Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Tips & Advies Belastingtips voor eenmanszaken

Maandelijkse belastingadviezen voor wie een eenmanszaak heeft

Tips & Advies Belastingtips voor eenmanszaken is... 

een adviesbrief: op papier en/of digitaal beschikbaar

 • om volkomen wettelijk zo weinig mogelijk belastingen te betalen
 • om snel op de hoogte te zijn van nieuwe wetgeving en regels
 • om de gevolgen te kennen van nieuwe wetgeving en regels
 • om met kennis van zaken te overleggen met uw adviseur, boekhouder, bankdirecteur, ...
 • om meer tijd over te houden om te ondernemen

een uniek concept

 • praktische, onmiddellijk toepasbare adviezen
 • kort en kernachtig – in klare en duidelijke taal
 • 100% legaal, 100% veilig en met 0% risico
 • volledig onafhankelijk advies

een unieke samenwerking tussen

 • het interne redactieteam van vakspecialisten
 • een breed netwerk van externe ervaringsdeskundigen in verschillende bedrijfstakken
 • mensen 'op de werkvloer', om nooit de voeling met de praktijk te verliezen

Deze adviesbrief is er speciaal voor... 

de zaakvoerder van een eenmanszaak

 • die volkomen wettelijk zo weinig mogelijk belastingen wil betalen
 • die snel op de hoogte wil zijn van nieuwe wetgeving en regels
 • die de gevolgen wil kennen van nieuwe wetgeving en regels
 • die met kennis van zaken wil overleggen met zijn adviseur, boekhouder, bankdirecteur, ...
 • die meer tijd wil overhouden om te ondernemen

de accountant, de boekhouder, de belastingconsulent

 • die zijn cliënten met een eenmanszaak optimaal wil begeleiden met belastingbesparende tips, adviezen en oplossingen

Als extra's krijgt u bij de adviezen... 

gebruiksklare modeldocumenten, modelbrieven, checklists, ...

 • om de adviezen en oplossingen onmiddellijk in de praktijk toe te passen
 • eenvoudig aanpasbaar aan uw gegevens en situatie

rekentools

 • om snel de meest voordelige oplossing te berekenen in uw persoonlijke situatie
 • om verschillende oplossingen te vergelijken en zo de beste oplossing te kiezen

voorbeelden en bronmateriaal

 • om met kennis van zaken overleg te plegen

Deze extra's downloadt u snel en eenvoudig via uw digitale versie van deze adviesbrief.

Deze thema's komen regelmatig aan bod...


Actualiteit

 • Artsen
 • Bedrijfswagen
 • Belastingen
 • Boekhouding
 • Bouw
 • Btw
 • Eenmanszaken
 • Financieel & bankzaken
 • Internet
 • Kleinhandel&Horeca
 • Personeel
 • Recht
 • Vastgoed
 • Vennootschap
 • Verzekeringen
 • Vrije beroepers
 • Zelfstandigen

Aftrekbare kosten

 • Afschrijvingen
 • Autokosten
 • Beroepsmatig gedeelte
 • Bureaukosten
 • Fiscale verplichtingen
 • Onroerend goed
 • Receptie- en representatiekosten
 • Relatiegeschenken
 • Restaurantkosten
 • Varia
 • Zakenreis

Auto

 • Aan- en verkoop
 • Afschrijvingen
 • Brandstofkosten
 • Btw
 • Eurovignet
 • Fiscale aftrek
 • Gemengd gebruik
 • Leasing
 • Lichte vracht
 • Motor
 • Privé- en beroepsgebruik
 • Varia
 • Verkeersbelasting

Bank

 • Bankgeheim
 • Investeringskrediet
 • Leasing
 • Lening
 • Varia
 • Woonkrediet

Belastbare inkomsten

 • Bijberoep
 • Diverse inkomsten
 • Meerwaarden
 • Omzetverhoging
 • Roerende inkomsten
 • Varia
 • Verkoop handelszaak

Belastingaangifte

 • Boekhouder
 • Controle
 • Termijnen
 • Varia

Belastingberekening

 • Afrekening
 • Aftrekbare verliezen
 • Gemeentebelasting
 • Gezinssituatie
 • Personen ten laste
 • Tarief
 • Varia
 • Verhogingen
 • Voorafbetalingen

Btw

 • 6%
 • Aangifte
 • Aftrekbaarheid
 • Autokosten
 • Controle
 • Factuurvermeldingen
 • Herziening
 • Medecontractant
 • Onroerend goed
 • Teruggave
 • Varia
 • Verplichtingen
 • Voorschot

Controle en betwistingen

 • Bericht van wijziging
 • Bewaartermijn boekhouding
 • Bezwaarschrift
 • Boekhouding
 • Btw
 • Fiscale controle
 • Indiciaire taxatie
 • Omzetverhoging
 • Privé- en beroepsrekeningen
 • Varia
 • Verhogingen en boetes

Coronavirus

 • Actualiteit

Erven en schenken

 • Hand- en bankgift
 • Onroerende goederen
 • Roerende goederen
 • Schenkingsrechten
 • Successierechten
 • Varia

Fiscale verminderingen

 • Aftrekbare verliezen
 • Belastingkrediet
 • Beveiliging
 • Energieaftrek
 • Gezinssituatie
 • Giften
 • Investeringsaftrek
 • Onroerend goed
 • Pensioensparen
 • Personen ten laste
 • Varia

Gestart als zelfstandige

 • Actualiteit
 • Aftrekbare kosten
 • Bankzaken
 • Bedrijfspand huren
 • Bedrijfspand kopen
 • Belastingen voor eenmanszaken
 • Btw
 • Facturatie
 • Investeringen
 • Klanten
 • Leningen/kredieten/leasing
 • Leveranciers
 • Medewerkers
 • Meewerkende echtgenoot
 • Pensioensparen/VAPZ/individuele levensverzekering
 • Sociale bijdragen zelfstandigen
 • Subsidies
 • Verzekeringen
 • Voorafbetalen

Gestart met een vennootschap

 • Aanvangsvermogen BV(BVBA)
 • Actualiteit
 • Aftrekbare kosten & afschrijvingen
 • Auto kopen via de vennootschap
 • Geld uit vennootschap halen
 • Groepsverzekering/IPT
 • Investeringen
 • Loon uit vennootschap halen
 • Onkostenvergoedingen/dienstreizen
 • Rekening-courant
 • Vennootschapsbelasting
 • Vennootschapsrecht
 • Voorafbetalen
 • Voordelen van alle aard
 • Woning kopen via de vennootschap

Onroerend goed

 • Aan- en verkoop
 • Afschrijvingen
 • Aftrekbare kosten
 • Btw
 • Gesplitste aankoop
 • Hypothecaire lening
 • Onroerende voorheffing
 • Privé- en beroepsgebruik
 • Varia
 • Verbouwingen

Pensioen en verzekeringen

 • Gewaarborgd inkomen
 • Levensverzekering
 • Pensioensparen
 • Schuldsaldoverzekering
 • VAPZ
 • Varia

Sociaal statuut

 • Gewaarborgd inkomen
 • Helper
 • Hoofd- en bijberoep
 • Meewerkende echtgenoot
 • Pensioen
 • Sociale bijdragen
 • Uitkeringen
 • VAPZ
 • Varia

VZW

 • Aansprakelijkheid
 • Activiteiten & events
 • Actualiteit
 • Belastingen
 • Bestuur
 • Boekhouding
 • Btw
 • Giften
 • Schenkingen & legaten
 • Sponsoring
 • Subsidies
 • Verzekeringen
 • Vrijwilligers
 • Werking 

Voor deze adviesbrief kiest u uit volgende abonnementsformules...

papier + digitaal

 • via post elke maand in uw brievenbus
 • via e-mail elke maand in uw mailbox
 • 24/24, 7/7 online toegang tot de digitale versie (website + app)
 • alle reeds verschenen artikels beschikbaar in het digitale archief

alleen digitaal

 • via e-mail elke maand in uw mailbox
 • 24/24, 7/7 online toegang tot de digitale versie (website + app)
 • alle reeds verschenen artikels beschikbaar in het digitale archief

Ontdek ons aanbod per abonnementsformule hieronder!

In het recentste nummer leest u adviezen over...


jaargang 13 - nummer 1 - 18.01.2023

BTW - MEDECONTRACTANT

Foutief ‘btw verlegd’: wie aansprakelijk?

Uw aannemer factureert met ‘btw verlegd’ (zonder btw). Op zijn factuur staat een extra vermelding over verlegging van heffing. Waar gaat dat eigenlijk over?

BELASTINGAANGIFTE - VARIA

Fiscaal woonplaatsattest nodig?

ONROEREND GOED - VARIA

Hoe vraagt u een kadastraal uittreksel aan?

BELASTBARE INKOMSTEN - VARIA

Gunstregeling studentenarbeid in de zorg voor heel 2022

AFTREKBARE KOSTEN

Wanneer investeert u het best?

SOCIAAL STATUUT - SOCIALE BIJDRAGEN

Hoeveel sociale bijdragen in 2023 betalen?

Binnenkort zal u van uw sociale kas een afrekening ontvangen voor de sociale bijdragen over het eerste kwartaal 2023. De kans dat dat bedrag afwijkt van wat u in 2022 elk kwartaal betaalde, is groot. Moet u dat zomaar aanvaarden of laat u dat bedrag het best aanpassen? Wat zijn uw mogelijkheden?

BELASTINGBEREKENING - PERSONEN TEN LASTE

Tot 600 uur werken als jobstudent: nog fiscaal ten laste?

Vanaf dit jaar mag een student tot 600 uur werken zonder RSZ-bijdragen te moeten betalen. Kunt u dan uw kind ook nog wel fiscaal ten laste houden? Is er een gevaar om de kinderbijslag te verliezen?

BTW - AANGIFTE

Laattijdige btw-aangifte: vanaf 2024 niet enkel een boete!?

Dient u uw btw-aangifte niet of te laat in, dan kunt u daarvoor beboet worden. Er ligt een wetsontwerp op tafel waarbij de Btw vanaf 2024 echter nog strenger zal optreden. Wat zou er dan precies veranderen en waar houdt u dus het best rekening mee?

AFTREKBARE KOSTEN - BEROEPSMATIG GEDEELTE

Preventie en gevolgen van inbraak fiscaal bekeken…

De winter is de ideale periode voor inbrekers. Welke fiscale voordelen bestaan er eigenlijk momenteel nog voor preventieve maatregelen, en hoe en wanneer kunt u kosten van een inbraak fiscaal in aftrek nemen als u slachtoffer wordt?

BELASTINGBEREKENING - PERSONEN TEN LASTE

Is het domicilie van belang voor fiscaal co-ouderschap?

Een koppel met kinderen is feitelijk gescheiden. De vader meent dat er fiscaal co-ouderschap is en hij vraagt in zijn belastingaangifte de helft van de toeslag op de belastingvrije som. De moeder stelt dat de kinderen volledig ten laste zijn van haar, omdat ze bij haar gedomicilieerd zijn. Wie kreeg gelijk van de rechter?

BTW - VERPLICHTINGEN

Welke btw-regeling voor 2023 en hoe kiest u daarvoor?

Als btw-plichtige onderneming valt u in principe onder de normale regeling, maar er zijn ook bijzondere regelingen mogelijk. Welke zijn dat nog in 2023 en welke procedure moet u volgen om van zo’n bijzondere regeling gebruik te maken?

ONROEREND GOED - PRIVÉ- EN BEROEPSGEBRUIK

Beroepsgebruik verboden in uw huurcontract?

U wilt een woning huren die u gedeeltelijk ook voor uw zaak zou gebruiken. De eigenaar wil echter in het huurcontract laten zetten dat beroepsgebruik van de woning verboden is. Hoe zit dat fiscaal gezien en hoe gaat u daarmee om?

CONTROLE EN BETWISTINGEN - FISCALE CONTROLE

Wijzigingen aan de fiscale procedure vanaf 2023

Een wet van 20.11.2022 (BS 30.11.2022) wijzigt het een en ander aan de fiscale procedure. We sommen even op wat voor u van belang is...

PENSIOEN EN VERZEKERINGEN - LEVENSVERZEKERING

Switchen van Tak 21 naar Tak 23?

Nu de rente laag staat en de inflatie hoog, raadt uw bankier of verzekeraar u aan om te switchen van Tak 21-spaarverzekering naar Tak 23-beleggingsverzekering. Wat is het verschil en waarom zou u dat doen? Of kiest u beter voor een Tak 44?

SOCIAAL STATUUT - UITKERINGEN

20 dagen vaderschapsverlof, ook voor u?

ERVEN EN SCHENKEN - HAND- EN BANKGIFT

Bankgift in blote eigendom?

Klik op de afbeelding en doorblader een voorbeeld van de gedrukte versie...

Aanbod
Looptijd
Frequentie
Papier
Via e-mail
Website
App

 

 

PAPIER + DIGITAAL
PAPIER + DIGITAAL

Kennismakingsaanbod

125 €

39,00 

Eenmalig aanbod
6 maanden
iedere maand
Prijzen zijn excl. btw

Abonneeaanbod

249 €

224,00 

*voorwaarden
1 jaar
iedere maand
Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

249,00 

1 jaar
iedere maand
Prijzen zijn excl. btw
DIGITAAL
DIGITAAL

DIGITAAL ONTDEKKINGSAANBOD

GRATIS

Eenmalig aanbod | Voorwaarden
3 maanden
iedere maand

 

Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

229,00 

1 jaar
iedere maand

 

Prijzen zijn excl. btw