Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Van bvba naar besloten vennootschap (bv): flexibeler en meer vrijheid!

Donderdag 14 november 2019 | 13.30 u. - 17.00 u.

Een Tips & Advies-Seminarie over... 

samengevat

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) is een van de grootste hervormingen binnen het Belgische vennootschapsrecht, met als doel vereenvoudiging, flexibilisering en modernisering.

In dit seminarie bespreken we de wetswijzigingen omtrent de nieuwe zgn. bv (besloten vennootschap) die de bvba vervangt, dus de meest geprefereerde vennootschapsvorm voor talrijke ondernemingen. We analyseren de bv van a tot z, van oprichting tot ontbinding en vereffening, en geven extra aandacht aan de verschillende nieuwe opportuniteiten die deze bv biedt t.o.v. de huidige bvba.

Daarnaast geven we ook in detail aan vanaf wanneer deze nieuwe wet geldt en welke acties u eventueel moet ondernemen alsook wanneer voor enerzijds bestaande vennootschappen en anderzijds nieuwe vennootschappen.

in detail

We bespreken onder meer:

 • de oprichting van de bv en de oprichtersaansprakelijkheid
 • effecten en hun overdracht
 • het bestuur en zijn aansprakelijkheid
 • de algemene vergadering van aandeelhouders
 • het vermogen in de bv
 • conflictsituaties in de bv
 • de herstructurering
 • de ontbinding en vereffening
 • de verplichtingen inzake de inhoud van het financieel plan
 • de balans- en liquiditeitstest bij uitkeringen
 • de wijzigingen met betrekking tot de alarmbelprocedure

Fiscale aandachtspunten:

 • de keuze van vennootschapsrecht via statuten
 • het kapitaalbegrip
 • de kapitaalvermindering
 • de impact van de hervorming op het VVPR-bis-regime
 • de inkoop van eigen aandelen
 • enz.

Na afloop van het seminarie heeft de nieuwe besloten vennootschap (bv) voor u geen geheimen meer. U kent in detail alle aspecten van de bv en u kunt deze omzetten in de praktijk binnen het nieuwe hedendaagse ondernemingskader, in functie van uw eigen noden en wensen.

Dit Tips & Advies-Seminarie is er speciaal voor... 

de vooruitziende bedrijfsleider

 • die al zijn verplichtingen, maar ook alle nieuwe opportuniteiten wil kennen bij de omvorming van zijn bvba naar de nieuwe bv

de adviseur

 • die zijn cliënten optimaal wil adviseren over dit thema

Voor dit Tips & Advies-Seminarie is het programma... 

vanaf 13.00 u.

 • ontvangst met lichte broodjesmaaltijd

van 13.30 u. tot 17.00 u.

 • seminarie - inclusief korte pauze

vanaf 17.00 u.

 • napraten

Op dit Tips & Advies-Seminarie verwelkomen we als sprekers... 

Christophe Piette

 • Christophe Piette is advocaat te Antwerpen, counsel bij K law en navorser bij de onderzoeksgroep Onderneming & Recht aan de Universiteit van Antwerpen. Hij behaalde een masterdiploma in de Rechten alsook een master na master in het Vennootschapsrecht en voltooide de postuniversitaire opleiding Curator-Vereffenaar. linkedin/ChristophePiette

Tim Van den Bruel

 • Tim Van den Bruel is executive manager bij KPMG. Hij behaalde een masterdiploma in de Toegepaste Economische Wetenschappen alsook een master in het Fiscaal Recht. linkedin/TimVanDenBruel

Joos van Eeckhoudt

Dit Tips & Advies-Seminarie gaat door in... 

Antwerpen - Crowne Plaza op 14 november 2019

 • Gerard Le Grellelaan 10
  2020 Antwerpen

Voor dit Tips & Advies-Seminarie kunt u... 

tot 40% van uw inschrijvingsgeld recupereren

 • Zelfstandigen en kmo's kunnen voor deze opleiding elektronisch subsidies aanvragen via de kmo-portefeuille (registratienummer DV.O214.911).
 • Duid in uw winkelwagen aan dat u gebruik wenst te maken van de kmo-portefeuille.
 • Meer info over de kmo-portefeuille vindt u op de website van het Agentschap Innoveren & Ondernemen.

Voor dit Tips & Advies-Seminarie krijgt iedere deelnemer... 

een vormingsattest

 • als bewijs van 'Permanente vorming' voor IAB- en/of BIBF-leden en stagiairs
 • als bewijs van uw aanwezigheid

Uw attest krijgt u op de dag van het seminarie van de hostess ter plaatse.

Aanbod
Syllabus
Drank
Lichte broodjesmaaltijd
Kmo-portefeuille
Vormingsattest
Prijs extra deelnemer

 

 

Seminarie
Antwerpen
Crowne Plaza Antwerpen
13.30 u. tot 17.00 u

275,00 

225,00 

275,00 

175,00 
Prijzen zijn excl. btw