Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Controle 80%-regel IPT/groepsverzekering: nieuwe aanpak fiscus?

Dinsdag 14 juni 2022 | 13.30 u. - 17.00 u.

Een Tips & Advies-Seminarie over... 

‘Extra controles door fiscus op de toepassing van de 80%-regel voor zelfstandige bedrijfsleiders in de Individuele Pensioentoezegging en/of Groepsverzekering voor bedrijfsleiders!’

samengevat

Dit seminarie analyseert de huidige visie van de fiscus op de toepassing van de 80%-regel bij aanvullende pensioenen die door de jaren heen op een uiteenlopende wijze toegepast en gecontroleerd wordt. We bespreken van A tot Z wat die regel precies inhoudt, waarmee u allemaal rekening moet houden en hoe u de 80%-grens zelf kunt berekenen.

Zelfstandigen of bedrijfsleiders bouwen doorgaans een aanvullend pensioen op dat met het fiscaal aantrekkelijke kader een mooi fiscaal voordeel oplevert. Maar door de sterke evolutie is de toepassing van de 80%-regel heel complex. Dit seminarie bekijkt samen met u hoeu vandaag aan de voorwaarden voldoet om uw pensioen financieel optimaal op te bouwen.

in detail

Een greep uit de actualiteitsthema’s die aan bod komen:

 • Wat kunt u verwachten van een mogelijke hervorming van de 80%-grens?
 • Hoe berekent u het verwachte pensioenkapitaal met het oog op de toetsing van de 80%-grens (de 20%-vuistregel voor raming winstdeling is een hardnekkige stoorzender, quid Tak 23, quid fiscale projecties versus DB2P-projecties, enz.)?
 • Vraagstukken inzake de invulling van de referentiebezoldiging (draagwijdte van de vereiste van het regelmatige, maandelijkse en ‘normale’ karakter, quid met verhogingen tijdens het (boek)jaar, bezoldiging boekjaar versus kalenderjaar, enz.)
 • Staat de ‘25%-vuistregel’ ter raming van het wettelijke zelfstandigenpensioen onder druk?
 • Lastminutepremies: fiscaal aartsgevaarlijk
 • Backservicefinanciering
 • De eindcontrole van de 80%-grens inzake onderhandse pensioenovereenkomsten
 • Ook rekening houden met aanvullende pensioenen ‘uit het verleden’ bij gebrek aan backservicevalorisatie buiten de vennootschap?
 • Hoe wordt het te verwerpen premiegedeelte berekend bij overschrijding van de 80%-grens?
 • Andere aftrekvoorwaarden dan de 80%-grens
 • In welke mate wijkt de 80%-grens voor POZ-contracten af van de 80%-grens voor IPT-verzekeringen?

Aan de hand van tal van voorbeelden en de mogelijkheid om vragen te stellen wordt de theorie omgezet in praktische, begrijpbare informatietools om efficiënt en doordacht uw aanvullend pensioen op een correcte én fiscaal optimale manier op te bouwen zonder in het vizier van de fiscus te komen.

De spreker zal de meest prangende thema's gewijd aan de 80%-regel die aan bod komen in zijn kersvers boek op een praktische wijze komen toelichten, bespreken en u wegwijs maken in de zeer complexe materie. Na dit seminarie bent u zeker over uw plan van aanpak en heeft u geen vragen meer.

Dit Tips & Advies-Seminarie is er speciaal voor... 

al wie professioneel met aanvullende pensioenopbouw voor zelfstandigen bezig is

 • die zeker wil zijn een maximaal pensioen op te bouwen rekening houdend met de actuele visie van de fiscus

de adviseur

 • die zijn cliënten optimaal wil adviseren over dit thema

Voor dit Tips & Advies-Seminarie is het programma... 

vanaf 13.00 u.

 • ontvangst met lichte broodjes maaltijd

van 13.30 u. tot 17.00 u.

 • seminarie - inclusief korte pauze

vanaf 17.00 u.

 • napraten

Op dit Tips & Advies-Seminarie verwelkomen we als sprekers... 

Paul Van Eesbeeck

 • Vennoot & juridisch adviseur, Vereycken & Vereycken Legal bvba

Dit Tips & Advies-Seminarie gaat door in... 

Antwerpen - Crowne Plaza op 14 juni 2022

 • Gerard le Grellelaan 10
  2020 Antwerpen

Voor dit Tips & Advies-Seminarie kunt u... 

tot 30% van uw inschrijvingsgeld recupereren

 • Zelfstandigen en kmo's kunnen voor deze opleiding elektronisch subsidies aanvragen via de kmo-portefeuille (registratienummer DV.O214.911).
 • Duid in uw winkelwagen aan dat u gebruik wenst te maken van de kmo-portefeuille.
 • Meer info over de kmo-portefeuille vindt u op de website van het Agentschap Innoveren & Ondernemen.

Voor dit Tips & Advies-seminarie krijgt iedere deelnemer... 

een vormingsattest

 • als bewijs van 'Permanente vorming' voor IAB- en/of BIBF-leden en stagiairs
 • als bewijs van uw aanwezigheid
Aanbod
Syllabus
Drank
Lichte broodjesmaaltijd
Kmo-portefeuille
Vormingsattest
Prijs extra deelnemer

 

 

Seminarie
Antwerpen
Crowne Plaza Antwerpen
13.30 u. tot 17.00 u

294,00 

244,00 

294,00 

194,00 
Prijzen zijn excl. btw