Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Financieel Management PRO

Maandelijkse adviesbrief op maat van de financieel verantwoordelijke

Tips & Advies Financieel management is... 

een adviesbrief: op papier en/of digitaal beschikbaar

 • om het uitgebreide takenpakket van een financieel verantwoordelijke efficiënt uit te voeren
 • om antwoorden te krijgen op (complexe) fiscale, juridische en financiële vragen
 • om de loonadministratie optimaal op te volgen
 • om snel op de hoogte te zijn van nieuwe wetgeving en regels
 • om de gevolgen te kennen van nieuwe wetgeving en regels
 • om u te helpen in uw zoektocht naar kostenbesparingen
 • om onderbouwd financieel advies te geven aan de directie van een bedrijf
 • om met kennis van zaken overleg te plegen met uw bedrijfsleider, bankdirecteur, verzekeringsmakelaar, ...

een uniek concept

 • praktische, onmiddellijk toepasbare adviezen
 • kort en kernachtig – in klare en duidelijke taal
 • 100% legaal, 100% veilig en met 0% risico
 • volledig onafhankelijk advies
 • 'niet tevreden, geld terug'-garantie

een unieke samenwerking tussen

 • het interne redactieteam van vakspecialisten
 • een breed netwerk van externe ervaringsdeskundigen in verschillende bedrijfstakken
 • mensen 'op de werkvloer', om nooit de voeling met de praktijk te verliezen

Deze adviesbrief is er speciaal voor... 

de financieel verantwoordelijke in een bedrijf

 • die zijn uitgebreide takenpakket efficiënt wil uitvoeren
 • die antwoorden zoekt op (complexe) fiscale, juridische en financiële vragen
 • die de loonadministratie optimaal wil opvolgen
 • die snel op de hoogte wil zijn van nieuwe wetgeving en regels
 • die de financiële gevolgen wil kennen van nieuwe wetgeving en regels
 • die op zoek is naar kostenbesparingen
 • die onderbouwd financieel advies wil geven aan de directie van het bedrijf
 • die met kennis van zaken overleg wil plegen met de bankdirecteur, verzekeringsmakelaar, ...

de accountant, de boekhouder, de belastingconsulent

 • die de financieel verantwoordelijke optimaal wil begeleiden met fiscale, juridische en financiële tips, adviezen en oplossingen

Als extra's krijgt u bij de adviezen... 

gebruiksklare modeldocumenten, modelbrieven, checklists, ...

 • om de adviezen en oplossingen onmiddellijk in de praktijk toe te passen
 • eenvoudig aanpasbaar aan uw gegevens en situatie

rekentools

 • om snel de meest voordelige oplossing te berekenen in uw persoonlijke situatie
 • om verschillende oplossingen te vergelijken en zo de beste oplossing te kiezen

voorbeelden en bronmateriaal

 • om met kennis van zaken overleg te plegen

Deze extra's downloadt u snel en eenvoudig via uw digitale versie van deze adviesbrief.

Deze thema's komen regelmatig aan bod...


Actualiteit

 • Artsen
 • Bedrijfswagen
 • Belastingen
 • Boekhouding
 • Bouw
 • Btw
 • Eenmanszaken
 • Financieel & bankzaken
 • Internet
 • Kleinhandel&Horeca
 • Personeel
 • Recht
 • Vastgoed
 • Vennootschap
 • Verzekeringen
 • Vrije beroepers
 • Zelfstandigen

Bank

 • Bankkosten
 • Borg
 • Financiering
 • Hypotheek
 • Interesten
 • Krediet
 • Lenen
 • Rekeningen
 • Varia
 • Waarborg

Belastingen

 • Afschrijvingen
 • Autokosten
 • Auto via vennootschap
 • Bankgeheim
 • Bedrijfswagen
 • Beroepskosten
 • Boekhouding
 • Buitenland
 • Cliënteel
 • Controle
 • Dagvergoedingen
 • Dienstencheques
 • Dividend
 • Energieaftrek
 • Erfpacht
 • Financiële activa & beleggingen
 • Geld uit uw vennootschap halen
 • Gesplitste aankoop
 • Groepsverzekering
 • Huur
 • Interesten
 • Interne pensioenvoorziening
 • Investeringsaftrek
 • IPT
 • Lenen
 • Levensverzekering
 • Lijfrente
 • Liquidatiebonus
 • Loon
 • Maaltijdcheques
 • Meerwaarden
 • Motor
 • Notionele interestaftrek
 • Onkostenvergoeding
 • Onroerende voorheffing
 • Onroerend goed
 • Opstalrecht
 • Overgedragen verliezen
 • Pensioenopbouw
 • Pensioensparen
 • Privérekeningen
 • Procedure
 • Rekening-courant
 • Relatiegeschenken
 • Restaurantkosten
 • Roerende voorheffing
 • Tantième
 • Tweede verblijf
 • VAPZ
 • Varia
 • Voordeel van alle aard
 • Vruchtgebruik
 • Woningfiscaliteit

Beleggen

 • Aandelen
 • Beurstaks
 • Bevaks
 • Beveks
 • Cash
 • Dividend
 • Fondsen
 • Goud
 • Groeilanden
 • Interesten
 • Internet
 • Kosten
 • Obligaties
 • Onroerend goed
 • Pensioensparen
 • Premietaks
 • Rendement
 • Risicospreiding
 • Roerende voorheffing
 • Spaarboekje
 • Tak 21
 • Tak 23
 • Tak 26
 • Termijnrekening
 • Varia
 • Vermogensbeheer
 • Vreemde munten

Boekhouding

 • Belastingen
 • Bewaartermijn
 • Controle
 • Eigen vermogen
 • IFRS
 • Interne controle
 • Jaarafsluiting
 • Jaarrekening
 • Kostprijsberekening
 • Overlopende rekeningen
 • Resultaatbepaling
 • Schulden
 • Varia
 • Vaste activa
 • Voorzieningen
 • Waardering activa
 • Waardering passiva

Btw

 • Aftrekbare btw
 • Auto
 • Btw-aangifte
 • Btw-afrekening
 • Btw-berekening
 • Btw-controle
 • Btw-listing
 • Btw-plicht
 • Btw-tarief
 • Btw verlegd
 • Diensten
 • Factuur
 • Geschillen en betwistingen
 • Herziening btw
 • Intracommunautaire verwerving
 • Invoer
 • Levering
 • Onroerend goed
 • Recht op btw-aftrek
 • Specifieke regimes
 • Varia

Coronavirus

 • Actualiteit

Financieel

 • Auto
 • Franchising
 • Jaarrekening
 • Leasing
 • Sociale bijdragen
 • Subsidies
 • Varia
 • Ziekenfonds

Gestart als zelfstandige

 • Actualiteit
 • Aftrekbare kosten
 • Bankzaken
 • Bedrijfspand huren
 • Bedrijfspand kopen
 • Belastingen voor eenmanszaken
 • Btw
 • Facturatie
 • Investeringen
 • Klanten
 • Leningen/kredieten/leasing
 • Leveranciers
 • Medewerkers
 • Meewerkende echtgenoot
 • Pensioensparen/VAPZ/individuele levensverzekering
 • Sociale bijdragen zelfstandigen
 • Subsidies
 • Verzekeringen
 • Voorafbetalen

Gestart met een vennootschap

 • Aanvangsvermogen BV(BVBA)
 • Actualiteit
 • Aftrekbare kosten & afschrijvingen
 • Auto kopen via de vennootschap
 • Geld uit vennootschap halen
 • Groepsverzekering/IPT
 • Investeringen
 • Loon uit vennootschap halen
 • Onkostenvergoedingen/dienstreizen
 • Rekening-courant
 • Vennootschapsbelasting
 • Vennootschapsrecht
 • Voorafbetalen
 • Voordelen van alle aard
 • Woning kopen via de vennootschap

Overdracht vennootschap

 • Aandelen
 • Huurcontract
 • Kinderen
 • Onroerend goed
 • Personeel
 • Successierechten
 • Varia
 • Verkoop
 • Waardebepaling

Pensioen

 • Buitenland
 • Groepsverzekering
 • Interne pensioenvoorziening
 • IPT
 • Kapitaal
 • Levensverzekering
 • Pensioenleeftijd
 • Pensioenopbouw
 • Pensioensparen
 • Toegelaten arbeid
 • VAPZ
 • Varia
 • Wettelijk pensioen

Personeel

 • Arbeidsreglement
 • Bedrijfswagen
 • Bonus
 • Fiscaal
 • Groepsverzekering
 • Interim
 • Loonkosten
 • Maaltijdcheques
 • Ontslag
 • Opzeg
 • Ouderschapsverlof
 • Proefperiode
 • Sociale bijdragen
 • Subsidies
 • Tijdskrediet
 • Vakantie
 • Varia
 • Zwangerschap

Recht

 • Aansprakelijkheid
 • Auto
 • Bewijs
 • Contract
 • Deskundigenonderzoek
 • Echtscheiding
 • Erfrecht
 • Factuur
 • Faillissement
 • Garantie
 • Huwelijkvermogensrecht
 • Internet
 • Kopen
 • Lenen
 • Levering
 • Privacy
 • Slechte betalers
 • Varia
 • (Ver)bouwen
 • Verjaring

Vastgoed

 • Huur
 • Kosten
 • Mede-eigendom
 • Onroerende leasing
 • Patrimoniumvennootschap
 • Varia

Vennootschap

 • Aandelen
 • Auto via vennootschap
 • Bestuur
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Boekhouding
 • Conflictsituaties
 • Dividend
 • Jaarrekening
 • Kapitaal
 • Managementvennootschap
 • Onroerend goed
 • Opvolging
 • Statuten
 • Subsidies
 • Varia
 • Vennootschapsvorm
 • Vruchtgebruik

Verzekeringen

 • Arbeidsongeschiktheid
 • Autoverzekering
 • Beroepsaansprakelijkheid
 • Brandverzekering
 • Rechtsbijstand
 • Varia

Voor deze adviesbrief kiest u uit de volgende abonnementsformules...

papier + digitaal

 • via post elke maand in uw brievenbus
 • via e-mail elke maand in uw mailbox
 • 24/24, 7/7 online toegang tot de digitale versie (website + app)
 • alle reeds verschenen artikels beschikbaar in het digitale archief

alleen digitaal

 • via e-mail elke maand in uw mailbox
 • 24/24, 7/7 online toegang tot de digitale versie (website + app)
 • alle reeds verschenen artikels beschikbaar in het digitale archief

Ontdek ons voordelige aanbod per abonnementsformule hieronder!

In het recentste nummer leest u adviezen over...


jaargang 7 - nummer 9 - 02.02.2021

BEDRIJFSWAGEN

Het fiscale belang van de CO2 -uitstoot van auto’s in 2021

De CO2 -uitstoot van bedrijfswagens is al geruime tijd fiscaal relevant. Zowel voor de aftrek van autokosten in de vennootschapsbelasting, als voor de voordelen van alle aard (VAA) als voor de verkeersbelasting en de belasting op de inverkeerstelling (BIV) is een hoge CO2 -uitstoot normaal gezien fiscaal nadelig. Wat is de stand van zaken anno 2021 en welke gevolgen heeft de wijziging van de manier waarop de CO2 -uitstoot gemeten wordt voor de autofiscaliteit?

HOLDING

Btw recupereren bij de holding?

Een holding kan btw-plichtig zijn én recht op btw-recuperatie hebben, maar dat kan evengoed niet het geval zijn. In dat opzicht is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen een gewone of passieve holding enerzijds, en een actieve of gemengde holding anderzijds. Als er recht op aftrek is, hoe wordt de omvang van dat recht dan concreet bepaald? Wat heeft het Europees Hof van Justitie daar recent over beslist?

CORONACRISIS

Achterwaartse verliesverrekening: impact van tantièmes?

In het kader van de COVID-19-pandemie staat de wetgever toe dat verliezen – eenmalig – aangerekend worden op belastbare winsten die gerealiseerd werden vóór de verliezen zich manifesteren, de zgn. carry-back. Recentelijk ontstond onduidelijkheid over de vraag of de toekenning van tantièmes altijd de toepassing van de carry-back in de weg staat.

CONTRACTEN

Een niet-afwervingsbeding in uw contracten?

Veel ondernemingen nemen een niet-afwervingsbeding op in hun overeenkomsten met freelancers, onderaannemers, klanten of leveranciers. Wat houdt een dergelijk beding in? Is een niet-afwervingsbeding ook altijd geldig? Hoe formuleert u de clausule het best? Kunt u ook zonder zo’n beding nog iets ondernemen bij een afwerving van uw personeel of cliënteel? Wat kunt u doen als er dan toch een inbreuk plaatsvindt? Waarom neemt u maar beter een forfaitaire schadevergoeding op in de overeenkomst?

GDPR

GDPR: recht op inzage personeel en COVID-19

De General Data Protection Regulation (GDPR) regelt de bescherming van persoonsgegevens. Als werkgever verwerkt u heel wat persoonsgegevens van werknemers en moet u zich dus houden aan de regels van de GDPR. Wat leert een recente beslissing gepubliceerd door de Geschillenkamer van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) over het inzagerecht van de betrokkenen? Met welke aandachtspunten moet een werkgever zoal rekening houden in het kader van de coronacrisis?

LOONKOSTEN

Opleidingen: nieuwe vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing

Levenslang leren wordt vanaf januari 2021 nog meer aangemoedigd. U kunt als werkgever immers een bijkomende belastingvermindering krijgen via een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor een stuk van het loon van de werknemers die een opleiding volgen.

CORONACRISIS

Betalingsuitstel voor uw verzekeringspremies

Tijdens de voorbije lente hebben verzekeraars al collectief een uitstel van betaling van de verzekeringspremie voor bedrijfsverzekeringen aangeboden. Via een nieuw protocol van 17.12.2020 wordt dit uitstel nu onder bepaalde voorwaarden verlengd tot 30.06.2021.

INTERNATIONAAL

Franse rechter mengt zich in debat over taxatie van internationale digitale diensten

De digitale economie heeft binnen een zeer korte tijdspanne een uiterst belangrijke plaats ingenomen, niet alleen in onze persoonlijke levenssfeer, maar zonder meer ook in het bedrijfsleven en de wereldwijde economie. Vandaar dat de vraag rijst in welke mate de toepasbare (wereldwijde) belastingwetgeving deze globale evolutie kan bijbenen/proberen bij te benen. We belichten een aantal interessante reacties van lokale overheden en rechtspraak, met een focus op de directe belastingen.

BESTUUR

Een bestuursmandaat opnemen is nooit vrijblijvend...

Het komt nog steeds voor dat de aandeelhouders een familielid of een goede vriend tot bestuurder benoemd hebben, zonder dat de betrokkene een actieve rol speelt in de vennootschap. Dit gebeurt het vaakst in naamloze vennootschappen waar het bestuursorgaan in principe uit drie bestuurders moet bestaan. Welke verplichtingen rusten op dergelijke bestuurders? En welke mogelijkheden biedt het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen om niet langer een beroep te moeten doen op dergelijke vriendendiensten?

CONTRACT

M&A: het belang van het begrip ‘kennis’ in tijden van digitalisering

Digitalisering is anno 2021 niet meer weg te denken, ook niet in de M&A-praktijk. Artificiële intelligentie (AI) en virtuele datarooms (VDR) worden veelvuldig gebruikt bij de overname van een onderneming. De risico’s en aansprakelijkheden die een koper voordien redelijkerwijze over het hoofd zou kunnen gezien hebben, zouden vandaag, met behulp van AI, redelijkerwijze wel door de koper gekend kunnen (moeten?) zijn. Het is dus van belang om de impact van de kennis van de koper contractueel te bepalen, via ‘knowledge qualifiers’ en ‘(anti-)sandbagging’-clausules.

Klik op de afbeelding en doorblader een voorbeeld van de gedrukte versie...

Aanbod
Looptijd
Frequentie
Papier
Via e-mail
Opbergmap
Website
App

 

 

PAPIER + DIGITAAL
PAPIER + DIGITAAL

Kennismakingsaanbod

147 €

69,00 

Eenmalig aanbod
6 maanden
maandelijks
Prijzen zijn excl. btw

Abonneeaanbod

293 €

243,00 

*voorwaarden
1 jaar
maandelijks
Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

293,00 

1 jaar
maandelijks
Prijzen zijn excl. btw
DIGITAAL
DIGITAAL

Ontdekkingsaanbod

GRATIS

Eenmalig aanbod | Voorwaarden
3 maanden
maandelijks

 

 

Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

277,00 

1 jaar
maandelijks

 

 

Prijzen zijn excl. btw