Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Successieplanning met onroerend goed: nieuwe mogelijkheden, nieuwe opportuniteiten

Nu eenvoudiger en voordeliger vastgoed doorgeven

Een Tips & Advies-Dossier over... 

Samengevat

Dit geactualiseerde dossier is uw leidraad om te bepalen wanneer en hoe u optimaal uw onroerend goed overdraagt. Voor onroerende goederen is in tegenstelling tot roerende goederen een eenvoudige schenking meestal niet de beste oplossing. De schenkbelasting kan immers sterk oplopen. In dit dossier analyseren we hoe u optimaal een successieplanning voor onroerende goederen uitwerkt, op het moment van  aankoop of achteraf.

In detail

Een van de oplossingen is de gesplitste aankoop, waarbij u samen met uw kin­deren een tweede verblijf of beleggingspand aankoopt. We gaan in dit dossier uitgebreid in op de regels die onlangs opnieuw gewijzigd werden.

Daarnaast besteden we onder meer uitgebreid aandacht aan:

  • de gevolgen wanneer u aan het ene kind onroerend goed schenkten aan het andere geld of effecten
  • de mogelijkheid om geërfde onroerende goederen belastingvrij door te schenken aan uw kinderen
  • het schenken in schijfjes om de progressiviteit van de tarieven in de schenkbelasting (deels) te doorbreken
  • het vermijden van discussies door goede afspraken te makenin de erfovereenkomst

Kortom, dit dossier is de ideale gids om u te helpen om uw onroerend ver­mogen optimaal over te dragen naar de volgende generaties.

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor... 

de bedrijfsleider, de zelfstandige, de vrije beroeper

  • die een praktisch antwoord zoekt op de vraag: 'Wanneer en hoe uw onroerende goederen optimaal naar de volgende generatie overdragen?'

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door... 

Anne Meyus

  • Jurist en belastingconsulent - Vermogensadvies

In dit Tips & Advies-Dossier leest u...

Inhoudstafel

Inleiding

Deel I. De overdracht bij overlijden

1. De wettelijke devolutie

1.1. Wie is erfgenaam?

1.2. Hoe beïnvloedt het huwelijks- en samenlevingsvermogensrecht de samenstelling van uw nalatenschap?

1.3. Wie erft wat?

1.4. De omzetting van het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot/wettelijk samenwonende

2. De testamentaire devolutie

2.1. Wie zijn de reservataire erfgenamen?

2.2. Hoeveel bedraagt de reserve?

2.3. Waarop wordt de reserve berekend?

2.4. Schenking op voorschot of buiten erfdeel

2.5. Inkorting

3. Vereffening-verdeling van de nalatenschap

3.1. Vordering tot verdeling

3.2. Samenstelling van de massa’s – inbreng

3.3. Verdeling

4. Erfbelasting/successierechten

4.1. Enkele basisprincipes

4.2. Vlaams gewest

4.3. Brussels Hoofdstedelijk gewest

4.4. Waals gewest

5. Besluit

5.1. De gelijkheid tussen de kinderen

5.2. Gelijkheid in waarde

5.3. Het erfrechtelijk vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot

5.4. Meer vrijheid voor testamentaire beschikkingen

Deel II. De overdracht bij leven – schenking

1. Definitie

2. Soorten schenkingen

2.1. Volgens de inhoud

2.2. Volgens de vorm

3. Modaliteiten van de schenking

3.1. Het beding van conventionele terugkeer

3.2. Beperkingen van het beschikkingsrecht

3.3. Vrijstelling van inbreng

3.4. Voorbehoud van vruchtgebruik

3.5. Restschenking (‘fideï-commis de residuo’)

3.6. Ontbinding van de schenking

3.7. Zaakvervanging

4. Schenkingsrechten – schenkbelasting

4.1. Enkele basisprincipes

4.2. Vlaams gewest

4.3. Brussels Hoofdstedelijk gewest

4.4. Waals gewest

5. Besluit

Deel III. Planningstechnieken voor overdracht

1. Inleiding

2. De vererving – gezinswoning

3. De testamentaire verkaveling

4. De schenking

4.1. Algemeen

4.2. Fiscale gunstregimes

4.3. Driejaarlijks schenken in schijven

4.4. Inbreng van een onroerend goed in de huwgemeenschap door één echtgenoot, gevolgd door een schenking van beide echtgenoten

5. De ouderlijke boedelverdeling

6. Het doorschenken van geërfde goederen in het Vlaams gewest

6.1. Begrip

6.2. Voorwaarden

6.3. Berekening van de vrijstelling

6.4. Progressievoorbehoud

7. Erfovereenkomsten

7.1. Begrip

7.2. Het vastleggen van de waarde van een schenking

7.3. De verzaking aan de vordering tot inkorting van een schenking

7.4. De verzaking aan het wettelijk voortgezet vruchtgebruik

8. De verkoop

8.1. De overdracht via verkoop

8.2. De verkoop met voorbehoud van vruchtgebruik

8.3. De verkoop met betaling van lijfrente

9. De oprichting van een patrimoniumvennootschap

Deel IV. Planningstechnieken bij verwerving

1. Inleiding

2. De schenking van een geldsom ter verwerving van een onroerend goed

3. De gesplitste aankoop

3.1. Begrip

3.2. Juridische implicaties van de gesplitste aankoop

3.3. Fiscale implicaties van de gesplitste aankoop

3.4. Tegenbewijs in geval van schenking

3.5. Mildering indien geen tegenbewijs

4. Aanwas

4.1. Begrip

4.2. Inhoud en vorm

4.3. Fiscale aspecten

5. Maatschap

Besluit