Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Stap voor stap een successieplanning uitwerken

Welke vragen stelt u vooraf en hoe bepaalt u de volgende stappen?

Een Tips & Advies-Boek over... 

samengevat

In dit nieuwe Tips & Advies-Boek begeleiden we u stap voor stap bij het nadenken over en uitwerken van een successieplanning op maat van een zelfstandige, vrije beroeper of bedrijfsleider. We geven u een overzicht van de vragen die u zich daarbij moet stellen en koppelen daaraan antwoorden, oplossingen, tips en adviezen. Zo krijgt u een duidelijk beeld van hoe u in uw persoonlijke situatie een optimale successieplanning kunt opstarten en uitbouwen. Vanzelfsprekend verliezen we daarbij het fiscale aspect nooit uit het oog.

in detail

Elke zelfstandige of ondernemer wordt vroeg of laat geconfronteerd met de vraag hoe hij zijn activiteit of zijn vennootschap en zijn privévermogen optimaal kan overdragen naar de volgende generatie. Dit dossier is uw leidraad om tot het antwoord te komen.

  • STAP 1: Ken de (nieuwe) basisregels: erfrecht, huwelijksvermogensrecht, samenlevingsrecht, giften, registratierechten, successierechten
  • STAP 2: Alle nodige informatie verzamelen
  • STAP 3: Doelstellingen en bezorgdheden in kaart brengen
  • STAP 4: Situatie as is uitwerken
  • STAP 5: Pensioen en cashflow analyse
  • STAP 6: Technieken van successieplanning selecteren
  • STAP 7: Actieplan

Het uitwerken van een successieplanning heeft als doel op een wettelijke manier zo weinig mogelijk erfbelasting te betalen. Iedereen ziet immers zijn vermogen liever maximaal naar zijn erfgenamen gaan en niet naar de staat. Dit boek is dan ook een must have om u hierbij te helpen. Bestel nu!

Dit Tips & Advies-Boek is er speciaal voor... 

iedereen

  • die alle kennis op zak wil hebben om een successieplanning op te maken en niets over het hoofd wil zien bij het uitwerken ervan.

Dit Tips & Advies-Boek is samengesteld door... 

Lars Everaert

  • estate planner Belfius

Bruno Bosch

  • hoofdrecateur Indicator-Larcier

In dit Tips & Advies-Boek leest u...

Inhoudstafel

Inleiding

Deel 1: Stap 1 – Ken de basisregels

1. Erfrecht

1.1. Wettelijk erfrecht

1.2. Afwijken van het wettelijk erfrecht?

1.3. Hervorming erfrecht 2017-2018

2. Huwelijksvermogensrecht

2.1. Primair huwelijksstelsel

2.2. Secundair huwelijksstelsel

2.3. Hervorming huwelijksvermogensrecht 2018

3. Samenlevingsrecht

3.1. Verschillende samenlevingsvormen

3.2. Wettelijke samenwoning

3.3. Loutere feitelijke samenwoning

4. Giften - schenking en testament

4.1. Schenking

4.2. Testament

5. Registratierechten

5.1. Verkooprecht

5.2. Schenkingsrechten

6. Successierechten

6.1. Vlaanderen – Brussel – Wallonië: afzonderlijke spelregels

6.2. Vlaamse successierechten

6.3. Brusselse tarieven in de successierechten

6.4. Waalse tarieven in de successierechten

Deel 2: Stap 2 – Volledige informatie verzamelen

1. Gegevens verzamelen – werk met een checklist!

2. Familiale situatie

3. Overzicht van het vermogen

3.1. Actiefbestanddelen in het vermogen

3.2. Passief van het vermogen

4. Wat heeft u al gepland?

4.1. Huwelijkscontract

4.2. Testamenten

4.3. Reeds gedane schenkingen

4.4. Overige aktes

Deel 3: Stap 3 – Doelstellingen en bezorgdheden in kaart brengen

1. Een persoonlijk gesprek is noodzakelijk!

2. Een aantal veel voorkomende doelstellingen en bezorgdheden

Deel 4: Stap 4 – Situatie as is uitwerken

1. Samenstelling en verdeling nalatenschap

2. Berekening van successiefactuur zonder verdere planning

Deel 5: Stap 5 – Pensioen en cashflowanalyse

Deel 6: Stap 6 – Technieken van successie­planning selecteren

1. Technieken van vermogensplanning – een greep uit het gamma

1.1. Duolegaat

1.2. Wat is een duolegaat?

2. Zorgvolmacht

2.1. Samenvattende fiche van de zorgvolmacht

2.2. Wat is de zorgvolmacht en hoe werkt het?

3. Generation skipping

3.1. Samenvattende fiche van generation skipping

3.2. Hoe doet u aan generation skipping?

4. Restclausule

4.1. Samenvattende fiche van de restclausule

4.2. Restclausule toegelicht

5. Beding van aanwas voor roerende goederen

5.1. Samenvattende fiche van het beding van aanwas

5.2. Beding van aanwas voor roerende goederen toegelicht

6. Schenking tussen echtgenoten

6.1. Samenvattende fiche van de schenking tussen echtgenoten

6.2. Schenking tussen echtgenoten toegelicht

7. Globale erfovereenkomst

7.1. Samenvattende fiche van de globale erfovereenkomst

7.2. Globale erfovereenkomst toegelicht

8. Evenwichtige spreiding van uw vermogen – roerend versus onroerend

8.1. Samenvattende fiche van spreiding van uw vermogen

8.2. Spreiding van uw vermogen over roerende en onroerende goederen verder toegelicht

9. Gesplitste aankoop van onroerend goed

9.1. Samenvattende fiche van gesplitste aankoop

9.2. Gesplitste aankoop van onroerend goed verder toegelicht

10. Keuzebeding – keuzelegaat

10.1. Samenvattende fiche van het keuzebeding

10.2. Keuzebeding verder toegelicht

10.3. Optimaliseer uw keuzebeding

10.4. Alternatief van een keuzelegaat

11. Controlestructuur – maatschap

11.1. Samenvattende fiche van de maatschap

11.2. Maatschap verder toegelicht

12. Welke technieken voor welke doelstelling?

13. Grenzen aan de creativiteit – antimisbruikbepaling

Deel 7: Stap 7 – Uw advies formuleren - Call to action/stappenplan

Aanbod
Pagina's

 

 

PAPIER

Abonneeaanbod

139,00 

109,00 

Enkel met actief abonnement
216
Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

 

139,00 

216
Prijzen zijn excl. btw
Loading

Een vraag?
Bel naar Klantenservice

0800 39 067