Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Financieel Management PRO

Maandelijkse adviesbrief op maat van de financieel verantwoordelijke

Tips & Advies Financieel management is... 

een adviesbrief: op papier en/of digitaal beschikbaar

 • om het uitgebreide takenpakket van een financieel verantwoordelijke efficiënt uit te voeren
 • om antwoorden te krijgen op (complexe) fiscale, juridische en financiële vragen
 • om de loonadministratie optimaal op te volgen
 • om snel op de hoogte te zijn van nieuwe wetgeving en regels
 • om de gevolgen te kennen van nieuwe wetgeving en regels
 • om u te helpen in uw zoektocht naar kostenbesparingen
 • om onderbouwd financieel advies te geven aan de directie van een bedrijf
 • om met kennis van zaken overleg te plegen met uw bedrijfsleider, bankdirecteur, verzekeringsmakelaar, ...

een uniek concept

 • praktische, onmiddellijk toepasbare adviezen
 • kort en kernachtig – in klare en duidelijke taal
 • 100% legaal, 100% veilig en met 0% risico
 • volledig onafhankelijk advies
 • 'niet tevreden, geld terug'-garantie

een unieke samenwerking tussen

 • het interne redactieteam van vakspecialisten
 • een breed netwerk van externe ervaringsdeskundigen in verschillende bedrijfstakken
 • mensen 'op de werkvloer', om nooit de voeling met de praktijk te verliezen

Deze adviesbrief is er speciaal voor... 

de financieel verantwoordelijke in een bedrijf

 • die zijn uitgebreide takenpakket efficiënt wil uitvoeren
 • die antwoorden zoekt op (complexe) fiscale, juridische en financiële vragen
 • die de loonadministratie optimaal wil opvolgen
 • die snel op de hoogte wil zijn van nieuwe wetgeving en regels
 • die de financiële gevolgen wil kennen van nieuwe wetgeving en regels
 • die op zoek is naar kostenbesparingen
 • die onderbouwd financieel advies wil geven aan de directie van het bedrijf
 • die met kennis van zaken overleg wil plegen met de bankdirecteur, verzekeringsmakelaar, ...

de accountant, de boekhouder, de belastingconsulent

 • die de financieel verantwoordelijke optimaal wil begeleiden met fiscale, juridische en financiële tips, adviezen en oplossingen

Als extra's krijgt u bij de adviezen... 

gebruiksklare modeldocumenten, modelbrieven, checklists, ...

 • om de adviezen en oplossingen onmiddellijk in de praktijk toe te passen
 • eenvoudig aanpasbaar aan uw gegevens en situatie

rekentools

 • om snel de meest voordelige oplossing te berekenen in uw persoonlijke situatie
 • om verschillende oplossingen te vergelijken en zo de beste oplossing te kiezen

voorbeelden en bronmateriaal

 • om met kennis van zaken overleg te plegen

Deze extra's downloadt u snel en eenvoudig via uw digitale versie van deze adviesbrief.

Deze thema's komen regelmatig aan bod...


Bank

 • Bankkosten
 • Borg
 • Financiering
 • Hypotheek
 • Interesten
 • Krediet
 • Lenen
 • Rekeningen
 • Varia
 • Waarborg

Belastingen

 • Afschrijvingen
 • Autokosten
 • Bankgeheim
 • Beroepskosten
 • Boekhouding
 • Buitenland
 • Cliënteel
 • Controle
 • Dagvergoedingen
 • Dienstencheques
 • Dividend
 • Energieaftrek
 • Erfpacht
 • Financiële activa & beleggingen
 • Geld uit uw vennootschap halen
 • Gesplitste aankoop
 • Groepsverzekering
 • Huur
 • Interesten
 • Interne pensioenvoorziening
 • Investeringsaftrek
 • IPT
 • Lenen
 • Levensverzekering
 • Lijfrente
 • Liquidatiebonus
 • Loon
 • Maaltijdcheques
 • Meerwaarden
 • Motor
 • Notionele interestaftrek
 • Onkostenvergoeding
 • Onroerende voorheffing
 • Onroerend goed
 • Opstalrecht
 • Overgedragen verliezen
 • Pensioenopbouw
 • Pensioensparen
 • Privérekeningen
 • Procedure
 • Rekening-courant
 • Relatiegeschenken
 • Restaurantkosten
 • Roerende voorheffing
 • Tantième
 • Tweede verblijf
 • VAPZ
 • Varia
 • Voordeel van alle aard
 • Vruchtgebruik
 • Woningfiscaliteit

Beleggen

 • Aandelen
 • Beurstaks
 • Bevaks
 • Beveks
 • Cash
 • Dividend
 • Fondsen
 • Goud
 • Groeilanden
 • Interesten
 • Internet
 • Kosten
 • Obligaties
 • Onroerend goed
 • Pensioensparen
 • Premietaks
 • Rendement
 • Risicospreiding
 • Roerende voorheffing
 • Spaarboekje
 • Tak 21
 • Tak 23
 • Tak 26
 • Termijnrekening
 • Varia
 • Vermogensbeheer
 • Vreemde munten

Boekhouding

 • Belastingen
 • Controle
 • Eigen vermogen
 • IFRS
 • Interne controle
 • Jaarafsluiting
 • Jaarrekening
 • Kostprijsberekening
 • Overlopende rekeningen
 • Resultaatbepaling
 • Schulden
 • Varia
 • Vaste activa
 • Voorzieningen
 • Waardering activa
 • Waardering passiva

Btw

 • Aftrekbare btw
 • Auto
 • Btw-aangifte
 • Btw-afrekening
 • Btw-berekening
 • Btw-controle
 • Btw-listing
 • Btw-plicht
 • Btw-tarief
 • Btw verlegd
 • Diensten
 • Factuur
 • Geschillen en betwistingen
 • Herziening btw
 • Intracommunautaire verwerving
 • Invoer
 • Levering
 • Onroerend goed
 • Recht op btw-aftrek
 • Specifieke regimes
 • Varia

Financieel

 • Auto
 • Jaarrekening
 • Sociale bijdragen
 • Subsidies
 • Varia
 • Ziekenfonds

Overdracht vennootschap

 • Aandelen
 • Huurcontract
 • Kinderen
 • Onroerend goed
 • Personeel
 • Successierechten
 • Varia
 • Verkoop
 • Waardebepaling

Pensioen

 • Buitenland
 • Groepsverzekering
 • Interne pensioenvoorziening
 • IPT
 • Kapitaal
 • Levensverzekering
 • Pensioenleeftijd
 • Pensioenopbouw
 • Pensioensparen
 • Toegelaten arbeid
 • VAPZ
 • Varia
 • Wettelijk pensioen

Personeel

 • Arbeidsreglement
 • Bonus
 • Fiscaal
 • Groepsverzekering
 • Interim
 • Loonkosten
 • Maaltijdcheques
 • Ontslag
 • Opzeg
 • Ouderschapsverlof
 • Proefperiode
 • Sociale bijdragen
 • Subsidies
 • Tijdskrediet
 • Vakantie
 • Varia
 • Zwangerschap

Recht

 • Aansprakelijkheid
 • Auto
 • Bewijs
 • Contract
 • Deskundigenonderzoek
 • Echtscheiding
 • Erfrecht
 • Factuur
 • Faillissement
 • Garantie
 • Huwelijkvermogensrecht
 • Internet
 • Kopen
 • Lenen
 • Levering
 • Privacy
 • Slechte betalers
 • Varia
 • (Ver)bouwen
 • Verjaring

Vastgoed

 • Huur
 • Kosten
 • Mede-eigendom
 • Onroerende leasing
 • Patrimoniumvennootschap
 • Varia

Vennootschap

 • Aandelen
 • Bestuur
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Boekhouding
 • Conflictsituaties
 • Dividend
 • Jaarrekening
 • Kapitaal
 • Managementvennootschap
 • Onroerend goed
 • Opvolging
 • Statuten
 • Subsidies
 • Varia
 • Vennootschapsvorm
 • Vruchtgebruik

Verzekeringen

 • Arbeidsongeschiktheid
 • Autoverzekering
 • Beroepsaansprakelijkheid
 • Brandverzekering
 • Rechtsbijstand
 • Varia

Voor deze adviesbrief kiest u uit de volgende abonnementsformules...

papier + digitaal

 • via post elke maand in uw brievenbus
 • via e-mail elke maand in uw mailbox
 • 24/24, 7/7 online toegang tot de digitale versie (website + app)
 • alle reeds verschenen artikels beschikbaar in het digitale archief

alleen digitaal

 • via e-mail elke maand in uw mailbox
 • 24/24, 7/7 online toegang tot de digitale versie (website + app)
 • alle reeds verschenen artikels beschikbaar in het digitale archief

Ontdek ons voordelige aanbod per abonnementsformule hieronder!

In het recentste nummer leest u adviezen over...


jaargang 6 - nummer 6 - 06.11.2019

INVESTERINGEN

Investeringsaftrek of belastingkrediet voor milieuvriendelijke investeringen in O&O?

Voor milieuvriendelijke investeringen in onderzoek en ontwikkeling bestaat al lang een bijzondere investeringsaftrek. Wanneer kunt u deze aftrek toepassen?

Is de aftrek momenteel wel interessant voor kleine vennootschappen, aangezien die voor investeringen in 2018 en 2019 recht hebben op een gewone investeringsaftrek van 20%?

Wanneer kunt u die bijzondere investeringsaftrek in een belastingkrediet omzetten? Is dat ook voordelig? Hoe boekt u het belastingkrediet dan volgens een recent CBN-advies?

INTERESTKOSTEN

Superdividend: interestaftrek nu ook onder vuur?

De rechter bevestigde recentelijk dat de interest op een lening aangegaan om een superdividend uit te keren niet aftrekbaar was. Wanneer zijn kosten aftrekbaar en wanneer niet?

Welke argumenten haalt de rechter aan om de interestaftrek te verwerpen? Hoe springt u daar nu als belastingplichtige concreet mee om?

EINDE LOOPBAAN

Oudere werknemers: zachte landingsbaan of tijdskrediet?

Sinds 1 januari 2018 is het systeem van zachte landingsbanen in voege. Wat houdt dit precies in? Wie kan zo’n zachte landingsbaan genieten en wat zijn dan de spelregels?

Daarnaast is het ook nog steeds mogelijk om een landingsbaan op te nemen in het kader van het tijdskrediet. Wie komt daarvoor in aanmerking? Is de bedrijfsleider als werkgever ook verplicht om op een aanvraag in te gaan?

ONROEREND GOED

Onroerende verhuur: nu dan toch optie voor btw mogelijk?

Wanneer mag u volgens een voorontwerp van wet een pand nu toch met btw verhuren en dus zelf de btw op de aankoop of de oprichting recupereren? In welke omstandigheden wordt ook u dan geconfronteerd met de nieuwe herzieningstermijn van 25 jaar?

Welke soepelere regels gelden er voor panden die hoofdzakelijk voor de opslag van goederen gebruikt worden? Wat zijn de nieuwe spelregels voor een verhuur van minder dan 6 maanden?

Wat zijn de specifieke aandachtspunten binnen een groep van vennootschappen?

MEERWAARDE OP AANDELEN

Aandelenruil: de wetgever volgt nu de Rulingcommissie

Onder welke voorwaarden is de meerwaarde die u realiseert bij een aandelenruil belastingvrij? Wat zijn dan de fiscale gevolgen, wanneer de inbrenggenietende vennootschap die aandelen achteraf vervreemdt? Op welk deel van de totale meerwaarde wordt u dan belast?

In welke omstandigheden blijft de volledige meerwaarde dan op basis van het zomerakkoord ook op het moment van vervreemding toch belastingvrij?

BEROEPSKOSTEN

Vooruitbetaalde kosten: nu opletten geblazen?

Het zomerakkoord wijzigt vanaf aanslagjaar 2019 de fiscale regels voor ‘vooruitbetaalde kosten’. De fiscus licht in een recente circulaire (circ. 2018/C/43 van 10.04.2018) toe hoe u de nieuwe regels moet toepassen. Waarmee moet u nu vooral opletten bij uw jaarafsluiting voor 2017?

VOORDEEL ALLE AARD

Voordeel gratis woning: plooit de fiscus?

De fiscus aanvaardt nu een lagere waardering voor het voordeel gratis woning. Wat adviseert u dan de bedrijfsleider, als zijn privéwoning bv. in zijn managementvennootschap zit? Welke impact heeft de recente circulaire voor zijn aangifte personenbelasting voor 2017?

BTW-AFREKENING

B2c: nieuwe regels opeisbaarheid btw?

De wet van 29 november 2017 (BS 06.12.2017) wijzigt onder meer de regels voor de opeisbaarheid van de btw in een b2c-relatie. De Btw zelf heeft nu in een recente circulaire (circ. 2018/C/20 van 12.02.2018) daarbij meer uitleg gegeven. Wanneer is de btw nu opeisbaar?

WETTELIJK PENSIOEN

Meer dan 45 jaar werken: hoger pensioen?

Voor pensioenen die ingaan vanaf 2019 wordt de ‘eenheid van loopbaan’ afgeschaft. Kunnen u en uw collega’s dan een hoger pensioen opbouwen door meer dan 45 jaar te werken?

OVERNAME

LOI: hoe vermijdt u dat u al gebonden bent?

Bij een overname wordt er vaak in een vroeg stadium van de onderhandelingen al een letter of intent ondertekend. Hoe vermijdt u dan dat er door het ondertekenen van die LOI al een bindende overnameovereenkomst tot stand komt?

AUTOKOSTEN

Overgangsregeling ‘fakehybrides’ bij leasing?

Vanaf aanslagjaar 2021 gelden er strengere regels voor ‘fakehybrides’. Er is echter een overgangsregeling. Geldt die regeling ook als u de wagen vóór 01.01.2018 geleased heeft?

INVESTERINGSANALYSE

‘Discounted cash flow’-analyse: hoe belastingen correct verwerken?

Hoe berekent u bij een investeringsanalyse de belastbare basis van het project op de juiste manier? Welke correcties brengt u daarbij aan op de vrije cashflow? Met welke belastingvoet houdt u dan rekening?

Mag u rekening houden met een belastingbesparing als het project initieel verlies maakt? Wanneer wel en wanneer niet?

Klik op de afbeelding en doorblader een voorbeeld van de gedrukte versie...

Aanbod
Looptijd
Frequentie
Papier
Via e-mail
Opbergmap
Website
App

 

 

PAPIER + DIGITAAL
PAPIER + DIGITAAL

Kennismakingsaanbod

127 €

69,00 

Eenmalig aanbod
6 maanden
maandelijks
Prijzen zijn excl. btw

Abonneeaanbod

254 €

204,00 

*voorwaarden
1 jaar
maandelijks
Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

254,00 

1 jaar
maandelijks
Prijzen zijn excl. btw
DIGITAAL
DIGITAAL

Ontdekkingsaanbod

GRATIS

Eenmalig aanbod | Voorwaarden
3 maanden
maandelijks

 

 

Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

229,00 

1 jaar
maandelijks

 

 

Prijzen zijn excl. btw