Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Successieplanning met onroerend goed na de hervorming van het erfrecht

Na 1 september 2018 zoveel eenvoudiger en voordeliger

Een Tips & Advies-Dossier over... 

samengevat

Dit dossier is uw leidraad om te bepalen wanneer en hoe u optimaal uw onroerend goed overdraagt naar de volgende generatie en tegen welke kostprijs. Hierbij houden we uiteraard rekening met de grondige hervorming van het erfrecht (in voege op 01.09.2018) en de nieuwe mogelijkheden en opportuniteiten ervan. Vanuit een zeer praktische invalshoek buigen we de vaak ingewikkelde regels om tot praktische tips en adviezen. Zo maakt u gegarandeerd een rechtszekere keuze in functie van uw doelstellingen en specifieke situatie bij bijvoorbeeld schenkingen aan (klein)kinderen en vruchtgebruik.

in detail

Elke eigenaar van vastgoed stelt zich onvermijdelijk de vraag wanneer en hoe zijn onroerende goederen naar de volgende generatie overgedragen kunnen worden. Om een antwoord te krijgen op deze en vele andere vragen, behandelen we in dit dossier:

  • de overdracht bij overlijden
  • de overdracht bij leven
    • het schenken van onroerend goed
    • onroerend goed al in uw bezit overdragen
    • nieuwe investeringen

Als u niets onderneemt, worden uw onroerende goederen overgedragen bij uw overlijden met een pak belastingen als gevolg. U kunt echter ook actief bij leven onroerende goederen overdragen met als doel uiteraard een optimale successieplanning uit te werken en minder belastingen te betalen. Dit dossier is uw ideale gids voor een optimale overdracht van uw onroerende goederen naar de volgende generatie ook nog na de hervorming van het erfrecht.

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor... 

de bedrijfsleider, de zelfstandige, de vrije beroeper

  • die een praktisch antwoord zoekt op de vraag: 'Wanneer en hoe uw onroerende goederen optimaal naar de volgende generatie overdragen?'

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door... 

Anne Meyus

  • Jurist en belastingconsulent - Vermogensadvies

In dit Tips & Advies-Dossier leest u...

Inhoudstafel

Inleiding

Deel I. De overdracht bij overlijden

Enkele basisprincipes

1. De wettelijke devolutie

1.1. Wie is erfgenaam?

1.2. Hoe beïnvloedt het huwelijks- en samenlevingsvermogensrecht de samenstelling van uw nalatenschap?

1.3. Wie erft wat?

1.4. De omzetting van het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot

2. De testamentaire devolutie

2.1. Wie zijn de reservataire erfgenamen?

2.2. Hoeveel bedraagt de reserve?

2.3. Waarop wordt de reserve berekend?

2.4. Schenking op voorschot of buiten erfdeel

3. Vereffening-verdeling van de nalatenschap

3.1. Vordering tot verdeling

3.2. Samenstelling van de massa’s – inbreng

3.3. Verdeling

4. Erfbelasting/successierechten

4.1. Enkele basisprincipes

4.2. Vlaams gewest

4.3. Brussels Hoofdstedelijk gewest

4.4. Waals gewest

Deel II. De overdracht bij leven – schenking

1. Definitie

2. Soorten schenkingen

2.1. Volgens de inhoud

2.2. Volgens de vorm

3. Modaliteiten van de schenking

3.1. Het beding van conventionele terugkeer

3.2. Beperkingen van het beschikkingsrecht

3.3. Vrijstelling van inbreng

3.4. Voorbehoud van vruchtgebruik

3.5. Restschenking (‘fideï-commis de residuo’)

3.6. Ontbinding van de schenking

3.7. Zaakvervanging

4. Schenkingsrechten – schenkbelasting

4.1. Enkele basisprincipes

4.2. Vlaams gewest

4.3. Brussels Hoofdstedelijk gewest

4.4. Waals gewest

5. Besluit

Deel III. Planningstechnieken voor overdracht

Inleiding

1. De vererving – gezinswoning

2. De schenking

2.1. Algemeen

2.2. Fiscale gunstregimes

2.3. Schenking met tussentijdse periodes

2.4. Inbreng van een onroerend goed in de huwgemeenschap door één echtgenoot, gevolgd door een schenking van beide echtgenoten

3. De ouderlijke boedelverdeling

4. Erfovereenkomsten

4.1. Begrip

4.2. De verzaking aan de vordering tot inkorting van een schenking

5. De oprichting van een patrimonium­vennootschap

Deel IV. Planningstechnieken bij verwerving

Inleiding

1. De schenking van een geldsom ter verwerving van een onroerend goed

2. De gesplitste aankoop

2.1. Begrip

2.2. Juridische implicaties van de gesplitste aankoop

2.3. Fiscale implicaties van de gesplitste aankoop

3. Aanwas

3.1. Begrip

3.2. Kenmerken

3.3. Fiscale aspecten

4. Burgerlijke maatschap

Besluit

Aanbod
Pagina's

 

 

PAPIER

Abonneeaanbod

98,00 

78,00 

87
Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

 

98,00 

87
Prijzen zijn excl. btw
Loading

Een vraag?
Bel naar Klantenservice

0800 39 067