Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Pakketaanbod: Successieplanning met onroerend goed: nieuwe mogelijkheden, nieuwe opportuniteiten

Pakketaanbod: € 58 EXTRA pakketkorting


Een Tips & Advies-Boek over... 

samengevat

Up-to-date met het nieuwe erfrecht en het hervormde huwelijksvermogensrecht, geeft dit boek u in detail alle (nieuwe) mogelijkheden en voordelen die de levensverzekering u biedt om uw nalatenschap te verdelen. Deze eenvoudige, goedkope en flexibele aanpak als techniek om vermogen over te dragen wint meer en meer aan belang. Een 'must have'-publicatie dus!

in detail

De redenen waarom successieplanning via een levensverzekering aan belang wint, zijn o.a.:

 • weinig formaliteiten (bv. zonder notaris aan elk van uw kleinkinderen belastingvrij een mooie som nalaten)
 • behoud van controle mogelijk door bv. een som aan uw (klein)kinderen na te laten waarover ze pas op een bepaalde leeftijd kunnen beschikken, ook al overlijdt u vroeger
 • minder te betalen erfbelasting door een verzekering op twee hoofden met uw kinderen als begunstigden
 • flexibiliteit om het kapitaal op te vragen als dit toch nodig zou zijn
 • beleggen zonder roerende voorheffing te betalen (in een gespreide obligatieportefeuille)

We behandelen het thema op een heel toegankelijke wijze, zodat u een volledig beeld krijgt en met kennis van zaken een levensverzekering kunt inbouwen in uw successieplanning. Bestel nu en u kunt onmiddellijk aan de slag!

Dit Tips & Advies-Boek is er speciaal voor... 

de zelfstandige, de bedrijfsleider en de vrije beroeper

 • die op een eenvoudige, goedkope, flexibele en discrete manier gebruiken wil maken van een levensverzekering om aan successieplanning te doen

de adviseur

 • die zijn clïenten optimaal wil adviseren over dit thema

Dit Tips & Advies-Boek is samengesteld door... 

Bart Chiau

 • Professor UGent

Een Tips & Advies-Dossier over... 

samengevat

Dit dossier is uw leidraad om te bepalen wanneer en hoe u optimaal uw onroerend goed overdraagt. We analyseren vanuit een zeer praktische invalshoek o.a. de concrete gevolgen van de hervorming van erfrecht en -belasting. Zo maakt u optimaal gebruik van de (nieuwe) opportuniteiten en vereenvoudigde spelregels voor een successieplanning met onroerend goed.

in detail

Elke eigenaar zoekt voor deze materie de optimale weg om minder belastingen te betalen. Dit dossier behandelt de concrete gevolgen van de hervormingen, zoals bij o.a.:

 • het schenken van onroerend goed aan een kind en geld/effecten aan een ander kind
 • vruchtgebruik
  • gevolgen voor de langstlevende bij schenking van een pand
  • omzetting van het vruchtgebruik en kinderen uit een andere relatie
  • waardering van een schenking met voorbehoud van vruchtgebruik bij overlijden
 • het maken van afspraken via een globale of een punctuele erfovereenkomst om discussies te vermijden
 • het doorgeven van vastgoed aan uw kleinkinderen (een erfenissprong)

Als u niets onderneemt, worden uw onroerende goederen overgedragen bij uw overlijden, met heel wat belastingen als gevolg. U kunt echter ook actief bij leven onroerende goederen overdragen om zo minder belastingen te betalen. Dit dossier is uw ideale gids om een optimale overdracht uit te stippelen./p>

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor... 

de bedrijfsleider, de zelfstandige, de vrije beroeper

 • die een praktisch antwoord zoekt op de vraag: 'Wanneer en hoe uw onroerende goederen optimaal naar de volgende generatie overdragen?'

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door... 

Anne Meyus

 • Jurist en belastingconsulent - Vermogensadvies

In dit Tips & Advies-Dossier leest u...

Inleiding

Deel I. De overdracht bij overlijden

1. De wettelijke devolutie

1.1. Wie is erfgenaam?

1.2. Hoe beïnvloedt het huwelijks- en samenlevingsvermogensrecht de samenstelling van uw nalatenschap?

1.3. Wie erft wat?

1.4. De omzetting van het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot/wettelijk samenwonende

2. De testamentaire devolutie

2.1. Wie zijn de reservataire erfgenamen?

2.2. Hoeveel bedraagt de reserve?

2.3. Waarop wordt de reserve berekend?

2.4. Schenking op voorschot of buiten erfdeel

2.5. Inkorting

3. Vereffening-verdeling van de nalatenschap

3.1. Vordering tot verdeling

3.2. Samenstelling van de massa’s – inbreng

3.3. Verdeling

4. Erfbelasting/successierechten

4.1. Enkele basisprincipes

4.2. Vlaams gewest

4.3. Brussels Hoofdstedelijk gewest

4.4. Waals gewest

5. Besluit

5.1. De gelijkheid tussen de kinderen

5.2. Gelijkheid in waarde

5.3. Het erfrechtelijk vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot

5.4. Meer vrijheid voor testamentaire beschikkingen

Deel II. De overdracht bij leven – schenking

1. Definitie

2. Soorten schenkingen

2.1. Volgens de inhoud

2.2. Volgens de vorm

3. Modaliteiten van de schenking

3.1. Het beding van conventionele terugkeer

3.2. Beperkingen van het beschikkingsrecht

3.3. Vrijstelling van inbreng

3.4. Voorbehoud van vruchtgebruik

3.5. Restschenking (‘fideï-commis de residuo’)

3.6. Ontbinding van de schenking

3.7. Zaakvervanging

4. Schenkingsrechten – schenkbelasting

4.1. Enkele basisprincipes

4.2. Vlaams gewest

4.3. Brussels Hoofdstedelijk gewest

4.4. Waals gewest

5. Besluit

Deel III. Planningstechnieken voor overdracht

Inleiding

1. De vererving – gezinswoning

2. De schenking

2.1. Algemeen

2.2. Fiscale gunstregimes

2.3. Schenking met tussentijdse periodes

2.4. Inbreng van een onroerend goed in de huwgemeenschap door één echtgenoot, gevolgd door een schenking van beide echtgenoten

3. De ouderlijke boedelverdeling

4. Doorgeefschenking in het Vlaams gewest

4.1. Begrip

4.2. Voorwaarden

4.3. Berekening van de vrijstelling

4.4. Progressievoorbehoud

5. Erfovereenkomsten

5.1. Begrip

5.2. Het vastleggen van de waarde van een schenking

5.3. De verzaking aan de vordering tot inkorting van een schenking

6. De verkoop

6.1. De overdracht via verkoop

6.2. De verkoop met voorbehoud van vruchtgebruik

6.3. De verkoop met betaling van lijfrente

7. De oprichting van een patrimoniumvennootschap

Deel IV. Planningstechnieken bij verwerving

Inleiding

1. De schenking van een geldsom ter verwerving van een onroerend goed

2. De gesplitste aankoop

2.1. Begrip

2.2. Juridische implicaties van de gesplitste aankoop

2.3. Fiscale implicaties van de gesplitste aankoop

3. Aanwas

3.1. Begrip

3.2. Inhoud en vorm

3.3. Fiscale aspecten

4. Maatschap

Besluit

Pakketaanbod
216,00 
Pakketprijs nu: 108,00 
In dit pakketaanbod...
0,00 
Successieplanning met onroerend goed: nieuwe mogelijkheden, nieuwe opportuniteiten
98,00 
Abonneeprijs 78,00 
Successieplanning met onroerend goed: nieuwe mogelijkheden, nieuwe opportuniteiten
98,00 
Abonneeprijs 78,00 
Prijzen zijn excl. btw