Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Pakketaanbod: Successieplanning met onroerend goed: nieuwe mogelijkheden, nieuwe opportuniteiten

Pakketaanbod: € 58 EXTRA pakketkorting


Een Tips & Advies-Boek over... 

samengevat

Een regelmatige update van uw levensverzekeringen is een absolute noodzaak om blijvend aan uw wensen te voldoen. Up-to-date met de allerlaatste wetgeving, geeft dit boek u in detail alle (nieuwe) mogelijkheden en voordelen die de levensverzekering u biedt om uw nalatenschap te verdelen en de erfbelasting te optimaliseren. Deze eenvoudige, goedkope en flexibele aanpak als techniek om vermogen over te dragen wint meer en meer aan belang. Een 'must-have'-publicatie dus!

in detail

De redenen waarom successieplanning via een levensverzekering aan belang wint, zijn o.a.:

 • weinig formaliteiten (bv. zonder notaris aan elk van uw kleinkinderen belastingvrij een mooie som nalaten)
 • behoud van controle mogelijk door bv. een som aan uw (klein)kinderen na te laten waarover ze pas op een bepaalde leeftijd kunnen beschikken, ook al overlijdt u vroeger
 • meerdere opties om minder erfbelasting te betalen
 • flexibiliteit om het kapitaal op te vragen als dit toch nodig zou zijn
 • beleggen zonder roerende voorheffing te betalen (in een gespreide gemengde portefeuille of een obligatieportefeuille)

We behandelen het thema op een heel toegankelijke wijze, zodat u een volledig beeld krijgt en met kennis van zaken een levensverzekering kunt inbouwen in uw successieplanning. Bestel nu en u kunt onmiddellijk aan de slag!

Dit Tips & Advies-Boek is er speciaal voor... 

de zelfstandige, de bedrijfsleider en de vrije beroeper

 • die op een eenvoudige, goedkope, flexibele en discrete manier gebruik wil maken van een levensverzekering om aan successieplanning te doen

de adviseur

 • die zijn clïenten optimaal wil adviseren over dit thema

Dit Tips & Advies-Boek is samengesteld door... 

Bart Chiau

 • Professor UGent

In dit Tips & Advies-Boek leest u...

Inhoudstafel

1. Inleiding

2. Persoonlijke financiële planning en successieplanning: waarom ook voor u belangrijk?

2.1. Financiële planning: een ruimere kijk op uw vermogenstoestand

2.2. Successieplanning: meer dan alleen maar fiscale optimalisatie

3. Belang van de antimisbruikbepaling voor uw successieplanning

3.1. Wat houdt de antimisbruikbepaling concreet in?

3.2. Hoe kunt u achterhalen of een verrichting al dan niet onder de antimisbruikbepaling valt?

4. Wettelijk erfrecht

4.1. Wat regelt het wettelijk erfrecht?

4.2. Welke principes hanteert het wettelijk erfrecht daarbij?

4.3. Het wettelijk erfrecht van uw partner

4.4. De reservataire erfgenamen

4.5. Wat is een erfovereenkomst?

5. Hoeveel erfbelasting betalen uw erfgenamen?

5.1. Principes

5.2. Tarieven

5.3. Vrijstelling voor de gezinswoning en een deel van het roerend vermogen

6. De levensverzekering

6.1. Wat is een levensverzekering?

6.2. Welke partijen zijn bij een levensverzekering betrokken?

6.3. Rechten van de partijen

6.4. Aan welke geldigheidsvoorwaarden moet een levensverzekering voldoen?

6.5. Hoe komt een levensverzekerings­overeenkomst tot stand?

7. Welke soorten levensverzekeringen bestaan er?

7.1. Klassieke levensverzekeringen

7.2. Welke aanvullende waarborgen kunt u voorzien?

7.3. Tak 21-Universal Life-verzekeringen

7.4. Tak 23-levensverzekeringen

7.5. Tak 44: combinatie van een Tak 21 met een Tak 23

7.6. Tak 26-levensverzekering

7.7. Branche 6-levensverzekering

8. De fiscaliteit van uw levens­verzekering

8.1. De fiscale behandeling en de pensioenpijlers waarbinnen uw verzekering zich situeert

8.2. Fiscaliteit van levensverzekeringen in de derde pijler

8.3. Fiscaliteit van levensverzekeringen in de vierde pijler

9. Wanneer is er erfbelasting verschuldigd bij levens­verzekeringen?

9.1. Principe: erfbelasting

9.2. Wanneer is er toch geen erfbelasting verschuldigd?

9.3. Is een schuldsaldoverzekering onderworpen aan de erfbelasting?

9.4. Is er erfbelasting verschuldigd als de verzekeringsnemer overlijdt vóór de verzekerde?

9.5. Uitzondering: echtgenoten gehuwd met een gemeenschapsstelsel

9.6. De verzekeringsnemer, de verzekerde en de begunstigde zijn verschillende personen

9.7. Is er erfbelasting verschuldigd op de uitkering van een groepsverzekering?

10. Successieplanning met levensverzekering

10.1. Een testament opmaken

10.2. Een levensverzekering als alternatief voor een testament

10.3. Gebruik van een levensverzekering in het kader van successieplanning: tien voordelen

10.4. Een generatiesprong organiseren met een levensverzekering

10.5. Uw reservataire erfgenamen gedeeltelijk buitenspel zetten via een levensverzekering?

10.6. Schenking

10.7. Levensverzekering met twee verzekeringsnemers

10.8. De verzekeringsgift

10.9. Duolegaat met levensverzekering

10.10. Successierechtenverzekering/erfbelastingverzekering

10.11. Vennotenpolis

11. Onroerend goed kopen met levensverzekering

11.1. Levensverzekering ter wedersamenstelling van het kapitaal

11.2. Inpandgeving van uw levensverzekering

11.3. Een voorschot op uw levensverzekering opnemen

12. De levensverzekering en de maatschap

12.1. De maatschap als controlevehikel

12.2. Levensverzekering: de maatschap als bijkomend controle-instrument

13. Lastminute-successieplanning

14. Bijlagen

14.1. Successierechten in Brussel en Wallonië

Een Tips & Advies-Dossier over... 

Samengevat

Dit geactualiseerde dossier is uw leidraad om te bepalen wanneer en hoe u optimaal uw onroerend goed overdraagt. Voor onroerende goederen is in tegenstelling tot roerende goederen een eenvoudige schenking meestal niet de beste oplossing. De schenkbelasting kan immers sterk oplopen. In dit dossier analyseren we hoe u optimaal een successieplanning voor onroerende goederen uitwerkt, op het moment van  aankoop of achteraf.

In detail

Een van de oplossingen is de gesplitste aankoop, waarbij u samen met uw kin­deren een tweede verblijf of beleggingspand aankoopt. We gaan in dit dossier uitgebreid in op de regels die onlangs opnieuw gewijzigd werden.

Daarnaast besteden we onder meer uitgebreid aandacht aan:

 • de gevolgen wanneer u aan het ene kind onroerend goed schenkten aan het andere geld of effecten
 • de mogelijkheid om geërfde onroerende goederen belastingvrij door te schenken aan uw kinderen
 • het schenken in schijfjes om de progressiviteit van de tarieven in de schenkbelasting (deels) te doorbreken
 • het vermijden van discussies door goede afspraken te makenin de erfovereenkomst

Kortom, dit dossier is de ideale gids om u te helpen om uw onroerend ver­mogen optimaal over te dragen naar de volgende generaties.

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor... 

de bedrijfsleider, de zelfstandige, de vrije beroeper

 • die een praktisch antwoord zoekt op de vraag: 'Wanneer en hoe uw onroerende goederen optimaal naar de volgende generatie overdragen?'

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door... 

Anne Meyus

 • Jurist en belastingconsulent - Vermogensadvies

In dit Tips & Advies-Dossier leest u...

Inhoudstafel

Inleiding

Deel I. De overdracht bij overlijden

1. De wettelijke devolutie

1.1. Wie is erfgenaam?

1.2. Hoe beïnvloedt het huwelijks- en samenlevingsvermogensrecht de samenstelling van uw nalatenschap?

1.3. Wie erft wat?

1.4. De omzetting van het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot/wettelijk samenwonende

2. De testamentaire devolutie

2.1. Wie zijn de reservataire erfgenamen?

2.2. Hoeveel bedraagt de reserve?

2.3. Waarop wordt de reserve berekend?

2.4. Schenking op voorschot of buiten erfdeel

2.5. Inkorting

3. Vereffening-verdeling van de nalatenschap

3.1. Vordering tot verdeling

3.2. Samenstelling van de massa’s – inbreng

3.3. Verdeling

4. Erfbelasting/successierechten

4.1. Enkele basisprincipes

4.2. Vlaams gewest

4.3. Brussels Hoofdstedelijk gewest

4.4. Waals gewest

5. Besluit

5.1. De gelijkheid tussen de kinderen

5.2. Gelijkheid in waarde

5.3. Het erfrechtelijk vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot

5.4. Meer vrijheid voor testamentaire beschikkingen

Deel II. De overdracht bij leven – schenking

1. Definitie

2. Soorten schenkingen

2.1. Volgens de inhoud

2.2. Volgens de vorm

3. Modaliteiten van de schenking

3.1. Het beding van conventionele terugkeer

3.2. Beperkingen van het beschikkingsrecht

3.3. Vrijstelling van inbreng

3.4. Voorbehoud van vruchtgebruik

3.5. Restschenking (‘fideï-commis de residuo’)

3.6. Ontbinding van de schenking

3.7. Zaakvervanging

4. Schenkingsrechten – schenkbelasting

4.1. Enkele basisprincipes

4.2. Vlaams gewest

4.3. Brussels Hoofdstedelijk gewest

4.4. Waals gewest

5. Besluit

Deel III. Planningstechnieken voor overdracht

1. Inleiding

2. De vererving – gezinswoning

3. De testamentaire verkaveling

4. De schenking

4.1. Algemeen

4.2. Fiscale gunstregimes

4.3. Driejaarlijks schenken in schijven

4.4. Inbreng van een onroerend goed in de huwgemeenschap door één echtgenoot, gevolgd door een schenking van beide echtgenoten

5. De ouderlijke boedelverdeling

6. Het doorschenken van geërfde goederen in het Vlaams gewest

6.1. Begrip

6.2. Voorwaarden

6.3. Berekening van de vrijstelling

6.4. Progressievoorbehoud

7. Erfovereenkomsten

7.1. Begrip

7.2. Het vastleggen van de waarde van een schenking

7.3. De verzaking aan de vordering tot inkorting van een schenking

7.4. De verzaking aan het wettelijk voortgezet vruchtgebruik

8. De verkoop

8.1. De overdracht via verkoop

8.2. De verkoop met voorbehoud van vruchtgebruik

8.3. De verkoop met betaling van lijfrente

9. De oprichting van een patrimoniumvennootschap

Deel IV. Planningstechnieken bij verwerving

1. Inleiding

2. De schenking van een geldsom ter verwerving van een onroerend goed

3. De gesplitste aankoop

3.1. Begrip

3.2. Juridische implicaties van de gesplitste aankoop

3.3. Fiscale implicaties van de gesplitste aankoop

3.4. Tegenbewijs in geval van schenking

3.5. Mildering indien geen tegenbewijs

4. Aanwas

4.1. Begrip

4.2. Inhoud en vorm

4.3. Fiscale aspecten

5. Maatschap

Besluit