Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Ervaren Bedrijfsleider PRO

Maandelijkse adviesbrief

Ervaren Bedrijfsleider PRO is... 

een adviesbrief: op papier en/of digitaal beschikbaar

 • om maximaal winst te halen uit uw bedrijf
 • om antwoorden te krijgen op (complexe) fiscale, juridische en financiële vragen
 • om na te denken over hoe u later uw bedrijf zal overdragen of stopzetten
 • om uw bedrijf geleidelijk te optimaliseren voor een overdracht of stopzetting
 • om een vermogens- en successieplanning op uw maat uit te bouwen
 • om met kennis van zaken overleg te plegen met uw boekhouder, bankdirecteur, verzekeringsmakelaar, ...
 • om met een gerust gemoed uw professionele carrière op termijn af te ronden

een uniek concept

 • praktische, onmiddellijk toepasbare adviezen
 • kort en kernachtig – in klare en duidelijke taal
 • 100% legaal, 100% veilig en met 0% risico
 • volledig onafhankelijk advies

een unieke samenwerking tussen

 • het interne redactieteam van vakspecialisten
 • een breed netwerk van externe ervaringsdeskundigen in verschillende bedrijfstakken
 • mensen 'op de werkvloer', om nooit de voeling met de praktijk te verliezen

Deze adviesbrief is er speciaal voor... 

de ervaren bedrijfsleider

 • die reeds meerdere jaren actief is
 • die oplossingen zoekt op (complexe) fiscale, juridische en financiële vragen
 • die nadenkt over hoe hij later zijn bedrijf zal overdragen of stopzetten
 • die het bedrijf geleidelijk wil optimaliseren voor een overdracht of stopzetting
 • die een vermogens- en successieplanning op maat wil uitbouwen
 • die met kennis van zaken overleg wil plegen met zijn boekhouder, bankdirecteur, verzekeringsmakelaar, ...
 • die met een gerust gemoed zijn professionele carrière op termijn wil afronden

de accountant, de boekhouder, de belastingconsulent

 • die de ervaren bedrijfsleider optimaal wil begeleiden met fiscale, juridische en financiële tips, adviezen en oplossingen

Als extra's krijgt u bij de adviezen... 

gebruiksklare modeldocumenten, modelbrieven, checklists, ...

 • om de adviezen en oplossingen onmiddellijk in de praktijk toe te passen
 • eenvoudig aanpasbaar aan uw persoonlijke gegevens en situatie

rekentools

 • om snel de meest voordelige oplossing te berekenen in uw persoonlijke situatie
 • om verschillende oplossingen te vergelijken en zo de beste oplossing te kiezen

voorbeelden en bronmateriaal

 • om met kennis van zaken overleg te plegen

Deze extra's downloadt u snel en eenvoudig via uw digitale versie van deze adviesbrief.

Deze thema's komen regelmatig aan bod...


Actualiteit

 • Artsen
 • Bedrijfswagen
 • Belastingen
 • Boekhouding
 • Bouw
 • Btw
 • Eenmanszaken
 • Financieel & bankzaken
 • Internet
 • Kleinhandel&Horeca
 • Personeel
 • Recht
 • Vastgoed
 • Vennootschap
 • Verzekeringen
 • Vrije beroepers
 • Zelfstandigen

Bank

 • Bankkosten
 • Borg
 • Financiering
 • Hypotheek
 • Interesten
 • Krediet
 • Lenen
 • Rekeningen
 • Varia
 • Waarborg

Belastingen

 • Afschrijvingen
 • Autokosten
 • Auto via vennootschap
 • Bankgeheim
 • Bedrijfswagen
 • Beroepskosten
 • Boekhouding
 • Buitenland
 • Controle
 • Dagvergoedingen
 • Dienstencheques
 • Dividend
 • Energieaftrek
 • Erfpacht
 • Financiële activa & beleggingen
 • Geld uit uw vennootschap halen
 • Gesplitste aankoop
 • Groepsverzekering
 • Huur
 • Interesten
 • Interne pensioenvoorziening
 • Investeringsaftrek
 • IPT
 • Lenen
 • Levensverzekering
 • Lijfrente
 • Liquidatiebonus
 • Loon
 • Maaltijdcheques
 • Meerwaarden
 • Motor
 • Notionele interestaftrek
 • Onkostenvergoeding
 • Onroerende voorheffing
 • Onroerend goed
 • Opstalrecht
 • Overgedragen verliezen
 • Pensioenopbouw
 • Pensioensparen
 • Privérekeningen
 • Procedure
 • Rekening-courant
 • Relatiegeschenken
 • Restaurantkosten
 • Roerende voorheffing
 • Tantième
 • Tweede verblijf
 • VAPZ
 • Varia
 • Voordeel van alle aard
 • Vruchtgebruik
 • Woningfiscaliteit

Beleggen

 • Aandelen
 • Beurstaks
 • Bevaks
 • Beveks
 • Cash
 • Dividend
 • Fondsen
 • Goud
 • Groeilanden
 • Interesten
 • Internet
 • Kosten
 • Obligaties
 • Onroerend goed
 • Pensioensparen
 • Premietaks
 • Rendement
 • Risicospreiding
 • Roerende voorheffing
 • Spaarboekje
 • Tak 21
 • Tak 23
 • Tak 26
 • Termijnrekening
 • Varia
 • Vermogensbeheer
 • Vreemde munten

Btw

 • Aftrekbaarheid
 • Autokosten
 • Bankgeheim
 • Buitenland
 • Controle
 • Factuurvermeldingen
 • Medecontractant
 • Onroerend goed
 • Procedure
 • Relatiegeschenken
 • Restaurantkosten
 • Tarief
 • Teruggave
 • Varia
 • Verlegging van heffing

Coronavirus

 • Actualiteit

Financieel

 • Auto
 • Bewaartermijn
 • Franchising
 • Jaarrekening
 • Leasing
 • Sociale bijdragen
 • Subsidies
 • Varia
 • Ziekenfonds

Gestart als zelfstandige

 • Actualiteit
 • Aftrekbare kosten
 • Bankzaken
 • Bedrijfspand huren
 • Bedrijfspand kopen
 • Belastingen voor eenmanszaken
 • Btw
 • Facturatie
 • Investeringen
 • Klanten
 • Leningen/kredieten/leasing
 • Leveranciers
 • Medewerkers
 • Meewerkende echtgenoot
 • Pensioensparen/VAPZ/individuele levensverzekering
 • Sociale bijdragen zelfstandigen
 • Subsidies
 • Verzekeringen
 • Voorafbetalen

Gestart met een vennootschap

 • Aanvangsvermogen BV(BVBA)
 • Actualiteit
 • Aftrekbare kosten & afschrijvingen
 • Auto kopen via de vennootschap
 • Geld uit vennootschap halen
 • Groepsverzekering/IPT
 • Investeringen
 • Loon uit vennootschap halen
 • Onkostenvergoedingen/dienstreizen
 • Rekening-courant
 • Vennootschapsbelasting
 • Vennootschapsrecht
 • Voorafbetalen
 • Voordelen van alle aard
 • Woning kopen via de vennootschap

Overdracht vennootschap

 • Aandelen
 • Huurcontract
 • Kinderen
 • Onroerend goed
 • Personeel
 • Successierechten
 • Varia
 • Verkoop
 • Waardebepaling

Pensioen

 • Buitenland
 • Groepsverzekering
 • Interne pensioenvoorziening
 • IPT
 • Kapitaal
 • Levensverzekering
 • Pensioenleeftijd
 • Pensioenopbouw
 • Pensioensparen
 • Toegelaten arbeid
 • VAPZ
 • Varia
 • Wettelijk pensioen

Personeel

 • Arbeidsreglement
 • Bedrijfswagen
 • Bonus
 • Fiscaal
 • Groepsverzekering
 • Interim
 • Loonkosten
 • Maaltijdcheques
 • Ontslag
 • Opzeg
 • Ouderschapsverlof
 • Proefperiode
 • Tijdskrediet
 • Vakantie
 • Varia
 • Zwangerschap

Recht

 • Aansprakelijkheid
 • Auto
 • Bewijs
 • Contract
 • Deskundigenonderzoek
 • Echtscheiding
 • Erfrecht
 • Factuur
 • Faillissement
 • Garantie
 • Huwelijksvermogensrecht
 • Internet
 • Kopen
 • Lenen
 • Levering
 • Privacy
 • Slechte betalers
 • Varia
 • (Ver)Bouwen
 • Verjaring

Schenking

 • Aandelen
 • Behoud controle
 • Beleggingen
 • Echtgenoten
 • Effectenportefeuille
 • Handgift & bankgift
 • Maatschap
 • Modaliteiten
 • Nederlandse notaris
 • Notaris
 • Onroerend goed
 • Opvolging
 • Pacte adjoint
 • Schenkingsrechten
 • Varia
 • Verzekeringen

Successierechten

 • Beding van aanwas
 • Behoud controle
 • Beleggingen
 • Bescherming partner
 • Controleschatting
 • Gesplitste aankoop
 • Huwelijkscontract
 • Maatschap
 • Onroerend goed
 • Opvolging
 • Procedure
 • Samenwonenden
 • Successieplanning
 • Testament
 • Tontine
 • Varia
 • Verzekeringen

Vastgoed

 • Huur
 • Kosten
 • Mede-eigendom
 • Onroerende leasing
 • Patrimoniumvennootschap
 • Varia

Vennootschap

 • Aandelen
 • Auto via vennootschap
 • Bestuur
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Boekhouding
 • Conflictsituaties
 • Dividend
 • Jaarrekening
 • Kapitaal
 • Managementvennootschap
 • Onroerend goed
 • Opvolging
 • Statuten
 • Varia
 • Vennootschapsvorm
 • Vruchtgebruik
 • Woning via vennootschap

Verzekeringen

 • Arbeidsongeschiktheid
 • Autoverzekering
 • Beroepsaansprakelijkheid
 • Brandverzekering
 • Rechtsbijstand
 • Varia

VZW

 • Aansprakelijkheid
 • Activiteiten & events
 • Actualiteit
 • Belastingen
 • Bestuur
 • Boekhouding
 • Btw
 • Giften
 • Schenkingen & legaten
 • Sponsoring
 • Subsidies
 • Verzekeringen
 • Vrijwilligers
 • Werking 

Voor deze adviesbrief kiest u uit de volgende abonnementsformules...

papier + digitaal

 • via post elke maand in uw brievenbus
 • via e-mail elke maand in uw mailbox
 • 24/24, 7/7 online toegang tot de digitale versie (website + app)
 • alle reeds verschenen artikels beschikbaar in het digitale archief

alleen digitaal

 • via e-mail elke maand in uw mailbox
 • 24/24, 7/7 online toegang tot de digitale versie (website + app)
 • alle reeds verschenen artikels beschikbaar in het digitale archief

Ontdek ons voordelige aanbod per abonnementsformule hieronder!

In het recentste nummer leest u adviezen over...


jaargang 14 - nummer 3 - 20.05.2022

LOON

Uw loon verminderen tot het fiscale en sociale optimum

Hoeveel loon moet u als bedrijfsleider opnemen om zo weinig mogelijk belastingen en sociale bijdragen te betalen? Welke negatieve gevolgen kan een verlaging van uw loon hebben, hoofdzakelijk voor uw vennootschap, maar ook voor u privé?

BUITENLAND

Het kadastraal inkomen voor uw buitenlands vastgoed ontvangen: wat nu?

In 2021 hebben alle Belgische inwoners met vastgoed in het buitenland een bijzondere aangifte moeten indienen, met het oog op het bepalen van een kadastraal inkomen voor deze goederen. Op dit ogenblik verstuurt de Belastingadministratie de betekeningen van deze kadastrale inkomens (ki’s) naar hun eigenaars. Wat als u het niet eens bent met het toegekende kadastraal inkomen? Is het mogelijk om bezwaar in te dienen? En wat als de waarde van uw buitenlands vastgoed later nog wijzigt, heeft u dan enig verhaal?

BELEGGINGEN

Hoe wordt de beleggingsportefeuille van uw vennootschap belast?

Alle inkomsten die uw vennootschap realiseert, kwalificeren als beroepsinkomsten. Ook de roerende inkomsten (zoals interesten en dividenden) en meerwaarden die u op de beleggingsportefeuille van uw vennootschap realiseert, worden als beroepsinkomsten aangemerkt. Dit impliceert dat deze inkomsten principieel belast worden tegen 25% (of desgevallend 20%) vennootschapsbelasting. Voor welbepaalde inkomsten is evenwel een afwijkend fiscaal regime van toepassing. Een overzicht.

ONVERDEELDHEID

Hoe en tegen welke kostprijs kunt u een onverdeeldheid oplossen?

Wanneer verschillende personen titularis zijn van het eigendomsrecht, spreekt men van mede-eigendom. Zolang het goed niet verdeeld is, behoort het hun toe in onverdeeldheid. Deze onverdeeldheid kan gewenst zijn, maar soms wordt de toestand als het ware opgedrongen, bv. bij een erfenis. Kan die onverdeeldheid opgelost worden? Tegen welke kostprijs?

OVERDRACHT

Belastingvrije bedrijfsschenking: decretale uitsluiting privaat vastgoed op komst?

In het Vlaams gewest bestaat het gunstregime in de erf- en schenkbelasting voor familiale ondernemingen ondertussen tien jaar. Als een aantal voorwaarden nageleefd worden, kunt u uw familiebedrijf schenken tegen 0% schenkbelasting. De Vlaamse Belastingdienst was echter steeds zeer kritisch wanneer een familiale vennootschap ook vastgoed bevat dat voor bewoning aangewend wordt. Nadat Vlabel in 2020 door de rechter teruggefloten werd, ziet het er nu naar uit dat de decreetgever Vlabel een handje komt toesteken...

BESCHERMING PARTNER

Levensverzekering met 2 verzekeringnemers: een alternatief voor een keuzebeding?

Het keuzebeding is een populaire manier voor echtgenoten gehuwd onder een gemeenschapsstelsel (wettelijk stelsel) om de langstlevende financieel te beschermen. Nadeel is dat de factuur in de erfbelasting ook zal volgen. Bij levensverzekeringen met twee verzekeringnemers kunt u de langstlevende ook bescherming bieden. Wat gebeurt er dan op fiscaal vlak wanneer de langstlevende na overlijden van de eerststervende enige verzekeringnemer wordt? Hoe zal de uitkering belast worden bij de begunstigde kinderen na overlijden van de langstlevende? Een niet voor de hand liggende vergelijking tussen huwelijkscontracten en levensverzekeringen...

CONFLICTSITUATIES

Aandeelhoudersovereenkomst: clausules om geschillen te voorkomen of beslechten

In een aandeelhoudersovereenkomst maken de aandeelhouders van de vennootschap afspraken omtrent allerlei zaken: dividendbeleid, samenstelling van het bestuursorgaan, stemafspraken, enz. Minstens even belangrijk zijn clausules omtrent het voorkomen of het oplossen van discussies tussen aandeelhouders/bestuurders. Bij gebrek aan dergelijke clausules leiden discussies vaak tot schade voor de vennootschap en tot gerechtelijke procedures, met een onzeker resultaat. Welke mogelijkheden heeft u zoal? Wat is een wipaandeel? Is een bemiddelingsclausule opportuun? Wat houdt arbitrage in?

INTERESTEN

Interestaftrek n.a.v. dividenduitkering: naleving intentionaliteitsvoorwaarde bewijzen

Na het Hof van Cassatie in de bekende zaak-Nyrstar, laat ook het hof van beroep van Antwerpen nu een opening voor de aftrekbaarheid van de interesten op een lening die aangegaan is om een dividenduitkering te financieren.

Wanneer zijn interesten op dergelijke leningen bij uw vennootschap aftrekbaar? Wat is daarbij het belang van de zgn. intentionaliteitsvoorwaarde? Hoe kan uw vennootschap dan aantonen dat ze dat deed om inkomsten te verkrijgen of te behouden... ?

SUCCESSIEPLANNING

Te vroeg voor een echte successieplanning: welke eenvoudige voorzorgen nemen?

Veel actieve ondernemers stellen het uitwerken van een successieplanning uit tot ze beslissen het professioneel wat kalmer aan te gaan doen. Soms slaat het noodlot dan onverwachts toe en overlijden ze of worden ze onbekwaam, vooraleer er iets geregeld is. Hoe kunt u via een zorgvolmacht en een aanpassing aan uw huwelijkscontract en uw statuten op een eenvoudige en goedkope manier toch een aantal voorzorgen treffen voor het geval ook uw dierbaren met zo’n ‘worstcasescenario’ geconfronteerd worden?

Klik op de afbeelding en doorblader een voorbeeld van de gedrukte versie...

Aanbod
Looptijd
Frequentie
Papier
Via e-mail
Website
App

 

 

PAPIER + DIGITAAL
PAPIER + DIGITAAL

Kennismakingsaanbod

185 €

59,00 

Eenmalig aanbod
6 maanden
maandelijks
Prijzen zijn excl. btw

Abonneeaanbod

370 €

345,00 

*voorwaarden
1 jaar
maandelijks
Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

370,00 

1 jaar
maandelijks
Prijzen zijn excl. btw
DIGITAAL
DIGITAAL

DIGITAAL ONTDEKKINGSAANBOD

GRATIS

Eenmalig aanbod | Voorwaarden
3 maanden
maandelijks

 

Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

350,00 

1 jaar
maandelijks

 

Prijzen zijn excl. btw