Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

WEBINAR | Updateseminarie Vennootschapsbelasting - voorjaar 2021

Meerdere sessies

Een webinar over... 

Samengevat

De derde en laatste fase van het zomerakkoord wordt met aanslagjaar 2021 afgerond. Daarmee is de door de regering-Michel I vooropgestelde taxshift binnen de vennootschapsbelasting een feit.

Tijdens dit webinar analyseren we de maatregelen die betrekking hebben op aanslagjaar 2021. Via een chronologisch overzicht weet u welke wijziging op welk aanslagjaar betrekking heeft en kunt u anticiperen op wat komt. Aan de hand van schema’s en voorbeelden helpen wij u al deze nieuwigheden concreet toe te passen en aan te passen aan uw eigen situatie.

Vanzelfsprekend worden de wijzigingen over aanslagjaar 2021 of boekjaren die ten vroegste aanvangen op 1 januari 2020 uitgediept:

 • een verdere daling van het tarief van de vennootschapsbelasting van 25% naar 20%
 • de mogelijkheid tot het mobiliseren van vrijgestelde reserves
 • de verhoging van de vrijstelling bedrijfsvoorheffing voor wetenschappelijk onderzoek
 • een bovengrens op de toekenning van een creditrente op vorderingen
 • het afschaffen van de degressieve afschrijvingen voor kmo’s
 • het verplicht afschrijven in functie van de bezitsduur van de activa voor kmo’s
 • het keuzestelsel m.b.t. het afschrijven van de bijkomende kosten
 • de verhoging van het vrijstellingspercentage voor de taxshelter film
 • de ‘coronataxshelter’ voor kmo’s en de Vlaamse win-winlening/vriendenlening
 • de niet-aftrekbaarheid van de aanslag geheime commissielonen
 • de niet-aftrekbaarheid van administratieve boetes en bijdragen
 • de verstrenging van de kostenaftrek voor bedrijfswagens
 • de afschaffing van sommige vrijstellingen in de derde bewerking
 • de verhoging van de minimale belastbare winst bij niet- of laattijdige aangifte
 • de tijdelijke verhoging van de investeringsaftrek
 • de beperking van de verrekening van verliezen van buitenlandse vaste inrichtingen
 • de tijdelijke volledige aftrekbaarheid van receptiekosten
 • de consumptiecheque
 • enz.

Naast de wetswijzigingen komen ook relevante rulings en rechtspraak aan bod. De Administratie heeft aan de hand van circulaires verduidelijking gegeven m.b.t. de derde fase van het zomerakkoord. Ook wat de rechtspraak betreft, zijn er opnieuw enkele bijzondere arresten onder meer betreffende de ambtshalve ontheffing en het VAA woning, de afschrijving van vruchtgebruik op aandelen, de tijdige verzending van een bezwaarschrift, enz.

Wij informeren u ook over de gepubliceerde wetgeving die van toepassing is sinds 1 januari 2021: de bevriezing van sommige indexeringen, de evolutie van de taks op effectenrekeningen naar de effectentaks, de uitbreiding van de bijlagen van het UBO-register, enz.

Van vereenvoudiging is geen sprake, maar dit seminarie helpt u om inzicht te krijgen in deze materie en de veelheid aan informatie. Na dit seminarie heeft u een duidelijk overzicht van de wijzigingen waarmee u exact rekening moet houden, van welke maatregelen u - in uw situatie - kunt profiteren en van wat u exact moet weten om uw aangifte efficiënt en fiscaal optimaal in te vullen.

Dit webinar is er speciaal voor... 

Iedereen

 • die sterk voorbereid wil zijn om zijn aangifte vennootschapsbelasting zonder zorgen in te vullen.

Abonnees van TaxWin Expert Silver en TaxWin Expert Gold

 • die in het kader van hun TaxWin-abonnement gratis kunnen deelnemen aan dit updateseminarie (inschrijven via TaxWin.be): 1 gratis deelnemer per TaxWin-abonnement. Extra deelnemers die onder hetzelfde abonnement vallen, krijgen een korting van 50% op de basisprijs.

Voor dit webinar is het programma... 

van 14.00 u. tot 17.00 u.

 • seminarie - inclusief Q&A en korte pauze

Op dit webinar verwelkomen we als spreker... 

Filip Vandenberghe

 • adviseur FOD Financiën en spreker op fiscale seminaries

Dit webinar gaat door... 

via live webcast:

 • op 1 juni 2021
 • op 8 juni 2021

De deelnemers ontvangen vóór het webinar alle benodigde informatie, zoals de inloggegevens om het webinar te volgen vanaf hun pc, evenals de documentatie.

Voor dit webinar kunt u... 

tot 30% van uw inschrijvingsgeld recupereren

 • Zelfstandigen en kmo's kunnen voor deze opleiding elektronisch subsidies aanvragen via de kmo-portefeuille (registratienummer Lefebvre Sarrut Belgium NV: DV.O214911).
 • Duid in uw winkelwagen aan dat u gebruik wenst te maken van de kmo-portefeuille.
 • Meer info over de kmo-portefeuille vindt u op de website van het Agentschap Innoveren & Ondernemen.

Voor dit webinar krijgt iedere deelnemer... 

een vormingsattest

 • als bewijs van 'Permanente vorming' voor ITAA-leden en -stagiairs (3 u.)
 • als bewijs van uw aanwezigheid
Aanbod
Syllabus
Kmo-portefeuille
Vormingsattest
Prijs extra deelnemer

 

 

Aanbod
Syllabus
Kmo-portefeuille
Vormingsattest
Prijs extra deelnemer

 

 

Seminarie
Webinar
Live webcast
14.00 u. tot 17.00 u.

 

250,00 

Abonnees van TaxWin Expert Silver en Gold nemen GRATIS deel. Inschrijven via TaxWin.be!
250,00 
Prijzen zijn excl. btw
Webinar
Live webcast
14.00 u. tot 17.00 u.

 

250,00 

Abonnees van TaxWin Expert Silver en Gold nemen GRATIS deel. Inschrijven via TaxWin.be!
250,00 
Prijzen zijn excl. btw