Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Financieel Management PRO

Maandelijkse adviesbrief op maat van de financieel verantwoordelijke

Tips & Advies Financieel management is... 

een adviesbrief: op papier en/of digitaal beschikbaar

 • om het uitgebreide takenpakket van een financieel verantwoordelijke efficiënt uit te voeren
 • om antwoorden te krijgen op (complexe) fiscale, juridische en financiële vragen
 • om de loonadministratie optimaal op te volgen
 • om snel op de hoogte te zijn van nieuwe wetgeving en regels
 • om de gevolgen te kennen van nieuwe wetgeving en regels
 • om u te helpen in uw zoektocht naar kostenbesparingen
 • om onderbouwd financieel advies te geven aan de directie van een bedrijf
 • om met kennis van zaken overleg te plegen met uw bedrijfsleider, bankdirecteur, verzekeringsmakelaar, ...

een uniek concept

 • praktische, onmiddellijk toepasbare adviezen
 • kort en kernachtig – in klare en duidelijke taal
 • 100% legaal, 100% veilig en met 0% risico
 • volledig onafhankelijk advies
 • 'niet tevreden, geld terug'-garantie

een unieke samenwerking tussen

 • het interne redactieteam van vakspecialisten
 • een breed netwerk van externe ervaringsdeskundigen in verschillende bedrijfstakken
 • mensen 'op de werkvloer', om nooit de voeling met de praktijk te verliezen

Deze adviesbrief is er speciaal voor... 

de financieel verantwoordelijke in een bedrijf

 • die zijn uitgebreide takenpakket efficiënt wil uitvoeren
 • die antwoorden zoekt op (complexe) fiscale, juridische en financiële vragen
 • die de loonadministratie optimaal wil opvolgen
 • die snel op de hoogte wil zijn van nieuwe wetgeving en regels
 • die de financiële gevolgen wil kennen van nieuwe wetgeving en regels
 • die op zoek is naar kostenbesparingen
 • die onderbouwd financieel advies wil geven aan de directie van het bedrijf
 • die met kennis van zaken overleg wil plegen met de bankdirecteur, verzekeringsmakelaar, ...

de accountant, de boekhouder, de belastingconsulent

 • die de financieel verantwoordelijke optimaal wil begeleiden met fiscale, juridische en financiële tips, adviezen en oplossingen

Als extra's krijgt u bij de adviezen... 

gebruiksklare modeldocumenten, modelbrieven, checklists, ...

 • om de adviezen en oplossingen onmiddellijk in de praktijk toe te passen
 • eenvoudig aanpasbaar aan uw gegevens en situatie

rekentools

 • om snel de meest voordelige oplossing te berekenen in uw persoonlijke situatie
 • om verschillende oplossingen te vergelijken en zo de beste oplossing te kiezen

voorbeelden en bronmateriaal

 • om met kennis van zaken overleg te plegen

Deze extra's downloadt u snel en eenvoudig via uw digitale versie van deze adviesbrief.

Deze thema's komen regelmatig aan bod...


Actualiteit

 • Artsen
 • Bedrijfswagen
 • Belastingen
 • Boekhouding
 • Bouw
 • Btw
 • Eenmanszaken
 • Financieel & bankzaken
 • Internet
 • Kleinhandel&Horeca
 • Personeel
 • Recht
 • Vastgoed
 • Vennootschap
 • Verzekeringen
 • Vrije beroepers
 • Zelfstandigen

Bank

 • Bankkosten
 • Borg
 • Financiering
 • Hypotheek
 • Interesten
 • Krediet
 • Lenen
 • Rekeningen
 • Varia
 • Waarborg

Belastingen

 • Afschrijvingen
 • Autokosten
 • Auto via vennootschap
 • Bankgeheim
 • Bedrijfswagen
 • Beroepskosten
 • Boekhouding
 • Buitenland
 • Cliënteel
 • Controle
 • Dagvergoedingen
 • Dienstencheques
 • Dividend
 • Energieaftrek
 • Erfpacht
 • Financiële activa & beleggingen
 • Geld uit uw vennootschap halen
 • Gesplitste aankoop
 • Groepsverzekering
 • Huur
 • Interesten
 • Interne pensioenvoorziening
 • Investeringsaftrek
 • IPT
 • Lenen
 • Levensverzekering
 • Lijfrente
 • Liquidatiebonus
 • Loon
 • Maaltijdcheques
 • Meerwaarden
 • Motor
 • Notionele interestaftrek
 • Onkostenvergoeding
 • Onroerende voorheffing
 • Onroerend goed
 • Opstalrecht
 • Overgedragen verliezen
 • Pensioenopbouw
 • Pensioensparen
 • Privérekeningen
 • Procedure
 • Rekening-courant
 • Relatiegeschenken
 • Restaurantkosten
 • Roerende voorheffing
 • Tantième
 • Tweede verblijf
 • VAPZ
 • Varia
 • Voordeel van alle aard
 • Vruchtgebruik
 • Woningfiscaliteit

Beleggen

 • Aandelen
 • Beurstaks
 • Bevaks
 • Beveks
 • Cash
 • Dividend
 • Fondsen
 • Goud
 • Groeilanden
 • Interesten
 • Internet
 • Kosten
 • Obligaties
 • Onroerend goed
 • Pensioensparen
 • Premietaks
 • Rendement
 • Risicospreiding
 • Roerende voorheffing
 • Spaarboekje
 • Tak 21
 • Tak 23
 • Tak 26
 • Termijnrekening
 • Varia
 • Vermogensbeheer
 • Vreemde munten

Boekhouding

 • Belastingen
 • Bewaartermijn
 • Controle
 • Eigen vermogen
 • IFRS
 • Interne controle
 • Jaarafsluiting
 • Jaarrekening
 • Kostprijsberekening
 • Overlopende rekeningen
 • Resultaatbepaling
 • Schulden
 • Varia
 • Vaste activa
 • Voorzieningen
 • Waardering activa
 • Waardering passiva

Btw

 • Aftrekbare btw
 • Auto
 • Btw-aangifte
 • Btw-afrekening
 • Btw-berekening
 • Btw-controle
 • Btw-listing
 • Btw-plicht
 • Btw-tarief
 • Btw verlegd
 • Diensten
 • Factuur
 • Geschillen en betwistingen
 • Herziening btw
 • Intracommunautaire verwerving
 • Invoer
 • Levering
 • Onroerend goed
 • Recht op btw-aftrek
 • Specifieke regimes
 • Varia

Coronavirus

 • Actualiteit

Financieel

 • Auto
 • Franchising
 • Jaarrekening
 • Leasing
 • Sociale bijdragen
 • Subsidies
 • Varia
 • Ziekenfonds

Gestart als zelfstandige

 • Actualiteit
 • Aftrekbare kosten
 • Bankzaken
 • Bedrijfspand huren
 • Bedrijfspand kopen
 • Belastingen voor eenmanszaken
 • Btw
 • Facturatie
 • Investeringen
 • Klanten
 • Leningen/kredieten/leasing
 • Leveranciers
 • Medewerkers
 • Meewerkende echtgenoot
 • Pensioensparen/VAPZ/individuele levensverzekering
 • Sociale bijdragen zelfstandigen
 • Subsidies
 • Verzekeringen
 • Voorafbetalen

Gestart met een vennootschap

 • Aanvangsvermogen BV(BVBA)
 • Actualiteit
 • Aftrekbare kosten & afschrijvingen
 • Auto kopen via de vennootschap
 • Geld uit vennootschap halen
 • Groepsverzekering/IPT
 • Investeringen
 • Loon uit vennootschap halen
 • Onkostenvergoedingen/dienstreizen
 • Rekening-courant
 • Vennootschapsbelasting
 • Vennootschapsrecht
 • Voorafbetalen
 • Voordelen van alle aard
 • Woning kopen via de vennootschap

Overdracht vennootschap

 • Aandelen
 • Huurcontract
 • Kinderen
 • Onroerend goed
 • Personeel
 • Successierechten
 • Varia
 • Verkoop
 • Waardebepaling

Pensioen

 • Buitenland
 • Groepsverzekering
 • Interne pensioenvoorziening
 • IPT
 • Kapitaal
 • Levensverzekering
 • Pensioenleeftijd
 • Pensioenopbouw
 • Pensioensparen
 • Toegelaten arbeid
 • VAPZ
 • Varia
 • Wettelijk pensioen

Personeel

 • Arbeidsreglement
 • Bedrijfswagen
 • Bonus
 • Fiscaal
 • Groepsverzekering
 • Interim
 • Loonkosten
 • Maaltijdcheques
 • Ontslag
 • Opzeg
 • Ouderschapsverlof
 • Proefperiode
 • Sociale bijdragen
 • Subsidies
 • Tijdskrediet
 • Vakantie
 • Varia
 • Zwangerschap

Recht

 • Aansprakelijkheid
 • Auto
 • Bewijs
 • Contract
 • Deskundigenonderzoek
 • Echtscheiding
 • Erfrecht
 • Factuur
 • Faillissement
 • Garantie
 • Huwelijkvermogensrecht
 • Internet
 • Kopen
 • Lenen
 • Levering
 • Privacy
 • Slechte betalers
 • Varia
 • (Ver)bouwen
 • Verjaring

Vastgoed

 • Huur
 • Kosten
 • Mede-eigendom
 • Onroerende leasing
 • Patrimoniumvennootschap
 • Varia

Vennootschap

 • Aandelen
 • Auto via vennootschap
 • Bestuur
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Boekhouding
 • Conflictsituaties
 • Dividend
 • Jaarrekening
 • Kapitaal
 • Managementvennootschap
 • Onroerend goed
 • Opvolging
 • Statuten
 • Subsidies
 • Varia
 • Vennootschapsvorm
 • Vruchtgebruik

Verzekeringen

 • Arbeidsongeschiktheid
 • Autoverzekering
 • Beroepsaansprakelijkheid
 • Brandverzekering
 • Rechtsbijstand
 • Varia

Voor deze adviesbrief kiest u uit de volgende abonnementsformules...

papier + digitaal

 • via post elke maand in uw brievenbus
 • via e-mail elke maand in uw mailbox
 • 24/24, 7/7 online toegang tot de digitale versie (website + app)
 • alle reeds verschenen artikels beschikbaar in het digitale archief

alleen digitaal

 • via e-mail elke maand in uw mailbox
 • 24/24, 7/7 online toegang tot de digitale versie (website + app)
 • alle reeds verschenen artikels beschikbaar in het digitale archief

Ontdek ons voordelige aanbod per abonnementsformule hieronder!

In het recentste nummer leest u adviezen over...


jaargang 8 - nummer 1 - 04.05.2021

AANGIFTE

Binnenkort tijd voor uw fiches 281.50

Wanneer uw vennootschap een ereloon, commissie, vergoeding, ... betaalt aan een andere vennootschap of aan een zelfstandige, moet ze daarvoor in principe een fiscale fiche 281.50 opstellen. Wegens een administratieve tolerantie geldt die verplichting echter vaker niet dan wel. Hoe zit dat precies? Welke regels gelden er wanneer er toch een fiche 281.50 vereist is? Wat zijn de gevolgen als die dan niet ingediend werd?

CORONACRISIS

Nieuwe COVID-19-maatregelen voor uw personeelsbeleid

Naar aanleiding van de coronacrisis werden reeds tal van maatregelen uitgevaardigd die betrekking hebben op het arbeidsrecht. Wij overlopen een aantal maatregelen die nog steeds van kracht zijn of recent ingevoerd werden.

CONTROLE

Aftrekverbod bij wijziging aangifte na controle

Wanneer de vennootschap onderworpen wordt aan een controle, kan hieruit een verhoging van de belastbare grondslag voortvloeien. Sinds aanslagjaar 2019 kunt u niet langer onbeperkt beschikbare aftrekken afzetten ten opzichte van het belastbaar resultaat dat uit een dergelijke controle resulteert. De wetgever beoogt immers een effectieve belasting te heffen op het aldus vastgestelde bijkomende resultaat. Bij circulaire 2020/C/90 van 2 juli 2020 bracht de Administratie de huidige regels in herinnering. Eerder nam ze het nieuwe aftrekverbod ook al op in circulaire 2019/C/90 van 16 december 2019. Een overzicht.

BEDRIJFSVOORHEFFING

Vrijstelling doorstorting bv O&O: voorafgaande aanmelding BELSPO vereist

Onderzoek en ontwikkeling (O&O) kost het bedrijf veel geld, zonder enige garantie op positieve cashflows in de toekomst. De Belgische belastingwetgever probeert daaraan een mouw te passen via een aantal fiscale maatregelen. Eén daarvan heeft in het bijzonder oog voor de relatief hoge loonkost eigen aan O&O-activiteiten. Deze ‘bv-korting voor kwalificerend O&O-personeel’ is een gunstmaatregel met strikt na te leven formaliteiten, zoals de stilaan constante rechtspraak ter zake aantoont.

CONTRACT

Concurrentieverbod: de hakbijl begraven?

Als u een bedrijf overneemt, dan wilt u wellicht vermijden dat de vorige aandeelhouder(s) en/of bestuurders u onmiddellijk concurrentie aandoen. Waarop moet u dan letten bij het formuleren van een verbod? Wat zijn de gevolgen indien een niet-concurrentiebeding niet aan alle vereiste voorwaarden voldoet? Is de situatie anders bij een gedwongen verkoop in het kader van een geschillenregeling?

ONTSLAG

Ontslag tijdens ziekte: discriminatie?

Kan het bedrijf een langdurig zieke werknemer zomaar ontslaan? Zo ja, geniet de werknemer dan een bepaalde bescherming? Waarmee houdt u het best rekening indien u wenst afscheid te nemen van een arbeidsongeschikte werknemer? Wat zei het hof van beroep onlangs hierover?

INCASSO FACTUREN

Uw klant verkoopt zijn handelszaak?

Kunt u na de overname uw openstaande facturen nog laten betalen door de klant zelf of moet u vragen dat de overnemer ze betaalt? Wat gebeurt er dan met lopende contracten? Kunt u de openstaande facturen innen als u zelf een handelszaak overneemt en hoe gaat u daarbij te werk?

FISCALE CONSOLIDATIE

Groepsbijdrageregeling en DBI-aftrek: een gevaarlijke combinatie?

Sinds aanslagjaar 2019 bestaat er ook in België een systeem van fiscale consolidatie (wet van 25.12.2017) , de zgn. groepsbijdrageregeling. Deze naar Belgische normen ingrijpende wetswijziging is doorgevoerd om de aantrekkelijkheid van het belastingstelsel in België te verhogen. In alle ons omringende landen bestaat er immers reeds vele jaren een systeem van fiscale consolidatie. Er zitten echter ook een aantal addertjes onder het gras. Een vervelend, maar vaak verwaarloosd voorbeeld is de combinatie van groepsbijdrage en DBI-aftrek in één boekjaar. Waar zit het venijn?

SUBSIDIES

Subsidies: gevolgen voor de btw?

Een lezer vroeg ons of het feit dat hij subsidies ontvangt, ook een impact heeft op de mate waarin het bedrijf btw kan recupereren. Behoren subsidies tot de maatstaf van heffing inzake btw en is er dus op subsidies ook btw verschuldigd? Beïnvloedt de ontvangst van subsidies ook uw recht op btw-recuperatie? Wat moet u hierover weten?

INTERNATIONAAL

Ruimere mogelijkheden om niet-EU-burgers tewerk te stellen

Sinds 1 maart 2021 gelden in het Vlaams gewest een aantal nieuwe maatregelen om het tewerkstellen van niet-EU-werknemers gemakkelijker te maken (Vlaams besluit van 08.01.2021 tot wijziging van het Vlaams besluit van 07.12.2018 houdende uitvoering van de wet van 30.04.1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, BS 08.02.2021) . De nieuwe regels willen vooral meer flexibiliteit geven aan de Vlaamse werkgevers en ook een aantal administratieve formaliteiten vereenvoudigen.

Klik op de afbeelding en doorblader een voorbeeld van de gedrukte versie...

Aanbod
Looptijd
Frequentie
Papier
Via e-mail
Opbergmap
Website
App

 

 

PAPIER + DIGITAAL
PAPIER + DIGITAAL

Kennismakingsaanbod

147 €

69,00 

Eenmalig aanbod
6 maanden
maandelijks
Prijzen zijn excl. btw

Abonneeaanbod

293 €

243,00 

*voorwaarden
1 jaar
maandelijks
Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

293,00 

1 jaar
maandelijks
Prijzen zijn excl. btw
DIGITAAL
DIGITAAL

Ontdekkingsaanbod

GRATIS

Eenmalig aanbod | Voorwaarden
3 maanden
maandelijks

 

 

Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

277,00 

1 jaar
maandelijks

 

 

Prijzen zijn excl. btw