Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Ervaren Bedrijfsleider PRO

Maandelijkse adviesbrief

Ervaren Bedrijfsleider PRO is... 

een adviesbrief: op papier en/of digitaal beschikbaar

 • om maximaal winst te halen uit uw bedrijf
 • om antwoorden te krijgen op (complexe) fiscale, juridische en financiële vragen
 • om na te denken over hoe u later uw bedrijf zal overdragen of stopzetten
 • om uw bedrijf geleidelijk te optimaliseren voor een overdracht of stopzetting
 • om een vermogens- en successieplanning op uw maat uit te bouwen
 • om met kennis van zaken overleg te plegen met uw boekhouder, bankdirecteur, verzekeringsmakelaar, ...
 • om met een gerust gemoed uw professionele carrière op termijn af te ronden

een uniek concept

 • praktische, onmiddellijk toepasbare adviezen
 • kort en kernachtig – in klare en duidelijke taal
 • 100% legaal, 100% veilig en met 0% risico
 • volledig onafhankelijk advies

een unieke samenwerking tussen

 • het interne redactieteam van vakspecialisten
 • een breed netwerk van externe ervaringsdeskundigen in verschillende bedrijfstakken
 • mensen 'op de werkvloer', om nooit de voeling met de praktijk te verliezen

Deze adviesbrief is er speciaal voor... 

de ervaren bedrijfsleider

 • die reeds meerdere jaren actief is
 • die oplossingen zoekt op (complexe) fiscale, juridische en financiële vragen
 • die nadenkt over hoe hij later zijn bedrijf zal overdragen of stopzetten
 • die het bedrijf geleidelijk wil optimaliseren voor een overdracht of stopzetting
 • die een vermogens- en successieplanning op maat wil uitbouwen
 • die met kennis van zaken overleg wil plegen met zijn boekhouder, bankdirecteur, verzekeringsmakelaar, ...
 • die met een gerust gemoed zijn professionele carrière op termijn wil afronden

de accountant, de boekhouder, de belastingconsulent

 • die de ervaren bedrijfsleider optimaal wil begeleiden met fiscale, juridische en financiële tips, adviezen en oplossingen

Als extra's krijgt u bij de adviezen... 

gebruiksklare modeldocumenten, modelbrieven, checklists, ...

 • om de adviezen en oplossingen onmiddellijk in de praktijk toe te passen
 • eenvoudig aanpasbaar aan uw persoonlijke gegevens en situatie

rekentools

 • om snel de meest voordelige oplossing te berekenen in uw persoonlijke situatie
 • om verschillende oplossingen te vergelijken en zo de beste oplossing te kiezen

voorbeelden en bronmateriaal

 • om met kennis van zaken overleg te plegen

Deze extra's downloadt u snel en eenvoudig via uw digitale versie van deze adviesbrief.

Deze thema's komen regelmatig aan bod...


Actualiteit

 • Artsen
 • Bedrijfswagen
 • Belastingen
 • Boekhouding
 • Bouw
 • Btw
 • Eenmanszaken
 • Financieel & bankzaken
 • Internet
 • Kleinhandel&Horeca
 • Personeel
 • Recht
 • Vastgoed
 • Vennootschap
 • Verzekeringen
 • Vrije beroepers
 • Zelfstandigen

Bank

 • Bankkosten
 • Borg
 • Financiering
 • Hypotheek
 • Interesten
 • Krediet
 • Lenen
 • Rekeningen
 • Varia
 • Waarborg

Belastingen

 • Afschrijvingen
 • Autokosten
 • Auto via vennootschap
 • Bankgeheim
 • Bedrijfswagen
 • Beroepskosten
 • Boekhouding
 • Buitenland
 • Controle
 • Dagvergoedingen
 • Dienstencheques
 • Dividend
 • Energieaftrek
 • Erfpacht
 • Financiële activa & beleggingen
 • Geld uit uw vennootschap halen
 • Gesplitste aankoop
 • Groepsverzekering
 • Huur
 • Interesten
 • Interne pensioenvoorziening
 • Investeringsaftrek
 • IPT
 • Lenen
 • Levensverzekering
 • Lijfrente
 • Liquidatiebonus
 • Loon
 • Maaltijdcheques
 • Meerwaarden
 • Motor
 • Notionele interestaftrek
 • Onkostenvergoeding
 • Onroerende voorheffing
 • Onroerend goed
 • Opstalrecht
 • Overgedragen verliezen
 • Pensioenopbouw
 • Pensioensparen
 • Privérekeningen
 • Procedure
 • Rekening-courant
 • Relatiegeschenken
 • Restaurantkosten
 • Roerende voorheffing
 • Tantième
 • Tweede verblijf
 • VAPZ
 • Varia
 • Voordeel van alle aard
 • Vruchtgebruik
 • Woningfiscaliteit

Beleggen

 • Aandelen
 • Beurstaks
 • Bevaks
 • Beveks
 • Cash
 • Dividend
 • Fondsen
 • Goud
 • Groeilanden
 • Interesten
 • Internet
 • Kosten
 • Obligaties
 • Onroerend goed
 • Pensioensparen
 • Premietaks
 • Rendement
 • Risicospreiding
 • Roerende voorheffing
 • Spaarboekje
 • Tak 21
 • Tak 23
 • Tak 26
 • Termijnrekening
 • Varia
 • Vermogensbeheer
 • Vreemde munten

Btw

 • Aftrekbaarheid
 • Autokosten
 • Bankgeheim
 • Buitenland
 • Controle
 • Factuurvermeldingen
 • Medecontractant
 • Onroerend goed
 • Procedure
 • Relatiegeschenken
 • Restaurantkosten
 • Tarief
 • Teruggave
 • Varia
 • Verlegging van heffing

Coronavirus

 • Actualiteit

Financieel

 • Auto
 • Bewaartermijn
 • Franchising
 • Jaarrekening
 • Leasing
 • Sociale bijdragen
 • Subsidies
 • Varia
 • Ziekenfonds

Gestart als zelfstandige

 • Actualiteit
 • Aftrekbare kosten
 • Bankzaken
 • Bedrijfspand huren
 • Bedrijfspand kopen
 • Belastingen voor eenmanszaken
 • Btw
 • Facturatie
 • Investeringen
 • Klanten
 • Leningen/kredieten/leasing
 • Leveranciers
 • Medewerkers
 • Meewerkende echtgenoot
 • Pensioensparen/VAPZ/individuele levensverzekering
 • Sociale bijdragen zelfstandigen
 • Subsidies
 • Verzekeringen
 • Voorafbetalen

Gestart met een vennootschap

 • Aanvangsvermogen BV(BVBA)
 • Actualiteit
 • Aftrekbare kosten & afschrijvingen
 • Auto kopen via de vennootschap
 • Geld uit vennootschap halen
 • Groepsverzekering/IPT
 • Investeringen
 • Loon uit vennootschap halen
 • Onkostenvergoedingen/dienstreizen
 • Rekening-courant
 • Vennootschapsbelasting
 • Vennootschapsrecht
 • Voorafbetalen
 • Voordelen van alle aard
 • Woning kopen via de vennootschap

Overdracht vennootschap

 • Aandelen
 • Huurcontract
 • Kinderen
 • Onroerend goed
 • Personeel
 • Successierechten
 • Varia
 • Verkoop
 • Waardebepaling

Pensioen

 • Buitenland
 • Groepsverzekering
 • Interne pensioenvoorziening
 • IPT
 • Kapitaal
 • Levensverzekering
 • Pensioenleeftijd
 • Pensioenopbouw
 • Pensioensparen
 • Toegelaten arbeid
 • VAPZ
 • Varia
 • Wettelijk pensioen

Personeel

 • Arbeidsreglement
 • Bedrijfswagen
 • Bonus
 • Fiscaal
 • Groepsverzekering
 • Interim
 • Loonkosten
 • Maaltijdcheques
 • Ontslag
 • Opzeg
 • Ouderschapsverlof
 • Proefperiode
 • Tijdskrediet
 • Vakantie
 • Varia
 • Zwangerschap

Recht

 • Aansprakelijkheid
 • Auto
 • Bewijs
 • Contract
 • Deskundigenonderzoek
 • Echtscheiding
 • Erfrecht
 • Factuur
 • Faillissement
 • Garantie
 • Huwelijksvermogensrecht
 • Internet
 • Kopen
 • Lenen
 • Levering
 • Privacy
 • Slechte betalers
 • Varia
 • (Ver)Bouwen
 • Verjaring

Schenking

 • Aandelen
 • Behoud controle
 • Beleggingen
 • Echtgenoten
 • Effectenportefeuille
 • Handgift & bankgift
 • Maatschap
 • Modaliteiten
 • Nederlandse notaris
 • Notaris
 • Onroerend goed
 • Opvolging
 • Pacte adjoint
 • Schenkingsrechten
 • Varia
 • Verzekeringen

Successierechten

 • Beding van aanwas
 • Behoud controle
 • Beleggingen
 • Bescherming partner
 • Controleschatting
 • Gesplitste aankoop
 • Huwelijkscontract
 • Maatschap
 • Onroerend goed
 • Opvolging
 • Procedure
 • Samenwonenden
 • Successieplanning
 • Testament
 • Tontine
 • Varia
 • Verzekeringen

Vastgoed

 • Huur
 • Kosten
 • Mede-eigendom
 • Onroerende leasing
 • Patrimoniumvennootschap
 • Varia

Vennootschap

 • Aandelen
 • Auto via vennootschap
 • Bestuur
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Boekhouding
 • Conflictsituaties
 • Dividend
 • Jaarrekening
 • Kapitaal
 • Managementvennootschap
 • Onroerend goed
 • Opvolging
 • Statuten
 • Varia
 • Vennootschapsvorm
 • Vruchtgebruik
 • Woning via vennootschap

Verzekeringen

 • Arbeidsongeschiktheid
 • Autoverzekering
 • Beroepsaansprakelijkheid
 • Brandverzekering
 • Rechtsbijstand
 • Varia

VZW

 • Aansprakelijkheid
 • Activiteiten & events
 • Actualiteit
 • Belastingen
 • Bestuur
 • Boekhouding
 • Btw
 • Giften
 • Schenkingen & legaten
 • Sponsoring
 • Subsidies
 • Verzekeringen
 • Vrijwilligers
 • Werking 

Voor deze adviesbrief kiest u uit de volgende abonnementsformules...

papier + digitaal

 • via post elke maand in uw brievenbus
 • via e-mail elke maand in uw mailbox
 • 24/24, 7/7 online toegang tot de digitale versie (website + app)
 • alle reeds verschenen artikels beschikbaar in het digitale archief

alleen digitaal

 • via e-mail elke maand in uw mailbox
 • 24/24, 7/7 online toegang tot de digitale versie (website + app)
 • alle reeds verschenen artikels beschikbaar in het digitale archief

Ontdek ons voordelige aanbod per abonnementsformule hieronder!

In het recentste nummer leest u adviezen over...


jaargang 13 - nummer 8 - 19.11.2021

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN

Hoe roerende inkomsten uit uw vennootschap aangeven en hoe worden ze belast?

Roerende inkomsten vormen een aparte categorie van inkomsten in de personenbelasting. Anders dan beroepsinkomsten en onroerende inkomsten, worden ze in principe niet samen met uw andere inkomsten belast tegen het progressieve tarief. Sommige roerende inkomsten moeten zelfs niet aangegeven worden omdat de roerende voorheffing (rv) die ingehouden werd, bevrijdend is. We zetten even de fiscale regels op een rij voor roerende inkomsten die u uit uw eigen vennootschap haalt.

BEDRIJFSWAGENS

Privégebruik van bedrijfswagens door uw werknemers: wat kan en wat kan niet?

Kunnen uw medewerkers hun bedrijfswagen zomaar altijd en in alle omstandigheden (laten) gebruiken of zijn er toch grenzen en beperkingen aan dat gebruik?

Is het altijd zomaar toegelaten om met de bedrijfswagen naar het buitenland op vakantie te gaan? Mogen uw personeelsleden ook vrienden of familie met hun bedrijfswagen laten rijden? En wat als een van uw medewerkers ook nog zelfstandige in bijberoep is?

Welke afspraken kunt u daarover zoal maken? Kunt u ook sancties verbinden aan het niet naleven van die spelregels?

CARVE-OUT

Hoe slechts een deel van een bedrijf kopen of verkopen?

Overnames kunnen voor bedrijven een bewuste strategie zijn om groei te bewerkstelligen. Een zeer belangrijk maar vaak moeilijk aspect is het vinden van een ideaal doelwit, in het vakjargon de ‘target’ genaamd. Zo komt het vaak voor dat de overnemer geïnteresseerd is in bepaalde onderdelen van de target, maar niet in andere. Ook de verkoper kan de wens hebben om slechts bepaalde activiteiten af te stoten, en andere activiteiten of activa te behouden of aan een derde partij te verkopen.

Het gebeurt dan ook vaak dat in het kader van een transactie de target geherstructureerd moet worden. In de M&A-praktijk verwijst men hiernaar gebruikelijk als een ‘carve-out’. Wat moet u daarover zoal weten?

NATUURRAMPEN

Overstroming: motorvoertuigen soms verzekerd en soms ook niet?

De overstromingsramp van juli 2021 toont nog maar eens aan hoe de natuur de goederen van mensen kan toetakelen: woningen die instorten, meubilair dat wegdrijft, auto’s die meegesleurd worden door de stroming... Doorgaans zijn die auto’s alleen nog goed voor de schroothoop en dus waardeloos. De vraag rijst dan of de eigenaar van het voertuig op een vergoeding kan rekenen.

SUCCESSIEPLANNING

Een maatschap als controleholding: wat zijn de aandachtspunten?

De maatschap is een uitstekend middel om eigendom en zeggenschap van elkaar te scheiden. Een maatschap laat u toe om op een gecontroleerde wijze vermogen over te dragen. Wanneer u ervoor kiest uw aandelen van een of meerdere familiale vennootschappen in een maatschap onder te brengen, moet u toch waakzaam blijven voor enkele aandachtspunten. Welke invloed kan de maatschap hebben op de plicht voor bepaalde vennootschapsvormen om minstens twee vennoten te hebben? En wat met de fiscale transparantie op het vlak van de gunstregeling in de schenk- en erfbelasting?

SUCCESSIEPLANNING

Verhindert vastgoed de toepassing van het gunstregime familiale vennootschappen?

Bij de toepassing van het gunstregime voor de overdracht van familiale vennootschappen is de aanwezigheid van vastgoed in de vennootschap voor de Vlaamse Belastingdienst steeds een pijnpunt geweest, aangezien Vlabel wil vermijden dat ook een zuiver privaat patrimonium overgedragen kan worden onder het gunstregime. Toch sluit vastgoed in de vennootschap de toepassing van het gunstregime niet uit, op voorwaarde dat de belastingplichtige kan aantonen dat er sprake is van een reële economische activiteit. Het hof van beroep vult in een recent arrest het tegenbewijs verder in.

AANSPRAKELIJKHEID

Professionele vs. gespecialiseerde verkoper: wanneer vermoeden kennis verborgen gebrek

Is uw onderneming professioneel en/of gespecialiseerd verkoper? Die kwalificatie heeft onder meer haar belang naar aansprakelijkheid toe. Kunt u als verkoper uw aansprakelijkheid uitsluiten of beperken? Kan dat ook voor verborgen gebreken? En is een professionele verkoper steeds een gespecialiseerde verkoper? Wat zei het Hof van Cassatie onlangs daarover?

AANSPRAKELIJKHEID

Kan de tegenpartij u aansprakelijk stellen wanneer u de onderhandelingen stopzet?

Kunt u onderhandelingen met een potentiële klant of leverancier altijd zomaar zonder meer stopzetten en beslissen om uiteindelijk toch niet met die partij in zee te gaan? Moet u een reden opgeven, wanneer u beslist om de onderhandelingen af te breken? Kunt u dan aansprakelijk gesteld worden voor de schade die de tegenpartij door uw beslissing lijdt? Hoe hoog kan de schadevergoeding dan oplopen? Welke voorzorgen kunt u tijdens de onderhandelingen zoal nemen, om te vermijden dat u achteraf met een schadeclaim geconfronteerd wordt?

SUCCESSIEPLANNING

Uw (huwelijks)partner beschermen via een beding van aanwas: waarop letten?

Via een beding van aanwas voor eigen goederen kunnen partners elkaar beschermen en een besparing in de erfbelasting realiseren. Beide partners moeten wel een gelijkaardige leeftijd hebben en een gelijkwaardige inbreng verrichten. Kunt u vooraf aan uw partner schenken als dat wenselijk is om een gelijkwaardige inbreng mogelijk te maken? Wat zijn de overige aandachtspunten?

Klik op de afbeelding en doorblader een voorbeeld van de gedrukte versie...

Aanbod
Looptijd
Frequentie
Papier
Via e-mail
Opbergmap
Website
App

 

 

PAPIER + DIGITAAL
PAPIER + DIGITAAL

Kennismakingsaanbod

184 €

59,00 

Eenmalig aanbod
6 maanden
maandelijks
Prijzen zijn excl. btw

Abonneeaanbod

367 €

342,00 

*voorwaarden
1 jaar
maandelijks
Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

367,00 

1 jaar
maandelijks
Prijzen zijn excl. btw
DIGITAAL
DIGITAAL

Ontdekkingsaanbod

GRATIS

Eenmalig aanbod | Voorwaarden
3 maanden
maandelijks

 

 

Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

347,00 

1 jaar
maandelijks

 

 

Prijzen zijn excl. btw