Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Updateseminarie Ontslagrecht

Nieuw!

Een updateseminarie over...

Samengevat

Tijdens deze studienamiddag lichten de sprekers, gespecialiseerd in het arbeidsrecht, de meest recente ontwikkelingen inzake ontslagrecht toe.

Aan de hand van concrete gevallen behandeld in de recente rechtspraak, verduidelijken zij een aantal aspecten inzake de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

De meest recente stand van zaken inzake ontslagrecht wordt besproken, met onder andere aandacht voor:

 • ontslag met naleving van een opzeggingstermijn: waarde van bedingen over de opzeggingstermijn;
 • verbreking met betaling van een opzeggingsvergoeding: welke voordelen moeten opgenomen worden in het basisloon voor de berekening van de opzeggingsvergoeding;
 • recht op outplacement: mag de opzeggingsvergoeding met vier weken loon verminderd worden;
 • kennelijk onredelijk ontslag: concrete draagwijdte;
 • discriminatie: ontslag van langdurig zieke werknemers, genderneutraliteit;
 • bijzondere ontslagbeschermingen;
 • ...

Een gestructureerde uiteenzetting en tal van specifieke voorbeelden zorgen ervoor dat u op korte tijd perfect op de hoogte bent van alle nieuwigheden op het vlak van ontslagrecht en deze concreet kunt toepassen op uw eigen dossiers.

Dit updateseminarie is er speciaal voor... 

Sociaal secretariaten, vakbondsorganisaties, advocaten, interimkantoren, hr-verantwoordelijken van bedrijven

 • die altijd en overal, snel en doeltreffend een oplossing moeten vinden voor hun sociaaljuridische vragen, problemen en uitdagingen.

Abonnees van SocialWin

 • die in het kader van hun SocialWin-abonnement gratis kunnen deelnemen aan dit updateseminarie (inschrijven via www.socialwin.be): 1 gratis deelnemer per SocialWin-abonnement. Extra deelnemers die vallen onder hetzelfde abonnement krijgen een korting van 50% op de basisprijs.

Voor dit updateseminarie is het programma... 

vanaf 13.00 u.

 • ontvangst

van 13.30 u. tot 17.00 u.

 • updateseminarie - inclusief korte pauze

vanaf 17.00 u.

 • napraten

Op dit updateseminarie verwelkomen we als sprekers... 

Inger Verhelst

 • advocaat-vennoot Claeys & Engels

Ann Witters

 • advocaat-vennoot Claeys & Engels

Dit updateseminarie gaat door in... 

Antwerpen - Crowne Plaza op 1 oktober 2020

 • Gerard Le Grellelaan 10
  2020 Antwerpen

Voor dit updateseminarie kunt u... 

tot 30% van uw inschrijvingsgeld recupereren

 • Zelfstandigen en kmo's kunnen voor deze opleiding elektronisch subsidies aanvragen via de kmo-portefeuille (registratienummer Lefebvre Sarrut Belgium NV: DV.O214911).
 • Duid in uw winkelwagen aan dat u gebruik wenst te maken van de kmo-portefeuille.
 • Meer info over de kmo-portefeuille vindt u op de website van het Agentschap Innoveren & Ondernemen.

Voor dit updateseminarie krijgt iedere deelnemer... 

een vormingsattest

 • als bewijs van 'Permanente vorming' voor OVB-, IAB- en/of BIBF-leden en stagiairs (3 u.)
 • als bewijs van uw aanwezigheid

Uw attest krijgt u op de dag van het seminarie van de hostess ter plaatse.

Aanbod
Syllabus
Drank
Kmo-portefeuille
Vormingsattest
Prijs extra deelnemer

 

 

Seminarie
Antwerpen
Crowne Plaza Antwerpen
13.30 u. tot 17.00 u.

 

250,00 

Abonnees van SocialWin Pro Gold nemen GRATIS deel. Inschrijven via SocialWin.be!
250,00 
Prijzen zijn excl. btw