Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Financieel Management PRO

Maandelijkse adviesbrief op maat van de financieel verantwoordelijke

Tips & Advies Financieel management is... 

een adviesbrief: digitaal beschikbaar

 • om het uitgebreide takenpakket van een financieel verantwoordelijke efficiënt uit te voeren
 • om antwoorden te krijgen op (complexe) fiscale, juridische en financiële vragen
 • om de loonadministratie optimaal op te volgen
 • om snel op de hoogte te zijn van nieuwe wetgeving en regels
 • om de gevolgen te kennen van nieuwe wetgeving en regels
 • om u te helpen in uw zoektocht naar kostenbesparingen
 • om onderbouwd financieel advies te geven aan de directie van een bedrijf
 • om met kennis van zaken overleg te plegen met uw bedrijfsleider, bankdirecteur, verzekeringsmakelaar, ...

een uniek concept

 • praktische, onmiddellijk toepasbare adviezen
 • kort en kernachtig – in klare en duidelijke taal
 • 100% legaal, 100% veilig en met 0% risico
 • volledig onafhankelijk advies

een unieke samenwerking tussen

 • het interne redactieteam van vakspecialisten
 • een breed netwerk van externe ervaringsdeskundigen in verschillende bedrijfstakken
 • mensen 'op de werkvloer', om nooit de voeling met de praktijk te verliezen

Deze adviesbrief is er speciaal voor... 

de financieel verantwoordelijke in een bedrijf

 • die zijn uitgebreide takenpakket efficiënt wil uitvoeren
 • die antwoorden zoekt op (complexe) fiscale, juridische en financiële vragen
 • die de loonadministratie optimaal wil opvolgen
 • die snel op de hoogte wil zijn van nieuwe wetgeving en regels
 • die de financiële gevolgen wil kennen van nieuwe wetgeving en regels
 • die op zoek is naar kostenbesparingen
 • die onderbouwd financieel advies wil geven aan de directie van het bedrijf
 • die met kennis van zaken overleg wil plegen met de bankdirecteur, verzekeringsmakelaar, ...

de accountant, de boekhouder, de belastingconsulent

 • die de financieel verantwoordelijke optimaal wil begeleiden met fiscale, juridische en financiële tips, adviezen en oplossingen

Als extra's krijgt u bij de adviezen... 

gebruiksklare modeldocumenten, modelbrieven, checklists, ...

 • om de adviezen en oplossingen onmiddellijk in de praktijk toe te passen
 • eenvoudig aanpasbaar aan uw gegevens en situatie

rekentools

 • om snel de meest voordelige oplossing te berekenen in uw persoonlijke situatie
 • om verschillende oplossingen te vergelijken en zo de beste oplossing te kiezen

voorbeelden en bronmateriaal

 • om met kennis van zaken overleg te plegen

Deze extra's downloadt u snel en eenvoudig via uw digitale versie van deze adviesbrief.

Deze thema's komen regelmatig aan bod...


Actualiteit

 • Artsen
 • Bedrijfswagen
 • Belastingen
 • Boekhouding
 • Bouw
 • Btw
 • Eenmanszaken
 • Financieel & bankzaken
 • Internet
 • Kleinhandel&Horeca
 • Personeel
 • Recht
 • Vastgoed
 • Vennootschap
 • Verzekeringen
 • Vrije beroepers
 • Zelfstandigen

Bank

 • Bankkosten
 • Borg
 • Financiering
 • Hypotheek
 • Interesten
 • Krediet
 • Lenen
 • Rekeningen
 • Varia
 • Waarborg

Belastingen

 • Afschrijvingen
 • Autokosten
 • Auto via vennootschap
 • Bankgeheim
 • Bedrijfswagen
 • Beroepskosten
 • Boekhouding
 • Buitenland
 • Cliënteel
 • Controle
 • Dagvergoedingen
 • Dienstencheques
 • Dividend
 • Energieaftrek
 • Erfpacht
 • Financiële activa & beleggingen
 • Geld uit uw vennootschap halen
 • Gesplitste aankoop
 • Groepsverzekering
 • Huur
 • Interesten
 • Interne pensioenvoorziening
 • Investeringsaftrek
 • IPT
 • Lenen
 • Levensverzekering
 • Lijfrente
 • Liquidatiebonus
 • Loon
 • Maaltijdcheques
 • Meerwaarden
 • Motor
 • Notionele interestaftrek
 • Onkostenvergoeding
 • Onroerende voorheffing
 • Onroerend goed
 • Opstalrecht
 • Overgedragen verliezen
 • Pensioenopbouw
 • Pensioensparen
 • Privérekeningen
 • Procedure
 • Rekening-courant
 • Relatiegeschenken
 • Restaurantkosten
 • Roerende voorheffing
 • Tantième
 • Tweede verblijf
 • VAPZ
 • Varia
 • Voordeel van alle aard
 • Vruchtgebruik
 • Woningfiscaliteit

Beleggen

 • Aandelen
 • Beurstaks
 • Bevaks
 • Beveks
 • Cash
 • Dividend
 • Fondsen
 • Goud
 • Groeilanden
 • Interesten
 • Internet
 • Kosten
 • Obligaties
 • Onroerend goed
 • Pensioensparen
 • Premietaks
 • Rendement
 • Risicospreiding
 • Roerende voorheffing
 • Spaarboekje
 • Tak 21
 • Tak 23
 • Tak 26
 • Termijnrekening
 • Varia
 • Vermogensbeheer
 • Vreemde munten

Boekhouding

 • Belastingen
 • Bewaartermijn
 • Controle
 • Eigen vermogen
 • IFRS
 • Interne controle
 • Jaarafsluiting
 • Jaarrekening
 • Kostprijsberekening
 • Overlopende rekeningen
 • Resultaatbepaling
 • Schulden
 • Varia
 • Vaste activa
 • Voorzieningen
 • Waardering activa
 • Waardering passiva

Btw

 • Aftrekbare btw
 • Auto
 • Btw-aangifte
 • Btw-afrekening
 • Btw-berekening
 • Btw-controle
 • Btw-listing
 • Btw-plicht
 • Btw-tarief
 • Btw verlegd
 • Diensten
 • Factuur
 • Geschillen en betwistingen
 • Herziening btw
 • Intracommunautaire verwerving
 • Invoer
 • Levering
 • Onroerend goed
 • Recht op btw-aftrek
 • Specifieke regimes
 • Varia

Coronavirus

 • Actualiteit

Financieel

 • Auto
 • Franchising
 • Jaarrekening
 • Leasing
 • Sociale bijdragen
 • Subsidies
 • Varia
 • Ziekenfonds

Gestart als zelfstandige

 • Actualiteit
 • Aftrekbare kosten
 • Bankzaken
 • Bedrijfspand huren
 • Bedrijfspand kopen
 • Belastingen voor eenmanszaken
 • Btw
 • Facturatie
 • Investeringen
 • Klanten
 • Leningen/kredieten/leasing
 • Leveranciers
 • Medewerkers
 • Meewerkende echtgenoot
 • Pensioensparen/VAPZ/individuele levensverzekering
 • Sociale bijdragen zelfstandigen
 • Subsidies
 • Verzekeringen
 • Voorafbetalen

Gestart met een vennootschap

 • Aanvangsvermogen BV(BVBA)
 • Actualiteit
 • Aftrekbare kosten & afschrijvingen
 • Auto kopen via de vennootschap
 • Geld uit vennootschap halen
 • Groepsverzekering/IPT
 • Investeringen
 • Loon uit vennootschap halen
 • Onkostenvergoedingen/dienstreizen
 • Rekening-courant
 • Vennootschapsbelasting
 • Vennootschapsrecht
 • Voorafbetalen
 • Voordelen van alle aard
 • Woning kopen via de vennootschap

Overdracht vennootschap

 • Aandelen
 • Huurcontract
 • Kinderen
 • Onroerend goed
 • Personeel
 • Successierechten
 • Varia
 • Verkoop
 • Waardebepaling

Pensioen

 • Buitenland
 • Groepsverzekering
 • Interne pensioenvoorziening
 • IPT
 • Kapitaal
 • Levensverzekering
 • Pensioenleeftijd
 • Pensioenopbouw
 • Pensioensparen
 • Toegelaten arbeid
 • VAPZ
 • Varia
 • Wettelijk pensioen

Personeel

 • Arbeidsreglement
 • Bedrijfswagen
 • Bonus
 • Fiscaal
 • Groepsverzekering
 • Interim
 • Loonkosten
 • Maaltijdcheques
 • Ontslag
 • Opzeg
 • Ouderschapsverlof
 • Proefperiode
 • Sociale bijdragen
 • Subsidies
 • Tijdskrediet
 • Vakantie
 • Varia
 • Zwangerschap

Recht

 • Aansprakelijkheid
 • Auto
 • Bewijs
 • Contract
 • Deskundigenonderzoek
 • Echtscheiding
 • Erfrecht
 • Factuur
 • Faillissement
 • Garantie
 • Huwelijkvermogensrecht
 • Internet
 • Kopen
 • Lenen
 • Levering
 • Privacy
 • Slechte betalers
 • Varia
 • (Ver)bouwen
 • Verjaring

Vastgoed

 • Huur
 • Kosten
 • Mede-eigendom
 • Onroerende leasing
 • Patrimoniumvennootschap
 • Varia

Vennootschap

 • Aandelen
 • Auto via vennootschap
 • Bestuur
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Boekhouding
 • Conflictsituaties
 • Dividend
 • Jaarrekening
 • Kapitaal
 • Managementvennootschap
 • Onroerend goed
 • Opvolging
 • Statuten
 • Subsidies
 • Varia
 • Vennootschapsvorm
 • Vruchtgebruik

Verzekeringen

 • Arbeidsongeschiktheid
 • Autoverzekering
 • Beroepsaansprakelijkheid
 • Brandverzekering
 • Rechtsbijstand
 • Varia

Voor deze adviesbrief kiest u uit de volgende abonnementsformules...

digitaal

 • via e-mail elke maand in uw mailbox
 • 24/24, 7/7 online toegang tot de digitale versie (website + app)
 • alle reeds verschenen artikels beschikbaar in het digitale archief

Ontdek ons voordelige aanbod per abonnementsformule hieronder!

In het recentste nummer leest u adviezen over...


jaargang 9 - nummer 4 - 09.09.2022

REORGANISATIES

CBN-advies over fusies en splitsingen van vennootschappen met negatief nettoactief

Wanneer een vennootschap met een andere fusioneert door ze over te nemen, krijgen de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap aandelen van de overnemende vennootschap. Wanneer een vennootschap (partieel) splitst, ontvangen haar aandeelhouders aandelen van de vennootschap(pen) die de afgesplitste activa overnemen. Hoe zit dat echter als het nettoactief van de over te nemen of (partieel) te splitsen vennootschap negatief is? Kunnen er dan wel aandelen uitgegeven worden, en is een fusie of splitsing dan wel mogelijk? De Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) heeft die vragen behandeld in haar advies 2022/01 van 19 januari 2022.

TELEWERK

Telewerken vanuit het buitenland?

Mag een werknemer telewerken vanuit het buitenland? Wat zijn dan de spelregels inzake belastingen en sociale zekerheid? Voorziet uw arbeidsongevallenverzekering dan dekking? Welk arbeidsrecht is dan van toepassing?

HUUR

Wat zijn uw rechten als huurder wanneer het bedrijfspand verkocht wordt?

Het bedrijf huurt een bureelruimte, winkel of magazijn. Moet de verhuurder u verwittigen als hij tot een verkoop van het gehuurde pand wil overgaan? Beschikt u dan over een voorkoop- of een voorkeurrecht? Kunt u contractueel zo’n recht overeenkomen? Wat zijn uw rechten als de eigenaar die clausule dan toch niet respecteert? Moet de nieuwe eigenaar uw rechten als huurder verder respecteren of kan hij u zonder meer uit het huurpand zetten? Welke clausules kunt u in het huurcontract en de verkoopovereenkomst laten opnemen om uw rechten te beveiligen? Gelden er verschillende regels naargelang het gaat om een gemeenrechtelijke dan wel om een handelshuur?

ONKOSTEN

Wanneer fiche opmaken voor variabele onkostenvergoeding?

Wanneer het bedrijf aan u en uw collega’s of aan de bedrijfsleider aankopen of onkosten terugbetaalt die voor rekening van het bedrijf gemaakt werden, wordt dat vanuit fiscaal perspectief aangemerkt als een terugbetaling van een kost eigen aan de werkgever. Sinds 1 januari 2022 geldt er ook een ficheverplichting voor dergelijke variabele onkostenvergoedingen.

Onlangs verduidelijkte de minister echter dat de ficheverplichting niet geldt als duidelijk aangetoond kan worden dat de rol van de bedrijfsleider (of werknemer) zich beperkt tot het voorschieten van geld voor de betrokken aankoop. Ook de Administratie onderschreef dat standpunt en verduidelijkte wanneer er sprake is van ‘voorschieten’. Een recente circulaire licht toe wanneer u effectief een fiche moet opmaken.

DUE DILIGENCE

Praktische aanpak van de due diligence

Tijdens het due diligence-onderzoek bestuderen de potentiële koper en zijn adviseurs de beschikbare informatie over de targetvennootschap om inzicht te krijgen in de waarde van de targetvennootschap en de eventuele aansprakelijkheden en risico’s die aanwezig zijn in die vennootschap. Hoe verloopt de praktische organisatie daarvan? Wat is het belang van het due diligence-rapport?

ONTSLAG

Ontslagmotivering: hoe kennelijk onredelijk ontslag vermijden?

Sinds 1 april 2014 moet u een ontslag motiveren indien u een werknemer ontslaat die minstens zes maanden in dienst is (cao nr. 109) , anders riskeert u een forfaitaire schadevergoeding van twee weken loon te moeten betalen. Als de werknemer het ontslag onredelijk vindt, kan hij naar de rechtbank stappen en een vergoeding vragen. Hoe beperkt u dat risico zoveel mogelijk?

INTERNATIONAAL

Hongkong: belastinghervorming vanaf 2023?

Onder impuls van de EU heeft Hongkong aangekondigd dat het vanaf 1 januari 2023 zijn regelgeving voor de vennootschapsbelasting zal aanpassen. Dat is zeer uitzonderlijk, want Hongkong heeft traditioneel een zeer stabiel belastingregime. De laatste aanpassing van het tarief vennootschapsbelasting voor ‘onshore income’ dateert bv. van de jaren 90. Wat zijn de plannen en wat is de mogelijke impact voor Belgische belastingplichtigen?

STATUTEN

Uw statuten aanpassen aan het nieuwe vennootschapsrecht: wanneer en hoe?

Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) is al enkele jaren in voege. Veel vennootschappen die opgericht zijn vóór 1 mei 2019 hebben tot op vandaag hun statuten nog niet aangepast. Ze hebben de tijd tot uiterlijk 1 januari 2024 om dat te doen. Gelden dezelfde formaliteiten als bij een gewone statutenwijziging? Wanneer hebben de aandeelhouders er belang bij om de vennootschap naar een andere rechtsvorm te wijzigen? Wanneer is dat verplicht? En wat gebeurt er wanneer u die verplichtingen niet nakomt?

INVESTEREN

Termsheet: een belangrijk document bij een investering in start-ups

Een termsheet is een bondig, maar zeer belangrijk document. Het bevat de belangrijkste voorwaarden inzake de investering, de toekomstige samenwerking en de rechten en plichten van de aandeelhouders. Als eerste juridisch document in het kader van een kapitaalronde vormt het het startpunt in de relatie founder(s) en externe investeerder(s). Het is daarom uitermate belangrijk om dat document goed te verstaan, er de nodige aandacht aan te besteden en reeds in deze fase professionele ondersteuning in te schakelen.

Aanbod
Looptijd
Frequentie
Papier
Via e-mail
App

 

 

DIGITAAL
DIGITAAL

DIGITAAL ONTDEKKINGSAANBOD

GRATIS

Eenmalig aanbod | Voorwaarden
3 maanden
maandelijks

 

Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

309,00 

1 jaar
maandelijks

 

Prijzen zijn excl. btw
Loading

Een vraag?
Bel naar Klantenservice

0800 39 067