Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

WEBINAR | Updateseminarie Personenbelasting - voorjaar 2021

Meerdere sessies

Een webinar over... 

Samengevat

De aangifte in de personenbelasting over aanslagjaar 2021 wordt gekenmerkt door maatregelen die moeten helpen om de koopkracht van de burgers te vrijwaren. Het gaat om een hele rits coronamaatregelen die hun weg vinden via de verschillende vakken van de aangifte.

Dit updateseminarie geeft op een duidelijke, concrete manier alle aanpassingen en nieuwigheden weer. Er wordt vak per vak van de aangifte stilgestaan bij hoe u die fiscaal optimaal en correct invult.

Fiscale maatregelen over inkomstenjaar 2020:

 • het deels niet meetellen van de bezoldigingen van studentenarbeid voor de berekening van de nettobestaansmiddelen en het niet meetellen van het aantal gepresteerde uren gedurende bepaalde kwartalen van 2020 voor de berekening van het maximumaantal van 475 uur
 • een hoger belastingvoordeel voor de betalingen voor kinderopvang
 • een belastingvermindering van 60% i.p.v. 45% bij giften aan erkende instellingen voor minstens € 40
 • het schenken van goederen aan bepaalde instellingen en giften in natura in het kader van het bestrijden van COVID-19
 • een belastingvrije vergoeding van maximaal € 129,48 per maand door het vele (verplichte) thuiswerk
 • de mogelijkheid voor werknemers tewerkgesteld in essentiële sectoren om vrijwillig bijkomend 120 extra overuren te presteren die belastingvrij zijn
 • de belastbaarheid van werkloosheidsuitkeringen en eventuele aanvullende vergoedingen ingevolge tijdelijke werkloosheid
 • de mogelijkheid voor werknemers die voorheen in het bedrijf tewerkgesteld waren, maar die het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) genoten, om opnieuw aan de slag te gaan bij dezelfde werkgever met toeslagen die belastingvrij zijn
 • de invoering van een consumptiecheque
 • de gevolgen van een betalingsuitstel voor aflossingen die betrekking hebben op de eigen woning
 • een bijkomende tijdelijke federale taxshelterregeling waarbij particulieren die inschrijven op nieuwe aandelen van een kmo-vennootschap een belastingvermindering van 20% bekomen
 • de versoepeling van de voorwaarden om de Vlaamse win-winlening te kunnen genieten
 • de invoering door de Vlaamse regering van het nieuwe kapitaalsaandeel om aandelen in een kmo-vennootschap te verwerven waarop een belastingkrediet toegekend wordt
 • de 100%-aftrekbaarheid van receptiekosten gedurende een bepaalde periode van 2020
 • de nieuwe regeling betreffende de niet-aftrekbaarheid van administratieve geldboeten en bijdragen
 • de versoepeling inzake de vrijstellingsvoorwaarden van de waardeverminderingen op handelsvorderingen
 • de tijdelijke verhoging en verruimde overdraagbaarheid van de investeringsaftrek
 • de invloed van corona op het statuut van grensarbeiders
 • de toekenning van talrijke belastingvrije vergoedingen door de overheden: welke zijn effectief vrijgesteld en hoe komt de fiscus deze toekenning te weten?
 • de bevriezing van de jaarlijkse indexering van een aantal federale belastingverminderingen vanaf aj. 2021 tot en met aj. 2024.
 • enz.

Deze wijzigingen maken deel uit van een grondige bespreking van de aangifte. Uiteraard worden ook de andere relevante fiscale bepalingen niet vergeten: de gewijzigde berekening van de kostenaftrek van autokosten, de vermindering van het belastingvoordeel voor dienstencheques, de nieuwe bovengrens op voorschotten op rc, de uitbreiding van de gegevens in het CAP, enz. Bovendien wordt reeds een blik geworpen op gekende wijzigingen die betrekking hebben op aanslagjaar 2022.

Een gestructureerde uiteenzetting en tal van specifieke voorbeelden zorgen ervoor dat u op korte tijd perfect op de hoogte bent van alle nieuwigheden en deze concreet kunt toepassen op uw eigen dossiers.

Dit webinar is er speciaal voor... 

Iedereen

 • die volledig up-to-date wil zijn met de nieuwe wetgeving en alle tools in handen wil hebben om zonder zorgen de aangifte personenbelasting in te vullen.

Abonnees van TaxWin Expert Silver en TaxWin Expert Gold

 • die in het kader van hun TaxWin-abonnement gratis kunnen deelnemen aan dit updateseminarie (inschrijven via TaxWin.be): 1 gratis deelnemer per TaxWin-abonnement. Extra deelnemers die onder hetzelfde abonnement vallen, krijgen een korting van 50% op de basisprijs.

Voor dit webinar is het programma... 

van 10.00 u. tot 13.00 u.

 • seminarie - inclusief Q&A en korte pauze

Op dit webinar verwelkomen we als spreker... 

Filip Vandenberghe

 • adviseur FOD Financiën en spreker op fiscale seminaries

Dit webinar gaat door... 

via live webcast:

 • 1 juni 2021
 • 8 juni 2021

De deelnemers ontvangen vóór het webinar alle benodigde informatie, zoals de inloggegevens om het webinar te volgen vanaf hun pc, evenals de documentatie.

Voor dit webinar kunt u... 

tot 30% van uw inschrijvingsgeld recupereren

 • Zelfstandigen en kmo's kunnen voor deze opleiding elektronisch subsidies aanvragen via de kmo-portefeuille (registratienummer Lefebvre Sarrut Belgium NV: DV.O214911).
 • Duid in uw winkelwagen aan dat u gebruik wenst te maken van de kmo-portefeuille.
 • Meer info over de kmo-portefeuille vindt u op de website van het Agentschap Innoveren & Ondernemen.

Voor dit webinar krijgt iedere deelnemer... 

een vormingsattest

 • als bewijs van 'Permanente vorming' voor ITAA-leden en -stagiairs (3 u.)
 • als bewijs van uw aanwezigheid
Aanbod
Syllabus
Kmo-portefeuille
Vormingsattest
Prijs extra deelnemer

 

 

Aanbod
Syllabus
Kmo-portefeuille
Vormingsattest
Prijs extra deelnemer

 

 

Seminarie
Webinar
Live webcast
10.00 u. tot 13.00 u.

 

250,00 

Abonnees van TaxWin Expert Silver en Gold nemen GRATIS deel. Inschrijven via TaxWin.be!
250,00 
Prijzen zijn excl. btw
Webinar
Live webcast
10.00 u. tot 13.00 u.

 

250,00 

Abonnees van TaxWin Expert Silver en Gold nemen GRATIS deel. Inschrijven via TaxWin.be!
250,00 
Prijzen zijn excl. btw