Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Pakketaanbod: Wat is er voor u veranderd sinds 01.09.2018?

Pakketaanbod: 33% EXTRA pakketkorting


Een Tips & Advies-Dossier over... 

Samengevat

Dit geactualiseerd dossier brengt de nieuwe wetgeving van de drie meest frequent gebruikte structuren voor vermogensplanning, waaronder de maatschap, de Belgische private stichting en de Nederlandse stichting, in kaart. Na afschaffing van de kaasroute en de recente wetswijzigingen is een fiscale (her)evaluatie van de verschillende methoden noodzakelijk om blijvend de meerwaarde te genereren in uw vermogensplanning en dit zowel bij nieuw op te richten als bestaande maatschappen en stichtingen. Met dit dossier bent u er zeker van dat u deze structuren om roerend vermogen over te dragen ook na alle wijzigingen optimaal begrijpt en gebruikt.

In detail

Vanuit een praktische invalshoek, aangevuld met veel voorbeelden, bekijken we wat de sterke en minder sterke punten zijn van de maatschap of de stichting en wat de invloed is van de hervormingen. We behandelen:

 • Wat is een maatschap? Wat is een stichting?
 • De oprichting en werking
 • De fiscale aspecten
 • De voor- en nadelen
 • Het gebruik in functie van uw doelstelling of specifieke situaties
 • De keuze tussen een Belgische of een Nederlandse stichting

Afschaffing van de kaasroute, melding in het KBO-register, boekhoudverplichting, UBO-registratie, het gebruik van nieuwe begrippen en termen,... dit dossier is uw leidraad om (opnieuw) een klare kijk te krijgen op de werking van een maatschap en een stichting. Zo maakt u in functie van uw doelstellingen bij het overdragen van roerend vermogen, zoals beleggingen, aandelen van uw bedrijf, een (kunst)verzameling, ... , altijd de juiste keuze.

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor... 

de bedrijfsleider, de zelfstandige en de vrije beroeper

 • die alles wil weten over een maatschap en een Belgische of Nederlandse stichting om zo een optimale keuze te kunnen maken in functie van zijn doelstelling op het vlak van vermogens- en successieplanning

de advsieur

 • die zijn cliënten optimaal wil adviseren over dit thema

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door... 

Lars Everaert

 • fiscaal jurist

In dit Tips & Advies-Dossier leest u...

Inhoudstafel

Inleiding

Deel 1 - De maatschap

1. Inleidende schets – een voorbeeld

2. Wat is een maatschap?

2.1. Hoe wordt een maatschap opgericht?

2.2. Moet de maatschap sinds 1 september 2018 verplicht notarieel opgericht worden?

2.3. Hoe werkt een maatschap?

2.4. Wat zijn de geldigheidsvereisten voor een maatschap?

2.5. Discretie van de maatschap?

3. Oprichting en werking van de maatschap

3.1. De oprichtingsovereenkomst van de maatschap

3.2. De statuten van de maatschap

3.3. Het aandelenregister van de maatschap

4. De fiscale aspecten van de maatschap

4.1. Bij de oprichting van de maatschap

4.2. Tijdens de werking van de maatschap

4.3. Bij de beëindiging van de maatschap

4.4. Bij de schenking van de aandelen van de maatschap

5. Het gebruik van de maatschap in het kader van een schenking

5.1. Eerst schenken, dan inbrengen in de maatschap

5.2. Eerst inbrengen, dan schenken

5.3. Het gebruik van de maatschap in het kader van vermogens­planning, zonder (onmiddellijke) schenking

6. Welke goederen kunt u inbrengen in de maatschap met het oog op een schenking?

6.1. Gelden en beleggingen

6.2. Kunstwerken en andere collecties

6.3. Beleggingsverzekeringen


6.4. Onroerend goed

6.5. Aandelen van een patrimoniumvennootschap

6.6. Aandelen van een exploitatievennootschap

7. Situaties waarin het gebruik van de maatschap een bijzondere meerwaarde biedt

7.1. Nood aan individueel beheer

7.2. Facultatief vruchtgebruik

7.3. Planning over meerdere generaties

8. Recente standpunten en beslissingen van de Vlaamse Belastingdienst over de maatschap

8.1. Voorafgaande beslissing 16.046 van 14 november 2016 en gelijkaardige beslissingen

8.2. Voorafgaande beslissing 16.053 van 21 december 2016

8.3. Voorafgaande beslissing 17.019 van 21 juni 2017

8.4. Voorafgaande beslissing 17.054 van 19 februari 2018

8.5. Voorafgaande beslissing 17.057 van 19 maart 2018

Deel 2 - De Belgische private stichting

1. Inleidende schets – een voorbeeld

2. Wat is een private stichting?

2.1. Hoe wordt een private stichting opgericht?

2.2. Werking van een private stichting

3. De fiscale aspecten van een private stichting

3.1. Rechtspersonenbelasting

3.2. Jaarlijkse taks tot vergoeding van de successierechten

4. De houding van de Vlaamse Belastingdienst ten opzichte van de Belgische private stichting

4.1. Voorafgaande beslissing 16.049 van 14 november 2016 – de congregatie

4.2. Voorafgaande beslissing 17.040 van 27 november 2017

5. Gebruik van een private stichting

5.1. Het beheer over een kunstcollectie

5.2. Voor kinderen met een beperking

5.3. Als certificeringsvehikel – controle over een vennootschap

Deel 3 - De Nederlandse stichting administratie­kantoor

1. Inleidende schets – een voorbeeld

2. Voordelen ten opzichte van een private stichting als certificeringsvehikel

2.1. Het bestuur

2.2. Discretie van de stichting

2.3. Ontbinding

2.4. Verdeling van het liquidatiesaldo

2.5. Fiscale aspecten

2.6. De Nederlandse stichting bestaat al langer

3. Discreet schenken via een combinatie van een STAK met een maatschap

3.1. Schenken zonder dat de begiftigde het weet

3.2. De dubbele structuur van een Nederlandse STAK boven een maatschap

3.3. Bedenkingen bij deze techniek

Besluit

Een Tips & Advies-Dossier over... 

samengevat

Up-to-date met de hervorming van de Vlaamse erfbelasting, alle recente beslissingen van Vlabel en het arrest van de Raad van State

Dit nieuwe dossier is uw leidraad om maximaal te profiteren van de (nieuwe) opportuniteiten en mogelijkheden die de hervormde Vlaamse erf- en schenkbelasting u biedt. Deze hervorming heeft tot doel dat u minder erfbelasting moet betalen en dat de nieuwe Vlaamse erfbelasting nauwer aansluit bij het eveneens totaal vernieuwde federale erfrecht (beide van kracht op 1 september 2018). We bekijken ook in detail de praktische gevolgen van het vernietigende arrest van de Raad van State waardoor een aantal optimalisatietechnieken m.b.t. de gesplitste aankoop van vastgoed en een maatschap opnieuw mogelijk zijn. Een aantal (nieuwe) opportuniteiten zijn ook bijzonder interessant voor mensen met verre verwanten en grote vermogens.

in detail

Om maximaal te kunnen profiteren van deze hervorming en gewijzigde standpunten behandelen we in dit dossier volgende onderwerpen:

 • Wie kan ervan genieten?
 • Wat verandert er in de praktijk:
  • Voor u en uw partner
  • Voor als u erft van uw ouders
  • Voor als u erft van broers, zussen of anderen
  • Voor vruchtgebruik
  • Voor een flexibele erfenissprong
  • Voor een erfovereenkomst
 • Gevolgen vernietiging arrest m.b.t. standpunt nr. 15004 van Vlabel
  • De gesplitste aankoop
  • Schenking met voorbehoud van vruchtgebruik
  • Oppotten van winsten in uw maatschap

Deze hervorming is het ideale moment om uw successieplanning te optimaliseren of op te starten en geen enkele kans te laten liggen om minder erfbelasting te betalen. Dit dossier is dan ook een must-have voor iedereen die bewust met erven en schenken bezig is. Met de 10 online beschikbare modellen kunt u onmiddellijk aan de slag om te optimaliseren

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor... 

elke zelfstandige, bedrijfsleider, vrije beroeper

 • die bewust met erven en schenken bezig is en minder erfbelasting wil betalen

de adviseur

 • die zij cliënten optimaal wil adviseren over dit thema

Als extra's krijgt u bij dit Tips & Advies-Dossier een... 

online service met gebruiksklare modeldocumenten en/of tools

 • om de adviezen en oplossingen onmiddellijk in de praktijk toe te passen
 • eenvoudig aanpasbaar aan uw persoonlijke gegevens en situatie

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door... 

Johan Adriaens

 • estate planner, vennoot Neven & Partners

In dit Tips & Advies-Dossier leest u...

Inhoudstafel

Voorwoord

Deel I: Toepassingsgebied

1. Voor wie gelden de nieuwe regels?

1.1. De woonplaats telt

1.2. Het Vlaams gewest

2. Is regioshopping mogelijk en waarom zou u het doen?

2.1. Regioshopping

2.2. Waarom het best Vlaanderen?

3. Wat met activa in Brussel en Wallonië?

4. Inwerkingtreding van de nieuwe erfbelasting

Deel II: Wat verandert er door de nieuwe Vlaamse erfbelasting?

1. U erft van uw partner

1.1. Wie is (fiscaal gezien) een partner?

1.2. De nieuwe tarieven en vrijstellingen

1.3. Cijfervoorbeelden

1.4. Hoe de vrijstelling(en) optimaliseren?

2. U erft als kind van uw ouder

2.1. De tarieven in rechte lijn

2.2. De vrijstelling voor jonge wezen

2.3. Cijfervoorbeeld

2.4. Hoe deze vrijstelling verder optimaliseren?

3. U erft van broers, zussen of anderen

3.1. De oude tarieven

3.2. De nieuwe tarieven

3.3. Een duolegaat aanpassen aan de nieuwe tarieven?

3.4. Een successieplanning blijft noodzakelijk

4. De flexibele erfenissprong

4.1. Generation skipping wint aan belang

4.2. Wat bestond al?

4.3. De nieuwe flexibele erfenissprong

4.4. Generation skipping door de grootouders

4.5. De restschenking als alternatief

4.6. De bankgift (of handgift) als alternatief

5. Wettelijk voortgezet vruchtgebruik en successief vruchtgebruik

5.1. Wat is dat precies?

5.2. Hoe belast in de nieuwe Vlaamse erfbelasting?

6. Een erfovereenkomst zonder fiscale risico’s

6.1. Wat is dat precies?

6.2. Wat is (was) het fiscaal risico?

6.3. De Vlaamse erf- en schenkbelasting wist dit fiscaal risico

7. Bijkomende vermeldingen in de aangifte

Deel III: Nieuwe mogelijkheden door het vernietigd standpunt nr. 15004 van Vlabel door de Raad van State

1. Het vernietigd standpunt nr. 15004

2. De gesplitste aankoop

2.1. Een gesplitste aankoop

2.2. Vooraf schenken

2.3. Het vernietigd standpunt nr. 15004 van Vlabel

2.4. De gesplitste aankoop wordt goedkoper

3. De schenking met voorbehoud van vruchtgebruik

3.1. De Nederlandse notaris

3.2. Het vernietigd standpunt nr. 15004 van Vlabel

3.3. De ‘kaasroute’ is weer open

4. Winst oppotten in uw maatschap

4.1. De maatschap als controlevehikel

4.2. Het vernietigd standpunt nr. 15004 van Vlabel

4.3. Oppotten van winsten opnieuw mogelijk

Deel IV: De nieuwe tarieven

1. De nieuwe tarieven tussen partners en in rechte lijn

2. De nieuwe tarieven tussen broers, zussen en alle anderen

2.1. Tussen broers en zussen

2.2. Tussen alle anderen

Deel V: 10 modellen om te optimaliseren