Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Slechte betalers aanpakken en voorkomen in functie van drie nieuwe wetten

Leidraad voor het implementeren in uw dagelijkse werking

Een Tips & Advies-Dossier over... 

samengevat

Dit dossier geeft u enerzijds een overzicht van de belangrijke wijzgingen in het ondernemingsrecht die een invloed hebben op uw aanpak van slechte betalers. Anderzijds is het uw leidraad om in de praktijk optimaal uw facturen op te volgen en in te vorderen. Daarbij geven we aan hoe u preventief werkt, maar ook welke (nieuwe) actiemogelijkheden u heeft in geval van betalingsmoeilijkheden bij b2b-klanten. Indien nodig maken we ook een zijsprong naar de niet-zakelijke klant (b2c). Zo heeft u alles in handen om het risico op onbetaalde facturen maximaal te beperken.

in detail

Om slechte betalers te voorkomen en problemen op te lossen, behandelen we volgende onderwerpen:

 • Nieuw: van ‘handelaar’ naar onderneming: breder toepassingsgebied?
 • Preventie: hoe kunt u problemen vermijden?
  • Financiële screening
  • (Schriftelijk) contract
  • Uw algemene voorwaarden
  • De ‘ideale’ factuur
  • Zekerheden vragen
  • Kredietverzekering
  • Opvolging
 • Actiemogelijkheden om uw factuur te innen
  • Een betalingsplan toestaan
  • De invordering van onbetwiste geldschulden
  • Incassobureau
  • Dagvaardingen
 • Insolventieprocedure van uw klant
  • Akkoord met schuldeisers
  • Gerechtelijke reorganisatie
  • Faillissementen

Onbetaalde facturen kunnen een bedreiging zijn voor de financiële gezondheid van uw bedrijf en vragen dan ook uw volledige aandacht. Op het vlak van het pandrecht, het procesrecht en het insolventierecht werden in 2018 belangrijke wijzigingen doorgevoerd die hierop een invloed hebben. Dit dossier is een must have om als ondernemer ook in de toekomst het probleem van wanbetalers onder controle te houden.  

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor... 

de bedrijfsleider, de zelfstandige, de financieel verantwoordelijke

 • die juridisch correct en efficiënt het probleem van slechte betalers en onbetaalde facturen wil aanpakken en oplossen

de adviseur

 • die zijn cliënten optimaal wil adviseren over dit thema

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door... 

Pieter Wauman

 • advocaat-vennoot bij Truyens Advocaten te Sint-Niklaas

Bruno Bosch

 • hoofdredacteur Indicator

In dit Tips & Advies-Dossier leest u...

Inhoudstafel

Hoofdstuk 1. Inleiding

Hoofdstuk 2. Begrip ‘onderneming’

Hoofdstuk 3. Preventie

1. Financiële screening 4

1.1. Jaarrekening 4

1.2. Financiële websites 7

1.3. Financiële informatie van de (nieuwe of potentiële) klant zelf 7

2. (Schriftelijk) contract 7

3. Algemene voorwaarden 8

3.1. Inhoud van uw algemene voorwaarden 9

3.2. Kennisname 9

3.3. Aanvaarding 10

3.4. B2c 10

4. Een correcte factuur 11

4.1. Verplichte vermeldingen 11

4.2. Niet-verplichte vermeldingen 12

4.3. Taal van de factuur 13

4.4. Tijdstip van opmaak 14

5. Zekerheden 14

5.1. Eigendomsvoorbehoud 14

5.2. Pand 16

5.3. Netting 23

6. Kredietverzekering 23

6.1. Wat is een kredietverzekering? 23

6.2. Voordelen 24

6.3. Nadelen 24

7. Opvolging van betalingen 24

8. Wat bij betalingsmoeilijkheden? 25

8.1. Kamers voor ondernemingen in moeilijkheden 25

8.2. Aanstelling van een voorlopige bewindvoerder (art. XX.32 WER) 27

8.3. Aanstelling van een gerechtsmandataris (art. XX.30) 28

8.4. Bewarend beslag 28

Hoofdstuk 4. Acties tot inning van uw factuur

1. Toestaan van een afbetalingsplan 30

2. Kredietverzekering 30

3. Incassobureau 31

4. De invordering van onbetwiste geldschulden 31

4.1. Wanneer is de IOS-procedure bruikbaar en wanneer niet? 31

4.2. Hoe verloopt de IOS-procedure? 32

4.3. Kosten verbonden aan een IOS-procedure 33

4.4. Toch nog tussenkomst van een advocaat nodig 33

4.5. Voordelen 33

4.6. Nadelen 34

4.7. Vrije keuze 34

5. Dagvaarding in betaling 34

5.1. Volledig dossier 34

5.2. Correcte inschrijving in de KBO 35

5.3. Bevoegdheid 36

5.4. Wat na een vonnis? 38

5.5. Dilatoir hoger beroep en verzet bemoeilijkt 39

6. Dagvaarding in gerechtelijke ontbinding (indien de klant een vennootschap is die een jaarrekening moet neerleggen) 40

7. Dagvaarding in faillissement 41

8. Andere actiemiddelen 41

8.1. Dagvaarding in ontbinding van de overeenkomst/revindicatie 41

8.2. Bemiddeling 42

Hoofdstuk 5. Insolventieprocedure van uw klant

1. Akkoord met schuldeisers buiten de gerechtelijke reorganisatie 46

2. Gerechtelijke reorganisatie 46

2.1. Nieuwigheden gerechtelijke reorganisatie 47

2.2. Gerechtelijk minnelijk akkoord 53

2.3. Gerechtelijke reorganisatie door collectief akkoord 53

2.4. Gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag 58

2.5. Conclusie 60

3. Faillissement 61

3.1. Verplichte stappen 62

3.2. Facultatieve actiemiddelen t.a.v. gefailleerde en/of curator 67

Hoofdstuk 6. Modellen

Hoofdstuk 7. Korte bio van de auteur

Aanbod
Pagina's

 

 

PAPIER

Abonneeaanbod

119,00 

99,00 

74
Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

 

119,00 

74
Prijzen zijn excl. btw
Loading

Een vraag?
Bel naar Klantenservice

0800 39 067