Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Updateseminarie Vennootschapsbelasting voorjaar 2020

Verschillende sessies, verschillende locaties

Een Updateseminarie over... 

samengevat

Het zomerakkoord van Michel I heeft tal van ingrijpende wijzigingen aangebracht in de vennootschapsbelasting. Bij het afsluiten van het boekjaar moet u met meerdere gewijzigde elementen rekening houden om de aangifte fiscaal te optimaliseren.

Tijdens dit seminarie analyseren we de maatregelen die betrekking hebben op het aanslagjaar 2020. Via een chronologisch overzicht weet u welke wijziging op welk aanslagjaar betrekking heeft en kunt u anticiperen op wat komt. Aan de hand van schema’s en voorbeelden helpen wij u al deze nieuwigheden concreet toe te passen en aan te passen aan uw eigen situatie.

Aan bod komen de volgende wijzigingen die ten vroegste aanvangen vanaf 01.01.2019:

 • de invoering van de groepsbijdrage; de “fiscale consolidatie”
 • beperking aftrekbaarheid van intresten op vreemd vermogen: het financieringskostensurplus
 • de mogelijkheid tot het aanleggen van een vrijstelling voor sociaal passief
 • de strijd tegen hybride mismatches en de invoering van de CFC-wetgeving
 • geen fiscale aftrek meer toegestaan op de verhogingen van het belastbaar resultaat dat wordt vastgesteld n.a.v. een belastingcontrole (vanaf het ajr 2019)

Aan bod komen de volgende wijzigingen die ten vroegste aanvangen vanaf 01.01.2020:

 • de verdere daling van het tarief van de vennootschapsbelasting van 25 naar 20 %;
 • het mobiliseren van vrijgestelde reserves voor de aanslagjaar 2021 en 2022;
 • verhoging vrijstelling bedrijfsvoorheffing voor wetenschappelijk personeel met een bachelordiploma;
 • de creditrente wordt wettelijk vastgelegd, ook voor intresten op rekening-courant;
 • afschaffing degressieve afschrijvingen in de vennootschapsbelasting;
 • afschaffing afschrijving pro-rata temporis in jaar van investering;
 • afschrijving bijkomende kosten: ofwel ineens ofwel samen met het actiefbestanddeel;
 • daling van de investeringsaftrek van 20 % naar 8%;
 • de bijzondere aanslag geheime commissielonen is niet langer fiscaal aftrekbaar en afschaffing van het gunsttarief van 50% voor verdoken meerwinsten;
 • niet aftrekbaarheid van administratieve geldboetes en van verhogingen wegens onvoldoende betaalde sociale bijdragen;
 • de verhoging van de forfaitaire minimumwinst t.g.v. het niet indienen aangifte;
 • verstrenging voor “valse hybride” bedrijfswagens; aanpassing berekening VAA en aftrekbaarheid van dergelijke autokosten;
 • nieuwe berekeningswijze aftrekregeling autokosten in functie van de CO²-uitstoot en de brandstofcoëfficiënt;
 • geen aftrek van het in kosten opgenomen disconto op schulden;
 • economische invulling van het begrip Belgische vaste inrichting;
 • beperking van de verrekening van verliezen geleden bij buitenlandse vaste inrichtingen;
 • de exitheffing wordt verhoogd van 12,5% naar 15% vanaf 01.01.2020 ongeacht het aanslagjaar;
 • de afschaffing van de vrijstelling voor aanvullend personeel diensthoofden uitvoer of integrale kwaliteitszorg; vrijstelling stagebonus; vrijstelling bijkomend (laagverdienend) personeel;
 • de vrijstelling van het sociaal passief, tenzij m.b.t. het eenheidsstatuut;
 • afschaffing 120% aftrek kosten beveiliging;
 • afschaffing 120% aftrek elektrische wagens in de vennootschapsbelasting;
 • afschaffing 120% collectief georganiseerd woon-werkverkeer;
 • - beperking 120% fietskost voor het woon-werkverkeer.

Van vereenvoudiging is geen sprake, maar dit seminarie helpt u om inzicht te krijgen in deze materie en de veelheid aan informatie. Na dit seminarie heeft u een duidelijk overzicht van de wijzigingen waarmee u exact moet rekening houden, van welke maatregelen u, in uw situatie, kunt profiteren en wat u exact moet weten om uw aangifte efficiënt en fiscaal optimaal in te vullen.

Dit Updateseminarie is er speciaal voor... 

Iedereen

 • die sterk voorbereid wil zijn om zijn aangifte van de vennootschapsbelasting zonder zorgen in te vullen

Abonnees op TaxWin Silver en TaxWin Gold

 • die in het kader van hun TaxWin abonnement gratis kunnen deelnemen aan dit updateseminarie. (inschrijven via TaxWin.be)

Voor dit Updateseminarie is het programma... 

vanaf 13.00 u.

 • ontvangst

van 13.30 u. tot 17.00 u.

 • updateseminarie - inclusief korte pauze

vanaf 17.00 u.

 • napraten

Op dit Updateseminarie verwelkomen we als spreker... 

Filip Vandenberghe

 • adviseur FOD Financiën en master TEW aan de UA

Dit Updateseminarie gaat door in... 

Antwerpen - Crowne Plaza op 20 mei 2020

 • Gerard le Grellelaan 10
  2020 Antwerpen

Gent - Holiday Inn Gent Expo op 27 mei 2020

 • Maaltekouter 3
  9051 Gent

Hasselt - Holiday Inn op 9 juni 2020

 • Kattegatstraat 1
  3500 Hasselt

Voor dit Updateseminarie kunt u... 

tot 30% van uw inschrijvingsgeld recupereren

 • Zelfstandigen en kmo's kunnen voor deze opleiding elektronisch subsidies aanvragen via de kmo-portefeuille (registratienummer Lefebvre Sarrut Belgium NV: DV.O214911).
 • Duid in uw winkelwagen aan dat u gebruik wenst te maken van de kmo-portefeuille.
 • Meer info over de kmo-portefeuille vindt u op de website van het Agentschap Innoveren & Ondernemen.

Voor dit Updateseminarie krijgt iedere deelnemer... 

een vormingsattest

 • als bewijs van 'Permanente vorming' voor IAB- en/of BIBF-leden en stagiairs (3u.)
 • als bewijs van uw aanwezigheid

Uw attest krijgt u op de dag van het seminarie van de hostess ter plaatse.

Aanbod
Syllabus
Drank
Kmo-portefeuille
Vormingsattest
Prijs extra deelnemer

 

 

Seminarie
Antwerpen
Crowne Plaza Antwerpen
13.00 u. tot 17.00 u.

 

250,00 

Abonnees van TaxWin Expert Silver en Gold nemen GRATIS deel. Inschrijven via TaxWin.be!
250,00 
Prijzen zijn excl. btw
Gent
Holiday Inn Gent Expo
13.00 u. tot 17.00 u.

 

250,00 

Abonnees van TaxWin Expert Silver en Gold nemen GRATIS deel. Inschrijven via TaxWin.be!
250,00 
Prijzen zijn excl. btw
Hasselt
Holiday Inn Hasselt
13.00 u. tot 17.00 u.

 

250,00 

Abonnees van TaxWin Expert Silver en Gold nemen GRATIS deel. Inschrijven via TaxWin.be!
250,00 
Prijzen zijn excl. btw