Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Successieplanning met onroerend goed: nieuwe mogelijkheden, nieuwe opportuniteiten

Nu eenvoudiger en voordeliger vastgoed doorgeven

Een Tips & Advies-Boek over... 

Samengevat

Dit boek is uw leidraad om te bepalen hoe u optimaal uw onroerend goed aankoopt en/of opneemt in uw succesieplanning. Door de lage rente kopen meer en meer mensen vastgoed als vorm van investering. Maar ze staan niet stil bij de impact hiervan op hun successieplanning. Een eenvoudige schenking is zelden de beste oplossing. De schenkbelasting kan immers sterk oplopen. In dit boek analyseren we hoe u optimaal een successieplanning met vastgoed uitwerkt, zowel bij aankoop als achteraf, voor vastgoed dat u dus al een tijd in bezit heeft!  

In detail

Bii aankoop is een van de oplossingen de gesplitste aankoop, waarbij u samen met uw kinderen een tweede verblijf of beleggingspand aankoopt. We gaan in dit boek uitgebreid in op de regels die onlangs opnieuw gewijzigd werden.

Daarnaast besteden we onder meer uitgebreid aandacht aan:

  • de gevolgen wanneer u aan het ene kind onroerend goed schenkten aan het andere geld of effecten
  • de mogelijkheid om geërfde onroerende goederen belastingvrij door te schenken aan uw kinderen
  • het schenken in schijfjes om de progressiviteit van de tarieven in de schenkbelasting (deels) te doorbreken
  • het vermijden van discussies door goede afspraken te maken in de erfovereenkomst

Dit boek is uw ideale gids om u te helpen om uw (extra) onroerend vermogen optimaal te kopen en over te dragen naar de volgende generaties. Bent u van plan een aankoop te doen, zorg dan ook onmiddellijk voor een optimale successieplanning! Al aangekocht in het verleden: (her)bekijk dan zeker uw successieplanning!

Dit Tips & Advies-Boek is er speciaal voor... 

de bedrijfsleider, de zelfstandige, de vrije beroeper

  • die een praktisch antwoord zoekt op de vraag: 'Wanneer en hoe uw onroerende goederen optimaal naar de volgende generatie overdragen?'

Dit Tips & Advies-Boek is samengesteld door... 

Anne Meyus

  • Jurist en belastingadviseur - vermogensadvies

In dit Tips & Advies-Boek leest u...

Inhoudstafel

Deel I - De overdracht bij overlijden

1. De wettelijke devolutie

1.1. Wie is erfgenaam?

1.2. Hoe beïnvloedt het huwelijks- en samenlevings­­vermogensrecht de samenstelling van uw nalatenschap?

1.3. Wie erft wat?

1.4. De omzetting van het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot/wettelijk samenwonende

2. De testamentaire devolutie

2.1. Wie zijn de reservataire erfgenamen?

2.2. Hoeveel bedraagt de reserve?

2.3. Waarop wordt de reserve berekend?

2.4. Schenking op voorschot of buiten erfdeel

2.5. Inkorting

3. Vereffening-verdeling van de nalatenschap

3.1. Vordering tot verdeling

3.2. Samenstelling van de massa’s – inbreng

3.3. Verdeling

4. Erfbelasting/successierechten

4.1. Enkele basisprincipes

4.2. Vlaams gewest

4.3. Brussels Hoofdstedelijk gewest

4.4. Waals gewest

5. Besluit

5.1. De gelijkheid tussen de kinderen

5.2. Gelijkheid in waarde

5.3. Het erfrechtelijk vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot

5.4. Meer vrijheid voor testamentaire beschikkingen

Deel II - De overdracht bij leven – schenking

1. Definitie

2. Soorten schenkingen

2.1. Volgens de inhoud

2.2. Volgens de vorm

3. Modaliteiten van de schenking

3.1. Het beding van conventionele terugkeer

3.2. Beperkingen van het beschikkingsrecht

3.3. Vrijstelling van inbreng

3.4. Voorbehoud van vruchtgebruik

3.5. Restschenking (‘fideï-commis de residuo’)

3.6. Ontbinding van de schenking

3.7. Zaakvervanging

4. Schenkingsrechten – schenkbelasting

4.1. Enkele basisprincipes

4.2. Vlaams gewest

4.3. Brussels Hoofdstedelijk gewest

4.4. Waals gewest

5. Besluit

Deel III - Planningstechnieken voor overdracht

1. Inleiding

2. De vererving – gezinswoning

3. De testamentaire verkaveling

4. De schenking

4.1. Algemeen

4.2. Fiscale gunstregimes

4.3. Driejaarlijks schenken in schijven

4.4. Inbreng van een onroerend goed in de huwgemeenschap door één echtgenoot, gevolgd door een schenking van beide echtgenoten

4.5. Schenking en wettelijke aanwas van vruchtgebruik

5. De ouderlijke boedelverdeling

6. Het doorschenken van geërfde goederen in het Vlaams gewest

6.1. Begrip

6.2. Voorwaarden

6.3. Berekening van de vrijstelling

6.4. Progressievoorbehoud

7. Erfovereenkomsten

7.1. Begrip

7.2. Het vastleggen van de waarde van een schenking

7.3. De verzaking aan de vordering tot inkorting van een schenking

7.4. De verzaking aan het wettelijk voortgezet vruchtgebruik

8. De verkoop

8.1. De overdracht via verkoop

8.2. De verkoop met voorbehoud van vruchtgebruik

8.3. De verkoop met betaling van lijfrente

9. De oprichting van een patrimoniumvennootschap

Deel IV - Planningstechnieken bij verwerving

1. Inleiding

2. De schenking van een geldsom ter verwerving van een onroerend goed

3. De gesplitste aankoop

3.1. Begrip

3.2. Juridische implicaties van de gesplitste aankoop

3.3. Fiscale implicaties van de gesplitste aankoop

3.4. Tegenbewijs in geval van schenking

3.5. Mildering indien geen tegenbewijs

4. Aanwas

4.1. Begrip

4.2. Inhoud en vorm

4.3. Fiscale aspecten

5. Maatschap

6. Besluit

Aanbod

 

 

PAPIER

Abonneeaanbod

130,00 

110,00 

Enkel met een actief abonnement
Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

 

130,00 

Prijzen zijn excl. btw
Loading

Een vraag?
Bel naar Klantenservice

0800 39 067