Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Tips & Advies Belastingtips voor eenmanszaken

Maandelijkse belastingadviezen voor wie een eenmanszaak heeft

Tips & Advies Belastingtips voor eenmanszaken is... 

een adviesbrief: op papier en/of digitaal beschikbaar

 • om volkomen wettelijk zo weinig mogelijk belastingen te betalen
 • om snel op de hoogte te zijn van nieuwe wetgeving en regels
 • om de gevolgen te kennen van nieuwe wetgeving en regels
 • om met kennis van zaken te overleggen met uw adviseur, boekhouder, bankdirecteur, ...
 • om meer tijd over te houden om te ondernemen

een uniek concept

 • praktische, onmiddellijk toepasbare adviezen
 • kort en kernachtig – in klare en duidelijke taal
 • 100% legaal, 100% veilig en met 0% risico
 • volledig onafhankelijk advies

een unieke samenwerking tussen

 • het interne redactieteam van vakspecialisten
 • een breed netwerk van externe ervaringsdeskundigen in verschillende bedrijfstakken
 • mensen 'op de werkvloer', om nooit de voeling met de praktijk te verliezen

Deze adviesbrief is er speciaal voor... 

de zaakvoerder van een eenmanszaak

 • die volkomen wettelijk zo weinig mogelijk belastingen wil betalen
 • die snel op de hoogte wil zijn van nieuwe wetgeving en regels
 • die de gevolgen wil kennen van nieuwe wetgeving en regels
 • die met kennis van zaken wil overleggen met zijn adviseur, boekhouder, bankdirecteur, ...
 • die meer tijd wil overhouden om te ondernemen

de accountant, de boekhouder, de belastingconsulent

 • die zijn cliënten met een eenmanszaak optimaal wil begeleiden met belastingbesparende tips, adviezen en oplossingen

Als extra's krijgt u bij de adviezen... 

gebruiksklare modeldocumenten, modelbrieven, checklists, ...

 • om de adviezen en oplossingen onmiddellijk in de praktijk toe te passen
 • eenvoudig aanpasbaar aan uw gegevens en situatie

rekentools

 • om snel de meest voordelige oplossing te berekenen in uw persoonlijke situatie
 • om verschillende oplossingen te vergelijken en zo de beste oplossing te kiezen

voorbeelden en bronmateriaal

 • om met kennis van zaken overleg te plegen

Deze extra's downloadt u snel en eenvoudig via uw digitale versie van deze adviesbrief.

Deze thema's komen regelmatig aan bod...


Actualiteit

 • Artsen
 • Bedrijfswagen
 • Belastingen
 • Boekhouding
 • Bouw
 • Btw
 • Eenmanszaken
 • Financieel & bankzaken
 • Internet
 • Kleinhandel&Horeca
 • Personeel
 • Recht
 • Vastgoed
 • Vennootschap
 • Verzekeringen
 • Vrije beroepers
 • Zelfstandigen

Aftrekbare kosten

 • Afschrijvingen
 • Autokosten
 • Beroepsmatig gedeelte
 • Bureaukosten
 • Fiscale verplichtingen
 • Onroerend goed
 • Receptie- en representatiekosten
 • Relatiegeschenken
 • Restaurantkosten
 • Varia
 • Zakenreis

Auto

 • Aan- en verkoop
 • Afschrijvingen
 • Brandstofkosten
 • Btw
 • Eurovignet
 • Fiscale aftrek
 • Gemengd gebruik
 • Leasing
 • Lichte vracht
 • Motor
 • Privé- en beroepsgebruik
 • Varia
 • Verkeersbelasting

Bank

 • Bankgeheim
 • Investeringskrediet
 • Leasing
 • Lening
 • Varia
 • Woonkrediet

Belastbare inkomsten

 • Bijberoep
 • Diverse inkomsten
 • Meerwaarden
 • Omzetverhoging
 • Roerende inkomsten
 • Varia
 • Verkoop handelszaak

Belastingaangifte

 • Boekhouder
 • Controle
 • Termijnen
 • Varia

Belastingberekening

 • Afrekening
 • Aftrekbare verliezen
 • Gemeentebelasting
 • Gezinssituatie
 • Personen ten laste
 • Tarief
 • Varia
 • Verhogingen
 • Voorafbetalingen

Btw

 • 6%
 • Aangifte
 • Aftrekbaarheid
 • Autokosten
 • Controle
 • Factuurvermeldingen
 • Herziening
 • Medecontractant
 • Onroerend goed
 • Teruggave
 • Varia
 • Verplichtingen
 • Voorschot

Controle en betwistingen

 • Bericht van wijziging
 • Bewaartermijn boekhouding
 • Bezwaarschrift
 • Boekhouding
 • Btw
 • Fiscale controle
 • Indiciaire taxatie
 • Omzetverhoging
 • Privé- en beroepsrekeningen
 • Varia
 • Verhogingen en boetes

Coronavirus

 • Actualiteit

Erven en schenken

 • Hand- en bankgift
 • Onroerende goederen
 • Roerende goederen
 • Schenkingsrechten
 • Successierechten
 • Varia

Fiscale verminderingen

 • Aftrekbare verliezen
 • Belastingkrediet
 • Beveiliging
 • Energieaftrek
 • Gezinssituatie
 • Giften
 • Investeringsaftrek
 • Onroerend goed
 • Pensioensparen
 • Personen ten laste
 • Varia

Gestart als zelfstandige

 • Actualiteit
 • Aftrekbare kosten
 • Bankzaken
 • Bedrijfspand huren
 • Bedrijfspand kopen
 • Belastingen voor eenmanszaken
 • Btw
 • Facturatie
 • Investeringen
 • Klanten
 • Leningen/kredieten/leasing
 • Leveranciers
 • Medewerkers
 • Meewerkende echtgenoot
 • Pensioensparen/VAPZ/individuele levensverzekering
 • Sociale bijdragen zelfstandigen
 • Subsidies
 • Verzekeringen
 • Voorafbetalen

Gestart met een vennootschap

 • Aanvangsvermogen BV(BVBA)
 • Actualiteit
 • Aftrekbare kosten & afschrijvingen
 • Auto kopen via de vennootschap
 • Geld uit vennootschap halen
 • Groepsverzekering/IPT
 • Investeringen
 • Loon uit vennootschap halen
 • Onkostenvergoedingen/dienstreizen
 • Rekening-courant
 • Vennootschapsbelasting
 • Vennootschapsrecht
 • Voorafbetalen
 • Voordelen van alle aard
 • Woning kopen via de vennootschap

Onroerend goed

 • Aan- en verkoop
 • Afschrijvingen
 • Aftrekbare kosten
 • Btw
 • Gesplitste aankoop
 • Hypothecaire lening
 • Onroerende voorheffing
 • Privé- en beroepsgebruik
 • Varia
 • Verbouwingen

Pensioen en verzekeringen

 • Gewaarborgd inkomen
 • Levensverzekering
 • Pensioensparen
 • Schuldsaldoverzekering
 • VAPZ
 • Varia

Sociaal statuut

 • Gewaarborgd inkomen
 • Helper
 • Hoofd- en bijberoep
 • Meewerkende echtgenoot
 • Pensioen
 • Sociale bijdragen
 • Uitkeringen
 • VAPZ
 • Varia

VZW

 • Aansprakelijkheid
 • Activiteiten & events
 • Actualiteit
 • Belastingen
 • Bestuur
 • Boekhouding
 • Btw
 • Giften
 • Schenkingen & legaten
 • Sponsoring
 • Subsidies
 • Verzekeringen
 • Vrijwilligers
 • Werking 

Voor deze adviesbrief kiest u uit volgende abonnementsformules...

papier + digitaal

 • via post elke maand in uw brievenbus
 • via e-mail elke maand in uw mailbox
 • 24/24, 7/7 online toegang tot de digitale versie (website + app)
 • alle reeds verschenen artikels beschikbaar in het digitale archief

alleen digitaal

 • via e-mail elke maand in uw mailbox
 • 24/24, 7/7 online toegang tot de digitale versie (website + app)
 • alle reeds verschenen artikels beschikbaar in het digitale archief

Ontdek ons aanbod per abonnementsformule hieronder!

In het recentste nummer leest u adviezen over...


jaargang 12 - nummer 8 - 07.09.2022

CONTROLE EN BETWISTINGEN - FISCALE CONTROLE

De fiscus kijkt uw bankrekeningen in!?

U kent wellicht het zgn. CAP, het bankenregister waarin alle informatie terug te vinden is m.b.t. alle bankrekeningen van de Belgen. U heeft onlangs gehoord dat de fiscus daar gretig gebruik van maakt. Is dat dan zo?

SOCIALE BIJDRAGEN

Verkeerde fiche gekregen van sociale kas?

SOCIALE BIJDRAGEN

Korting sociale bijdragen primostarters!

BTW - TERUGGAVE

Wanneer ten laatste btw-tegoed opvragen?

CONTROLE EN BETWISTINGEN - VARIA

Alweer een phishingmail in omloop!

AFTREKBARE KOSTEN - VARIA

Hoeveel kilometervergoeding in 2022 betalen?

Als een van uw werknemers beroepsmatige verplaatsingen doet met de eigen auto, dan mag u hun een forfaitaire kilometervergoeding toekennen. Hoeveel bedraagt dat forfait? Welke spelregels moet u volgen? En mag u zich ook een kilometervergoeding toekennen?

CONTROLE EN BETWISTINGEN - FISCALE CONTROLE

Mag de fiscus u vragen of u een zwarte rekening heeft?

Een controleur vraagt aan een onderneming of ze bankrekeningen heeft die niet in de boekhouding opgenomen zijn. Het bedrijf weigert te antwoorden, omdat de vraag onwettig zou zijn. Wat vond het Hof van Cassatie daarvan op 30 mei 2022 en wat kunt u daarvan onthouden?

AFTREKBARE KOSTEN - VARIA

Wanneer is het loon van een helpend kind aftrekbaar?

Een restauranthouder brengt een loon voor zijn zoon in aftrek van zijn inkomsten, omdat die hem geholpen zou hebben in zijn zaak. De fiscus weigert de aftrek en krijgt grotendeels gelijk van de rechter. Hoezo?

PENSIOEN EN VERZEKERINGEN - PENSIOENSPAREN

Als 54-jarige pensioenspaarder de ‘fiscale valstrik’ ontwijken!

Starten met pensioensparen doet u het best vóór u de leeftijd van 55 jaar bereikt. Waarom is dat zo? Wat moet u zeker dit jaar doen als u in 2022 de leeftijd van 54 bereikt (heeft) om zo optimaal en fiscaal vriendelijk mogelijk verder te sparen?

AUTO - AAN- EN VERKOOP

Die hybrideauto toch nog dit jaar aankopen?

U heeft inmiddels gehoord over de nieuwe wet op de vergroening van de autofiscaliteit en dat u als datum 1 juli 2023 in uw achterhoofd moet houden. Nu vernam u ook dat u de aanschaf van een hybrideauto beter niet uitstelt tot in 2023. Is dat dan wel zo?

ONROEREND GOED - GESPLITSTE AANKOOP

Gesplitste aankoop van vastgoed samen met uw kinderen

Wenst u uw geld in vastgoed te beleggen, dan overweegt u misschien wel om het pand dat u op het oog heeft samen aan te kopen met uw kinderen. Een gesplitste aankoop kan fiscaal interessant zijn. Waarop letten bij een dergelijke transactie?

ONROEREND GOED - VARIA

Zijn er nog fiscale voordelen voor isolatiewerken?

U zou in deze tijd van torenhoge energieprijzen een woning of bedrijfspand (beter) willen isoleren. Bestaan daar eigenlijk nog fiscale voordelen voor in de drie gewesten?

AFTREKBARE KOSTEN - VARIA

Wat doen als uw dienstencheques weldra vervallen?

De dienstencheques waarmee u een beroep kunt doen op diensten van huishoudelijke aard (poetshulp, strijk, ...) hebben een beperkte geldigheidsduur. Als de vervaldatum overschreden wordt, kunt u ze niet meer gebruiken en zijn ze dus waardeloos. Wat zijn dan uw opties als de geldigheidsduur bijna verstreken is?

ERVEN EN SCHENKEN - SCHENKINGSRECHTEN

Vermijd dubbele belasting op het vruchtgebruik!

U schenkt een eigen goed met voorbehoud van vruchtgebruik aan uw kinderen, en met een ‘terugval’ van het vruchtgebruik ten voordele van uw langstlevende echtgeno(o)t(e). Hoe vermijdt u dat dit vruchtgebruik twee keer belast wordt?

CONTROLE EN BETWISTINGEN - VARIA

Uw schulden niet betaald, dus auto aan de kant?

BTW - TERUGGAVE

Tot 30.09.2022 buitenlandse btw terugvragen!

Klik op de afbeelding en doorblader een voorbeeld van de gedrukte versie...

Aanbod
Looptijd
Frequentie
Papier
Via e-mail
Website
App

 

 

PAPIER + DIGITAAL
PAPIER + DIGITAAL

Kennismakingsaanbod

115 €

39,00 

Eenmalig aanbod
6 maanden
iedere maand
Prijzen zijn excl. btw

Abonneeaanbod

229 €

204,00 

*voorwaarden
1 jaar
iedere maand
Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

229,00 

1 jaar
iedere maand
Prijzen zijn excl. btw
DIGITAAL
DIGITAAL

DIGITAAL ONTDEKKINGSAANBOD

GRATIS

Eenmalig aanbod | Voorwaarden
3 maanden
iedere maand

 

Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

219,00 

1 jaar
iedere maand

 

Prijzen zijn excl. btw