Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Ervaren Bedrijfsleider PRO

Maandelijkse adviesbrief

Ervaren Bedrijfsleider PRO is... 

een adviesbrief: op papier en/of digitaal beschikbaar

 • om maximaal winst te halen uit uw bedrijf
 • om antwoorden te krijgen op (complexe) fiscale, juridische en financiële vragen
 • om na te denken over hoe u later uw bedrijf zal overdragen of stopzetten
 • om uw bedrijf geleidelijk te optimaliseren voor een overdracht of stopzetting
 • om een vermogens- en successieplanning op uw maat uit te bouwen
 • om met kennis van zaken overleg te plegen met uw boekhouder, bankdirecteur, verzekeringsmakelaar, ...
 • om met een gerust gemoed uw professionele carrière op termijn af te ronden

een uniek concept

 • praktische, onmiddellijk toepasbare adviezen
 • kort en kernachtig – in klare en duidelijke taal
 • 100% legaal, 100% veilig en met 0% risico
 • volledig onafhankelijk advies
 • 'niet tevreden, geld terug'-garantie

een unieke samenwerking tussen

 • het interne redactieteam van vakspecialisten
 • een breed netwerk van externe ervaringsdeskundigen in verschillende bedrijfstakken
 • mensen 'op de werkvloer', om nooit de voeling met de praktijk te verliezen

Deze adviesbrief is er speciaal voor... 

de ervaren bedrijfsleider

 • die reeds meerdere jaren actief is
 • die oplossingen zoekt op (complexe) fiscale, juridische en financiële vragen
 • die nadenkt over hoe hij later zijn bedrijf zal overdragen of stopzetten
 • die het bedrijf geleidelijk wil optimaliseren voor een overdracht of stopzetting
 • die een vermogens- en successieplanning op maat wil uitbouwen
 • die met kennis van zaken overleg wil plegen met zijn boekhouder, bankdirecteur, verzekeringsmakelaar, ...
 • die met een gerust gemoed zijn professionele carrière op termijn wil afronden

de accountant, de boekhouder, de belastingconsulent

 • die de ervaren bedrijfsleider optimaal wil begeleiden met fiscale, juridische en financiële tips, adviezen en oplossingen

Als extra's krijgt u bij de adviezen... 

gebruiksklare modeldocumenten, modelbrieven, checklists, ...

 • om de adviezen en oplossingen onmiddellijk in de praktijk toe te passen
 • eenvoudig aanpasbaar aan uw persoonlijke gegevens en situatie

rekentools

 • om snel de meest voordelige oplossing te berekenen in uw persoonlijke situatie
 • om verschillende oplossingen te vergelijken en zo de beste oplossing te kiezen

voorbeelden en bronmateriaal

 • om met kennis van zaken overleg te plegen

Deze extra's downloadt u snel en eenvoudig via uw digitale versie van deze adviesbrief.

Deze thema's komen regelmatig aan bod...


Actualiteit

 • Artsen
 • Bedrijfswagen
 • Belastingen
 • Boekhouding
 • Bouw
 • Btw
 • Eenmanszaken
 • Financieel & bankzaken
 • Internet
 • Kleinhandel&Horeca
 • Personeel
 • Recht
 • Vastgoed
 • Vennootschap
 • Verzekeringen
 • Vrije beroepers
 • Zelfstandigen

Bank

 • Bankkosten
 • Borg
 • Financiering
 • Hypotheek
 • Interesten
 • Krediet
 • Lenen
 • Rekeningen
 • Varia
 • Waarborg

Belastingen

 • Afschrijvingen
 • Autokosten
 • Auto via vennootschap
 • Bankgeheim
 • Bedrijfswagen
 • Beroepskosten
 • Boekhouding
 • Buitenland
 • Controle
 • Dagvergoedingen
 • Dienstencheques
 • Dividend
 • Energieaftrek
 • Erfpacht
 • Financiële activa & beleggingen
 • Geld uit uw vennootschap halen
 • Gesplitste aankoop
 • Groepsverzekering
 • Huur
 • Interesten
 • Interne pensioenvoorziening
 • Investeringsaftrek
 • IPT
 • Lenen
 • Levensverzekering
 • Lijfrente
 • Liquidatiebonus
 • Loon
 • Maaltijdcheques
 • Meerwaarden
 • Motor
 • Notionele interestaftrek
 • Onkostenvergoeding
 • Onroerende voorheffing
 • Onroerend goed
 • Opstalrecht
 • Overgedragen verliezen
 • Pensioenopbouw
 • Pensioensparen
 • Privérekeningen
 • Procedure
 • Rekening-courant
 • Relatiegeschenken
 • Restaurantkosten
 • Roerende voorheffing
 • Tantième
 • Tweede verblijf
 • VAPZ
 • Varia
 • Voordeel van alle aard
 • Vruchtgebruik
 • Woningfiscaliteit

Beleggen

 • Aandelen
 • Beurstaks
 • Bevaks
 • Beveks
 • Cash
 • Dividend
 • Fondsen
 • Goud
 • Groeilanden
 • Interesten
 • Internet
 • Kosten
 • Obligaties
 • Onroerend goed
 • Pensioensparen
 • Premietaks
 • Rendement
 • Risicospreiding
 • Roerende voorheffing
 • Spaarboekje
 • Tak 21
 • Tak 23
 • Tak 26
 • Termijnrekening
 • Varia
 • Vermogensbeheer
 • Vreemde munten

Btw

 • Aftrekbaarheid
 • Autokosten
 • Bankgeheim
 • Buitenland
 • Controle
 • Factuurvermeldingen
 • Medecontractant
 • Onroerend goed
 • Procedure
 • Relatiegeschenken
 • Restaurantkosten
 • Tarief
 • Teruggave
 • Varia
 • Verlegging van heffing

Coronavirus

 • Actualiteit

Financieel

 • Auto
 • Bewaartermijn
 • Franchising
 • Jaarrekening
 • Leasing
 • Sociale bijdragen
 • Subsidies
 • Varia
 • Ziekenfonds

Gestart als zelfstandige

 • Actualiteit
 • Aftrekbare kosten
 • Bankzaken
 • Bedrijfspand huren
 • Bedrijfspand kopen
 • Belastingen voor eenmanszaken
 • Btw
 • Facturatie
 • Investeringen
 • Klanten
 • Leningen/kredieten/leasing
 • Leveranciers
 • Medewerkers
 • Meewerkende echtgenoot
 • Pensioensparen/VAPZ/individuele levensverzekering
 • Sociale bijdragen zelfstandigen
 • Subsidies
 • Verzekeringen
 • Voorafbetalen

Gestart met een vennootschap

 • Aanvangsvermogen BV(BVBA)
 • Actualiteit
 • Aftrekbare kosten & afschrijvingen
 • Auto kopen via de vennootschap
 • Geld uit vennootschap halen
 • Groepsverzekering/IPT
 • Investeringen
 • Loon uit vennootschap halen
 • Onkostenvergoedingen/dienstreizen
 • Rekening-courant
 • Vennootschapsbelasting
 • Vennootschapsrecht
 • Voorafbetalen
 • Voordelen van alle aard
 • Woning kopen via de vennootschap

Overdracht vennootschap

 • Aandelen
 • Huurcontract
 • Kinderen
 • Onroerend goed
 • Personeel
 • Successierechten
 • Varia
 • Verkoop
 • Waardebepaling

Pensioen

 • Buitenland
 • Groepsverzekering
 • Interne pensioenvoorziening
 • IPT
 • Kapitaal
 • Levensverzekering
 • Pensioenleeftijd
 • Pensioenopbouw
 • Pensioensparen
 • Toegelaten arbeid
 • VAPZ
 • Varia
 • Wettelijk pensioen

Personeel

 • Arbeidsreglement
 • Bedrijfswagen
 • Bonus
 • Fiscaal
 • Groepsverzekering
 • Interim
 • Loonkosten
 • Maaltijdcheques
 • Ontslag
 • Opzeg
 • Ouderschapsverlof
 • Proefperiode
 • Tijdskrediet
 • Vakantie
 • Varia
 • Zwangerschap

Recht

 • Aansprakelijkheid
 • Auto
 • Bewijs
 • Contract
 • Deskundigenonderzoek
 • Echtscheiding
 • Erfrecht
 • Factuur
 • Faillissement
 • Garantie
 • Huwelijksvermogensrecht
 • Internet
 • Kopen
 • Lenen
 • Levering
 • Privacy
 • Slechte betalers
 • Varia
 • (Ver)Bouwen
 • Verjaring

Schenking

 • Aandelen
 • Behoud controle
 • Beleggingen
 • Echtgenoten
 • Effectenportefeuille
 • Handgift & bankgift
 • Maatschap
 • Modaliteiten
 • Nederlandse notaris
 • Notaris
 • Onroerend goed
 • Opvolging
 • Pacte adjoint
 • Schenkingsrechten
 • Varia
 • Verzekeringen

Successierechten

 • Beding van aanwas
 • Behoud controle
 • Beleggingen
 • Bescherming partner
 • Controleschatting
 • Gesplitste aankoop
 • Huwelijkscontract
 • Maatschap
 • Onroerend goed
 • Opvolging
 • Procedure
 • Samenwonenden
 • Successieplanning
 • Testament
 • Tontine
 • Varia
 • Verzekeringen

Vastgoed

 • Huur
 • Kosten
 • Mede-eigendom
 • Onroerende leasing
 • Patrimoniumvennootschap
 • Varia

Vennootschap

 • Aandelen
 • Auto via vennootschap
 • Bestuur
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Boekhouding
 • Conflictsituaties
 • Dividend
 • Jaarrekening
 • Kapitaal
 • Managementvennootschap
 • Onroerend goed
 • Opvolging
 • Statuten
 • Varia
 • Vennootschapsvorm
 • Vruchtgebruik
 • Woning via vennootschap

Verzekeringen

 • Arbeidsongeschiktheid
 • Autoverzekering
 • Beroepsaansprakelijkheid
 • Brandverzekering
 • Rechtsbijstand
 • Varia

VZW

 • Aansprakelijkheid
 • Activiteiten & events
 • Actualiteit
 • Belastingen
 • Bestuur
 • Boekhouding
 • Btw
 • Giften
 • Schenkingen & legaten
 • Sponsoring
 • Subsidies
 • Verzekeringen
 • Vrijwilligers
 • Werking 

Voor deze adviesbrief kiest u uit de volgende abonnementsformules...

papier + digitaal

 • via post elke maand in uw brievenbus
 • via e-mail elke maand in uw mailbox
 • 24/24, 7/7 online toegang tot de digitale versie (website + app)
 • alle reeds verschenen artikels beschikbaar in het digitale archief

alleen digitaal

 • via e-mail elke maand in uw mailbox
 • 24/24, 7/7 online toegang tot de digitale versie (website + app)
 • alle reeds verschenen artikels beschikbaar in het digitale archief

Ontdek ons voordelige aanbod per abonnementsformule hieronder!

In het recentste nummer leest u adviezen over...


jaargang 13 - nummer 6 - 17.09.2021

REKENING-COURANT

Een (te) hoge rekening-courantschuld?

Misschien heeft ook u in de loop der jaren op de rekening-courant (rc) van (een van) uw vennootschap(pen) een grote schuld opgebouwd, zodat u elk jaar redelijk wat belastingen en sociale bijdragen moet betalen op een voordeel alle aard (VAA) gratis lening. Bovendien kan zo’n rc-schuld dan tot problemen leiden wanneer u uw vennootschap wilt vereffenen of verkopen. Wat is de beste manier om die schuld weg te werken of toch tenminste te verkleinen?

ASSET DEAL

Overname van actiefbestanddelen: gevrijwaard voor schulden?

U kunt een onderneming op twee manieren overnemen: ofwel neemt u de aandelen over, ofwel neemt u het handelsfonds over. Die laatste manier van overnemen kan ook gestructureerd worden als een overname of inbreng van een algemeenheid of van een bedrijfstak. Deze verschillende vormen van overname kennen elk hun specifieke juridische gevolgen. Bent u als overnemer ook gehouden tot betaling van de schulden? Hoe kunt u zich het best beschermen tegen overname van dergelijke passiefbestanddelen? Welke certificaten moet u bij een overname van een handelsfonds opvragen? Hoe vermijdt u hoofdelijk aansprakelijk gesteld te worden voor fiscale en sociale schulden?

ZORGVOLMACHT

Zorgvolmacht: wat met uw vermogen in het buitenland?

De zorgvolmacht laat u toe om zelf het beheer van uw vermogen te organiseren voor het geval dat u onbekwaam wordt. De zorgvolmacht is in België dan ook op korte termijn terecht zeer populair geworden. Maar wat met uw vermogen (vakantieverblijf, rekeningen, enz.) in het buitenland? Zal uw Belgische zorgvolmacht ook daar van toepassing zijn? Waarop moet u dan in het bijzonder letten bij het (laten) opstellen van uw zorgvolmacht? De inwerkingtreding van een internationaal verdrag begin dit jaar heeft de regels alleszins willen versoepelen...

JOBSTUDENTEN

Werken als jobstudent: wat met de belastingen en het kindergeld?

Als uw kind eind september het hoger onderwijs aanvat, dan is de kans groot dat het vroeg of laat een centje wil bijverdienen als jobstudent. Wat zijn dan de spelregels? Welke beperkingen moet uw kind respecteren om te vermijden dat u de kinderbijslag verliest? Tot welke grenzen is het inkomen voor uw kind belastingvrij? En wat zijn de regels om te bepalen of uw kind al dan niet nog fiscaal bij u ten laste is? Welke uitzonderingen gelden er op die regels door de coronacrisis?

CONTRACT

MAC-clausules: wanneer kan de koper een overnameovereenkomst beëindigen?

De coronacrisis heeft het belang van een ‘material adverse change’-clausule (MAC) in een overnameovereenkomst in de verf gezet. Een MAC-clausule is een vaak gebruikte clausule in een overnameovereenkomst die (een van) de partijen het recht geeft om de overeenkomst te beëindigen wanneer er zich tussen ‘signing’ en ‘closing’ wezenlijk ongunstige wijzigingen voordoen. Wat is de juridische kwalificatie van zo’n clausule? Wat zijn de aandachtspunten bij het opstellen?

SUCCESSIEPLANNING

Schenking familiale vennootschap: wat blijft er over voor de langstlevende?

Als u uw familiale vennootschap stapsgewijs wilt overdragen aan de volgende generatie, en toch nog een bepaald inkomen en een zekere controle wilt behouden, dan kunt u de aandelen schenken met voorbehoud van vruchtgebruik. Wat zijn dan de rechten van de langstlevende echtgeno(o)t(e)? En waarover moet u waken als er ook voor de langstlevende een bepaald inkomstenbehoud – en eventueel controlebehoud – aanwezig moet blijven na het overlijden van de schenker? Welke afspraken kunnen op het niveau van de vennootschap gemaakt worden om zowel u als de langstlevende te beschermen als vruchtgebruiker-aandeelhouder?

BEDRIJFSWAGENS

Nieuwe fiscale regels voor bedrijfswagens?

Zoals u weet, wil de regering het bedrijfswagenpark de volgende jaren ‘vergroenen’ door met fiscale maatregelen de aanschaf van auto’s op fossiele brandstof te ontmoedigen. Daartoe werd onlangs een voorontwerp van wet ingediend. We geven u een overzicht van wat er op stapel staat.

EINDE LOOPBAAN

Landingsbanen: een stand van zaken na het sociaal akkoord

Naar aanleiding van het sociaal overleg over het loonakkoord 2021-2022 werd afgesproken dat de eindeloopbaanmogelijkheden, met in het bijzonder landingsbanen en SWT, verder besproken zouden worden. Dat is in juni 2021 gebeurd en die akkoorden zijn ondertussen voor wat de landingsbanen en de SWT-mogelijkheden betreft, ook omgezet in nationale kader-cao’s van de Nationale Arbeidsraad (NAR) van 15 juli 2021. We gaan hier dieper in op de landingsbanen.

NALATENSCHAP

Omzetting vruchtgebruik langstlevende: hoe erfbelasting vermijden op wat u niet krijgt?

Als er kinderen zijn, dan erft de langstlevende echtgeno(o)t(e) het vruchtgebruik op de nalatenschap. Vandaag stellen de ‘vruchten’ vaak weinig voor. Daarnaast kunnen de goederen niet verkocht worden zonder akkoord van de vruchtgebruiker en de blote eigenaar(s). Omdat die situatie oncomfortabel kan zijn, voorziet de wetgever de mogelijkheid om het vruchtgebruik om te zetten in een volle eigendom of een rente. Fiscaal gezien kan dat echter belangrijke nadelen met zich meebrengen. Hoe vermijdt u dat probleem?

Klik op de afbeelding en doorblader een voorbeeld van de gedrukte versie...

Aanbod
Looptijd
Frequentie
Papier
Via e-mail
Opbergmap
Website
App

 

 

PAPIER + DIGITAAL
PAPIER + DIGITAAL

Kennismakingsaanbod

175 €

59,00 

Eenmalig aanbod
6 maanden
maandelijks
Prijzen zijn excl. btw

Abonneeaanbod

349 €

324,00 

*voorwaarden
1 jaar
maandelijks
Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

349,00 

1 jaar
maandelijks
Prijzen zijn excl. btw
DIGITAAL
DIGITAAL

Ontdekkingsaanbod

GRATIS

Eenmalig aanbod | Voorwaarden
3 maanden
maandelijks

 

 

Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

331,00 

1 jaar
maandelijks

 

 

Prijzen zijn excl. btw