Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Tips & Advies Belastingtips voor eenmanszaken

Maandelijkse belastingadviezen voor wie een eenmanszaak heeft

Tips & Advies Belastingtips voor eenmanszaken is... 

een adviesbrief: op papier en/of digitaal beschikbaar

 • om volkomen wettelijk zo weinig mogelijk belastingen te betalen
 • om snel op de hoogte te zijn van nieuwe wetgeving en regels
 • om de gevolgen te kennen van nieuwe wetgeving en regels
 • om met kennis van zaken te overleggen met uw adviseur, boekhouder, bankdirecteur, ...
 • om meer tijd over te houden om te ondernemen

een uniek concept

 • praktische, onmiddellijk toepasbare adviezen
 • kort en kernachtig – in klare en duidelijke taal
 • 100% legaal, 100% veilig en met 0% risico
 • volledig onafhankelijk advies

een unieke samenwerking tussen

 • het interne redactieteam van vakspecialisten
 • een breed netwerk van externe ervaringsdeskundigen in verschillende bedrijfstakken
 • mensen 'op de werkvloer', om nooit de voeling met de praktijk te verliezen

Deze adviesbrief is er speciaal voor... 

de zaakvoerder van een eenmanszaak

 • die volkomen wettelijk zo weinig mogelijk belastingen wil betalen
 • die snel op de hoogte wil zijn van nieuwe wetgeving en regels
 • die de gevolgen wil kennen van nieuwe wetgeving en regels
 • die met kennis van zaken wil overleggen met zijn adviseur, boekhouder, bankdirecteur, ...
 • die meer tijd wil overhouden om te ondernemen

de accountant, de boekhouder, de belastingconsulent

 • die zijn cliënten met een eenmanszaak optimaal wil begeleiden met belastingbesparende tips, adviezen en oplossingen

Als extra's krijgt u bij de adviezen... 

gebruiksklare modeldocumenten, modelbrieven, checklists, ...

 • om de adviezen en oplossingen onmiddellijk in de praktijk toe te passen
 • eenvoudig aanpasbaar aan uw gegevens en situatie

rekentools

 • om snel de meest voordelige oplossing te berekenen in uw persoonlijke situatie
 • om verschillende oplossingen te vergelijken en zo de beste oplossing te kiezen

voorbeelden en bronmateriaal

 • om met kennis van zaken overleg te plegen

Deze extra's downloadt u snel en eenvoudig via uw digitale versie van deze adviesbrief.

Deze thema's komen regelmatig aan bod...


Actualiteit

 • Artsen
 • Bedrijfswagen
 • Belastingen
 • Boekhouding
 • Bouw
 • Btw
 • Eenmanszaken
 • Financieel & bankzaken
 • Internet
 • Kleinhandel&Horeca
 • Personeel
 • Recht
 • Vastgoed
 • Vennootschap
 • Verzekeringen
 • Vrije beroepers
 • Zelfstandigen

Aftrekbare kosten

 • Afschrijvingen
 • Autokosten
 • Beroepsmatig gedeelte
 • Bureaukosten
 • Fiscale verplichtingen
 • Onroerend goed
 • Receptie- en representatiekosten
 • Relatiegeschenken
 • Restaurantkosten
 • Varia
 • Zakenreis

Auto

 • Aan- en verkoop
 • Afschrijvingen
 • Brandstofkosten
 • Btw
 • Eurovignet
 • Fiscale aftrek
 • Gemengd gebruik
 • Leasing
 • Lichte vracht
 • Motor
 • Privé- en beroepsgebruik
 • Varia
 • Verkeersbelasting

Bank

 • Bankgeheim
 • Investeringskrediet
 • Leasing
 • Lening
 • Varia
 • Woonkrediet

Belastbare inkomsten

 • Bijberoep
 • Diverse inkomsten
 • Meerwaarden
 • Omzetverhoging
 • Roerende inkomsten
 • Varia
 • Verkoop handelszaak

Belastingaangifte

 • Boekhouder
 • Controle
 • Termijnen
 • Varia

Belastingberekening

 • Afrekening
 • Aftrekbare verliezen
 • Gemeentebelasting
 • Gezinssituatie
 • Personen ten laste
 • Tarief
 • Varia
 • Verhogingen
 • Voorafbetalingen

Btw

 • 6%
 • Aangifte
 • Aftrekbaarheid
 • Autokosten
 • Controle
 • Factuurvermeldingen
 • Herziening
 • Medecontractant
 • Onroerend goed
 • Teruggave
 • Varia
 • Verplichtingen
 • Voorschot

Controle en betwistingen

 • Bericht van wijziging
 • Bewaartermijn boekhouding
 • Bezwaarschrift
 • Boekhouding
 • Btw
 • Fiscale controle
 • Indiciaire taxatie
 • Omzetverhoging
 • Privé- en beroepsrekeningen
 • Varia
 • Verhogingen en boetes

Coronavirus

 • Actualiteit

Erven en schenken

 • Hand- en bankgift
 • Onroerende goederen
 • Roerende goederen
 • Schenkingsrechten
 • Successierechten
 • Varia

Fiscale verminderingen

 • Aftrekbare verliezen
 • Belastingkrediet
 • Beveiliging
 • Energieaftrek
 • Gezinssituatie
 • Giften
 • Investeringsaftrek
 • Onroerend goed
 • Pensioensparen
 • Personen ten laste
 • Varia

Gestart als zelfstandige

 • Actualiteit
 • Aftrekbare kosten
 • Bankzaken
 • Bedrijfspand huren
 • Bedrijfspand kopen
 • Belastingen voor eenmanszaken
 • Btw
 • Facturatie
 • Investeringen
 • Klanten
 • Leningen/kredieten/leasing
 • Leveranciers
 • Medewerkers
 • Meewerkende echtgenoot
 • Pensioensparen/VAPZ/individuele levensverzekering
 • Sociale bijdragen zelfstandigen
 • Subsidies
 • Verzekeringen
 • Voorafbetalen

Gestart met een vennootschap

 • Aanvangsvermogen BV(BVBA)
 • Actualiteit
 • Aftrekbare kosten & afschrijvingen
 • Auto kopen via de vennootschap
 • Geld uit vennootschap halen
 • Groepsverzekering/IPT
 • Investeringen
 • Loon uit vennootschap halen
 • Onkostenvergoedingen/dienstreizen
 • Rekening-courant
 • Vennootschapsbelasting
 • Vennootschapsrecht
 • Voorafbetalen
 • Voordelen van alle aard
 • Woning kopen via de vennootschap

Onroerend goed

 • Aan- en verkoop
 • Afschrijvingen
 • Aftrekbare kosten
 • Btw
 • Gesplitste aankoop
 • Hypothecaire lening
 • Onroerende voorheffing
 • Privé- en beroepsgebruik
 • Varia
 • Verbouwingen

Pensioen en verzekeringen

 • Gewaarborgd inkomen
 • Levensverzekering
 • Pensioensparen
 • Schuldsaldoverzekering
 • VAPZ
 • Varia

Sociaal statuut

 • Gewaarborgd inkomen
 • Helper
 • Hoofd- en bijberoep
 • Meewerkende echtgenoot
 • Pensioen
 • Sociale bijdragen
 • Uitkeringen
 • VAPZ
 • Varia

VZW

 • Aansprakelijkheid
 • Activiteiten & events
 • Actualiteit
 • Belastingen
 • Bestuur
 • Boekhouding
 • Btw
 • Giften
 • Schenkingen & legaten
 • Sponsoring
 • Subsidies
 • Verzekeringen
 • Vrijwilligers
 • Werking 

Voor deze adviesbrief kiest u uit volgende abonnementsformules...

papier + digitaal

 • via post elke maand in uw brievenbus
 • via e-mail elke maand in uw mailbox
 • 24/24, 7/7 online toegang tot de digitale versie (website + app)
 • alle reeds verschenen artikels beschikbaar in het digitale archief

alleen digitaal

 • via e-mail elke maand in uw mailbox
 • 24/24, 7/7 online toegang tot de digitale versie (website + app)
 • alle reeds verschenen artikels beschikbaar in het digitale archief

Ontdek ons aanbod per abonnementsformule hieronder!

In het recentste nummer leest u adviezen over...


jaargang 12 - nummer 5 - 11.05.2022

BELASTINGAANGIFTE - TERMIJNEN

Aangifte personenbelasting is er

Eind maart maakte de FOD Financiën de nieuwe aangifteformulieren voor aanslagjaar 2022 bekend. Sinds 27.04.2022 kunnen de aangiften ook ingediend worden. Waarmee moet u dit jaar rekening houden?

BTW - 6%

Toch geen 6% btw op fietsen

BELASTBARE INKOMSTEN

Informatiedossier over cryptomunten

AFTREKBARE KOSTEN - VARIA

Als ‘forfaitair’ een beroepsverlies hebben?

BELASTINGAANGIFTE - BOEKHOUDER

Vanaf welk bedrag fiche 281.50 maken?

BTW - AANGIFTE

Online aankopen als kleine ondernemer voor de Btw

Bent u een zgn. kleine ondernemer voor de Btw en doet u online aankopen via webshops, waarbij de goederen vanuit een andere EU-lidstaat naar België verzonden worden, dan moet u aandachtig zijn. In sommige gevallen bent u zelfs verplicht om een bijzondere btw-aangifte in te dienen. Ah ja, hoe zit dat dan?

CONTROLE EN BETWISTINGEN - FISCALE CONTROLE

Welke motivering om verlies op nul te zetten?

U oefent een activiteit uit in hoofd- of bijberoep die een of meerdere jaren verlieslatend is en krijgt een fiscale controle. De controleur wil het verlies ‘op nul zetten’. Welke argumenten gebruikt hij daarvoor en hoe reageert u daarop?

BELASTINGBEREKENING - PERSONEN TEN LASTE

Uw kind als jobstudent, of jobstudent in dienst in 2022

Deze zomer wil uw kind een vakantiejob doen, of u bent van plan om zelf een jobstudent in dienst te nemen. Wat zijn dan de fiscale en sociale aandachtspunten?

ONROEREND GOED - AAN- EN VERKOOP

Registratiebelasting bij aankoop woning meenemen of niet?

Sinds 1 januari 2022 geldt in Vlaanderen een verlaagde registratiebelasting bij de aankoop van een gezinswoning. Gelijktijdig werd ook de regeling inzake de meeneembaarheid van registratierechten afgeschaft, maar er geldt wel nog een overgangsperiode van twee jaar. Wat doet u in de tussentijd het best?

ONROEREND GOED - AAN- EN VERKOOP

Een gebouw renoveren en verkopen, hoe zit dat fiscaal?

U overweegt om een gebouw te kopen, te (laten) verbouwen en daarna te verkopen. Zelf gaat u het gebouw dus niet gebruiken als woning of voor uw zaak. Hoe zit dat dan met de registratierechten op de aankoop, de btw op de verbouwingen en de belastingen tijdens de verbouwingen en bij de verkoop?

GESTART ALS ZELFSTANDIGE - KLANTEN

Hoe omgaan met de verplichte elektronische betaling?

Vanaf 1 juli 2022 moet u als ondernemer minstens één elektronische betaalwijze kunnen aanbieden aan uw particuliere klanten als aanvulling op cashbetalingen. Wat betekent dat precies voor u?

CONTROLE EN BETWISTINGEN - FISCALE CONTROLE

Belast op onderschatte activa of overschatte passiva?

Wie een vennootschap heeft, is vertrouwd met de termen ‘activa’ en ‘passiva’. Wie een eenmanszaak heeft, kan daar echter ook mee te maken krijgen. De fiscus kan immers uw onderschatte activa of overschatte passiva belasten. Hoe zit dat?

AFTREKBARE KOSTEN - VARIA

Onderhoudsgeld door iemand anders laten betalen?

Een vrouw brengt een onderhoudsuitkering in aftrek, maar blijkt die niet zelf betaald te hebben. De fiscus is van mening dat de uitkering daarom niet aftrekbaar is. Is de rechter het daarmee eens?

ONROEREND GOED - VARIA

Check nu het kadastraal inkomen van uw buitenlandse woning!

Heeft u vorig jaar een aangifte gedaan van uw in het buitenland gelegen onroerend(e) goed(eren), dan zal u van de fiscus onlangs een aangetekende brief gekregen hebben met het berekende kadastraal inkomen (ki). Tijd dus om te checken of dat ki wel juist is!

PENSIOEN EN VERZEKERINGEN - VAPZ

Corona-uitstel sociale bijdragen en VAPZ 2022?

Wegens de coronacrisis kon u uitstel vragen voor uw sociale bijdragen van 2020 en 2021 zonder dat de aftrek van uw VAPZ-premie in gevaar kwam. Is dat ook het geval voor de fiscale aftrek van uw VAPZ-premie 2022?

Klik op de afbeelding en doorblader een voorbeeld van de gedrukte versie...

Aanbod
Looptijd
Frequentie
Papier
Via e-mail
Website
App

 

 

PAPIER + DIGITAAL
PAPIER + DIGITAAL

Kennismakingsaanbod

109 €

39,00 

Eenmalig aanbod
6 maanden
iedere maand
Prijzen zijn excl. btw

Abonneeaanbod

217 €

192,00 

*voorwaarden
1 jaar
iedere maand
Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

217,00 

1 jaar
iedere maand
Prijzen zijn excl. btw
DIGITAAL
DIGITAAL

DIGITAAL ONTDEKKINGSAANBOD

GRATIS

Eenmalig aanbod | Voorwaarden
3 maanden
iedere maand

 

Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

207,00 

1 jaar
iedere maand

 

Prijzen zijn excl. btw