Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

WEBINAR | Updateseminarie Ontslagrecht

Nieuw!

Een webinar over...

Samengevat

Tijdens dit webinar zullen onze sprekers, gespecialiseerd in arbeidsrecht, ingaan op de meest recente ontwikkelingen op het gebied van ontslagrecht in de brede zin van het woord.

Verschillende aspecten inzake de beëindiging van de arbeidsovereenkomst zullen aan bod komen in het licht van concrete gevallen die onlangs door de rechtspraak beslecht werden.

Onze sprekers worden dagelijks geconfronteerd met specifieke vragen inzake ontslagrecht en zijn erop getraind de brug te maken tussen de wettelijke principes en de dagelijkse praktijk. De meest recente stand van zaken inzake ontslagrecht wordt besproken, met onder andere aandacht voor:

 • Korte opfrissing van enkele basisprincipes (ontslag met opzeggingstermijn, verbrekingsvergoeding, dringende reden)
 • Ontslag met opzeggingstermijn:
  • Hoe omgaan met een conventionele clausule inzake de duur van de opzeg?
  • Hoe omgaan met een clausule die vroegere anciënniteit erkent of met conventionele anciënniteit?
 • Ontslag met betaling van een verbrekingsvergoeding:
  • Hoe moet deze berekend worden (in geval van een vermindering van prestaties)?
  • Welke voordelen moeten in aanmerking genomen worden en hoe moeten deze gewaardeerd worden?
 • Ontslag om dringende reden:
  • Het belang van de termijnen
  • Welke bewijzen zijn bruikbaar?
 • Eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden: geen belangenafweging meer?
 • Beëindiging op basis van medische overmacht:
  • Welke evolutie valt er te verwachten?
  • Kun je een vergoeding betaald in het kader van beëindiging van een arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht cumuleren met ziekte- en invaliditeitsuitkeringen mogelijk?
 • Actualiteit in het kader van de arbeidsdeal: maatregelen om de inzetbaarheidsgraad te verhogen?
 • Kennelijk onredelijk ontslag:
  • Wat is de draagwijdte van dit begrip in de rechtspraak?
  • In welke gevallen is deze regeling niet van toepassing?
  • Kan de vergoeding gecumuleerd worden met andere vergoedingen?
 • Ontslag en discriminatie:
  • Kan een werknemer die arbeidsongeschikt is, ontslagen worden?
  • Opgepast voor leeftijdsdiscriminatie?
 • Bijzondere beschermingsgronden tegen ontslag: sluiting of geen sluiting van een afdeling in het kader van de wet van 19 maart 1991
 • Het recht op outplacement: onder welke voorwaarden kan de werkgever 4 weken loon inhouden op de verbrekingsvergoeding?
 • ...

Een gestructureerde uiteenzetting en tal van specifieke voorbeelden zorgen ervoor dat u op korte tijd perfect op de hoogte bent van alle nieuwigheden op het vlak van ontslagrecht en deze concreet kunt toepassen op uw eigen dossiers.

Dit webinar is er speciaal voor... 

Sociaal secretariaten, vakbondsorganisaties, advocaten, interimkantoren, hr-verantwoordelijken van bedrijven

 • die altijd en overal, snel en doeltreffend een oplossing moeten vinden voor hun sociaaljuridische vragen, problemen en uitdagingen.

Abonnees van SocialWin

 • die in het kader van hun SocialWin-abonnement gratis kunnen deelnemen aan dit updateseminarie (inschrijven via www.socialwin.be): 1 gratis deelnemer per SocialWin-abonnement. Extra deelnemers die onder hetzelfde abonnement vallen krijgen een korting van 50% op de basisprijs.

Voor dit webinar is het programma... 

van 09.00 u. tot 12.30 u.

 • seminarie - inclusief Q&A en korte pauze

Op dit webinar verwelkomen we als sprekers... 

Ward BOUCIQUÉ

 • Advocaat-Counsel, Claeys & Engels

Charlotte PIL

 • Advocaat-Associate, Claeys & Engels

Dit webinar gaat door... 

via live webcast:

 • op 17 oktober 2022

De deelnemers ontvangen vóór het webinar alle benodigde informatie, zoals de inloggegevens om het webinar te volgen vanaf hun pc, evenals de documentatie.

Voor dit webinar kunt u... 

tot 30% van uw inschrijvingsgeld recupereren

 • Zelfstandigen en kmo's kunnen voor deze opleiding elektronisch subsidies aanvragen via de kmo-portefeuille (registratienummer Lefebvre Sarrut Belgium NV: DV.O214911).
 • Duid in uw winkelwagen aan dat u gebruik wenst te maken van de kmo-portefeuille.
 • Meer info over de kmo-portefeuille vindt u op de website van het Agentschap Innoveren & Ondernemen.

Voor dit webinar krijgt iedere deelnemer... 

een vormingsattest

 • als bewijs van 'permanente vorming' voor OVB- en/of IBJ-leden en stagiairs (3 u.)
 • als bewijs van uw aanwezigheid
Aanbod
Syllabus
Kmo-portefeuille
Vormingsattest
Prijs extra deelnemer

 

 

Seminarie
Webinar
Live webcast
09.00 u. tot 12.30 u.

 

250,00 

Abonnees van SocialWin Pro Gold nemen GRATIS deel. Inschrijven via SocialWin.be!
250,00 
Prijzen zijn excl. btw