Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Financieel Management PRO

Maandelijkse adviesbrief op maat van de financieel verantwoordelijke

Tips & Advies Financieel management is... 

een adviesbrief: digitaal beschikbaar

 • om het uitgebreide takenpakket van een financieel verantwoordelijke efficiënt uit te voeren
 • om antwoorden te krijgen op (complexe) fiscale, juridische en financiële vragen
 • om de loonadministratie optimaal op te volgen
 • om snel op de hoogte te zijn van nieuwe wetgeving en regels
 • om de gevolgen te kennen van nieuwe wetgeving en regels
 • om u te helpen in uw zoektocht naar kostenbesparingen
 • om onderbouwd financieel advies te geven aan de directie van een bedrijf
 • om met kennis van zaken overleg te plegen met uw bedrijfsleider, bankdirecteur, verzekeringsmakelaar, ...

een uniek concept

 • praktische, onmiddellijk toepasbare adviezen
 • kort en kernachtig – in klare en duidelijke taal
 • 100% legaal, 100% veilig en met 0% risico
 • volledig onafhankelijk advies

een unieke samenwerking tussen

 • het interne redactieteam van vakspecialisten
 • een breed netwerk van externe ervaringsdeskundigen in verschillende bedrijfstakken
 • mensen 'op de werkvloer', om nooit de voeling met de praktijk te verliezen

Deze adviesbrief is er speciaal voor... 

de financieel verantwoordelijke in een bedrijf

 • die zijn uitgebreide takenpakket efficiënt wil uitvoeren
 • die antwoorden zoekt op (complexe) fiscale, juridische en financiële vragen
 • die de loonadministratie optimaal wil opvolgen
 • die snel op de hoogte wil zijn van nieuwe wetgeving en regels
 • die de financiële gevolgen wil kennen van nieuwe wetgeving en regels
 • die op zoek is naar kostenbesparingen
 • die onderbouwd financieel advies wil geven aan de directie van het bedrijf
 • die met kennis van zaken overleg wil plegen met de bankdirecteur, verzekeringsmakelaar, ...

de accountant, de boekhouder, de belastingconsulent

 • die de financieel verantwoordelijke optimaal wil begeleiden met fiscale, juridische en financiële tips, adviezen en oplossingen

Als extra's krijgt u bij de adviezen... 

gebruiksklare modeldocumenten, modelbrieven, checklists, ...

 • om de adviezen en oplossingen onmiddellijk in de praktijk toe te passen
 • eenvoudig aanpasbaar aan uw gegevens en situatie

rekentools

 • om snel de meest voordelige oplossing te berekenen in uw persoonlijke situatie
 • om verschillende oplossingen te vergelijken en zo de beste oplossing te kiezen

voorbeelden en bronmateriaal

 • om met kennis van zaken overleg te plegen

Deze extra's downloadt u snel en eenvoudig via uw digitale versie van deze adviesbrief.

Deze thema's komen regelmatig aan bod...


Actualiteit

 • Artsen
 • Bedrijfswagen
 • Belastingen
 • Boekhouding
 • Bouw
 • Btw
 • Eenmanszaken
 • Financieel & bankzaken
 • Internet
 • Kleinhandel&Horeca
 • Personeel
 • Recht
 • Vastgoed
 • Vennootschap
 • Verzekeringen
 • Vrije beroepers
 • Zelfstandigen

Bank

 • Bankkosten
 • Borg
 • Financiering
 • Hypotheek
 • Interesten
 • Krediet
 • Lenen
 • Rekeningen
 • Varia
 • Waarborg

Belastingen

 • Afschrijvingen
 • Autokosten
 • Auto via vennootschap
 • Bankgeheim
 • Bedrijfswagen
 • Beroepskosten
 • Boekhouding
 • Buitenland
 • Cliënteel
 • Controle
 • Dagvergoedingen
 • Dienstencheques
 • Dividend
 • Energieaftrek
 • Erfpacht
 • Financiële activa & beleggingen
 • Geld uit uw vennootschap halen
 • Gesplitste aankoop
 • Groepsverzekering
 • Huur
 • Interesten
 • Interne pensioenvoorziening
 • Investeringsaftrek
 • IPT
 • Lenen
 • Levensverzekering
 • Lijfrente
 • Liquidatiebonus
 • Loon
 • Maaltijdcheques
 • Meerwaarden
 • Motor
 • Notionele interestaftrek
 • Onkostenvergoeding
 • Onroerende voorheffing
 • Onroerend goed
 • Opstalrecht
 • Overgedragen verliezen
 • Pensioenopbouw
 • Pensioensparen
 • Privérekeningen
 • Procedure
 • Rekening-courant
 • Relatiegeschenken
 • Restaurantkosten
 • Roerende voorheffing
 • Tantième
 • Tweede verblijf
 • VAPZ
 • Varia
 • Voordeel van alle aard
 • Vruchtgebruik
 • Woningfiscaliteit

Beleggen

 • Aandelen
 • Beurstaks
 • Bevaks
 • Beveks
 • Cash
 • Dividend
 • Fondsen
 • Goud
 • Groeilanden
 • Interesten
 • Internet
 • Kosten
 • Obligaties
 • Onroerend goed
 • Pensioensparen
 • Premietaks
 • Rendement
 • Risicospreiding
 • Roerende voorheffing
 • Spaarboekje
 • Tak 21
 • Tak 23
 • Tak 26
 • Termijnrekening
 • Varia
 • Vermogensbeheer
 • Vreemde munten

Boekhouding

 • Belastingen
 • Bewaartermijn
 • Controle
 • Eigen vermogen
 • IFRS
 • Interne controle
 • Jaarafsluiting
 • Jaarrekening
 • Kostprijsberekening
 • Overlopende rekeningen
 • Resultaatbepaling
 • Schulden
 • Varia
 • Vaste activa
 • Voorzieningen
 • Waardering activa
 • Waardering passiva

Btw

 • Aftrekbare btw
 • Auto
 • Btw-aangifte
 • Btw-afrekening
 • Btw-berekening
 • Btw-controle
 • Btw-listing
 • Btw-plicht
 • Btw-tarief
 • Btw verlegd
 • Diensten
 • Factuur
 • Geschillen en betwistingen
 • Herziening btw
 • Intracommunautaire verwerving
 • Invoer
 • Levering
 • Onroerend goed
 • Recht op btw-aftrek
 • Specifieke regimes
 • Varia

Coronavirus

 • Actualiteit

Financieel

 • Auto
 • Franchising
 • Jaarrekening
 • Leasing
 • Sociale bijdragen
 • Subsidies
 • Varia
 • Ziekenfonds

Gestart als zelfstandige

 • Actualiteit
 • Aftrekbare kosten
 • Bankzaken
 • Bedrijfspand huren
 • Bedrijfspand kopen
 • Belastingen voor eenmanszaken
 • Btw
 • Facturatie
 • Investeringen
 • Klanten
 • Leningen/kredieten/leasing
 • Leveranciers
 • Medewerkers
 • Meewerkende echtgenoot
 • Pensioensparen/VAPZ/individuele levensverzekering
 • Sociale bijdragen zelfstandigen
 • Subsidies
 • Verzekeringen
 • Voorafbetalen

Gestart met een vennootschap

 • Aanvangsvermogen BV(BVBA)
 • Actualiteit
 • Aftrekbare kosten & afschrijvingen
 • Auto kopen via de vennootschap
 • Geld uit vennootschap halen
 • Groepsverzekering/IPT
 • Investeringen
 • Loon uit vennootschap halen
 • Onkostenvergoedingen/dienstreizen
 • Rekening-courant
 • Vennootschapsbelasting
 • Vennootschapsrecht
 • Voorafbetalen
 • Voordelen van alle aard
 • Woning kopen via de vennootschap

Overdracht vennootschap

 • Aandelen
 • Huurcontract
 • Kinderen
 • Onroerend goed
 • Personeel
 • Successierechten
 • Varia
 • Verkoop
 • Waardebepaling

Pensioen

 • Buitenland
 • Groepsverzekering
 • Interne pensioenvoorziening
 • IPT
 • Kapitaal
 • Levensverzekering
 • Pensioenleeftijd
 • Pensioenopbouw
 • Pensioensparen
 • Toegelaten arbeid
 • VAPZ
 • Varia
 • Wettelijk pensioen

Personeel

 • Arbeidsreglement
 • Bedrijfswagen
 • Bonus
 • Fiscaal
 • Groepsverzekering
 • Interim
 • Loonkosten
 • Maaltijdcheques
 • Ontslag
 • Opzeg
 • Ouderschapsverlof
 • Proefperiode
 • Sociale bijdragen
 • Subsidies
 • Tijdskrediet
 • Vakantie
 • Varia
 • Zwangerschap

Recht

 • Aansprakelijkheid
 • Auto
 • Bewijs
 • Contract
 • Deskundigenonderzoek
 • Echtscheiding
 • Erfrecht
 • Factuur
 • Faillissement
 • Garantie
 • Huwelijkvermogensrecht
 • Internet
 • Kopen
 • Lenen
 • Levering
 • Privacy
 • Slechte betalers
 • Varia
 • (Ver)bouwen
 • Verjaring

Vastgoed

 • Huur
 • Kosten
 • Mede-eigendom
 • Onroerende leasing
 • Patrimoniumvennootschap
 • Varia

Vennootschap

 • Aandelen
 • Auto via vennootschap
 • Bestuur
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Boekhouding
 • Conflictsituaties
 • Dividend
 • Jaarrekening
 • Kapitaal
 • Managementvennootschap
 • Onroerend goed
 • Opvolging
 • Statuten
 • Subsidies
 • Varia
 • Vennootschapsvorm
 • Vruchtgebruik

Verzekeringen

 • Arbeidsongeschiktheid
 • Autoverzekering
 • Beroepsaansprakelijkheid
 • Brandverzekering
 • Rechtsbijstand
 • Varia

Voor deze adviesbrief kiest u uit de volgende abonnementsformules...

digitaal

 • via e-mail elke maand in uw mailbox
 • 24/24, 7/7 online toegang tot de digitale versie (website + app)
 • alle reeds verschenen artikels beschikbaar in het digitale archief

Ontdek ons voordelige aanbod per abonnementsformule hieronder!

In het recentste nummer leest u adviezen over...


jaargang 9 - nummer 2 - 07.06.2022

FUSIE

Geen fiscale neutraliteit voor een fiscaal geïnspireerde fusie?

Een fusie is fiscaal neutraal, op voorwaarde dat ze niet als hoofddoel of een van de hoofddoelen belastingfraude of -ontwijking heeft. Wat betekent die fiscale neutraliteit, hoe moet die voorwaarde geïnterpreteerd worden, en wat moeten vennootschappen die fusioneren bewijzen? In een arrest van 11 januari 2022 sprak het Gentse hof van beroep zich over die vragen uit.

GROEPSVERZEKERING

Minimumrendementsgarantie groepsverzekering: nu tijd voor opvolging

De Wet op de aanvullende pensioenen (WAP) van 2003 legt heel wat spelregels vast inzake de groepsverzekering. Een ervan is de rendementsgarantie. Wat houdt die garantie concreet in? Waarom doet u er goed aan om nu bij de voorbereiding van de fiscale aangifte na te gaan in welke mate de verworven reserves binnen de groepsverzekering afwijken van de minimumreserves?

MEERWAARDEN

Meerwaarden op aandelen: hoe participatievoorwaarde concreet invullen?

Meerwaarden op aandelen zijn slechts vrijgesteld van vennootschapsbelasting indien drie voorwaarden cumulatief vervuld zijn: de participatie-, de permanentie- en de taxatievoorwaarde. Op grond van de participatievoorwaarde kan een meerwaarde slechts vrijgesteld worden indien de waarde van de betrokken aandelenparticipatie voorafgaand aan de verkoop bepaalde minimumdrempels overschrijdt. Maar wat als de aandelenparticipatie bij aanvang wel aan die drempel voldoet, maar vervolgens aan verschillende kopers overgedragen wordt, op verschillende tijdstippen, waardoor de participatievoorwaarde niet doorheen het geheel van de transacties vervuld blijft? De Rulingcommissie verduidelijkt.

CONTRACTEN

Een geheimhoudingsbeding in uw contract opnemen?

In b2b-overeenkomsten wordt wel eens een geheimhoudingsbeding opgenomen. Waarom kan het zinvol zijn om een dergelijke clausule in te lassen? Wat kunt u daarin zoal afspreken? Blijft die clausule ook gelden als de overeenkomst eindigt? Wat zei het Hof van Cassatie daarover recentelijk? Wat kunt u ondernemen als de tegenpartij haar geheimhoudingsplicht niet naleeft? Kunt u ook rekenen op geheimhouding als er geen geheimhoudingsbeding in de overeenkomst staat? Hebben uw collega’s als medewerkers van het bedrijf ook een geheimhoudingsplicht?

GOEDEREN SCHENKEN

Gratis wegschenken van goederen: gevolgen voor de btw?

Onder welke voorwaarden kunt u gratis goederen wegschenken zonder nadelige btw-gevolgen? En wat heeft de Btw recentelijk beslist over het btw-vrij wegschenken van goederen aan Oekraïense burgers? Wat moet u daarover weten?

AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST

Aandeelhoudersovereenkomst: clausules om geschillen te voorkomen of te beslechten

In een aandeelhoudersovereenkomst maken de aandeelhouders van de vennootschap afspraken omtrent allerlei zaken: dividendbeleid, samenstelling van het bestuursorgaan, stemafspraken, enz. Minstens even belangrijk zijn clausules omtrent het voorkomen of het oplossen van discussies tussen aandeelhouders/bestuurders. Bij gebrek aan dergelijke clausules leiden discussies vaak tot schade voor de vennootschap en tot gerechtelijke procedures, met een onzeker resultaat. Welke mogelijkheden bestaan er zoal? Wat is een wipaandeel? Is een bemiddelingsclausule opportuun? Wat houdt arbitrage in?

ONTSLAG

Berekening verbrekingsvergoeding: hoe bepaalt u het brutojaarloon?

Bij een ontslag heeft het bedrijf de mogelijkheid om de werknemer op te zeggen en de wettelijke opzegtermijn te laten presteren, dan wel om met onmiddellijke ingang een einde te stellen aan de arbeidsovereenkomst. Als u de arbeidsovereenkomst verbreekt, zal u de werknemer een verbrekingsvergoeding moeten betalen die overeenkomt met het loon en de voordelen die hij gekregen zou hebben tijdens de opzegtermijn. Hoe moet u die verbrekingsvergoeding berekenen? Welke looncomponenten moet u dan opnemen bij de berekening van het brutojaarloon?

PERSONEEL

Is uw teambuildingactiviteit wel afdoende verzekerd?

Het mag weer, de teambuilding. Nu de zomer eraan komt, plant het bedrijf misschien een BBQ, een fietstocht, een stadsspel of een culturele of culinaire activiteit. Zoals bij alle menselijke activiteiten kan het dan toch mislopen. Een valpartij tijdens het fietsen of schade aan een quad, omdat een collega er te wild mee omsprong, het kan gebeuren en het kan ernstige gevolgen hebben. De vraag die meestal pas dan gesteld wordt, is of dat wel verzekerd is.

AANSPRAKELIJKHEID

Overnameonderhandelingen: opgelet voor precontractuele aansprakelijkheid

Het voeren van intensieve onderhandelingen is niet steeds geheel vrijblijvend. Principieel hebben partijen de keuze om al dan niet te contracteren. Onder bepaalde omstandigheden kan het afbreken van onderhandelingen echter als foutief gekwalificeerd worden en aanleiding geven tot precontractuele aansprakelijkheid. Zeker in een intensief proces, zoals een overnameproces, waar veel informatie gedeeld wordt en veel tijd en middelen vrijgemaakt worden, moeten partijen voorzichtig zijn. In de praktijk worden daarom in de zgn. voorovereenkomsten vaak contractuele afspraken gemaakt onder welke omstandigheden onderhandelingen afgebroken kunnen worden, en wat de eventuele contractuele gevolgen daarvan zijn.

Aanbod
Looptijd
Frequentie
Papier
Via e-mail
App

 

 

DIGITAAL
DIGITAAL

DIGITAAL ONTDEKKINGSAANBOD

GRATIS

Eenmalig aanbod | Voorwaarden
3 maanden
maandelijks

 

Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

294,00 

1 jaar
maandelijks

 

Prijzen zijn excl. btw
Loading

Een vraag?
Bel naar Klantenservice

0800 39 067