Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Financieel Management PRO

Maandelijkse adviesbrief op maat van de financieel verantwoordelijke

Tips & Advies Financieel management is... 

een adviesbrief: digitaal beschikbaar

 • om het uitgebreide takenpakket van een financieel verantwoordelijke efficiënt uit te voeren
 • om antwoorden te krijgen op (complexe) fiscale, juridische en financiële vragen
 • om de loonadministratie optimaal op te volgen
 • om snel op de hoogte te zijn van nieuwe wetgeving en regels
 • om de gevolgen te kennen van nieuwe wetgeving en regels
 • om u te helpen in uw zoektocht naar kostenbesparingen
 • om onderbouwd financieel advies te geven aan de directie van een bedrijf
 • om met kennis van zaken overleg te plegen met uw bedrijfsleider, bankdirecteur, verzekeringsmakelaar, ...

een uniek concept

 • praktische, onmiddellijk toepasbare adviezen
 • kort en kernachtig – in klare en duidelijke taal
 • 100% legaal, 100% veilig en met 0% risico
 • volledig onafhankelijk advies

een unieke samenwerking tussen

 • het interne redactieteam van vakspecialisten
 • een breed netwerk van externe ervaringsdeskundigen in verschillende bedrijfstakken
 • mensen 'op de werkvloer', om nooit de voeling met de praktijk te verliezen

Deze adviesbrief is er speciaal voor... 

de financieel verantwoordelijke in een bedrijf

 • die zijn uitgebreide takenpakket efficiënt wil uitvoeren
 • die antwoorden zoekt op (complexe) fiscale, juridische en financiële vragen
 • die de loonadministratie optimaal wil opvolgen
 • die snel op de hoogte wil zijn van nieuwe wetgeving en regels
 • die de financiële gevolgen wil kennen van nieuwe wetgeving en regels
 • die op zoek is naar kostenbesparingen
 • die onderbouwd financieel advies wil geven aan de directie van het bedrijf
 • die met kennis van zaken overleg wil plegen met de bankdirecteur, verzekeringsmakelaar, ...

de accountant, de boekhouder, de belastingconsulent

 • die de financieel verantwoordelijke optimaal wil begeleiden met fiscale, juridische en financiële tips, adviezen en oplossingen

Als extra's krijgt u bij de adviezen... 

gebruiksklare modeldocumenten, modelbrieven, checklists, ...

 • om de adviezen en oplossingen onmiddellijk in de praktijk toe te passen
 • eenvoudig aanpasbaar aan uw gegevens en situatie

rekentools

 • om snel de meest voordelige oplossing te berekenen in uw persoonlijke situatie
 • om verschillende oplossingen te vergelijken en zo de beste oplossing te kiezen

voorbeelden en bronmateriaal

 • om met kennis van zaken overleg te plegen

Deze extra's downloadt u snel en eenvoudig via uw digitale versie van deze adviesbrief.

Deze thema's komen regelmatig aan bod...


Actualiteit

 • Artsen
 • Bedrijfswagen
 • Belastingen
 • Boekhouding
 • Bouw
 • Btw
 • Eenmanszaken
 • Financieel & bankzaken
 • Internet
 • Kleinhandel&Horeca
 • Personeel
 • Recht
 • Vastgoed
 • Vennootschap
 • Verzekeringen
 • Vrije beroepers
 • Zelfstandigen

Bank

 • Bankkosten
 • Borg
 • Financiering
 • Hypotheek
 • Interesten
 • Krediet
 • Lenen
 • Rekeningen
 • Varia
 • Waarborg

Belastingen

 • Afschrijvingen
 • Autokosten
 • Auto via vennootschap
 • Bankgeheim
 • Bedrijfswagen
 • Beroepskosten
 • Boekhouding
 • Buitenland
 • Cliënteel
 • Controle
 • Dagvergoedingen
 • Dienstencheques
 • Dividend
 • Energieaftrek
 • Erfpacht
 • Financiële activa & beleggingen
 • Geld uit uw vennootschap halen
 • Gesplitste aankoop
 • Groepsverzekering
 • Huur
 • Interesten
 • Interne pensioenvoorziening
 • Investeringsaftrek
 • IPT
 • Lenen
 • Levensverzekering
 • Lijfrente
 • Liquidatiebonus
 • Loon
 • Maaltijdcheques
 • Meerwaarden
 • Motor
 • Notionele interestaftrek
 • Onkostenvergoeding
 • Onroerende voorheffing
 • Onroerend goed
 • Opstalrecht
 • Overgedragen verliezen
 • Pensioenopbouw
 • Pensioensparen
 • Privérekeningen
 • Procedure
 • Rekening-courant
 • Relatiegeschenken
 • Restaurantkosten
 • Roerende voorheffing
 • Tantième
 • Tweede verblijf
 • VAPZ
 • Varia
 • Voordeel van alle aard
 • Vruchtgebruik
 • Woningfiscaliteit

Beleggen

 • Aandelen
 • Beurstaks
 • Bevaks
 • Beveks
 • Cash
 • Dividend
 • Fondsen
 • Goud
 • Groeilanden
 • Interesten
 • Internet
 • Kosten
 • Obligaties
 • Onroerend goed
 • Pensioensparen
 • Premietaks
 • Rendement
 • Risicospreiding
 • Roerende voorheffing
 • Spaarboekje
 • Tak 21
 • Tak 23
 • Tak 26
 • Termijnrekening
 • Varia
 • Vermogensbeheer
 • Vreemde munten

Boekhouding

 • Belastingen
 • Bewaartermijn
 • Controle
 • Eigen vermogen
 • IFRS
 • Interne controle
 • Jaarafsluiting
 • Jaarrekening
 • Kostprijsberekening
 • Overlopende rekeningen
 • Resultaatbepaling
 • Schulden
 • Varia
 • Vaste activa
 • Voorzieningen
 • Waardering activa
 • Waardering passiva

Btw

 • Aftrekbare btw
 • Auto
 • Btw-aangifte
 • Btw-afrekening
 • Btw-berekening
 • Btw-controle
 • Btw-listing
 • Btw-plicht
 • Btw-tarief
 • Btw verlegd
 • Diensten
 • Factuur
 • Geschillen en betwistingen
 • Herziening btw
 • Intracommunautaire verwerving
 • Invoer
 • Levering
 • Onroerend goed
 • Recht op btw-aftrek
 • Specifieke regimes
 • Varia

Coronavirus

 • Actualiteit

Financieel

 • Auto
 • Franchising
 • Jaarrekening
 • Leasing
 • Sociale bijdragen
 • Subsidies
 • Varia
 • Ziekenfonds

Gestart als zelfstandige

 • Actualiteit
 • Aftrekbare kosten
 • Bankzaken
 • Bedrijfspand huren
 • Bedrijfspand kopen
 • Belastingen voor eenmanszaken
 • Btw
 • Facturatie
 • Investeringen
 • Klanten
 • Leningen/kredieten/leasing
 • Leveranciers
 • Medewerkers
 • Meewerkende echtgenoot
 • Pensioensparen/VAPZ/individuele levensverzekering
 • Sociale bijdragen zelfstandigen
 • Subsidies
 • Verzekeringen
 • Voorafbetalen

Gestart met een vennootschap

 • Aanvangsvermogen BV(BVBA)
 • Actualiteit
 • Aftrekbare kosten & afschrijvingen
 • Auto kopen via de vennootschap
 • Geld uit vennootschap halen
 • Groepsverzekering/IPT
 • Investeringen
 • Loon uit vennootschap halen
 • Onkostenvergoedingen/dienstreizen
 • Rekening-courant
 • Vennootschapsbelasting
 • Vennootschapsrecht
 • Voorafbetalen
 • Voordelen van alle aard
 • Woning kopen via de vennootschap

Overdracht vennootschap

 • Aandelen
 • Huurcontract
 • Kinderen
 • Onroerend goed
 • Personeel
 • Successierechten
 • Varia
 • Verkoop
 • Waardebepaling

Pensioen

 • Buitenland
 • Groepsverzekering
 • Interne pensioenvoorziening
 • IPT
 • Kapitaal
 • Levensverzekering
 • Pensioenleeftijd
 • Pensioenopbouw
 • Pensioensparen
 • Toegelaten arbeid
 • VAPZ
 • Varia
 • Wettelijk pensioen

Personeel

 • Arbeidsreglement
 • Bedrijfswagen
 • Bonus
 • Fiscaal
 • Groepsverzekering
 • Interim
 • Loonkosten
 • Maaltijdcheques
 • Ontslag
 • Opzeg
 • Ouderschapsverlof
 • Proefperiode
 • Sociale bijdragen
 • Subsidies
 • Tijdskrediet
 • Vakantie
 • Varia
 • Zwangerschap

Recht

 • Aansprakelijkheid
 • Auto
 • Bewijs
 • Contract
 • Deskundigenonderzoek
 • Echtscheiding
 • Erfrecht
 • Factuur
 • Faillissement
 • Garantie
 • Huwelijkvermogensrecht
 • Internet
 • Kopen
 • Lenen
 • Levering
 • Privacy
 • Slechte betalers
 • Varia
 • (Ver)bouwen
 • Verjaring

Vastgoed

 • Huur
 • Kosten
 • Mede-eigendom
 • Onroerende leasing
 • Patrimoniumvennootschap
 • Varia

Vennootschap

 • Aandelen
 • Auto via vennootschap
 • Bestuur
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Boekhouding
 • Conflictsituaties
 • Dividend
 • Jaarrekening
 • Kapitaal
 • Managementvennootschap
 • Onroerend goed
 • Opvolging
 • Statuten
 • Subsidies
 • Varia
 • Vennootschapsvorm
 • Vruchtgebruik

Verzekeringen

 • Arbeidsongeschiktheid
 • Autoverzekering
 • Beroepsaansprakelijkheid
 • Brandverzekering
 • Rechtsbijstand
 • Varia

Voor deze adviesbrief kiest u uit de volgende abonnementsformules...

digitaal

 • via e-mail elke maand in uw mailbox
 • 24/24, 7/7 online toegang tot de digitale versie (website + app)
 • alle reeds verschenen artikels beschikbaar in het digitale archief

Ontdek ons voordelige aanbod per abonnementsformule hieronder!

In het recentste nummer leest u adviezen over...


jaargang 8 - nummer 8 - 14.01.2022

INVORDERING

Wat kan de fiscus ondernemen wanneer u een fiscale schuld niet tijdig betaalt?

Wanneer en hoe kunt u een afbetalingsplan aanvragen, als uw vennootschap een fiscale schuld niet tijdig kan voldoen? Wat kan de ontvanger ondernemen wanneer een onderneming een fiscale schuld niet tijdig betaalt en de fiscus geen afbetalingsplan toegestaan heeft? Wanneer kan de ontvanger overgaan tot fiscale schuldvergelijking? Wat zei een hof van beroep daarover recentelijk?

INTERNATIONAAL

Zakendoen met het buitenland: is het Weens Koopverdrag relevant?

Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken van 11 april 1980 (ook het Weens Koopverdrag of WKV genoemd – in internationale context afgekort als CISG) is al sinds 1 november 1997 van kracht in België. Het WKV bevat materieelrechtelijke regels met betrekking tot verschillende aspecten van een koopovereenkomst. Wanneer is dat Verdrag van toepassing? Kunt u de toepassing van het WKV uitsluiten? Is dat wel altijd een goed idee? Waarin verschilt het Verdrag van het Belgisch (intern) kooprecht?

DIVIDENDEN

Dividend aan moedervennootschap in de VS: steeds 0% roerende voorheffing (rv)?

Onder welke voorwaarden kunt u tegen 0% rv een dividend uitkeren aan een moedervennootschap in de VS? Gelden er andere spelregels wanneer de moeder naar het recht van de VS een partnership is? Wat zei de Dienst Voorafgaande Beslissingen (voorafg. besl. 2017.891, 2020.2017 en 2021.0157) daarover wanneer de moeder een zgn. S corporation is?

GEMENGD BTW-PLICHTIGE

Gemengde btw-plichtigen en de regel van het werkelijk gebruik: wat wijzigt er in 2023?

Een gemengde btw-plichtige kan de btw slechts beperkt recupereren. Wanneer is er sprake van een gemengde btw-plichtige? Hoe wordt de btw-aftrek dan bepaald? En wat gaat er precies wijzigen op 1 januari 2023, als u kiest voor de regel van het werkelijk gebruik?

SLECHTE BETALERS

Kan uw klant een niet-geprotesteerde factuur toch nog betwisten?

Als een b2b-klant uw factuur niet tijdig protesteert, mag u er in principe van uitgaan dat de klant die factuur ook aanvaard heeft. Wat houdt die aanvaarding precies in? Kunt u zich nog op de aanvaarding beroepen als uw factuur onregelmatigheden vertoonde? Moet de klant zijn protest ook motiveren? Binnen welke termijn moet de klant uw factuur protesteren? Welke argumenten kan uw klant nog gebruiken om een factuur die niet geprotesteerd werd later alsnog in vraag te stellen? Zijn de regels anders wanneer u ook aan particulieren levert?

ONTSLAG

Ontslag dringende reden: belang motivatie

Bij een ontslag om dringende reden moet u niet alleen strikte termijnen respecteren, maar u moet de reden ook volledig uiteenzetten in de motiveringsbrief. Doet u dat niet, te summier of onvoldoende nauwkeurig, dan riskeert u alsnog een verbrekingsvergoeding te moeten betalen.

INCASSO FACTUREN

Uw factuur wordt door een derde betaald?

Mag u de betaling zomaar aanvaarden, als uw factuur door een derde betaald wordt? Moet u dan een creditnota en een nieuwe factuur opmaken? Neemt degene die de factuur betaalde ook uw vordering op uw klant over?

INTERESTEN

30% fiscale EBITDA thin-cap-regel: circulaire (2021/C/87, 05.10.2021) verduidelijkt opnieuw

Sinds 1 januari 2019 is de aftrek van interesten in principe beperkt tot 30% van de fiscale EBITDA. Als vennootschappen tot een groep behoren, moeten ze de fiscale EBITDA op basis van een ad-hocconsolidatie berekenen. Ze kunnen dan via een interestaftrekovereenkomst hun grensbedrag met elkaar delen, al dan niet tegen vergoeding. Een nieuwe circulaire verduidelijkt...

LOONKOSTEN

Mobiliteitsbudget: sinds 1 januari 2022 soepelere regels?

Met de introductie van het mobiliteitsbudget op 1 maart 2019 werd de afbouw of de vergroening van het bedrijfswagenpark beoogd. In de praktijk blijkt de regeling echter weinig populair. Daarom sleutelt de wetgever op diverse vlakken aan het bestaand kader. De vernieuwde regeling is wetsontwerp op grond van de wet van 25 november 2021, BS 3 december 2021 op 1 januari 2022 van kracht geworden. Wat zijn de voornaamste wijzigingen?

VERJARING

Wanneer verjaart een vordering van een (ex)-werknemer?

Het gebeurt wel vaker dat een ontslagen collega plots van mening is dat hij nog allerhande bedragen van het bedrijf tegoed heeft. Over hoeveel tijd beschikt een ontslagen werknemer om een opzegvergoeding te vorderen? Wanneer verjaren andere vorderingen van werknemers? Kan die verjaring gestuit worden?

Aanbod
Looptijd
Frequentie
Papier
Via e-mail
App

 

 

DIGITAAL
DIGITAAL

Standaardaanbod

291,00 

1 jaar
maandelijks

 

Prijzen zijn excl. btw
Loading

Een vraag?
Bel naar Klantenservice

0800 39 067