Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Successieplanning met onroerend goed: nieuwe mogelijkheden, nieuwe opportuniteiten

Nu eenvoudiger en voordeliger vastgoed doorgeven

Een Tips & Advies-Dossier over... 

samengevat

Dit dossier is uw leidraad om te bepalen wanneer en hoe u optimaal uw onroerend goed overdraagt. We analyseren vanuit een zeer praktische invalshoek o.a. de concrete gevolgen van de hervorming van erfrecht en -belasting. Zo maakt u optimaal gebruik van de (nieuwe) opportuniteiten en vereenvoudigde spelregels voor een successieplanning met onroerend goed.

in detail

Elke eigenaar zoekt voor deze materie de optimale weg om minder belastingen te betalen. Dit dossier behandelt de concrete gevolgen van de hervormingen, zoals bij o.a.:

 • het schenken van onroerend goed aan een kind en geld/effecten aan een ander kind
 • vruchtgebruik
  • gevolgen voor de langstlevende bij schenking van een pand
  • omzetting van het vruchtgebruik en kinderen uit een andere relatie
  • waardering van een schenking met voorbehoud van vruchtgebruik bij overlijden
 • het maken van afspraken via een globale of een punctuele erfovereenkomst om discussies te vermijden
 • het doorgeven van vastgoed aan uw kleinkinderen (een erfenissprong)

Als u niets onderneemt, worden uw onroerende goederen overgedragen bij uw overlijden, met heel wat belastingen als gevolg. U kunt echter ook actief bij leven onroerende goederen overdragen om zo minder belastingen te betalen. Dit dossier is uw ideale gids om een optimale overdracht uit te stippelen./p>

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor... 

de bedrijfsleider, de zelfstandige, de vrije beroeper

 • die een praktisch antwoord zoekt op de vraag: 'Wanneer en hoe uw onroerende goederen optimaal naar de volgende generatie overdragen?'

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door... 

Anne Meyus

 • Jurist en belastingconsulent - Vermogensadvies

In dit Tips & Advies-Dossier leest u...

Inleiding

Deel I. De overdracht bij overlijden

1. De wettelijke devolutie

1.1. Wie is erfgenaam?

1.2. Hoe beïnvloedt het huwelijks- en samenlevingsvermogensrecht de samenstelling van uw nalatenschap?

1.3. Wie erft wat?

1.4. De omzetting van het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot/wettelijk samenwonende

2. De testamentaire devolutie

2.1. Wie zijn de reservataire erfgenamen?

2.2. Hoeveel bedraagt de reserve?

2.3. Waarop wordt de reserve berekend?

2.4. Schenking op voorschot of buiten erfdeel

2.5. Inkorting

3. Vereffening-verdeling van de nalatenschap

3.1. Vordering tot verdeling

3.2. Samenstelling van de massa’s – inbreng

3.3. Verdeling

4. Erfbelasting/successierechten

4.1. Enkele basisprincipes

4.2. Vlaams gewest

4.3. Brussels Hoofdstedelijk gewest

4.4. Waals gewest

5. Besluit

5.1. De gelijkheid tussen de kinderen

5.2. Gelijkheid in waarde

5.3. Het erfrechtelijk vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot

5.4. Meer vrijheid voor testamentaire beschikkingen

Deel II. De overdracht bij leven – schenking

1. Definitie

2. Soorten schenkingen

2.1. Volgens de inhoud

2.2. Volgens de vorm

3. Modaliteiten van de schenking

3.1. Het beding van conventionele terugkeer

3.2. Beperkingen van het beschikkingsrecht

3.3. Vrijstelling van inbreng

3.4. Voorbehoud van vruchtgebruik

3.5. Restschenking (‘fideï-commis de residuo’)

3.6. Ontbinding van de schenking

3.7. Zaakvervanging

4. Schenkingsrechten – schenkbelasting

4.1. Enkele basisprincipes

4.2. Vlaams gewest

4.3. Brussels Hoofdstedelijk gewest

4.4. Waals gewest

5. Besluit

Deel III. Planningstechnieken voor overdracht

Inleiding

1. De vererving – gezinswoning

2. De schenking

2.1. Algemeen

2.2. Fiscale gunstregimes

2.3. Schenking met tussentijdse periodes

2.4. Inbreng van een onroerend goed in de huwgemeenschap door één echtgenoot, gevolgd door een schenking van beide echtgenoten

3. De ouderlijke boedelverdeling

4. Doorgeefschenking in het Vlaams gewest

4.1. Begrip

4.2. Voorwaarden

4.3. Berekening van de vrijstelling

4.4. Progressievoorbehoud

5. Erfovereenkomsten

5.1. Begrip

5.2. Het vastleggen van de waarde van een schenking

5.3. De verzaking aan de vordering tot inkorting van een schenking

6. De verkoop

6.1. De overdracht via verkoop

6.2. De verkoop met voorbehoud van vruchtgebruik

6.3. De verkoop met betaling van lijfrente

7. De oprichting van een patrimoniumvennootschap

Deel IV. Planningstechnieken bij verwerving

Inleiding

1. De schenking van een geldsom ter verwerving van een onroerend goed

2. De gesplitste aankoop

2.1. Begrip

2.2. Juridische implicaties van de gesplitste aankoop

2.3. Fiscale implicaties van de gesplitste aankoop

3. Aanwas

3.1. Begrip

3.2. Inhoud en vorm

3.3. Fiscale aspecten

4. Maatschap

Besluit

Aanbod
Pagina's

 

 

PAPIER

Abonneeaanbod

103,00 

83,00 

Enkel met actief abonnement
109
Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

 

103,00 

109
Prijzen zijn excl. btw
Loading

Een vraag?
Bel naar Klantenservice

0800 39 067