om die vordering in te brengen in het kapitaal/eigen vermogen van die vennootschap. Een dergelijke inbreng kwalificeert als een inbreng in natura.

De vraag stelt zich dan wat de implicaties zijn als de vennootschap-schuldenaar niet afdoende kredietwaardig is, en de werkelijke waarde van de vordering daardoor lager ligt dan haar nominale waarde. Welke waardering moet in dergelijk geval weerhouden worden bij de inbreng? En wat zijn de implicaties daarvan? De Rulingcommissie bracht recentelijk verduidelijking.

BUITENLAND

Salary split: internrechtelijke fictie heeft geen impact op dubbelbelastingverdrag

Als het bedrijf in meerdere landen actief is, kan een ‘salary split’ een goede manier zijn om het nettoloon te optimaliseren van collega’s die daadwerkelijk regelmatig in meerdere landen actief zijn. Sommige landen creëren echter in hun eigen interne wetgeving in bepaalde gevallen een fiscale fictie die losstaat van de economische of juridische realiteit. De vraag rijst dan in welke mate een dergelijke fictie doorwerkt op de toepassing van een dubbelbelastingverdrag. Recente rechtspraak uit het VK werpt een interessant licht op die vraag.

Klik op de afbeelding en doorblader een voorbeeld van de gedrukte versie...

Aanbod
Looptijd
Frequentie
Papier
Via e-mail
Opbergmap
Website
App

 

 

PAPIER + DIGITAAL
PAPIER + DIGITAAL

Kennismakingsaanbod

147 €

69,00 

Eenmalig aanbod
6 maanden
maandelijks
Prijzen zijn excl. btw

Abonneeaanbod

293 €

243,00 

*voorwaarden
1 jaar
maandelijks
Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

293,00 

1 jaar
maandelijks
Prijzen zijn excl. btw
DIGITAAL
DIGITAAL

Ontdekkingsaanbod

GRATIS

Eenmalig aanbod | Voorwaarden
3 maanden
maandelijks

 

 

Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

277,00 

1 jaar
maandelijks

 

 

Prijzen zijn excl. btw